Οργανώσεις για το περιβάλλον

[Untitled][Untitled]HELMEPA
Εαν θέλεις να ενημερωθείς για το έργο των οργανώσεων που ασχολούνται με το περιβάλλον τότε σε αυτή την σελίδα θα βρεις χρήσιμες πληροφορίες για διάφορες οργανώσεις για το περιβάλλον. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την ιστορία και την δράση αυτών των οργανώσεων. Τέλος, με αυτές τις πληροφορίες για τις οργανώσεις ο/η κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά.

More pages