Αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την περισυλλογή και ανακύκλωση των σκουπιδιών

Αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την περισυλλογή και ανακύκλωση των σκουπιδιών - atlaswiki Αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την περισυλλογή και ανακύκλωση των σκουπιδιών - atlaswiki Αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την περισυλλογή και ανακύκλωση των σκουπιδιών - atlaswiki
οδηγίες για τη διδασκαλία

κατά τη διάρκεια του μαθήματος της φυσικής, μοιράζετε στα παιδιά δύο άρθρα ("Οδηγός του καλού ανακυκλωτή" και "Πόσα χρόνια χρειάζονται για να διαλυθούν στη θάλασσα τα σκουπίδια;"). Χωρίζετε τα παιδιά σε τρεις ομάδες. Η πρώτη θα είναι υπέρ της περισυλλογής και ανακύκλωσης των υλικών που παρουσιάζονται στα άρθρα, η δεύτερη θα συμφωνεί με την παραμονή τους στη θάλασσα και στους χώρους όπου βρίσκονται συνήθως, ενώ η τρίτη θα προσπαθεί να συμβιβάσει τις δύο πρώτες ομάδες σε μια μέση λύση. Αφού τα μέλη κάθε ομάδας μελετήσουν τα άρθρα και συζητήσουν μεταξύ τους για 10 λεπτά, θα είναι δυνατόν να ξεκινήσει η αντιπαράθεση.
διδακτικό υλικό

Τα δύο άρθρα που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο στους εξής συνδέσμους:

οδηγός του καλού ανακυκλωτή
Πόσα χρόνια χρειάζονται για να διαλυθούν στη θάλασσα τα σκουπίδια;
χρονική διάρκεια
1 διδακτική ώρα
θεματικές που εμπλέκονται
γλώσσα και φυσική
δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
Μέσα από την αντιπαράθεση επιχειρημάτων οι μαθητές και οι μαθήτριες εκπαιδεύονται στη συζήτηση και την επιχειρηματολογία, μαθαίνοντας να ακούν όλες τις απόψεις, ενώ, ακόμα κι αν διαφωνούν, σχηματίζουν κατ' αυτόν τον τρόπο μια πιο σφαιρική αντίληψη για το θέμα.


μια διδακτική πρόταση από την Τσακνάκη Παναγιώτα, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages