ένα ντοκιμαντέρ για τη φύση (και συγγραφή φανταστικής ιστορίας)


ένα ντοκιμαντέρ για τη φύση (και συγγραφή φανταστικής ιστορίας) - atlaswiki ένα ντοκιμαντέρ για τη φύση (και συγγραφή φανταστικής ιστορίας) - atlaswiki


Η δραστηριότητα αυτή αποτελείται από δύο μέρη: την παρακολούθηση ενός ντοκιμαντέρ και τη συγγραφή μιας σύντομης φανταστικής ιστορίας.
Τα παιδιά αρχικά θα παρακολουθήσουν ένα ντοκιμαντέρ φύσης , το “Μικρόκοσμος”.
Πρόκειται για μια εξαιρετική παραγωγή του 1996 , σκηνοθετημένη από τους Κλόντ Νουριτσάνι και Μαρί Περενού,
που καταγράφει τη ζωή των μικρότερων σε μέγεθος οργανισμών.Σύμφωνα με έρευνες ξένες αλλά και με μια πρόσφατη εγχώρια έρευνα
(Ντοκιμαντέρ φύσης και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ερευνητικές Προσεγγίσεις ,
Τάσος Μπάρμπας, Στέφανος Παρασκευόπουλος) ,
τα ντοκιμαντέρ φύσης αποτελούν τον κύριο φορέα που μετατρέπει σε εκπαιδευτικό λόγο μία σειρά από εικόνες, ήχους, τεκμήρια, πηγές
και πληροφορίες για το περιβάλλον και για αυτό μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο υλικό και μέσο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.


Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ διαρκεί 80’. Τόσο η σχετικά μεγάλη διάρκεια του , όσο και η απουσία αφήγησης που οργανώνεται λεκτικά
γύρω από το πρόσωπο του αφηγητή,
με εξαίρεση ένα ολιγόλεπτο κομμάτι της ταινίας, είναι στοιχεία που θα μπορούσαν να κουράσουν παιδιά τέτοιας ηλικίας.
Ωστόσο, η δύναμη των εικόνων και η δυνατότητα που παρέχει στην παρακολούθηση των μικρών οργανισμών σ’ όλες τις πτυχές της ζωής και της δραστηριότητας τους , αποτελούν στοιχεία που θα μπορούσαν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον , την περιέργεια των παιδιών και να ωθήσουν τα παιδιά να απολαύσουν το αισθητικό αποτέλεσμα.
Αφού ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του, θα ακολουθήσει συζήτηση.
Τα παιδιά θα μοιραστούν τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα τους και θα κληθούν να προβληματιστούν στο ζήτημα των περιβαλλοντικών καταστροφών.
Στη συνέχεια, θα χωριστούν σε ομάδες 4-5 ατόμων με σκοπό να διαλέξουν ή να επινοήσουν έναν μικρό ήρωα από την οικογένεια των εντόμων
και να γράψουν μια σύντομη ιστοριούλα.
Το θέμα της ιστορίας θα είναι ανοιχτό ώστε κάθε ομάδα να δουλέψει με οδηγό τη φαντασία και τη δημιουργικότητα.
Κάθε ομάδα , αφού ολοκληρώσει τη συγγραφή της φανταστικής ιστορίας ,
θα την παρουσιάσει στις υπόλοιπες ομάδες.χρονική διάρκεια

4 διδακτικές ώρες
Ειδικότερα, όπως είπαμε η προβολή του ντοκιμαντέρ απαιτεί δύο διδακτικές ώρες, ενώ η συζήτηση μετά από αυτή , η συγγραφή μικρών ιστοριών και η ανάγνωση όλων των ιστοριών στο σύνολο της τάξης,
θα καλύψουν δύο διδακτικές ώρες επιπλέον.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

o Να αποκτήσουν γνώσεις για τα έντομα και κατά συνέπεια στάσεις και τ αντιλήψεις που διαμορφώνονται μέσα από αυτές για αυτήν την κατηγορία ζώων
o Να αναπτύξουν ευαισθησία για τη συγκεκριμένη κατηγορία ζώων αλλά και για τον ζωικό και φυτικό πληθυσμό γενικότερα
o Να απολαύσουν ένα καλλιτεχνικό έργο
o Να παράγουν οι ίδιοι μια ιστορία μυθοπλασίας σε πλαίσια συνεργατικά

διαφορετικές θεματικές που εμπλέκονται

Οι θεματικές που εμπλέκονται είναι η γλώσσα με την παραγωγή γραπτού κειμένου καθώς και τη φυσική,
αφού στο δημοτικό η βιολογία εντάσσεται στο μάθημα των φυσικών επιστημών.μία διδακτική πρόταση του Μουρτογιάννη Γιώργου

More pages