ένα κινητικό παιχνίδι για τα οξέα, τις βάσεις και τα άλατα


ένα κινητικό παιχνίδι για τα οξέα, τις βάσεις και τα άλατα - atlaswiki

οδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε τρεις ομάδες τις οποίες ονομάζει «οξέα», «βάσεις», «άλατα». Καλεί ένα μαθητή από κάθε ομάδα. Οι μαθητές πρέπει να βρουν το σωστό δρόμο στο χημικό λαβύρινθο, ώστε να οδηγηθούν στην έξοδο και να μπορέσουν να φτάσουν στις ομάδες τους. Για να μπορέσει ο καθένας τους να τα καταφέρει, θα πρέπει να ξεχωρίζει ποια υλικά ανήκουν στις τρεις κατηγορίες, δηλαδή στα οξέα, στις βάσεις και στα άλατα. Ακόμη, οι μαθητές θα πρέπει να κινούνται με το ένα πόδι, όπως παίζεται το παιχνίδι ‘‘κουτσό’’. Στο παιχνίδι θα υπάρχει και ο «Χημειόταυρος», ο οποίος θα μετρά το χρόνο που θα κάνει το κάθε παιδί μέχρι να φτάσει στην έξοδο του λαβύρινθου. Το ρόλο του «Χημειόταυρου» μπορεί να αναλάβει ένας μαθητής ή ο δάσκαλος. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι οι ακόλουθοι:
Αν ο μαθητής ανήκει στα «οξέα» μπορεί να πατήσει πάνω σε οξέα. Επίσης, μπορεί να πατήσει και σε άλατα, γιατί τα εξουδετερώνει, ενώ δε μπορεί να πατήσει πάνω σε βάση, γιατί η βάση εξουδετερώνει τα οξέα. Αν πατήσει πάνω σε βάση αυτόματα χάνει και αποχωρεί από το παιχνίδι.
Αν ο μαθητής ανήκει στα «άλατα» μπορεί να πατήσει πάνω σε άλατα και βάσεις. Δε μπορεί, όμως, να πατήσει πάνω σε οξέα, γιατί τα οξέα εξουδετερώνουν τα άλατα. Αν πατήσει σε κάποιο οξύ, τότε χάνει και αποχωρεί από το παιχνίδι.
Αν ο μαθητής ανήκει στις «βάσεις», μπορεί να πατήσει σε όλα τα κουτάκια του λαβύρινθου, γιατί εξουδετερώνει τα οξέα, ενώ, συγχρόνως, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση ανάμεσα στις βάσεις και στα άλατα.
Αν κάποιος μαθητής στη διάρκεια τους διαδρομής σταματήσει το ‘‘κουτσό’’, χάνει και αποχωρεί από το παιχνίδι.
Νικήτρια ομάδα θα είναι αυτή που, στο τέλος του παιχνιδιού, θα αποτελείται από τα περισσότερα μέλη και θα έχει κάνει τους καλύτερους χρόνους.

διδακτικό υλικό

χαρτοταινία,
καρτέλες με τα υλικά για το λαβύρινθο και με τις ονομασίες των κατηγοριών για τα παιδιά,
χάρτινο βέλος,
χάρτινοι κύκλοι με τις ονομασίες των ομάδων.

στάσεις που καλλιεργούνται

oι μαθητές μέσω της δραστηριότητας ανακαλούν τις ήδη κεκτημένες γνώσεις τους αναφορικά με τις λειτουργίες των οξέων, των βάσεων και των αλάτων τόσο μέσα από βιωματικά παραδείγματα, όπως η επαφή με παραδείγματα της καθημερινότητας των τριών κατηγοριών όσο και με παιγνιώδη τρόπο. Τέλος, μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία εξασκούνται κινητικές ικανότητες των παιδιών.

δεξιότητες που αναπτύσσονται

να εμπεδώσουν οι μαθητές μέσα από το παιχνίδι τη θεωρία για τα οξέα, τις βάσεις και τα άλατα


ένα κινητικό παιχνίδι για τα οξέα, τις βάσεις και τα άλατα - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από τη θεοφιλία αργύρη , την άννα καπέτου , την ελένη καρασιώτα , τη ζωή λινάρδου ,τη λυδία αρχοντή , την αντιγόνη ασβεστά και την αγλαία καββαδία

More pages