ένα παιχνίδι ρόλων για την αιολική ενέργεια


ένα παιχνίδι ρόλων για την αιολική ενέργεια - atlaswikiένα παιχνίδι ρόλων για την αιολική ενέργεια - atlaswikiένα παιχνίδι ρόλων για την αιολική ενέργεια - atlaswiki

το νησί και η ΔΕΗ

περιγραφή: Σε ένα νησί οι κάτοικοι έχουν ξεσηκωθεί γιατί η ΔΕΗ αποφάσισε να δημιουργήσει ένα νέο Αιολικό Πάρκο. Αφού μοιράσετε στα παιδιά τους παρακάτω ρόλους, τους παρέχετε αρκετό χρόνο για να τους μελετήσουν και να γράψουν τα επιχειρήματά τους υπέρ ή κατά της δημιουργίας του αιολικού πάρκου και τέλος να τους υποδυθούν.

ρόλοι:

ο δήμαρχος: Θέλει να διατηρήσει την ηρεμία ανάμεσα στις αντιμαχόμενες ομάδες.
ο εκπρόσωπος της ΔΕΗ: Πρέπει να πείσει τους ενδιαφερόμενους για την ορθότητα της κατασκευής και για τα καλά που μπορεί να φέρει στον τόπο (όπως εργασία, ρεύμα χωρίς διακοπές, καθαρότητα περιβάλλοντος).
ο εργολάβος κατασκευής των έργων: Τονίζει το κόστος αλλά και το οικονομικό συμφέρον από μια τέτοια κατασκευή.
ο εκπρόσωπος του συλλόγου των κατοίκων: Εναντιώνεται στην οποιαδήποτε καταστροφή του περιβάλλοντος.
ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών γης: Τίθεται κατά του έργου καθώς πρόκειται να χάσουν αρκετά κτήματα.
ο υπεύθυνος σχεδιασμού του έργου: Αναφέρει τις θετικές αλλά και αρνητικές εμπειρίες του από προηγούμενες κατασκευές.
οι κτηνοτρόφοι της περιοχής: Έχουν αρνητική στάση λόγω των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν από το έργο για τα ζώα τους.
ο εκπρόσωπος των ταξιδιωτικών πρακτόρων: Μεταφέρει την εμπειρία του από άλλα κράτη.

χρονική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα
διδακτικό υλικό: Πριν να δωθούν οι ρόλοι θα πρέπει να αναπτυχθεί μέσα στην τάξη το θέμα της αιολικής ενέργειας και συγκεκριμένα των αιολικών πάρκων.

αιολική ενέργεια

Αιολική ονομάζεται η ενέργεια που περικλείει ο άνεμος και η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί με κατάλληλους μηχανισμούς και διατάξεις. Συγκεκριμένα, η εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας του ανέμου γίνεται μέσω ανεμοκινητήρων, που τη μετατρέπουν σε ωφέλιμη μηχανική ενέργεια, και μέσω ανεμογεννητριών, ανεμοκινητήρων δηλαδή που διαθέτουν ηλεκτρογεννήτρια, που τη μετατρέπουν απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια. Καλύπτεται έτσι ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών: η μηχανική ενέργεια χρησιμοποιείται για τη λειτουργία αντλιών νερού στην ύδρευση και άρδευση περιοχών, για θέρμανση αγροτικών μονάδων και κατοικιών, για τη λειτουργία εγκαταστάσεων αφαλάτωσης νερού σε συνδυασμό με άλλες πηγές ενέργειας κ.ά., ενώ η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να τροφοδοτεί το ηλεκτρικό δίκτυο. Για την παραγωγή αξιόλογων ποσών ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούνται συγκροτήματα από πολλές ανεμογεννήτριες μαζί, τα οποία ονομάζονται αιολικά πάρκα.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της αιολικής ενέργειας είναι ότι μπορεί, μέσω των ανεμογεννητριών, να μετατρέπεται απευθείας σε ηλεκτρική, ενώ αντίθετα, τα μειονεκτήματά της εντοπίζονται

α) στη διακύμανση που παρουσιάζει ως προς την απόδοση ισχύος, διακύμανση που οφείλεται στη μεταβαλλόμενη -κατά τη διάρκεια της ημέρας, του μήνα και του έτους- ένταση του ανέμου,

β) στη χαμηλή πυκνότητα που παρουσιάζει ως μορφή ενέργειας με συνέπεια να απαιτούνται πολλές ανεμογεννήτριες για την παραγωγή αξιόλογης ισχύος,
γ) στο χρόνο που απαιτείται για την έρευνα και τη χαρτογράφηση του αιολικού δυναμικού μεγάλων περιοχών, ώστε να εντοπιστούν τα ευνοϊκά σημεία,
δ) στο σχετικά υψηλό κόστος έρευνας και εγκατάστασης των αιολικών συστημάτων και
ε) στις επιπτώσεις που έχουν για το περιβάλλον (κυρίως αλλοίωση τοπίου, ηχορύπανση), οι οποίες, όμως, συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες των συμβατικών πηγών ενέργειας,
θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας.

Τα τελευταία χρόνια όμως η απόδοσή τους αυξήθηκε σημαντικά χάρη στη βελτίωση του μηχανολογικού σχεδιασμού τους και της αεροδυναμικής συμπεριφοράς τους, στη χρησιμοποίηση σύγχρονων υλικών κατασκευής και στην εισαγωγή ηλεκτρονικών διατάξεων στο σύστημα λειτουργίας τους. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών συστημάτων (αλλοίωση του τοπίου, διατάραξη του οικοσυστήματος, ηχορύπανση) αντιμετωπίζονται με προσεκτική επιλογή του χώρου εγκατάστασης των αιολικών πάρκων, σωστό σχεδιασμό των ανεμογεννητριών και χωροθέτησή τους, καθώς και με πρωτοποριακές λύσεις, όπως η εγκατάσταση αιολικών πάρκων μέσα στη θάλασσα, σε αβαθείς περιοχές κοντά στις ακτές (οff shοre windρarks).


θεματικές ενότητες: συνεντεύξεις, έρευνα
δεξιότητες: Μέσα από το παιχνίδι των ρόλων οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να λάβουν μέρος σε μια υπαρκτή κατάσταση της πραγματικής ζωής και να επιχειρηματολογήσουν με βάση τη δική τους τοποθέτηση. Αυτό τους εκθέτει στην πολυπλοκότητα των κοινωνικών καταστάσεων και οξύνει τις ικανότητες της έκφρασης, της παρατήρησης και της ανάλυσης.


μία διδακτική πρόταση από την Μόσχου Ειρήνη

More pages