ένα βίντεο-κλιπ για την ρύπανση του περιβάλλοντος

δραστηριότητες για την ρύπανση του περιβάλλοντος με αφορμή ένα video clip - atlaswikiδραστηριότητες για την ρύπανση του περιβάλλοντος με αφορμή ένα video clip - atlaswikiδραστηριότητες για την ρύπανση του περιβάλλοντος με αφορμή ένα video clip - atlaswiki

Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι μια ευρεία έννοια, η οποία περιλαμβάνει τη ρύπανση των διαφόρων βιολογικών συστατικών των φυσικών στοιχείων του πλανήτη, ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Δεν είναι δηλαδή τίποτε άλλο, παρά η αλλοίωση της μορφής του περιβάλλοντος και της ισορροπίας του ανθρώπου με τη φύση. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος γι’ αυτή την καταστροφή, ο οποίος από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα εκμεταλλεύεται αλόγιστα τη γη. Η ρύπανση του περιβάλλοντος συνήθως ταξινομείται σε διάφορες γνωστές κατηγορίες όπως η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους. Η έννοια αυτή όμως εμπερικλείει επίσης την ηχορύπανση, θερμική ρύπανση, ρύπανση από ακτινοβολία, μικροβιακή ρύπανση, ρύπανση από τοξικές ουσίες, οργανική ρύπανση, ρύπανση από πετρελαιοειδή κ.α.Τέλος η ρύπανση έχει βλαβερή επίδραση στους οργανισμούς, είναι επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία, αλλοιώνει την ποιότητα του νερού και υποβαθμίζει τις δυνατότητες χρήσης του.


Ενδεικτικά κάποια απ' τα αίτια και τις επιπτώσεις αναφέρονται παρακάτω:

Αιτίες της ρύπανσης του περιβάλλοντος:

  • Αύξηση της χρήσης του αριθμού φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων χημικών ουσιών στις γεωργικές καλλιέργειες
  • Η δημιουργία πολλών εργοστασίων χωρίς την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας, λόγω έλλειψης νομοθεσίας κ.α
Οι επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος :

  • Στη κλιματική αλλαγή (Αύξηση θερμοκρασίας)
  • Στην όξινη βροχή κ.α

Με βάση το παρακάτω videoclip, επιλέχθηκαν να αξιοποιηθούν οι εξής δραστηριότητες :


δραστηριότητα 1:

1. Θα χωριστούν τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες και κάθε μια από αυτές θα ασχοληθεί με ένα από τα παρακάτω θέματα:
Α. Το λιώσιμο των πάγων
Β. Το καυσαέριο και οι πύραυλοι
Γ. Οι πόλεμοι και οι βόμβες
Δ. Τα ναυάγια
Οι ομάδες θα πρέπει να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα τους ( από τι προκαλείται το καθένα και τι επίδραση έχουν στο περιβάλλον).
Αφού ολοκληρώσουν τη συλλογή και οργάνωση των πληροφοριών τους, κάθε ομάδα θα σηκώνεται στον πίνακα και σε μορφή αραχνογράμματος θα παρουσιάσουν τα ευρήματά τους.

δραστηριότητα 2:

Οι ομάδες θα αναζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Αφού τις συζητήσουν με την ομάδα τους και τις καταγράψουν (ή σχεδιάσουν) σε ένα χαρτόνι θα τις παρουσιάσουν στις υπόλοιπες ομάδες, ενώ τα χαρτόνια θα τοποθετηθούν στον τοίχο της τάξης ή στο διάδρομο του σχολείου. Έτσι, θα ευαισθητοποιούνται και οι υπόλοιποι μαθητές και ενήλικες του σχολείου.

δραστηριότητα 3:

Μετά την προβολή ολόκληρου του βίντεο κλιπ γίνεται φανερό το φαινόμενο της ρύπανσης των υδάτων. Πιο συγκεκριμένα θα ζητηθεί από τα παιδιά να περιγράψουν τι βλέπουν και αφού χωριστούν σε ομάδες, ύστερα από μια σύντομη συζήτηση, θα παρουσιάσουν στην τάξη την άποψή τους σχετικά με τις αιτίες και τις συνέπειες αυτού του προβλήματος. Θα μοιραστεί σε κάθε ομάδα ένα κείμενο, διαφορετικό για την καθεμιά. Στο κάθε ένα από αυτά παρουσιάζονται διαφορετικά αίτια και συνέπειες τις οποίες οι μαθητές καλούνται να επεξεργαστούν και να συγκρίνουν με τους υπόλοιπους συμμαθητές. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ένα είδος (αυτό)αξιολόγησης αφού τα παιδιά ελέγχουν, αναθεωρούν και ίσως απορρίπτουν κάποιες από τις αρχικές τους ιδέες. Στο τέλος, θα δημιουργηθεί μαζί με τα παιδιά ένα κολάζ, όπου θα συμπεριληφθούν όλα τα παραπάνω ώστε να παρουσιαστεί το φαινόμενο ολοκληρωτικά.

Μια διδακτική πρόταση απο τους Μάνθου Αικατερίνη, Σουλιάρα Ευθυμία, Τσικιτίκου Μαρία,
Τσιτσιμπή Αδαμαντία, Μπεδέλη Αντιγόνη και Τέτου Ευτυχία

More pages