ένα κολλάζ για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Περιγραφή

ένα κολλάζ για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki Στο τέταρτο μέρος της διαθεματικής διδασκαλίας για την τήξη και την πήξη οι διδασκόμενοι καλούνται να κατασκευάσουν μια αφίσα με την τεχνική του κολλάζ και να την παρουσιάσουν στην τάξη. Για τη δραστηριότητα οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ή έξι ομάδες ανάλογα με το πόσα άτομα έχει η τάξη. Τα θέματα των κολάζ είναι τρία και αντιστοιχούν ένα σε κάθε ομάδα (ή ένα σε δυο ομάδες αν αυτές είναι έξι.) Με αφορμή την τήξη των πάγων και τα προβλήματα που δημιουργεί στη ζωή στους πόλους προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το οικολογικό ζήτημα από μια γενικότερη σκοπιά. Έτσι, τα θέματα που διατυπώνονται είναι τα ακόλουθα
· Η ζωή στους πάγους
· Η καταστροφή του περιβάλλοντος
· Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε το περιβάλλον
Έχουμε φροντίσει να πούμε στα παιδιά από την προηγούμενη μέρα να φέρουνε μαζί τους κόλλα και ψαλίδι. Στο σχολείο τους δίνονται επίσης χρωματιστά χαρτόνια και σε κάθε ομάδα ο φάκελος με το υλικό.
Στην πρώτη ομάδα δίνονται φωτογραφίες που απεικονίζουν πάγους των πόλων, ζώα που ζουν εκεί όπως πολική αρκούδα, άσπρη αλεπού και άλλα, καθώς και στιγμιότυπα και πληροφορίες για τη ζωή των Εσκιμώων. Στη δεύτερη ομάδα δίνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό για την καταστροφή του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα για τη ρύπανση των υδάτων, της ατμόσφαιρας, τις πυρκαγιές. Επίσης δίνονται στα παιδιά πληροφορίες για το ποιες είναι οι ευθύνες των ανθρώπων ως προς τη μόλυνση αυτή. Το υλικό της τρίτης ομάδας περιέχει φυλλάδια που ενημερώνουν για το ρόλο που έχουν αναλάβει διάφορες οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, τους αγρυπνεί για το ρόλο που μπορούν και οφείλουν να αναλάβουν τα ίδια στο μέλλον.
Οι διδασκόμενοι μελετούν το υλικό κι αρχίζουν να συζητούν για την αφίσα που θα κάνουν. Επιλέγουν έναν πρωτότυπο τίτλο για την αφίσα τους, ο οποίος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο μήνυμα που θέλει η αφίσα τους να περάσει. Στη συνέχεια, ακολουθώντας την τεχνική του κολλάζ κατασκευάζουν την αφίσα. Τα παιδιά είναι ελεύθερα ως προς την κατασκευή της, μπορούν να κολλήσουν ή να ζωγραφίσουν εικόνες, να γράψουν πρωτότυπες λεζάντες ή απλά να προσθέσουν έτοιμες λεζάντες στις εικόνες τους. Έτσι, κατασκευάζουν ένα οπτικό μήνυμα ενώ ταυτόχρονα προετοιμάζονται για τον τρόπο που θα παρουσιάσουν προφορικά την αφίσα τους στην τάξη.(λεκτικό μήνυμα)
Αφού ολοκληρωθούν οι αφίσες, αναρτούνται στην τάξη και κάθε ομάδα καλείται να την παρουσιάσει και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις. Η παρουσίαση δεν γίνεται σε τυχαία σειρά, αλλά ακολουθεί τη λογική με την οποία και μοιράστηκε το υλικό. Έτσι τα παιδιά πραγματοποιούν μια συζήτηση με την οποία εξετάζουν σφαιρικά την καταστροφή του περιβάλλοντος ξεκινώντας από την αγάπη για τη φύση και τη ζωή, την απογοήτευση στη συνέχεια, για όσα έχει προκαλέσει ο άνθρωπος για να καταλήξουν τελικά στη λύση που μπορεί να δοθεί.
Στο τέλος του μαθήματος σε κάθε μαθητή επιστρέφεται ο χάρτης εννοιών που έχει επεξεργαστεί σε προηγούμενες εργαστηριακές ενότητες και τον οποίο τώρα μπορεί να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει.
Παρακάτω έχουμε παραθέσει έναν ενδεικτικό χάρτη εννοιών, το φύλλο εργασίας και το υλικό που είναι απαραίτητο για την κατασκευή του κολλάζ.

Χρονική διάρκεια
Για τη δραστηριότητα προτείνεται ν’ αφιερωθεί ένα δίωρο συνεχόμενο έτσι ώστε στην πρώτη τα παιδιά ν’ ασχοληθούν με τη σύνθεση του κολλάζ και στη δεύτερη να το παρουσιάσουν.

[Untitled]

Διδακτικό Υλικό

Φύλλο Εργασίας


1. Κατασκευάστε με την τεχνική του κολλάζ μια αφίσα με θέμα: Η ζωή στους πάγους.

2. Ετοιμάστε γραπτά ή προφορικά ένα κείμενο παρουσίασης της αφίσας σας.


3. Αναρτήστε την αφίσα σας και παρουσιάστε τη στους συμμαθητές σας. Έπειτα, απαντήστε σε πιθανές ερωτήσεις των συμμαθητών σας.


μια διδακτική πρόταση από την Δήμου Αλεξάνδρα, την Λαζαρίδου Καλλιόπη, την Παπαδοπούλου Αικατερίνη
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages