ένα κολάζ για τα μετεωρολογικά όργανα


Τα παιδιά δουλεύουν σε ομάδες, και κατασκευάζουν μια αφίσα με την τεχνική του κολλάζ με τα διάφορα μετεωρολογικά όργανα. Δίνονται στα παιδιά εικόνες μετεωρολογικών οργάνων και κείμενα.
Τα παιδιά πρέπει να βρουν τα κατάλληλα κείμενα που αντιστοιχούν στις εικόνες και να τα κολλήσουν δίπλα σε αυτές.
Δίνουν τίτλο στην αφίσα τους, την οποία θα παρουσιάσουν αργότερα προφορικά στην τάξη.
Την αφίσα θα την αναρτήσουν στην τάξη, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση, με ερωτήσεις και απαντήσεις.

ένα κολλάζ για τα μετεωρολογικά όργανα - atlaswikiένα κολλάζ για τα μετεωρολογικά όργανα - atlaswikiένα κολάζ για τα μετεωρολογικά όργανα - atlaswiki

ένα κολλάζ για τα μετεωρολογικά όργανα - atlaswikiένα κολλάζ για τα μετεωρολογικά όργανα - atlaswikiένα κολάζ για τα μετεωρολογικά όργανα - atlaswiki

ένα κολάζ για τα μετεωρολογικά όργανα - atlaswikiένα κολάζ για τα μετεωρολογικά όργανα - atlaswikiένα κολάζ για τα μετεωρολογικά όργανα - atlaswikiτα κείμενα που θα δοθούν είναι τα εξής:

· Το είναι όργανο για τη μέτρηση του ύψους της βροχής
· Ο ανεμοδείκτης τοποθετείται στις στέγες, και δείχνει τη διεύθυνση του ανέμου
· Το υγρόμετρο(τρίχας) μετρά την υγρασία της ατμόσφαιρας
· Ο ηλιογράφος μετρά την ημερήσια ηλιοφάνεια
· Οείναι μια ξύλινη κατασκευή που φέρει εντός του διάφορα μετεωρολογικά όργανα
· Το δείχνει τη θερμοκρασία
· Το βαρόμετρο μετράει την ατμοσφαιρική πίεση
· Ο δίνει πληροφορίες για τον καιρό, και χρησιμοποιείται για την πρόγνωση
· Μετεωρολογικός σταθμόςδεξιότητες που καλλιεργούνται:

Το παιδί μαιθαίνει να αναγνωρίζει επιστημανικά όργανα που χρησιμεύουν στην παρατήρηση και έρευνα ενώ συνεργάζεται με τα παιδιά της ομάδας του μαθαίνοντας να αποδέχεται τη διαφορετικότητα του καθένα.
Αισθάνεται ελεύθερο να δράσει σ' ένα πιο "ευρή" πεδίο και να εκφραστεί με το δικό του ξεχωριστό τρόπο.χρονική διάρκεια: 1 ώρα
μια διδακτική πρόταση από την Στάμκου Χρύσα και την Κατσιμάνη Αγγελική

More pages