Χρησιμότητα και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον!This is a featured page

Χρησιμότητα

Η φωτογραφική μηχανή "αποθανατίζει" την κάθε στιγμή, το οποιοδήποτε θέμα. Κι επειδή "μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις" η χρησιμότητα της είναι πολύπλευρη. Την χρησιμοποιούν οι οικογένειες για τις δικιές τους στιγμές που θα ήθελαν να αναπολήσουν αργότερα με την βοήθεια της φωτογραφίας, την χρησιμοποιούν τα άτομα για να περιγράψουν αναλυτικότερα κάποιες περιοχές (οικίες, τοπία, κλπ) ή κάποια γεγονότα, κάποιοι άλλοι για να περιγράψουν ένα τρακάρισμα και να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες ως αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο και κάποιοι άλλοι για να κρατήσουν στην μνήμη τους ένα όμορφο ηλιοβασίλεμα.
Σε μερικούς βέβαια όπως τους δημοσιογράφους είναι εργαλείο δουλειάς, γιατί έτσι με ένα εικονογραφημένο άρθρο μπορούν να προκαλέσουν καλύτερα την προσοχή του αναγνώστη, να το κάνουν πιο ενημερωτικό και αντικειμενικό. Πιο πλήρες Ο κινηματογράφος παλαιότερα στηριζόταν πάνω στη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής ("έτρεχαν" τα φιλμ). Οι εκδρομές, οι γάμοι, τα βαφτίσια, οι ομορφότερες στιγμές της ζωής μας θέλουμε να βρίσκονται σε φωτογραφία για να μένουν διαχρονικά. Στην ιατρική η φωτογραφία χρησιμοποιείται εκτεταμένα για πιο ολοκληρωμένες γνωματεύσεις. Η καθημερινότητα μας επέβαλε πολλές φωτοτυπίες. Για τις Δημόσιες υπηρεσίες, το σχολείο, το φροντιστήριο, κλπ. τα φωτοτυπικά μηχανήματα έγιναν πια απαραίτητα κι όλα στηρίζονται στη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής.
Χρησιμότητα και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον! - ο χώρος εργασιών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Φωτογραφήσεις από μαθητές (και δασκάλους) σαν εργαλείο καταγραφής


Από τα πρώτα χρόνια της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε τις φωτογραφήσεις σαν εργαλείο, άλλοτε κάνοντας λήψεις με αρνητικό φιλμ και άλλοτε (που είναι και το καλύτερο) με θετικό φιλμ που μας δίνει διαφάνειες (slides). Χάρη σ’ αυτές τις φωτογραφήσεις σώθηκαν στοιχεία για πολλά περιβαλλοντικά προγράμματα και εμπλουτίστηκαν οι πρώτες εκδόσεις περιβαλλοντικών προγραμμάτων των νομών. Οι σύγχρονες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές όμως, έκαναν τη φωτογράφηση την πιο απλή και οικονομική μέθοδο καταγραφής εικόνων. Δεδομένου ότι όλα τα σχολεία μας διαθέτουν Η/Υ, ακολούθησε και η προμήθεια των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών σε πολλές περιπτώσεις μέσα από τη δαπάνη για τη δημιουργία των «εργαστηρίων Η/Υ» και σε άλλες μέσα από διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα (Πανεπιστημίου Αιγαίου κ.ά.). Στα πλεονεκτήματα των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών μπορούμε να προσθέσουμε τη δυνατότητα πολλών φωτογραφήσεων χωρίς επιβάρυνση για αγορά φιλμ, τη δυνατότητα επεξεργασίας και προβολής τους χωρίς να είναι αναγκαίο να πληρώνουμε εκτυπώσεις, τη δυνατότητα αποστολής και λήψης με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ. Έτσι πιο συγκεκριμένα η φωτογραφική μηχανή αποτέλεσε το έναυσμα για:

1.για συλλογή - διατήρηση στοιχείων που θα επεξεργαστούμε αργότερα
2.για να αναγνωρίσω το αντικείμενο φέρνοντας τη φωτογραφία σε κάποιο ειδικό
3.για να μπορώ να θυμάμαι την πορεία μιας πρωτότυπης κατασκευής
4.για τις παρουσιάσεις
5.για τη δημιουργία εντύπου ή ψηφιακού δίσκου
6.σαν αποδεικτικό υλικό για τις βιωματικές προσεγγίσεις που εφαρμόστηκαν

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Για το παιδί του δημοτικού σχολείου η φωτογράφηση δεν είναι απλά μια ακόμα χρήση συσκευών. Είναι η εισαγωγή σε μια τέχνη που αποτυπώνει εικόνες του πραγματικού κόσμου φιλτραρισμένες από τον εσωτερικό κόσμο του φωτογράφου. Ο κάθε μαθητής (και ο κάθε φωτογράφος) κοιτάζοντας τα πρόσωπα, τα αντικείμενα και τα γεγονότα διαμορφώνει εντός του διαφορετικές οπτικές και διαφορετικές αντιδράσεις. Η αντικειμενική πραγματικότητα από τη στιγμή που ο άνθρωπος κοιτάζει τα πράγματα, ασυνείδητα, γίνεται αντικείμενο εσωτερικής επεξεργασίας. Καθένας μας «βλέπει» άλλα πράγματα και επηρεάζεται αλλιώς. Φυσικά εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούμε να γίνουμε δάσκαλοι της φωτογραφικής τέχνης. Μπορούμε όμως να προβληματίσουμε τα παιδιά για το ρόλο της εικόνας, την αξία της στη δημοσιογραφία, την επιστημονική έρευνα, την κοινωνική έρευνα κλπ. Μπορούμε να αναφερθούμε στη δύναμη της φωτογραφίας να επιδρά τον θεατή και ενδεχόμενα να τον εξαπατά. Η δύναμη της εικόνας από μέσο χειραγώγησης ανθρώπων, στα χέρια ενός έντιμου ερευνητή, γίνεται εργαλείο σωστής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης. Οι ειλικρινείς προθέσεις της περιβαλλοντικής ομάδας μπορούν να βρουν στην αποτύπωση εικόνων ένα ισχυρό εργαλείο μετάδοσης μηνυμάτων στην τοπική και την ευρύτερη κοινωνία.
Η φωτογραφία είναι επίσης μια προεπαγγελματική εμπειρία, άσκηση σε μια δεξιότητα που απαιτεί συντονισμό, μορφή έκφρασης, εν δυνάμει μορφή τέχνης.


Επιπτώσεις στο περιβάλλον

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον θα μπορούσαν να θεωρούνται μηδαμινές όσον αφορούν την φωτογραφική μηχανή. Οι δυσμενείς επιπτώσεις υπάρχουν από την φωτοευπαθή ουσία που περιέχουν οι φωτογραφικές πλάκες ή τα φιλμ και η οποία είναι υδατικό διάλυμα αλογονούχου αργύρου AgX ( X=Cl, Br, I ) που έχει γίνει κολλοειδές με τη βοήθεια κολλοειδούς ζελατίνας και κατόπιν έχει αποξηρανθεί. Η εξόρυξη και η επεξεργασία αυτών των χημικών στοιχείων και η μη ανακύκλωση των φιλμ είναι από τις κυριότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Η μόλυνση στο περιβάλλον μπορεί να έλθει και από την ενδιάμεση πλύση του φιλμ με υδατικό διάλυμα οξικού οξέος κατά την διάρκεια της εμφάνισης ενός φιλμ. Από την απομάκρυνση των μη προσβληθέντων κόκκων αλογονούχου αργύρου και από την πλύση (τελευταίο στάδιο εμφάνισης του φιλμ) για την απομάκρυνση διαλυτών υποθειωδών συμπλοκών του αργύρου. Τα σκληρά αυτά λύματα προέρχονται από ανάλογη καταστροφή περιβάλλοντος χώρου και πλούτου.
Η εκτύπωση σε χαρτί των αρνητικών είναι μια ακόμη αναγκαιότητα. Και το χαρτί παράγεται από καταστροφή των δασών. Με τεράστιες επιπτώσεις στη γη.

ΚΟΡΙΝΑ
ΚΟΡΙΝΑ
Latest page update: made by ΚΟΡΙΝΑ , Oct 13 2009, 3:30 PM EDT (about this update About This Update ΚΟΡΙΝΑ Edited by ΚΟΡΙΝΑ

788 words added
1 image added

view changes

- complete history)
Keyword tags: None
More Info: links to this page
There are no threads for this page.  Be the first to start a new thread.