ένα κολάζ για την ιστορική εξέλιξη των μέσων μαζικής μεταφοράς

ένα κολάζ για την ιστορική εξέλιξη των μέσων μαζικής μεταφοράς - atlaswikiένα κολάζ για την ιστορική εξέλιξη των μέσων μαζικής μεταφοράς - atlaswikiένα κολάζ για την ιστορική εξέλιξη των μέσων μαζικής μεταφοράς - atlaswiki

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα ζητάμε από τα παιδιά να φτιάξουν ένα κολάζ με θέμα την ιστορική εξέλιξη των μέσων μαζικής μεταφοράς.
Τα χωρίζουμε σε ομάδες. Τους έχουμε ζητήσει, από την προηγούμενη μέρα, να φέρουν μαζί τους εικόνες από περιοδικά ή ό, τι είναι χρήσιμο για το κολάζ.
Σκοπός μας είναι να μάθουν τα παιδιά να φτιάχνουν κολάζ με ένα συγκεκριμένο θέμα και να το παρουσιάζουν στην υπόλοιπη τάξη στο τέλος του μαθήματος.
Στην κάθε ομάδα μοιράζουμε ένα μεγάλο χαρτόνι συγκεκριμένου χρώματος, πάνω στο οποίο θα κολλήσουν τα παιδιά τις εικόνες τους.
Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν τα κολάζ τους, καλούμε κάθε ομάδα να τα παρουσιάσει στους υπόλοιπους μαθητές.


χρονική διάρκεια:
χρειάζεται μια διδακτική ώρα.


διδακτικό υλικό:

- χαρτόνια
- ψαλίδια
- κόλλα
- περιοδικά
- διάφορες άλλες σχετικές εικόνες

μέσα μαζικής μεταφοράς:

ταξι

τραμ

λεωφορείο

ηλεκτρικός

μετρό


διάφορες θεματικές που εμπλέκονται:

Η δραστηριότητα αυτή εμπεριέχει στοιχεία από το μάθημα των καλλιτεχνικών και της γλώσσας.
δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούν και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη:

Τα παιδιά με αυτό τον τρόπο αναπτύσσουν την καλλιτεχνική τους έκφραση και τη δημιουργικότητα τους μαθαίνοντα
ς παράλληλα να φτιάχνουν κολάζ. Επίσης μαθαίνουν να οργανώνουν και να παρουσιάζουν μπροστά σε ακροατήριο τις σκέψεις τους πάνω σε ένα θέμα.

μία διδακτική πρόταση από την Βαλάση Άρτεμις και την Μαλιώρα Σοφία

More pages