«ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ»

Στόχος της δραστηριότητας είναι να γνωρίσουν τα παιδιά μερικές διατροφικές συνήθειες των προγόνων τους, καθώς και τρόπους συντήρησης και επεξεργασίας των τροφίμων στα παλιά χρόνια και να τις αντιπαραθέσουν με τις σημερινές δικές τους διατροφικές συνήθειες και με τις σύγχρονες μεθόδους συντήρησης και επεξεργασίας των τροφίμων.

Συνολική χρονική διάρκεια:
(2 διδακτικές ώρες)

Περιγραφή:

Η δραστηριότητα αποτελείται από δύο μέρη, ένα για κάθε διδακτική ενότητα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης, μοιράζουμε στα παιδιά σχετικά ενημερωτικά άρθρα. Ακολουθεί ανάγνωση των κειμένων τα οποία και ανταλλάσσουν τα παιδιά μεταξύ τους, ώστε να αποκτήσουν πιο σφαιρική εικόνα επί του θέματος. Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα αφού τα παιδιά έχουν κάνει κτήμα τους τη γνώση για ζητήματα διατροφής των προγόνων τους, υποκινούμε διεξαγωγή συζήτησης στην τάξη με σκοπό το σχολιασμό των πηγών. Ύστερα τα παιδιά κάνουν σύγκριση με τις δικές τους διατροφικές τάσεις και με τις σύγχρονες μορφές επεξεργασίας και συντήρησης των τροφίμων. Τέλος τους ζητούμε να προσπαθήσουν να αιτιολογήσουν αυτές τις διαφορές και τις αποδώσουν κάπου κάνοντας σύνδεση με τις διαφορές που παρατηρήθηκαν μέσα στα χρόνια ευρύτερα στον τρόπο ζωής.

«ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ» - atlaswiki

Διδακτικό υλικό:

-Κείμενα-Πηγές σχετικά με τις διατροφικές συνθήκες του αρχαίου πολιτισμού μας.

μια διδακτική πρόταση από τον Κατσαφυλούδη Γεώργιο, τον Σίσκο Πέτρο
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages