ένα κολάζ για την βιοποικιλότητα

Αφίσα - (μέθοδος Κολάζ)


κολαζΗ πρώτη δραστηριότητα που θα δοθεί στα παιδιά είναι η δημιουργία αφίσας με την μέθοδο κολάζ. Η τάξη θα χωριστεί σε τέσσερις ομάδες των τεσσάρων ή των πέντε παιδιών και θα τους μοιραστούν τέσσερα χαρτόνια, ένα σε κάθε ομάδα. Τα υλικά που θα χρειαστούν τα παιδιά είναι ψαλίδια, κόλλες και μαρκαδόροι. Με το υλικό που θα τους δοθεί (επόμενη διαφάνεια) με εικόνες θα φτιάξει η κάθε ομάδα μία αφίσα. Η αφίσα θα έχει έναν πρωτότυπο τίτλο και θα παρουσιάζει το θέμα όπως το έχουν σκεφτεί, φανταστεί και αποφασίσει η κάθε ομάδα. Εκτός από τις εικόνες, οι μαθητές θα μπορούν να ζωγραφίσουν οτιδήποτε σχετικό με το θέμα. Με την ολοκλήρωση των αφισών, θα γίνει μια μικρή παρουσίαση των εργασιών μέσα στην τάξη, στην οποία οι μαθητές τις κάθε ομάδας θα παρουσιάζουν προφορικά την αφίσα τους. Στο τέλος, θα συζητηθεί το θέμα ανάμεσα στις ομάδες με την βοήθεια του δασκάλου/ας.
Η δραστηριότητα θα διαρκέσει 60 λεπτά.
Η αφίσα που θα δημιουργήσουν θα αποτελεί ένα οπτικό μήνυμα που θα πρέπει να εκφράζει ο τίτλος.Μέσα από τη δημιουργία της αφίσας, οι μαθητές πέρα από τα θέματα των φυσικών επιστημών που μαθαίνουν, εκφράζουν τον προβληματισμό τους πάνω στον τρόπο που τα θέματα αυτά στο πλαίσιο της κοινωνικής μας ζωής επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την ηθική, τον πολιτισμό, φέρνοντας στο προσκήνιο τον τρόπο που επιστήμη και κοινωνία αλληλεπιδρούν. Επίσης, οι μαθητές εκπαιδεύονται στον σχεδιασμό και παρουσίαση ενός σύντομου οπτικού (αφίσα) και προφορικού (προφορική παρουσίαση) μηνύματος, μια δεξιότητα χρήσιμη σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που θα επιλέξουν να κάνουν στο μέλλον. Μαθαίνουν πώς ο άνθρωπος επιδρά πάνω στα ζώα, ποιος είναι ο λόγος και ο τρόπος της εξαφάνισης τους, ποια ζώα είναι είδος προς εξαφάνιση και πόσα έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Εκτός από τις φυσικές επιστήμες σε αυτή την δραστηριότητα εμπλέκονται και θεματικές περιοχές άλλων μαθημάτων, όπως τα μαθηματικά, τα εικαστικά και η γεωγραφία. Οι αριθμοί των ζώων που έχουν επιβιώσει καθώς και οι περιοχές στις οποίες συναντάμε αυτά τα ζώα αποτελούν στοιχεία των θεματικών περιοχών των μαθηματικών και της γεωγραφίας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στο κολάζ. Επίσης ο τρόπος δημιουργίας του κολάζ αποτελεί μέρος των εικαστικών.

μια διδακτική πρόταση από την Παπαδημητρίου Παναγιώτα
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages