ένα θεατρικό για την φωτοσύνθεση

Ώρα για μαγειρική
ένα θεατρικό για την φωτοσύνθεση - atlaswiki
Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για το φύλλο εργασίας.

1η δραστηριότητα:
Δίνεται στα παιδιά το κείμενο «Ώρα για μαγειρική», το οποίο αφού το διαβάσει κάθε παιδί χαμηλόφωνα, το επεξεργάζονται σε επίπεδο ομάδας. Αναλυτικότερα, τους ζητάμε αρχικά να μοιράσουν τους ρόλους και να το διαβάσουν στην ομάδα τους, αναλαμβάνοντας ο καθένας το κομμάτι που το αντιστοιχεί. Αν υπάρχει χρόνος μπορεί η κάθε ομάδα να παρουσιάσει στην ολομέλεια της τάξης το μικρό θεατρικό που ετοίμασε.
Έπειτα, ακολουθούν οι ερωτήσεις κατανόησης, οι οποίες συζητιούνται σε πρώτο επίπεδο στην ομάδα και σε δεύτερο σε ολόκληρη την τάξη, παρουσιάζοντας η κάθε ομάδα τις απαντήσεις πάνω στα ακόλουθα ερωτήματα που αφορούν την ιστορία. Τα ερωτήματα είναι τα εξής:

· Τι θα μαγειρέψουν τα φυτά;
· Τι πιστεύετε ότι τους βοηθά ώστε να έχουν αποθέματα για πολλά φαγητά ακόμα;
· Ποια είναι τα συστατικά της συνταγής τους;
· Σας θυμίζει κάποιο φυσικό φαινόμενο η ιστορία που διαβάσατε κι αν ναι ποιο είναι αυτό;

Οι παραπάνω ερωτήσεις στοχεύουν στο να συγκεντρώσουν τα παιδιά τα στοιχεία εκείνα που θα τους είναι απαραίτητα για τη σύνθεση της έννοιας της φωτοσύνθεσης. Η ιστορία καθώς και η πιθανή δραματοποίησή της δημιουργούν ένα κλίμα ευχάριστο που ταυτόχρονα ευνοεί και την πρόσληψη πιο σύνθετων εννοιών, όπως αυτή της φωτοσύνθεσης. Αφού τα παιδιά απαντήσουν ακολουθεί συζήτηση στην τάξη κατά την οποία ο δάσκαλος συνθέτει κι εξηγεί την έννοια σε συνεργασία με τους μαθητές.
ένα θεατρικό για την φωτοσύνθεση - atlaswiki

2η δραστηριότητα:
«Στον αγώνα για την επιβίωση»

Η δεύτερη δραστηριότητα είναι πιο «ελεύθερη» από τη πρώτη και στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση της έννοιας της φωτοσύνθεσης. Αρχικά, να σημειωθεί ότι θα υπάρχουν 4 ομάδες. Οι ήλιοι, τα νερά και οι αέρες –από τη μία-θα αποτελούν την «επιτροπή» και τα φυτά –από την άλλη- επιζητούν την εύνοια της επιτροπής για να καταφέρουν να συγκεντρώσουν τα υλικά της φωτοσύνθεσης. Αφού, χωριστούν σε ομάδες τα παιδιά εξηγούμε την υπόθεση του παιχνιδιού: ότι δηλαδή αφενός οι ομάδες της επιτροπής πρέπει να σκεφτούν από μία αποστολή στην οποία θα υποβάλλουν τα φυτά και αφετέρου τα φυτά να σκεφτούν πως θα δράσουν, ώστε να πείσουν την επιτροπή.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί, ότι η εξέλιξη του παιχνιδιού εξαρτάται από την τάξη. Ανάλογα με την τάξη ο/η εκπαιδευτικός αφήνει τις αντίστοιχες ελευθερίες, καθώς επίσης καθοδηγεί αναλόγως. Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο η τάξη να έχει όρεξη και ιδέες και να δημιουργήσουν οι ίδιες οι ομάδες τις αποστολές τους, να διαλέξουν τι θα φορέσουν, κτλ. Υπάρχει όμως και το αντίθετο ενδεχόμενο.

Για τη δεύτερη περίπτωση αναφέρουμε κάποιες ιδέες που πιθανόν να βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό. Οι αποστολή για παράδειγμα των ήλιων προς τα φυτά θα μπορούσε να είναι η εξής: οι ήλιοι φωνάζουν έναν εκπρόσωπο από την ομάδα των φυτών του λένε μία λέξη (η λέξη μπορεί να είναι σχετική ή άσχετη με το μάθημα, καλό είναι ο/η εκπαιδευτικός να τη γνωρίζει για να μην προκύψουν ζητήματα) και αυτός προσπαθεί να την αναπαραστήσει με παντομίμα στην ομάδα του.

Συνεχίζοντας, τα νερά μπορούν να έχουν κρουστά όργανα και να ζητήσουν από τα φυτά να χορέψουν στο ρυθμό τους για να ελέγξουν αν είναι σε καλή φυσική κατάσταση για να μεταφέρουν τις σταγόνες από τις ρίζες στα φύλλα τους. Στο στάδιο της προετοιμασίας ο δάσκαλος μπορεί να ζητήσει από την ομάδα των νερών να προετοιμάσουν το ρυθμό, ώστε να κινείται σε διάφορα τέμπο ή ακόμα και να το συνδυάσουν με κάποια μουσική.

Τέλος, η ομάδα των αέρων για να σιγουρευτεί πως τα φυτά θα του επιστρέψουν τα στοιχεία του εκείνα που θα περισσέψουν τους ζητά να δείξουν την τεχνική που εφαρμόζουν όταν παίρνουν και όταν αφήνουν αέρα. Τα φυτά από τη μεριά τους μπορούν εδώ να προβούν σε ασκήσεις αναπνοής για να ικανοποιήσουν το αίτημα των αέρων!
Κάθε φορά που τα φυτά ολοκληρώνουν μια αποστολή, η αντίστοιχη ομάδα τους δίνει το συστατικό που τους είναι απαραίτητο για τη συνταγή τους. Τα φυτά, βάζουν τα συστατικά στην κατσαρόλα και όταν συγκεντρωθούν όλα αρχίζουν να μαγειρεύουν ικανοποιημένα!

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο χώρος της τάξης θα πρέπει να είναι κατάλληλα οργανωμένος, έτσι ώστε να θυμίζει κάτι σαν δικαστήριο. Αναλυτικότερα, από τη μία θα βρίσκεται η επιτροπή και από την άλλη η ομάδα των φυτών. Στη μέση μπορεί να είναι η κατσαρόλα με μία κουτάλα. Επιπλέον, κάθε ομάδα πρέπει να έχει το «διακριτικό» της, αυτό δηλαδή που θα δηλώνει το τι είναι. Αυτό μπορούν να το σκεφτούν και να το ετοιμάσουν μόνες τους οι ομάδες ωστόσο εμείς προτείνουμε: τα φυτά να φοράνε πράσινα, οι ήλιοι να έχουν αχτίδες από χαρτόνι, οι αέρες σύννεφα από χαρτί ή βαμβάκι και τα νερά ψεκαστήρα με νερό.


Υλικά:
Κρουστά, cd player (αν θέλουν κάποιες ομάδες να βάλουν μουσική), κατσαρόλα, κουτάλα, χαρτόνια, ψαλίδια, κόλλες, βαμβάκι, ψεκαστήρα, νερό. Μπορούμε επιπλέον να δώσουμε αν υπάρχουν στις ομάδες κοστούμια, ανακυκλώσιμα υλικά και ό, τι άλλο θεωρήσουμε ότι θα τους βοηθήσει.
ένα θεατρικό για την φωτοσύνθεση - atlaswiki


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η :
«Στον αγώνα για την επιβίωση»

Ήρθε η ώρα για τη διεξαγωγή ενός μεγάλου αγώνα των φυτών. Τα φυτά όπως γνωρίζετε για να φωτοσυνθέσουν χρειάζονται χλωροφύλλη, νερό, διοξείδιο του άνθρακα και φως. Ωστόσο το νερό, ο αέρας και ο ήλιος βάζουν τα φυτά σε δοκιμασία για να ελέγξουν αν τα φυτά σέβονται τις προσφορές τους. Ποιες θα είναι οι δοκιμασίες που θα βάλουν το νερό, ο ήλιος και ο αέρας στα φυτά; Πώς θα ενεργήσουν τα φυτά για να πετύχουν το στόχο τους; Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα;

Αν ανήκετε στην ομάδα «ήλιος», «νερό», «αέρας» οργανώστε τη δοκιμασία που θα περάσουν τα φυτά. Αν είστε τα «φυτά», σκεφτείτε πως θα δράσετε για να πείσετε την επιτροπή και να σας δώσει τα υλικά!

Μην ξεχνάτε η φαντασία είναι απαραίτητη! Καλή επιτυχία!


ένα θεατρικό για την φωτοσύνθεση - atlaswiki«Ώρα για μαγειρική»

Αφηγητής: Ήταν μια ακόμα υπέροχη μέρα. Ο ήλιος έλαμπε στον ουρανό. Έριχνε το λαμπερό του φως στην αυλή του σχολείου μας. Εκεί, μέσα στο υγρό τους χώμα, είχαν τα σπίτια τους πολλά φυτά. Βλέποντας λοιπόν την όμορφη μέρα αποφάσισαν να την εκμεταλλευτούν. Ήταν μια
τέλεια μέρα για μαγείρεμα!!
Μαργαρίτα: - Ξυπνήστε, έχει υπέροχη μέρα σήμερα! Ας μαγειρέψουμε!
Θάμνος: - Ωχ, τι φωνάζεις… Δε θέλω να ξυπνήσω ακόμα…
Λεβάντα: - Ααα! Τι ωραία ιδέα, έρχομαι αμέσως!
Κισσός: - Μμμ, έχω μια πείνα! Είμαι έτοιμος για να εξασκήσω τις μαγειρικές μου ικανότητες!
Μαργαρίτα:- Τέλεια, τώρα που είμαστε όλοι εδώ ας πάμε να μαζέψουμε τα υλικά που θα χρειαστούμε.
Θάμνος.: - Τι θα φάμε σήμερα;
Μαργαρίτα:- Ό, τι τρώμε κάθε μέρα! ΑΜΥΛΟ! Όμως για να φάμε άμυλο όπως ξέρεις πρέπει πρώτα να φτιάξουμε τη γλυκόζη. Ξεκινάμε λοιπόν με χαρά για τη γλυκόζη!
Όλοι μαζί: - Γιούπιιιιιιι !!!!
Λεβάντα:- Ας ξεκινήσουμε ζητώντας από τον ήλιο λίγο φως!
Όλοι μαζί: - Ήλιε, ήλιε είσαι εδώ;
Ήλιος: - Πάλι εσείς; Πάλι για το φως μου με ζητάτε;
Όλοι μαζί: - Ναι, ναι, σε θερμοπαρακαλούμε! Σήμερα που είσαι τόσο φωτεινός, κάνε μας αυτή την χάρη.
Ήλιος: - Άντε καλά είστε τυχεροί επειδή έχω κέφια σήμερα, σας προσφέρω το φώς μου απλόχερα.
Όλοι μαζί: - Ναι!
Ήλιος: - Παρακαλώ τεντωθείτε και απλώστε τα φύλλα σας προς εμένα.
Θάμνος.: - Τέλεια, σ’ ευχαριστούμε πολύ. Μας έδωσες τόσο φως αυτή τη φορά που θα έχουμε αποθέματα για πολλά φαγητά ακόμη!
Κισσός: - Ωραία, τώρα είναι η σειρά του νερού.
Όλοι μαζί: - Νερόοοοο, νερόοοοο. Πού είσαι;
Νερό: - Εδώ είμαι στο χώμα, σας περίμενα! Ετοιμάσατε τις ρίζες σας για να με ρουφήξετε;
Όλοι μαζί: - Ναι, είμαστε έτοιμοι. Ένα…. Δύο.. Τρία… Φρρρρρρρρρρρρρρ
Μαργαρίτα:- Πάει και το δεύτερο υλικό! Τώρα μας μένει μόνο το διοξείδιο του άνθρακα που βρίσκεται στον αέρα.
Θάμνος.: - Ουφ, αυτό πάει πάντα μαζί με το οξυγόνο...
Λεβάντα:- Ναι, ναι, πάντα μαζί πάνε. Ετοιμαστείτε να τα ρουφήξουμε και βλέπουμε. Έτοιμοι για μεγάλη εισπνοή;
Όλοι μαζί: - Έτοιμοι!
Λεβάντα:- Μια χαρά με το τρία ας πάρουμε όλοι μια μεγάλη εισπνοή! Ένα….. Δύο…. Τρία…
Κισσός: - Ουφ! Πάει κι αυτό, τώρα νομίζω ήρθε η ώρα για τη μαγειρική, άντε κουράστηκα..
Λεβάντα:- Μισό λεπτό κισσέ μη βιάζεσαι. Βγάλτε όλοι τη χλωροφύλλη που φυλάτε στις ντουλάπες σας και αρχίζουμε!
Θάμνος.: - Λοιπόν εγώ θα δίνω τις οδηγίες. Βάζουμε το φως του ήλιου, το νερό, τον αέρα και τη χλωροφύλλη σε μία κατσαρόλα, ανακατεύουμε και έτοιμη η γλυκόζη! Βάζουμε λίγα μπαχαρικά ακόμη καιιιιιιιιιιιι έτοιμο και το άμυλο!
Κισσός: - Σίγουρα σύντομα θα έχουμε νέα φύλλα να μας βοηθούν, ύστερα από τόσο φαί που κάναμε!
Όλοι μαζί: Χα χα χα!
Μαργαρίτα:- Έιιιιιιιιιιιιι, σταθείτε! Μη φεύγετε! Πρέπει να καθαρίσουμε κιόλας...
Θάμνος.: - Σωστά μας περίσσεψε αρκετό οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα, που δεν τα χρειαζόμαστε πια. Ας τα φυσήξουμε πάλι πίσω στον αέρα από τα φύλλα μας.
Μαργαρίτα:- Μπράβο μας! Τα καταφέραμε και σήμερα, ώρα για λίγη ξεκούραση! Καλό ύπνο!
Όλοι μαζί: - Καλό ύπνο! Τα λέμε αύριο πάλι!


Εμπνευστήκαμε από: http://pt.slideshare.net/IoannaChats/ss-32990812__

Μια διδακτική πρόταση των φοιτητών Μιχαήλ Ευριπίδης
Παναγιωτίδου Ελεονώρα και
Παπαματθαίου Μαρία

More pages