ένα κολάζ για τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην προστασία του περιβάλλοντος


ένα κολάζ για τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην προστασία του περιβάλλοντος - atlaswiki ένα κολάζ για τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην προστασία του περιβάλλοντος - atlaswiki ένα κολάζ για τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην προστασία του περιβάλλοντος - atlaswiki

δημιουργία αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ

-οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος -

Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης, καθώς τώρα τα παιδιά γίνονται δημιουργοί.
Αξιοποιώντας τη στρατηγική της μεθόδου της δημιουργίας αφίσας με τη μέθοδο του κολάζ, η δραστηριότητα καλεί τα παιδιά να φανταστούν πώς θα άλλαζε η αφίσα του ντοκιμαντέρ, αν ήθελε να εστιάσει στην παρακίνηση των ανθρώπων να χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Μέσα από αυτή τη διδακτική στρατηγική προβάλλεται ο τρόπος με τον οποίον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικές-ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος και κατ επέκταση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.
Η δραστηριότητα αυτή θα μας απασχολήσει για δύο διδακτικές ώρες.
Την πρώτη ώρα θα την αφιερώσουμε στην κατασκευή της αφίσας και τη δεύτερη στην παρουσίαση και τον σχολιασμό της.
Πιο αναλυτικά…
Σε πρώτη φάση θα χωρίσουμε τα παιδιά σε ομάδες εργασίας.
Έπειτα, θα τους ανακοινώσουμε το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και τη δραστηριότητα μέσω την οποίας θα το προσεγγίσουμε, δηλαδή την τεχνική του κολάζ.
Κάθε ομάδα θα κατασκευάσει μία αφίσα.
Θα μοιράσουμε σε κάθε ομάδα κόλλες, ψαλίδια, από ένα χρωματιστό χαρτόνι και μαρκαδόρους.
Επίσης, θα προσφέρουμε έντυπο υλικό ποικίλης μορφής και σχετιζόμενο με το θέμα που εξετάζουμε (φωτογραφίες και σχετικές πληροφορίες από βιβλία, περιοδικά, από το διαδίκτυο).
Αφού μελετήσουν το υλικό που έχουν στα χέρια τους και χρησιμοποιώντας τη δημιουργική φαντασία τους, θα προσπαθήσουν να κατασκευάσουν (με την τεχνική του κολάζ) την αφίσα τους και κατόπιν να προετοιμάσουν γραπτά ή προφορικά μια περιγραφή-παρουσίαση για την αφίσα τους.
Μόλις ολοκληρώσουν, η κάθε ομάδα θα επιλέξει ένα σημείο της τάξης στο οποίο θα αναρτήσει την αφίσα και από αυτό το σημείο θα κάνει την παρουσίαση της αφίσας τους σε όλους τους συμμαθητές και συμμαθήτριες τους.
Μετά την παρουσίαση η ομάδα είναι έτοιμη να δεχθεί τις ερωτήσεις του <<ακροατηρίου>>, δηλαδή των συμμαθητών τους.
Έτσι, αναπτύσσεται συζήτηση γύρω από τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η δραστηριότητα αυτή χαρακτηρίζεται από τη διαθεματικότητα, καθώς εμπεριέχει στοιχεία περιβαλλοντικής, φυσικής και εικαστικών καθώς επίσης και το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο σημείο κατά το οποίο τα παιδιά προετοιμάζουν προφορικά ή γραπτά την παρουσίασή τους(καλλιέργεια γραπτού και προφορικού λόγου).

ένα κολάζ για τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην προστασία του περιβάλλοντος - atlaswiki ένα κολάζ για τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην προστασία του περιβάλλοντος - atlaswiki ένα κολάζ για τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην προστασία του περιβάλλοντος - atlaswiki


φύλλο εργασίας


1. Αφού μελετήσετε το υλικό που σας δίνεται, κατασκευάστε με την τεχνική του κολάζ μία αφίσα με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη συμβολή τους στην εξοικονόμηση ενέργειας.

2. Προετοιμάστε γραπτά ή προφορικά την παρουσίαση της αφίσας σας.


3. Αναρτήστε την αφίσα που φτιάξατε στην τάξη σας και κατόπιν παρουσιάστε την στους συμμαθητές και συμμαθήτριες σας. Απαντήστε σε απορίες που ενδεχομένως θα προκύψουν στους συμμαθητές και συμμαθήτριες σας.


4. Με αφορμή την αφίσα που κατασκευάσατε, προκαλέστε μια συζήτηση με θέμα τις ευεργετικές επιπτώσεις της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη ζωή μας.μία διδακτική πρόταση από την Αθανασιάδου Ανθούλα & Μπερμπερίδου Φωφώ

More pages