ένα απλό πείραμα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου


ένα απλό πείραμα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswiki ένα απλό πείραμα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswiki


εκτέλεση πειραμάτων στο εργαστήριο

Οι μαθητές θα εργάζονται σε ομάδες και θα εκτελούν μία συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα δοθεί από τον δάσκαλο, προκειμένου να εκτελέσουν ένα πείραμα σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Πριν την αρχή ,αλλά και κατά την διάρκεια του πειράματος ο δάσκαλος ενημερώνει τα παιδιά για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα αποτελέσματά του. Όλες οι ομάδες θα έχουν μπροστά τους τα ίδια υλικά και θα πραγματοποιήσουν τις ίδιες μετρήσεις.
Μετά το πέρας του πειράματος, όλη η τάξη θα συζητήσει τα συμπεράσματα που κατάληξε η κάθε ομάδα και θα σχολιάσουν τις μετρήσεις που έχουν κάνει.
Ο χρόνος που δίνεται στα παιδιά για να πραγματοποιήσουν το πείραμα είναι 45-60 λεπτά.


Φύλλο εργασίας

Όλες οι ομάδες να ελέγξουν τα υλικά που βρίσκονται μπροστά τους και να τα επεξεργαστούν.
Στη συνέχεια:
1. τοποθετήστε τα κομμάτια πάγου στα δύο πιάτα που βρίσκονται μπροστά σας
2. στο ένα πιάτο τοποθετήστε το γυάλινο καπάκι που έχετε στη διάθεσή σας
3. ανάψτε την λάμπα που βρίσκεται πάνω από τα πιάτα
4. παρατηρήστε ποιο παγάκι θα λιώσει και πόσο χρόνο θα κάνει

Γράψτε ποιο παγάκι έλιωσε και γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό:

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

υλικά:

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω πειράματος χρειάζονται κάποια απλά υλικά.
Οπότε, όλες οι ομάδες θα πάρουν από δύο ίδια κομμάτια πάγο, δύο ίδια πιάτα για να τοποθετήσουν τον πάγο,
από ένα λαμπτήρα και από ένα χρονόμετρο.Μέσα από το πείραμα αυτό τα παιδιά καταλαβαίνουν το νόημα του θερμοκηπίου και πως αυτό μπορεί να προκαλέσει καταστροφές στην κοινωνία.
Τα παιδιά συζητούν και σχολιάζουν το αποτέλεσμα του πειράματος και σύμφωνα με την κρίση τους λένε το λόγο που πιστεύουν για το αποτέλεσμα.
Αυτή η διάσταση του εργαστηρίου μας ενδιαφέρει στο πλαίσιο της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση του πολίτη μία και έτσι δίνεται η δυνατότητα να συζητηθούν θέματα σχετικά με τη φύση της επιστημονικής και την φύση της επιστημονικής μεθοδολογίας.μία διδακτική πρόταση από την Μιχαηλίδου Άννα & τον Μαυρομάτη Χρήστο

More pages