ένα βίντεο για τα ηφαίστεια

ένα βίντεο για τα ηφαίστεια - atlaswikiένα βίντεο για τα ηφαίστεια - atlaswikiένα βίντεο για τα ηφαίστεια - atlaswiki
οδηγίες για τη διδασκαλία

αρχικά προβάλλετε στα παιδιά ένα βίντεο από το youtube με τίτλο "Ηφαιστειακοί χειμώνες 1o: Πρόνοια". Το βίντεο έχει διάρκεια 5 λεπτά και παρουσιάζει τις αιτίες που δημιουργούν τα ηφαίστεια, τη διαδικασία της έκρηξης και τα στάδια της, καθώς και τις επιπτώσεις τους στον άνθρωπο. Στη συνέχεια δώστε στα παιδιά το φύλλο εργασίας και ζητήστε τους να το συμπληρώσουν ατομικά.
Τέλος συζητήστε στην τάξη για τις εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκομίσατε.

διδακτικό υλικό
  • βίντεο:

  • φύλλο εργασίας:
1. Ποια είναι τα συναισθήματα που νιώσατε μόλις είδατε το βίντεο;

2. Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι προκάλεσαν αυτές οι εκρήξεις ηφαιστείων στο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον;

3. Με βάση όσα γνωρίζετε , μπορείτε να πείτε τι προκάλεσε αυτά τα ηφαίστεια στο να συμβούν;

4. Ποια είναι τα στάδια έκρηξης ενός ηφαιστείου;


χρονική διάρκεια

περίπου 1-2 διδακτικές ώρες


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
Μέσω αυτής της δραστηριότητας αυτό που μαθαίνουν οι μαθητές είναι να έχουν γνώση των φυσικών φαινομένων και καταστροφών, των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων τους. Επίσης, γίνονται γνωστά τα ηφαίστεια που υπάρχουν στην Ελλάδα καθώς και το ότι είναι σχεδόν όλα ανενεργά ώστε να μπορούν οι μαθητές να αποβάλλουν το φόβο τους. Τέλος, η γνώση για τις επιπτώσεις που προκαλούν στον πλανήτη μας οι κλιματικές αλλαγές, κάνει τους μαθητές να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε θέματα περιβάλλοντος και να συνειδητοποιήσουν τη συλλογική και ατομική μας ευθύνη προς τον πλανήτη μας.


μια διδακτική πρόταση από τις Φουντούκη Ευδοκία και Τζιτζιλή Χριστίνα, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages