ένα κολάζ για την εξέλιξη των ηλεκτρικών συσκευών με την πάροδο του χρόνου


ένα κολάζ για την εξέλιξη των ηλεκτρικών συσκευών με την πάροδο του χρόνου - atlaswikiένα κολάζ για την εξέλιξη των ηλεκτρικών συσκευών με την πάροδο του χρόνου - atlaswikiένα κολάζ για την εξέλιξη των ηλεκτρικών συσκευών με την πάροδο του χρόνου - atlaswiki


περιγραφή:
Χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες τριών-τεσσάρων ατόμων και αναθέτουμε στην κάθε ομάδα να βρει και να φέρει στην τάξη εικόνες από ηλεκτρικές συσκευές και στιγμιότυπα της σύγχρονης ζωής όπου χρησιμοποιείται το ηλεκτρικό ρεύμα.
Παράλληλα συλλέγουν φωτογραφίες και υλικό από τα παλιά μέσα που χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος στην καθημερινότητα του όταν δεν ήταν διαδεδομένος ο ηλεκτρισμός. Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω ενέργεια, δίνουμε και τις δικές μας εικόνες στα παιδιά και λέμε στην κάθε ομάδα να δημιουργήσει ένα κολάζ από τις εικόνες και τις φωτογραφίες που έχουμε βρει.
Τέλος ζητάμε από την κάθε ομάδα να παρουσιάσει, μαζί με μια σύντομη περιγραφή,
το αποτέλεσμα και να βρει έναν τίτλο για το κολλάζ της.

χρονική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα.

διδακτικό υλικό:

· Εικόνες και φωτογραφίες σχετικές με το θέμα.
· Video από το αρχείο της ΕΡΤ: προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν εικόνες από τον παλιό τρόπο ζωής τους δείχνουμε το βίντεο με τις προσωπικές εμπειρίες ηλικιωμένων ανθρώπων.
http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?tid=6730&tsz=0&act=mMainView&mst=00:28:33:00
· Αποσπάσματα από λογοτεχνικά και άλλα κείμενα που περιγράφουν τη ζωή των ανθρώπων σε παλιότερες εποχές
θεματικές περιοχές:

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ιστορία και την παράδοση του τόπου τους
(π.χ. παραδοσιακά επαγγέλματα). Μαθαίνουν παράλληλα, για την εξέλιξη της τεχνολογίας και τα θετικά αποτελέσματα που επιφέρει στη ζωή μας.
Συνδέεται λοιπόν, με το μάθημα της Ιστορίας και το «Εμείς και ο Κόσμος». Επίσης στην διάρκεια της δραστηριότητας οι μαθητές/τριες επεξεργάζονται κείμενα και καλούνται να παράγουν προφορικό λόγο, οπότε εμπλέκονται μαθήματα Λογοτεχνίας και Γλώσσας.
Ακόμη, έρχονται σ’ επαφή όχι μόνο με τις φυσικές επιστήμες αλλά και με τις εικαστικές τέχνες, που αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο έκφρασης της δημιουργικότητας.δεξιότητες και στάσεις:

Η μέθοδος του κολλάζ αποτελεί εναλλακτική προσέγγιση διδασκαλίας που είναι πολύ πιο ευχάριστη για τα παιδιά και τους κεντρίζει το ενδιαφέρον.
Τα παιδιά λοιπόν, προσεγγίζουν τη γνωστική διάσταση της επιστήμης και συγκεκριμένα τη φύση του περιβάλλοντος των Φυσικών Επιστημών.
Κατανοούν δηλαδή, ότι το περιβάλλον και οι κοινωνικές συνθήκες επηρεάζονται από τις ανακαλύψεις και τις εφευρέσεις.
Επιπρόσθετα, οι μαθητές ασκούνται στο σχεδιασμό και την παρουσίαση ενός σύντομου τόσο οπτικού όσο και προφορικού μηνύματος καθώς επιδίδονται στην παρουσίαση και το σχολιασμό μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές/τριες τους.


μία διδακτική πρόταση από την Αμανατίδου Ελένη,Αμανατίδου Ευγενία & Αριστοτέλους Αιμιλία

More pages