ένα βίντεο για τις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειες της

ένα βίντεο για τις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειες της - atlaswikiένα βίντεο για τις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειες της - atlaswiki

οδηγίες για την διδασκαλία

Αρχικά μπορούμε να αναπτύξουμε συζήτηση με τα παιδιά της τάξης για το λιώσιμο των πάγων και έπειτα να τους προβάλουμε το παρακάτω σχετικό βίντεο .
Ύστερα ζητάμε από τα παιδιά να χωριστούν σε ομάδες με βάση τις παρακάτω θεματικές

δραστηριότητα: σχολικές δράσεις

1η- Δημιουργία ποιήματος. Αρχικά, το κάθε παιδί καλείται να συγκεντρώσει πληροφορίες για το θέμα που θα το βοηθήσει στην σύνθεση του ποιήματος. Έπειτα, η/ο δασκάλα/ος ζήτα από τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα ποίημα αντιπροσωπεύοντας είτε την πλευρά της φύσης είτε των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που συντελούν στην καταστροφή της. Το κάθε παιδί θα παρουσιάσει το ποίημα του ατομικά στην τάξη. Στη συνέχεια μπορεί να μελοποιηθεί με τη βοήθεια της μουσικού.

2η- Δημιουργία θεατρικού έργου. Η δέυτερη δράση αφορά το παιχνίδι ρόλων. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες 4 ατόμων και κάθε ομάδα επιλέγει τους ρόλους και την υπόθεση που θέλουν, συνθέτουν και παρουσιάζουν ένα θεατρικό δρώμενο σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το θεατρικό έργο στην τάξη.

3η- Ενημέρωση του σχολείου: Ευαισθητοποίηση και δράση από τους ίδιους τους μαθητές για τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται ο πλανήτης μας. Τα παιδιά θα δημιουργήσουν αφίσες, φυλλάδια καθώς και παρουσίασεις όλων των προηγούμενων δράσεων στην αίθουσα εκδηλώσεων.Μια διδακτική πρόταση από τους Μανιάτη Κωνσταντίνα, Μησιάκα Μαρία-Νίνα, Σέρελη Σεβαστή, Σιώζου Ελισάβετ, Τέτου Ευτυχία, Μπεδέλη Αντιγόνη
More pages