ένα ντοκυμαντέρ για τον κοινωνικό δαρβινισμό

ένα ντοκυμαντέρ για τον κοινωνικό δαρβινισμό - atlaswikiένα ντοκυμαντέρ για τον κοινωνικό δαρβινισμό - atlaswiki ένα ντοκυμαντέρ για τον κοινωνικό δαρβινισμό - atlaswiki


οδηγίες για τη διδασκαλία


Προβολή ντοκυμαντέρ: Ο εφιάλτης του Δαρβίνου

Προβάλουμε στην τάξη τα εξής αποσπάσματα της ταινίας:

•0:04:06 – 0:06:12 → Αρχή της ταινίας, σύντομο οδοιπορικό στην Τανζανία, όπου σύμφωνα με τον Δαρβίνο, πρωτοεμφανίστηκε ο άνθρωπος.

•0:25:06 – 0:32:33 → Συνεντεύξεις με παιδιά του δρόμου, πληροφορίες για τη σκληρή καθημερινότητά τους

•0:38:35 – 0:41:35 → Συνέντευξη του εργοστασιάρχη, αναφέρει πόσοι τρέφονται καθημερινά στον «ανεπτυγμένο κόσμο» από τα φιλέτα ψαριού που εξάγονται.

•0:53:44 – 1:00:11 → Ο δάσκαλος θέτει απλά το θέμα του κοινωνικού δαρβινισμού. & Ο υπουργός της Τανζανίας υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.

•1:01:14 – 1:05:28 → Καταστάσεις πείνας, οι κάτοικοι των χωριών τρέφονται με τα αποφάγια όσων στέλνονται στην Ευρώπη.

•1:08:52 – 1:12:40 → Οι κοινωνικές αντιθέσεις, πρεσβευτές VS παιδιά του δρόμου

•1:40:30 – 1:42:16 → Οι κοινωνικές αντιθέσεις, παιδιά της Τανζανίας VS παιδιά της Ευρώπης.

(Συνολική διάρκεια: 29’. 26’’)

Τα παιδιά σχηματίζουν ομάδες μέσα στις οποίες συζητούν τις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. Έπειτα συντονίζουμε συζήτηση μέσα στην τάξη κατά την οποία οι ομάδες εκθέτουν τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους.διδακτικό υλικό

- το ντοκυμαντέρ: Ο εφιάλτης του Δαρβίνου
- το φύλλο εργασίας


Φύλλο Εργασίας
1.Ποια ιδέα του Δαρβίνου είδατε- ακούσατε στα αποσπάσματα;

2.Πώς τη συναντάμε στην κοινωνία της Τανζανίας; Νομίζετε ότι τη συναντάμε και στην κοινωνία του τόπου μας;

3.Ποιοι είναι οι πιο αδύναμοι που δεν καταφέρνουν να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν;

4.Η επιλογή αυτή (ποιος έχει να φάει) είναι «φυσική»; Μπορεί να … «εξελιχθεί»;χρονική διάρκεια

2 διδακτικές ώρεςδεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Όσον αφορά τη γνωστική διάσταση για τη μάθηση, θεωρούμε πως με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα γίνεται εφικτή η κατανόηση της ιδέας του κοινωνικού δαρβινισμού, απλουστευμένη βέβαια ώστε να γίνει το δυνατόν πιο προσιτή στα παιδιά. Έτσι γίνεται αντιληπτό πως η θεωρία του Δαρβίνου δεν αποτελεί μία άυλη οντότητα αλλά επεκτείνεται στις ανθρώπινες κοινωνίες ως κοινωνική πραγμάτωση του κεντρικού θεωρητικού άξονα πάνω στον οποίο κινήθηκε ο Δαρβίνος και εξήγαγε την θεωρία του.
Στο μεταγνωστικό πεδίο τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν ότι η επιστήμη αποτελεί ένα κοινωνικό προϊόν και μάλιστα μπορεί να οδηγήσει σε εκάστοτε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα κατά την εφαρμογή της στις κοινωνίες των ανθρώπων. Κάτι τέτοιο μπορεί να δράσει αποδογματιστικά και ως παράγοντας απομυθοποίησης κάθε θεωρητικού πλαισίου που παράγει η επιστήμη.
Τέλος από συναισθηματικής σκοπιάς της δραστηριότητας μπορεί να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση για την κατάσταση των χωρών του τρίτου κόσμου πόσο μάλιστα μέσω οπτικοακουστικού υλικού. Επίσης υποβοηθείται και καλλιεργείται η κριτική στάση απέναντι στις ανισότητες και γενικότερα εκκολάπτεται μια ισχυρή και θεμελιωμένη αντιρατσιστική στάση.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Φυσική, Κοινωνική Αγωγή, Γεωγραφία

More pages