ένα θεατρικό για την κλωνοποίηση


ένα θεατρικό για την κλωνοποίηση - atlaswiki ένα θεατρικό για την κλωνοποίηση - atlaswiki

το θέατρο στην τάξη

Σε αυτήν την δραστηριότητα ο δάσκαλος αρχικά ενημερώνει τους μαθητές του ότι το θέμα της ενότητας τους που είναι η κλωνοποίηση θα τους διδαχτεί με ένα διαφορετικό και ασυνήθιστο τρόπο: με ένα θεατρικό. Στην συνέχεια θα μοιράσει σε όλους τους μαθητές φύλλα εργασίας όπου θα δίνονται σαφείς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν και οι ίδιοι προκειμένου να προσεγγίσουν το θέμα της κλωνοποίησης με την δραστηριότητα του θεατρικού.
Στην πορεία κατά την διάρκεια μίας διδακτικής ώρας ο δάσκαλος θα διαβάσει ένα σενάριο στους μαθητές και
στην συνέχεια θα τους ζητήσει να σκεφτούν οι ίδιοι τους διαλόγους για τους ρόλους που θα πλαισιώνουν το θεατρικό.
Πιο συγκεκριμένα ο δάσκαλος ως συντονιστής θα χωρίσει τους μαθητές σε δύο ομάδες και θα μοιράσει το θεατρικό σε δύο
μέρη και θα ζητήσει στην κάθε ομάδα να σκεφτεί και να γράψει σε ένα φύλλο χαρτί σύντομα τους διαλόγους για το μέρος που της δόθηκε.
Στην συνέχεια θα πάρει ο δάσκαλος τα 2 φύλλα με τους διαλόγους και έπειτα
θα μοιράσει τους ρόλους στους μαθητές με κλήρο μαζί με τους διαλόγους.
Επειδή συνήθως οι ρόλοι είναι λιγότεροι από το σύνολο των μαθητών, ένας αριθμός μαθητών
θα παίζει το ρόλο του κοινού όπου θα σχολιάζει και θα καταγράφει τις επιστημονικές και κοινωνικές προσεγγίσεις
που προκύπτουν από το θεατρικό σχετικά με το θέμα της κλωνοποίησης. Ο δάσκαλος θα ζητήσει από τους μαθητές-ηθοποιούς
να μελετήσουν τους ρόλους τους στο σπίτι ενώ παράλληλα θα πρέπει τόσο αυτοί όσο και οι μαθητές που
θα είναι στο κοινό να καταγράψουν σε ένα φύλλο χαρτί τα διάφορα θέματα που νομίζουν ότι θίγει γύρω
από το κυρίως θέμα που είναι η κλωνοποίηση. Την επόμενη ημέρα στο σχολείο κατά την διάρκεια δύο διδακτικών ωρών,
θα πραγματοποιηθούν πρόβες μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας με συντονιστή τον δάσκαλο. Στην συνέχεια θα
ακολουθήσει μια συζήτηση μέσα στην τάξη με καθοδηγητή τον δάσκαλο, γύρω από το θέμα που προσεγγίζει το
θεατρικό προκειμένου να προκληθούν ποικίλοι προβληματισμοί στους μαθητές γύρω από διάφορα κοινωνικά,
ηθικά-θρησκευτικά θέματα και θέματα πολιτισμού τεχνολογίας και επιστήμης που εμπλέκονται.
Την επόμενη ημέρα οι μαθητές θα ανεβάσουν τη παράσταση τους μέσα στην τάξη κατά την διάρκεια μιας διδακτικής ώρας.
Την ερμηνεία τους θα συνοδεύει μία ευχάριστη μουσική υπόκρουση που έχει διαλέξει ο δάσκαλος
προκειμένου να δημιουργήσει μια πιο ζεστή και συνάμα πιο οικεία ατμόσφαιρα. Το κοινό τους όμως
δεν θα είναι μόνο οι συμμαθητές τους αλλά και οι μαθητές της ίδιας τάξης του άλλου τμήματος προκειμένου
όχι μόνο να θαυμάσουν τις υποκριτικές τους ικανότητες αλλά και να αναπτύξουν όλοι μαζί τους προβληματισμούς τους .
Συγκεκριμένα, οι μαθητές που έπαιζαν το ρόλο του κοινού, κατά την διάρκεια της παράστασης σημείωναν
σε ένα φύλλο χαρτί τις απορίες τους σχετικά με το θέμα της κλωνοποίησης και στο τέλος τις διατύπωναν
στους μαθητές που έπαιξαν στην παράσταση. Οι μαθητές-ηθοποιοί, παίρνοντας το ρόλο τους δασκάλου
ήταν έτοιμοι να απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους τίθενται. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έχουν
ενεργή συμμετοχή στην διαδικασία της μάθησης και όχι παθητική και έτσι είναι πιο σίγουροι για τον εαυτό τους
καθώς αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους και τους καλλιεργούνται περισσότερα κίνητρα για μάθηση.

χρονική διάρκεια

Ο δάσκαλος για να πραγματοποιήσει την δραστηριότητα του θεατρικού μέσα στην τάξη προκειμένου να διδάξει το θέμα της κλωνοποίησης συνολικά χρειάστηκε τον εξής χρόνο:

μία διδακτική ώρα:

για την ανάγνωση του σεναρίου στους μαθητές

συγγραφή διαλόγων από τους μαθητές

μία ημέρα προκειμένου να μελετήσουν στο σπίτι οι μαθητές τους διαλόγους τους και να προβληματιστούν σχετικά με το θέμα της κλωνοποίησης

δύο διδακτικές ώρες θα μοιραστούν :
για τις απαραίτητες πρόβες και την συζήτηση μέσα στην τάξη σχετικά με την κλωνοποίηση που είναι και το διδασκόμενο θέμα και την εμπλοκή της με ποικίλους κλάδους που σχετίζεται.
μία διδακτική ώρα: για να ανεβάσουν οι μαθητές το θεατρικό τους και να απαντήσουν οι ίδιοι οι μαθητές σε ερωτήματα που θα τεθούν από τους μαθητές της ίδιας τάξης του διαφορετικού τμήματος.

διδακτικό υλικό

Για να πραγματοποιήσουμε τη δραστηριότητα του θεατρικού μέσα στη τάξη
χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε το εξής διδακτικό υλικό:
ένα φύλλο εργασίας που μοιράσαμε σε όλους τους μαθητές προκειμένου να τους δώσουμε σαφείς
οδηγίες για το πώς έπρεπε να δουλέψουν για να επιτευχθεί η δραστηριότητα του θεατρικού.
Επίσης διαβάσαμε στους μαθητές μας το σενάριο του θεατρικού και στην συνέχεια τους τα μοιράσαμε σε ένα γραπτό κείμενο.


ένα θεατρικό για την κλωνοποίηση - atlaswiki

φύλλο εργασίας

ομάδα συνεργασίας

Θα διαβάσει ο/η δάσκαλος/α μέσα στην τάξη ένα σενάριο για το θεατρικό που πρόκειται να παίξετε εσείς οι μαθητές και στην συνέχεια θα σας χωρίσει σε 2 ομάδες με τα μέλη που θα επιλέξετε εσείς.
Καλείστε να:
1ο βήμα : να σκεφτείτε τους διαλόγους που θα πλαισιώνουν το σενάριο του θεατρικού συνεργατικά και να τους γράψετε σε ένα φύλλο χαρτί και στη συνέχεια
2ο βήμα: όλοι μαζί μέσα στην τάξη με συντονιστή το/τη δάσκαλο/α θα προσπαθήσουμε να συνενώσουμε τους διαλόγους προκειμένου να επιτύχουμε έναν ενιαίο διάλογο
3ο βήμα: με κλήρο θα ανακοινώσουμε τους μαθητές που θα παίξουν στο θέατρο ενώ οι υπόλοιποι θα έχετε το ρόλο του κοινού.
4ο βήμα: μελετήστε τη θεματολογία αλλά και τους διαλόγους στο σπίτι σας για 2 ημέρες ενώ θα κάνουμε και πρόβες στο σχολείο το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα και στο τέλος :
5ο βήμα θα ανεβάσετε την παράσταση σας σε ένα κοινό και θα είστε έτοιμοι να απαντήσετε στις απορίες τους.διαφορετικές θεματικές που εμπλέκονται

Θέλοντας να διδάξουμε στους μαθητές μας τα θέμα της κλωνοποίησης με την δραστηριότητα του θεατρικού πραγματοποιήσαμε μία διαθεματική διδασκαλία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:

νεοελληνική γλώσσα

Η εμπλοκή του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών γενικότερα
και στη διδασκαλία του θέματος της κλωνοποίησης ειδικότερα, συμβάλλει στην προσπάθεια μίας διαθεματικής
διδασκαλίας. Στην δραστηριότητα του θεατρικού, αναθέσαμε στους μαθητές μας να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι
τη συγγραφή των διαλόγων του θεατρικού τους. Οι μαθητές δηλαδή ανέλαβαν το ρόλο συγγραφέα αξιοποιώντας
την γνώση τους γύρω από το θέμα της κλωνοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να καταρρίψουμε τις προκαταλήψεις
που απομακρύνουν κλάδο της φιλολογίας από το χώρο των θετικών και φυσικών επιστημών. Στόχος μας ήταν να γεφυρώσουμε
το χάσμα ανάμεσα στους δύο αυτούς κλάδους και συμβάλλουμε όσο γίνεται περισσότερο στον συσχετισμό των δύο αυτών επιστημών.

βιολογία

Οι μαθητές του δημοτικού έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με όρους και έννοιες πολύ παράξενες και δύσκολα ερμηνεύσιμες.
Δεν είναι όμως και λίγες οι φορές που ακούν να συμβαίνουν πολύ παράξενα γεγονότα τα οποία
δεν μπορούν να εξηγήσουν και τα αποδίδουν σε υπερφυσικές δυνάμεις. Η επιστήμη της βιολογίας
έρχεται να αποκαταστήσει αυτό το χάσμα στο παιδικό νου και να εξηγήσει ό,τι μέχρι τότε τους ήταν ανεξήγητο.
Έννοιες όπως DNA,κλωνοποίηση, κύτταρο, μόσχευμα αντικαθιστούν πια τους παλιούς παιδικούς τρόπους
προσέγγισης των βιολογικών φαινομένων.
Για να πραγματοποιήσουμε την δραστηριότητα του θεατρικού μοιράσαμε σε όλα τα παιδιά φύλλα
εργασίας όπου τους δίνονταν ακριβείς οδηγίες για το πώς έπρεπε να κινηθούν προκειμένου να εκτελέσουν
με επιτυχία την δραστηριότητα που τους είχε ανατεθεί. Έτσι, τους ζητήσαμε να γράψουν οι ίδιοι τους διαλόγους
του θεατρικού χρησιμοποιώντας όρους βιολογικούς που τους έχουνε δοθεί από εμάς προκειμένου να εξηγήσουν
με επιστημονική προσέγγιση τη κλωνοποίηση. Οι μαθητές τώρα πια γνωρίζουν και εξηγούν οι ίδιοι το θέμα της
κλωνοποίησης με τον πιο άμεσο και οικείο τρόπο αφού είναι οι ίδιοι αυτοί που ανακάλυψαν τη μάθηση.

θεατρολογία

Η διδασκαλία της κλωνοποίησης με τη μορφή θεατρικού προσδίδει έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο
προσέγγισης του μαθήματος. Αρχικά προσφέρει μια ψυχική εκτόνωση στους μαθητές και συμβάλλει παράλληλα
στην καλλιέργεια του πνεύματος καθώς επίσης και στην καλλιέργεια του πνεύματος και της καλαισθησίας.
Χαρίζει στους μαθητές τη δυνατότητα να εργαστούν σε ομάδες προκειμένου να ανακαλύψουν συνεργατικά τη μάθηση.
Έτσι πέρα από την ομαδικότητα και τη συνεργασία δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να έχουν ενεργή συμμετοχή
στη μάθηση κάνοντας τη με αυτόν τον τρόπο πιο οικεία και πιο προσιτή. Η θεατρολογία στη διδασκαλία
των φυσικών επιστημών προσδίδει έναν ευχάριστο χαρακτήρα καθώς η μάθηση γίνεται με ένα οικείο
προς τα παιδιά τρόπο. Συγκεκριμένα, οι διάλογοι προσφέρουν μια αμεσότητα κάνοντας τη μάθηση πιο
εύκολη, πιο προσιτή και πιο ευχάριστη. Οι μαθητές αξιοποιώντας τις υποκριτικές τους ικανότητες είναι
πιο σίγουροι για τον εαυτό τους αυξάνεται η αυτοπεποίθηση τους και είναι πιο ευχάριστο να οδηγηθούν στη μάθηση.

στάσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται

Η διαθεματική διδασκαλία των φυσικών επιστημών εγκαταλείπει την μέχρι πρότινος παραδοσιακή
διδασκαλία που στηριζόταν πιστά στο αναλυτικό πρόγραμμα. Η παραδοσιακή διδασκαλία στόχευε στη
μάθηση του περιεχομένου των φυσικών επιστημών , στη μεθοδολογία και στην επίλυση προβλημάτων όσον αφορά αυτές .
Οι στόχοι όμως αυτοί φαίνεται ότι δεν προκαλούσαν το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση των φυσικών επιστημών,
καθώς στηρίζονταν αποκλειστικά στην απομνημόνευση όρων και εννοιών και στην παθητική αποδοχή των όσων τους διδάσκονταν.
Μία γέφυρα επικοινωνίας φαίνεται πως χτίζει η διαθεματική διδασκαλία στις φυσικές επιστήμες
με άλλα πεδία γνώσης όπως τη βιολογία, τη γλώσσα, τη θεατρολογία, τη μελέτη φυσικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος ,τα θρησκευτικά και τα εικαστικά. Στόχος της είναι οι γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές να
οδηγούν σε μία ολόπλευρη και κριτική μάθηση και να συμβάλλουν παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
Στην δραστηριότητα που πραγματοποιήσαμε : το θέατρο στην τάξη, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε
διαθεματικά το θέμα συνδέοντας τις φυσικές επιστήμες με τη θεατρολογία, τη νεοελληνική γλώσσα και τη βιολογία.
Προσπαθήσαμε να παντρέψουμε με αυτόν τρεις διαφορετικούς κλάδους των επιστημών προκειμένου να
διδάξουμε τη κλωνοποίηση όσο γίνεται πιο σφαιρικά και ολόπλευρα.
Ο συσχετισμός της νεοελληνικής με τις φυσικές επιστήμες συμβάλλει στη σωστή χρήση της νεοελληνικής
γλώσσας καθώς επίσης και στην καλλιέργεια του πνεύματος και του νου. Ο μαθητής πλέον δε διαχωρίζει τις γλωσσικές
και τις φιλολογικές επιστήμες από τις φυσικές επιστήμες καθώς αναλογίζεται πως χωρίς την ύπαρξη της μίας δεν είναι
εύκολο να υφίσταται η άλλη. Μπορεί δηλαδή να βλέπει ξεκάθαρα την αλληλεπίδραση των δύο κλάδων. Οι επιστήμονες
πραγματοποιούν έρευνες και εκτελούν διάφορα πειράματα προκειμένου να εφεύρουν καινοτόμες και αποτελεσματικές
λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου. Κάθε φορά όμως χρειάζονται καινούργιες λέξεις προκειμένου
να αποδώσουν πιστά μία ερμηνεία στις εφευρέσεις τους .Η καλή χρήση της νέας ελληνικής συμβάλλει στην καλύτερη επιχειρηματολογία
και στην ορθή διεξαγωγή λογικών συμπερασμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στην καλλιέργεια του πνεύματος και στη διερεύνηση των οριζόντων.
Η εμπλοκή της νεοελληνικής γλώσσας στο χώρο των φυσικών επιστημών καλλιεργεί νέες στάσεις και δεξιότητες στους
μαθητές που θα τους ακολουθήσουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Η εμπλοκή της βιολογίας στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών γενικότερα και στη διδασκαλία της κλωνοποίησης
ειδικότερα οδηγεί σε μία ποικιλία γνώσεων και στην πολύπλευρη μάθηση. Οι μαθητές αποκτούν καινούργιες δεξιότητες
καθώς είναι ικανοί όχι μόνο να αναγνωρίζουν ιατρικούς όρους αλλά και να τους ερμηνεύουν. Είναι ικανοί να παρατηρούν,
να συγκρίνουν και να σχολιάζουν διάφορα φαινόμενα που μέχρι τότε τους ήταν αδύνατο να ερμηνεύσουν.
Αποκτούν πλέον την ικανότητα να αναγνωρίζουν αυτό που είναι επιστημονικά ορθό και να απορρίπτουν στερεότυπα
και προκατάληψης γύρω από τις φυσικές επιστήμες γενικότερα και από την κλωνοποίηση ειδικότερα. Αποκτούν θετική στάση
απέναντι στις καινοτόμες λύσεις που εφευρίσκουν οι επιστήμονες για την βελτίωση της ποιότητας τη ζωής του ανθρώπου και
αρνητική στάση μακριά από άκριτές αποδοχές όταν αυτές επιβαρύνουν τόσο την υγεία του ανθρώπου όσο και το φυσικό περιβάλλον.
Η διαθεματική διδασκαλία χτίζει αυριανούς πολίτες με κριτική στάση και ερευνητική διάθεση, πολίτες που σκέφτονται υπεύθυνα και λογικά.
Η εμπλοκή της θεατρολογίας στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών μεταμορφώνει την άλλοτε παραδοσιακή
και μειωμένου ενδιαφέροντος διδασκαλία σε μία ευχάριστη προσέγγιση του διδασκόμενου θέματος. Οι μαθητές μαθαίνουν
να δουλεύουν ομαδικά και συλλογικά προκειμένου να οδηγηθούν στην ανακάλυψη της αλήθειας και της σωστής επίλυσης του θέματος.
Έτσι οι αυριανοί πολίτες μαθαίνουν την αρετή της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος και διαμορφώνουν στάσεις
και συμπεριφορές που συμπληρώνουν το προφίλ του σύγχρονου ενεργού πολίτη. Επιπλέον, ο χώρος του θεάτρου που
υπηρετεί γενικότερα την τέχνη , καλλιεργεί τον ψυχικό κόσμο του ατόμου προσφέρει ψυχική ανάταση και δημιουργεί ευαισθησίες.
Παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια της φαντασίας και αξιοποιεί στο έπακρο τις υποκριτικές ικανότητες του. Στο χώρο των φυσικών επιστημών,
η θεατρολογία οδηγεί σε μια άμεση και ευχάριστη διαδικασία μάθησης. Από τη μία είναι παιχνίδι που περιέχει τα στοιχεία του αυθορμητισμού,
της έκφρασης, της δημιουργίας, της ομαδικότητας και από την άλλη είναι μία δραστηριότητα <<βιωματικής πράξης και αγώνα>>.
Μέσα από το παιχνίδι η μάθηση αναδύεται αβίαστα, φυσιολογικά και ευχάριστα. Η διδασκαλία των φυσικών επιστημών και το
δραματικό παιχνίδι έχουν κοινά στοιχεία. Αυτά είναι η πρόσβαση στην εμπειρική βιωματική μάθηση, η ελευθερία για πολλές ερωτήσεις,
επαφή με διαφορετικές απόψεις, η ενθάρρυνση για υπόθεση, πρόβλεψη, ανάλυση, σύνθεση, ανοχή για την αβεβαιότητα.
Το δραματικό παιχνίδι έχει μια πολύ σπουδαία διάσταση, το ρόλο όπου μέσα από αυτό παύει να υπάρχει και να
λειτουργεί στη διάσταση του διάσταση του πραγματικού και εισέρχεται στον κόσμο του φανταστικού ή του διαφορετικού.
Η εμπλοκή των τριών αυτών κλάδων(της βιολογίας , της νεοελληνικής γλώσσας και της θεατρολογίας)συνοπτικά
θα λέγαμε ότι χαρίζει στους μαθητές την ικανότητα της επιχειρηματολογίας πάνω σε οποιοδήποτε θέμα ,
διευκολύνει την ικανότητα λήψης αποφάσεων , καλλιεργεί κριτική στάση απέναντι στις επιστήμες και οδηγεί σε μία
στάση αποδοχής της διαφορετικότητας απορρίπτοντας κάθε είδους ρατσιστική διάθεση.

μία διδακτική πρόταση από την Αβδούλα Βασιλική & την Ζωσιμιάδου Σβετλάνα

More pages