ένα κολλάζ για το φαινόμενο του θερμοκηπίου

ένα κολλάζ για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswiki Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνουμε τα απαραίτητα υλικά που θα χρειαστούν. Το θέμα της αφίσας είτε ανακοινώνεται στους μαθητές εκείνη τη στιγμή είτε τους έχει ήδη ανακοινωθεί αρκετές μέρες πριν, για να ενημερωθούν και από μόνοι τους σχετικά και να ψάξουν και να φέρουν υλικό και ανάλογα περιοδικά και αυτοί στην τάξη.
Κάθε ομάδα σχεδιάζει τη δική της αφίσα, η οποία μπορεί να έχει εικόνες, σχήματα, κείμενα είτε έτοιμα, κομμένα από το έντυπο υλικό και κολλημένα στην αφίσα, είτε γραμμένα από τους ίδιους μαθητές. Κάθε αφίσα αποτελεί ένα σύντομο οπτικό μήνυμα, το οποίο και θα πρέπει να εκφράζει ο πρωτότυπος τίτλος που οι μαθητές επιλέγουν για την αφίσα τους. Όταν όλες οι αφίσες είναι έτοιμες αναρτιούνται και πραγματοποιείται μια συνεδρία αφίσας. Κάθε ομάδα παρουσιάζει προφορικά την αφίσα της στις υπόλοιπες ομάδες και απαντά σε τυχόν ερωτήσεις, ενώ τέλος ακολουθεί συζήτηση ανάμεσα σε όλες τις ομάδες.Χρονική διάρκεια
Υπολογίζεται η αφιέρωση δύο διδακτικών ωρών, ώστε ο χρόνος να επαρκεί για την ολοκλήρωση του κολάζ, αλλά και για την παρουσίασή του μέσα στη σχολική αίθουσα από τους εκπροσώπους κάθε ομάδας.

ένα κολλάζ για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswiki

Διδακτικό Υλικό
Γι’ αυτή τη δραστηριότητα χρειάζονται μαρκαδόροι σε διάφορα χρώματα, χρωματιστά χαρτόνια, κόλλες, ψαλίδια, περιοδικά με πολύχρωμες σελίδες και ένα πακέτο με ασπρόμαυρο φωτοτυπημένο υλικό που έχει εικόνες οι οποίες συνοδεύονται από λεζάντες και σύντομα κείμενα σχετικά με το θέμα των φυσικών επιστημών που έχει επιλεγεί ως κεντρικό θέμα της αφίσας.

μια διδακτική πρόταση από την ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, την ΤΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages