ένα κόμικ-κολάζ για κατακλυσμικούς μύθους

κατακλυσμικοί μύθοι - atlaswikiκατακλυσμικοί μύθοι - atlaswikiκατακλυσμικοί μύθοι - atlaswiki

oργάνωση δραστηριότητας

Στη δραστηριότητα αυτή θα προτρέψουμε τα παιδιά να μελετήσουν τη μυθολογία σχετικά με τους κατακλυσμούς και την αντίστοιχη ερμηνεία της επιστήμης, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο που οι δύο αυτοί τομείς συνδέονται και αλληλοδιαπλέκονται. (υλικό σχετικά με τους μύθους αυτούς και την ερμηνεία τους)
Σε πρώτη φάση θα παρουσιάσουμε διαδοχικά τους διάφορους μύθους από διαφορετικούς λαούς και παραδόσεις και θα συζητήσουμε με τα παιδιά το θέμα και την πλοκή του κάθε μύθου. Αφού παρουσιάσουμε τον πρώτο μύθο, στους επόμενους μπορούμε να ζητάμε αρχικά από τα παιδιά να προβλέπουν τη συνέχεια και την εξέλιξη της ιστορίας και έπειτα να τους γνωστοποιούμε ολόκληρο το μύθο. Έτσι, γίνεται ένα παιχνίδι, όπου μέσα από την επιβεβαίωση ή όχι της πρόβλεψής τους, να παρατηρήσουν και να συγκρίνουν τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές.
Στη συνέχεια, θα τους παρουσιάσουμε το υλικό που συγκεντρώσαμε σχετικά με την ερμηνεία που δίνει η επιστήμη για τους κατακλυσμούς. Μέσα από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει θα επιδιώξουμε να κατανοήσουν τα παιδιά το κλιματικό φαινόμενο στο οποίο αποδίδεται ο κατακλυσμός, και τις συνέπειές του, καθώς και την άμεση σχέση και σύνδεση της επιστήμης και των μύθων του κάθε πολιτισμού. Θα βοηθήσει ιδιαίτερα η παρατήρηση και μελέτη των εικόνων και χαρτών που αποτυπώνουν τις διαδοχικές, γεωγραφικές μεταβολές της γης. Μ’ αυτόν τον τρόπο η διδασκαλία γίνεται πιο αναπαραστατική και τα παιδιά κατακτούν ουσιαστικά τις έννοιες και την αντίστοιχη ορολογία .
Έπειτα, χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες των 4 ατόμων που θα ασχοληθούν με την ανάλυση και καταγραφή του μύθου που θα επιλέξουν, ο οποίος πρέπει να είναι διαφορετικός για κάθε ομάδα. Μία ομάδα μόνο θα αποτελείται από 5-6 άτομα και θα αναλάβει τη μελέτη και παρουσίαση της ερμηνείας της επιστήμης για το φαινόμενο των κατακλυσμών. Το αποτέλεσμα της εργασίας των παιδιών θα είναι η κατασκευή ενός κόμικ-κολάζ όπου θα εξηγούν είτε το μύθο είτε την επιστημονικλη ερμηνεία των κατακλυσμών, που θα προκύψει ως συνδυασμός εικόνων και δικών τους έργων και γραπτού λόγου.


στάσεις και δεξιότητες

Με αυτή τη δραστηριότητα αναπτύσσεται η αισθητική καλλιέργεια των μαθητών και μαθητριών μέσα από τη δημιουργία δικών τους έργων, σε συνδυασμό με την παράλληλη ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της τεχνικής τους αρτιότητας. Επιπλέον, η διδασκαλία ξεφεύγει από τις παραδοσιακές μεθόδους και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών, καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος, εφόσον δεν παραμένουν παθητικοί δέκτες αλλά διαδραματίζουν ενεργητικό ρόλο. Η ίδια η δομή της δραστηριότητας επιτρέπει στα παιδιά να αξιοποιήσουν τη πηγαία ενέργεια και τη υπερδραστήρια φύση τους προς όφελος της διαδικασίας της μάθησης. Τέλος, δημιουργείται ένα ευχάριστο κλίμα μέσα στην τάξη, όπου όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν ισότιμα, χτίζοντας σταδιακά μια θετική στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες.


διδακτικό υλικό


Δραστηριότητα για τη τάξη - ο χώρος εργασιών
Δραστηριότητα για τη τάξη - ο χώρος εργασιών
Δραστηριότητα για τη τάξη - ο χώρος εργασιών
Δραστηριότητα για τη τάξη - ο χώρος εργασιών
Δραστηριότητα για τη τάξη - ο χώρος εργασιών
Δραστηριότητα για τη τάξη - ο χώρος εργασιών
Δραστηριότητα για τη τάξη - ο χώρος εργασιών
Δραστηριότητα για τη τάξη - ο χώρος εργασιών
Ο μύθος της χαμένης Ατλαντίδας - ο χώρος εργασιών

Δραστηριότητα για τη τάξη - ο χώρος εργασιών
[Untitled]
Δραστηριότητα για τη τάξη - ο χώρος εργασιών


Συμπληρωματικό υλικό που θα μπορούσαμε να δείξουμε στα παιδιά που θα ασχοληθούν με τη μυθολογία είναι κάποια κόμικς ώστε να εξοικειωθούν με τον τρόπο κατασκευής τόσο των εικόνων όσο και των λογότυπων. Επίσης, μπορούμε να τα διευκολύνοπυμε να ζωγραφίσουν τόσο τις ανθρώπινες φιγούρες όσο και τα ζώα με απλά γεωμετρικά σχήματα π.χ. το κεφάλι με κύκλο, το σώμα με κύλινδρο ή ορθογώνιο ή τραπέζιο κ.λ.π.


Στα παιδιά που θα μελετήσουν την ερμηνεία της επιστήμης μπορούμε να υπενθυμίσουμε τη διαδικασία κατασκευής ενός χάρτη εννοιών (θεωρούμε ότι τους είναι ήδη γνωστή). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουμε ότι αποτελείται από κύκλους ή άλλα σχήματα και ευθείες που τα συνδέουν μεταξύ τους. Μέσα στους κύκλους γράφονται οι έννοιες και πάνω στις γραμμές οι συσχετισμοί μεταξύ των εννοιών με μικρές φράσεις.


Δραστηριότητα για τη τάξη - ο χώρος εργασιών

Ερμηνεία των μύθων.. - ο χώρος εργασιών


φύλλο εργασίας
για τις ομάδες που θα ασχοληθούν με τη μυθολογία

Μελετήστε προσεκτικά το υλικό που σας δόθηκε σχετικά με τον μύθο που επιλέξατε.


Στόχος είναι να επιλέξετε κάποιες από τις βασικές σκηνές της ιστορίας, να τις αποτυπώσετε ζωγραφίζοντάς τες ή χρησιμοποιώντας εικόνες και να τις τοποθετήσετε σε ένα μεγάλο χαρτόνι δημιουργώντας ένα κολλάζ.

Υλικά που χρειάζονται:

1 canson 100x70 σε χρώμα της επιλογής σας
7-8 λευκά canson περίπου 30x30
μαρκαδόρους λεπτούς και χοντρούς ή λαδοπαστέλς
μολύβι
σβήστρα
ψαλίδι
κόλλα
Περιγραφή της διαδικασίας:
 1. Χωρίστε τον μύθο σε 5 ή 6 επιμέρους επεισόδια-σκηνές π.χ. όταν ο θεός μιλάει στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει το μέσο που θα σωθεί, κατά τη διάρκεια του κατακλυσμού, μετά κ.λ.π.
 2. Ξεκινήστε όλοι να ζωγραφίζετε κάποια σκηνή και αν χρειαστείτε κάποια βοήθεια απευθυνθείτε στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας ή στο/-η δάσκαλο/-α.
 3. Αφού ολοκληρώσετε την ιστορία του μύθου σας, συμπληρώστε την εικόνα που δημιουργήσατε με μικρά κειμενάκια και διαλόγους όπως στα κόμικς και κολλήστε τα στις σκηνές.
 4. Τέλος κολλήστε τις εικόνες με χρονολογική σειρά στο μεγάλο χαρτόνι.
 5. Παρουσιάστε τη δουλειά σας στην υπόλοιπη τάξη.


φύλλο εργασίας
για τις ομάδες που θα ασχοληθούν με την ερμηνεία της επιστήμης.

Μελετήστε προσεκτικά το υλικό που σας δόθηκε σχετικά με την ερμηνεία της επιστήμης για τους κατακλυσμούς.

Στόχος είναι να κατασκευάσετε ένα κολλάζ το οποίο θα περιλαμβάνει χάρτες και γραπτές επεξηγήσεις των κλιματολογικών αλλαγών που συνέβησαν εκείνη την περίοδο στην περιοχή της Μεσογείου και τις επιπτώσεις που είχαν στη μορφολογία της.

Υλικά που σας χρειάζονται:

1 canson 100x70 σε χρώμα της επιλογής σας
3-4 λευκά canson περίπου 40x30
τέμπερες ή λαδοπαστέλς
μολύβι
σβήστρα
ψαλίδι
κόλλα
(πινέλα, παλέτα, ποτήρι με νερό)

Περιγραφή της διαδικασίας:
 1. Μελετήστε τους χάρτες που υπάρχουν στο υλικό.
 2. Χωριστείτε σε 3 υποομάδες των 2 ατόμων.
 3. Οι δύο υποομάδες θα ξεκινήσουν να κατασκευάζουν τους χάρτες: η μία θα αναλάβει να σχεδιάσει το πριν τον κατακλυσμό και η άλλη το μετά.
 4. Η τρίτη υποομάδα θα ασχοληθεί με τη περιληπτική περιγραφή των κλιματολογικών αλλαγών με τη μορφή διαγραμμάτων ή χαρτών εννοιών.
 5. Κολλήστε τους χάρτες και τα διαγράμματα στο μεγάλο χαρτόνι.
 6. Παρουσιάστε τη δουλειά σας στην υπόλοιπη τάξη.

μια διδακτική πρόταση από
τη Δραγάνη Ειρήνη και τη Σουλιώτου Έφη

More pages