ένα παιχνίδι ρόλων για την κακοποιήση των ζώωνΟι μαθητές/τριες, με βάση το παραπάνω video clip θα κληθούν να λάβουν μέρος σ’ ένα παιχνίδι ρόλων στο οποίο θα τους δοθεί το θέμα-συνθήκη. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι οι κακοί άνθρωποι που θέλουν να εγκλωβίσουν σε κλουβιά τα ζώα. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες θα χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με το μαθητικό πληθυσμό της τάξης, θα προετοιμάσουν το σενάριο και τα σκηνικά που επιθυμούν. Αναλυτικότερα, τα μέλη της ομάδας θα διαχωρίσουν τους ρόλους και θα παρουσιάσει η κάθε ομάδα το δικό της θεατρικό δρώμενο στη τάξη.

μια διδακτική ενότητα από τους Μαρμαρίδου Γεωργία, Σουγιουλτζή Χρυσάνθη, Σωτηρίου Κωνσταντίνα, Χαραλαμπόγλου Νικολέτα, Χοτζά Σελίν, Μαντέ Γκιουλσαχ, Τέτου Ευτυχία, Μπεδέλη Αντιγόνη

More pages