ένα κινητικό παιχνίδι για τις μεταδοτικές ασθένειες


ένα κινητικό παιχνίδι για τις μεταδοτικές ασθένειες - atlaswiki

οδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό

Όλα τα παιδιά της τάξης μπαίνουν σε κυκλική διάταξη το ένα δίπλα στο άλλο,
αναπαριστώντας έτσι έναν ανθρώπινο οργανισμό. Ένα παιδί στέκεται εκτός κύκλου,
συμβολίζοντας τους παθογόνους μικροοργανισμούς (μικρόβια) που θα εισέλθουν στον
ανθρώπινο οργανισμό.Το παιδί που αναπαριστά τα μικρόβια έχει δεμένη στον καρπό του μια κόκκινη κορδέλα και
στις παλάμες αλεύρι, στοιχεία που το διακρίνουν από τους υπόλοιπους μαθητές, δηλαδή τον
ανθρώπινο οργανισμό. Το παιχνίδι ξεκινάει με τον έναν μαθητή να δίνει την μπάλα στον διπλανό του και αυτός στον
επόμενο μέχρι να περάσει από όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μη μείνει η μπάλα στα
χέρια του κάθε παιδιού πάνω από 1 δευτερόλεπτο. Στόχος είναι να μην πέσει η μπάλα κάτω.
Η όλη διαδικασία παραπέμπει στην ομαλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.
Σε περίπτωση που πέσει η μπάλα από κάποιον μαθητή ή μαθήτρια, αυτός/ή αποχωρεί από τον
κύκλο κι έτσι δημιουργείται ένα κενό, συμβολίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το τραύμα-οπή
του οργανισμού. Το κενό του κύκλου καλύπτεται τελικά από το/τη μαθητή/τρια που στεκόταν
έξω από τον κύκλο ή συμβολικά, εξαιτίας του «τραύματος-οπής» εισέρχονται τα μικρόβια
στον οργανισμό και το μολύνουν. Το παιχνίδι συνεχίζεται και τη στιγμή που η μπάλα περνάει
και από τα χέρια των «μικροβίων», το αλεύρι καλύπτετει την επιφάνειά της με αποτέλεσμα
κατά την περιφορά της στο κύκλο, τα «μικρόβια» να μεταφερθούν σε όλα τα μέρη του
οργανισμού και να το μολύνουν. Με αυτόν τον τρόπο μεταδίδονται οι ασθένειες μέσω της
επαφής από ένα μολυσμένο αντικείμενο/ζώο/άτομο σε ένα άλλο.

διδακτικό υλικό

Μπάλα
Κόκκινη κορδέλα
Αλεύρι

ένα κινητικό παιχνίδι για τις μεταδοτικές ασθένειες - atlaswiki

στάσεις που καλλιεργούνται

Οι μαθητές συμμετέχοντας στην δραστηριότητα είναι σε θέση να εργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, παραμερίζοντας τις κοινωνικές και ατομικές διαφορές. Να συνεργάζονται καλλιεργώντας ένα πνεύμα ομαδικότητας και ευγενούς άμμιλας. Να λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες φυσικής αγωγής και άτομα με κινητική
αναπηρία. Να καλλιεργήσουν πέραν από το γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας και εξωγλωσσικούς
τρόπους (όπως είναι η γλώσσα του σώματος, το βλέμμα, ο συμβολικός χειρισμός του
χώρου). Να εντάξουν τις φυσικές επιστήμες όχι σε ένα ακαδημαϊκό πλαίσιο αλλά σε ένα
πλαίσιο της καθημερινής ζωής

δεξιότητες που αναπτύσσονται

Οι μαθητές συμμετέχοντας στην δραστηριότητα θα κατανοήσουν και θα αναφέρουν τους τρόπους με τους οποίους εισέρχονται συνήθως τα μικρόβια στο σώμα μας. Θα κατανοήσουν και θα αναφέρουν τους τρόπους μετάδοσης των μικροβίων. Θα μάθουν να χρησιμοποιούν την σχετική ορολογία (μικρόβια, μόλυνση, λοίμωξη), να αναπτύσσουν την φαντασία και τη δημιουργικότητα τους.

μια διδακτική πρόταση από σοφία παπαγερασίμου, σοφία πουλτίδου , κλέα-μαρίνa τζημίρη, μαρία χατζηρουσία, λυδία αρχοντή , αντιγόνη ασβεστά και αγλαία καββαδία