έναν περίπατο στο κέντρο της πόλης


έναν περίπατο στο κέντρο της πόλης - atlaswiki έναν περίπατο στο κέντρο της πόλης - atlaswiki

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει έναν περίπατο των μαθητών μαζί με το δάσκαλο/δασκάλα στο κέντρο της πόλης
προκειμένου τα παιδιά να παρατηρήσουν την κίνηση στους δρόμους και να διαπιστώσουν το κυκλοφοριακό.
Στη συνέχεια θα δώσουμε στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει μια έκθεση ιδεών ,
στην οποία θα καταγράψουν όσα παρατήρησαν και τι συμπεράσματα αποκόμισαν.χρονική διάρκεια

3 διδακτικές ώρεςδιδακτικό υλικό

Προτζέκτορας, φύλλο εργασίας
διαφορετικές θεματικές που εμπλέκονται

Η δραστηριότητα αυτή εμπεριέχει στοιχεία από το μάθημα ΄΄Εμείς και ο Κόσμος΄΄ το οποίο δεν υπάρχει μεν ως μάθημα στην Ε τάξη,
ωστόσο στοιχεία του περιλαμβάνονται στο μάθημα της Φυσικής και επιπλέον
έτσι θα μπορέσει ο δάσκαλος να ελέγξει κατά πόσο κατέχουν τα παιδιά έννοιες
που διδάχθηκαν σε προηγούμενες τάξεις. Επίσης η γραπτή εργασία(έκθεση ιδεών)παραπέμπει στο μάθημα της γλώσσας.δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Με την εκδρομή αυτή αποσκοπούμε στην αύξηση της παρατηρητικότητας και της κριτικής τους ικανότητας,
αφού καλούνται να καταγράψουν σε μια έκθεση ιδεών ό,τι παρατήρησαν.
Εκτός όμως από αυτά, με την έκθεση, καλλιεργούν το γραπτό λόγο,
διευρύνοντας το πνεύμα και την κριτική τους ικανότητα.φύλλο εργασίας

Να γράψετε με λίγα λόγια τι είδατε στη σημερινή εκδρομή σχετικά με τα μέσα μεταφοράς,
την κίνηση στους δρόμους και τι σας έκανε εντύπωση.

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….......
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
μία διδακτική πρόταση από την Βαλάση Άρτεμις & Μαλιώρα Σοφία


More pages