ένα κολάζ για το άσθμα

ένα κολάζ για το άσθμα - atlaswiki

Αφού τα παιδιά επεξεργαστούν τις εικόνες και τις άλλες πηγές, που θα τους δοθούν και θα σχετίζονται με το άσθμα, θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα κολάζ.
Ο εκπαιδευτικός θα ζητήσει από τα παιδιά να φέρουν δικές τους εικόνες, κάποια κείμενα που ίσως βρουν για το άσθμα, περιοδικά, εφημερίδες, μαρκαδόρους, ψαλίδι, ξυλομπογιές και κόλλα. Θα χωρίσει τους μαθητές σε 4 ομάδες και σε κάθε ομάδα θα μοιράσει εικόνες και κείμενα, σχετικά με την ασθένεια του άσθματος. Επίσης, θα δώσει στην κάθε ομάδα ένα μεγάλο χαρτόνι με τίτλο: “Άσθμα-Κίνδυνος ή μια καθημερινότητα που χτυπά την πόρτα όλων μας;” Πάνω σ’αυτό το χαρτόνι, η κάθε ομάδα θα δημιουργήσει ένα κολάζ, με τη βοήθεια του υλικού, που τους έχει δοθεί.
Πριν ξεκινήσει η κατασκευή του κολάζ, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση μέσα στην τάξη κατά την οποία θα εκφραστούν οι απόψεις της κάθε ομάδας, ώστε να βοηθηθούν για την ολοκλήρωση της παραπάνω κατασκευής.
Μετά το τέλος της εργασίας, η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το κολάζ μέσα στην τάξη ενώ οι υπόλοιπες ομάδες έχουν το δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους, δηλαδή αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τη συγκεκριμένη κατασκευή.

χρονική διάρκεια 90 λεπτά
διάφορες θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Γίνεται συνδυασμός των Φυσικών Επιστημών, της Αισθητικής Αγωγής και της Γλώσσας.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Με το κολάζ, αναπτύσσονται οι καλλιτεχνικές δεξιότητες, η φαντασία και η κριτική σκέψη των παιδιών. Επίσης, βελτιώνουν τόσο τον προφορικό όσο και τον γραπτό τους λόγο. Η παρατηρητικότητά τους αναπτύσσεται κατά πολύ, καθώς και η ικανότητά τους να ταιριάζουν τις εικόνες και τα χρώματα μεταξύ τους. Τέλος, μαθαίνουν να εκφράζουν αιτιολογημένα τις απόψεις τους, να ακούν και να δέχονται τις απόψεις των άλλων.φύλλο εργασίας

οδηγίες για την κατασκευή κολάζ

1. μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και αυτό που έχετε συγκεντρώσει και κατασκευάστε με την τεχνική του κολάζ μια αφίσα με θέμα “Άσθμα-Κίνδυνος ή μια καθημερινότητα που χτυπά την πόρτα όλων μας;”.

2. ετοιμάστε προφορικά μια παρουσίαση της αφίσας σας.

3. αναρτήστε την αφίσα σας και παρουσιάστε την στους συμμαθητές σας.
Μία διδακτική πρόταση από την Χρυσούλα Νάκα και την Αλεξάνδρα Τσορακίδου