ένα παζλ για τον κύκλο του νερού

ένα παζλ για τον κύκλο του νερού - atlaswiki ένα παζλ για τον κύκλο του νερού - atlaswikiένα παζλ για τον κύκλο του νερού - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία

Τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν ένα πάζλ το οποίο θα απεικονίζει τον κύκλο του νερού. Τους δίνεται ένα σχετικό φύλλο εργασίας για να το χρωματίσουν αρχικά και στη συνέχεια να το κολλήσουν πάνω σ ένα χαρτόνι.Έπειτα τους ζητείται να κομματιάσουν την εικόνα με ένα χάρακα όπως στο σχήμα 1 ή όπως αλλιώς θέλουν αυτά.Κόβουν τα μέρη του πάζλ προσεκτικά με χαρτοκόπτη και το παιχνίδι είναι έτοιμο!
ένα παζλ για τον κύκλο του νερού - atlaswiki
(σχήμα 1)


διδακτικό υλικό

χοντρό χαρτόνι σε μέγεθος Α4
μαρκαδόροι, μολύβι
κόλλα
χάρακας, χαρτοκόπτηςΦύλλο Εργασίας

ένα παζλ για τον κύκλο του νερού - atlaswiki


χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα θα λάβει χώρα μέσα σε μία διδακτική ώρα.δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Στάσεις: Τα παιδιά βλέπουν τη μάθηση ως παιχνίδι και όχι ως κάτι καταναγκαστικό. Μαθαίνουν επίσης να προσέχουν τα μέσα μάθησης ειδικά όταν πρόκειται για μια τόσο ιδιαίτερη δική τους δημιουργία και φυσικά μαθαίνουν πιο ευχάριστα.
Δεξιότητες: Καλλιεργούν την καλλιτεχνική τους πλευρά και γίνονται δημιουργικά μέσα απ’ αυτή. Αναπτύσσεται η φαντασία τους ώστε να είναι σε θέση να σκέφτονται και τα ίδια διαφορετικούς και ευχάριστους τρόπους για να μαθαίνουν.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Στη δραστηριότητα αυτή τα μαθήματα που εμπλέκονται είναι οι φυσικές επιστήμες καθώς το πάζλ έχει θέμα τον κύκλο του νερού και η αισθητική αγωγή αφού πρόκειται για μια καλλιτεχνική δημιουργία (κατασκευή πάζλ).


χάρτης εννοιών
ένα παζλ για τον κύκλο του νερού - atlaswiki
μια διδακτική πρόταση από τις Σφηναρολάκη Βασιλική και Χατζηστυλλή Ιωάννα

More pages