ένα παιχνίδι ρόλων για τη μείωση της βιοποικιλότητας και την εξαφάνιση των ειδών

ένα παιχνίδι ρόλων για τη μείωση της βιοποικιλότητας και την εξαφάνιση των ειδών - atlaswikiένα παιχνίδι ρόλων για τη μείωση της βιοποικιλότητας και την εξαφάνιση των ειδών - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία

Στην αρχή του παιχνιδιού ρόλων ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει σύντομα το θέμα. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, τόσες όσοι είναι οι ρόλοι του παιχνιδιού. Σε κάθε ομάδα δίνεται φύλλο εργασίας με το υλικό που βοηθά να ενημερωθεί για το θέμα. Στη συνέχεια, απαιτείται χρόνος για να μπορέσουν οι μαθητές να αυτοσχεδιάσουν και να δημιουργήσουν τους ρόλους τους. Όταν όλες οι ομάδες είναι έτοιμες ξεκινά το παιχνίδι ρόλων. Στο τέλος του παιχνιδιού, οι μαθητές ενθαρρύνονται να αξιολογήσουν την επίδραση του παιχνιδιού ρόλου στη διαδικασία μάθησης.


διδακτικό υλικό

Σενάριο: Ανακοινώθηκε στο ραδιόφωνο ότι οι υπάρχουν πολλές και μεγάλες απειλές για τη βιοποικιλότητα και πολλά είδη κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Ο διευθυντής του σχολείου θέτει προς συζήτηση το θέμα αυτό. Ποιες είναι οι μεγάλες και σύγχρονες απειλές για τη βιοποικιλότητα και τα είδη; Ποιες είναι οι συνέπειες του φαινομένου αυτού και τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για την προστασία της βιοποικιλότητας και των ειδών;

Ρόλοι: Ο διευθυντής του σχολείου οργανώνει τη συζήτηση στην οποία συμμετέχουν: μαθητές του σχολείου, γονείς, οικολόγοι, κάτοικοι, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ομάδων.


Φύλλο εργασίας

1. Επιλέξτε από τους παραπάνω ρόλους ή προτείνετε άλλους, σχετικούς με το θέμα.

2. Δημιουργήστε τις αντίστοιχες ομάδες-ρόλους και επιλέξτε το συντονιστή σας.

3. «Μελετήστε» με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας το ρόλο, βρίσκοντας πληροφορίες σε έγκυρες πηγές.

4. Προσδιορίστε τη μέρα και την ώρα που θα παίξετε το παιχνίδι.

5. Προσδιορίστε τη διάρκεια του παιχνιδιού.

6. Ορίστε το συντονιστή του παιχνιδιού.

7. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα επιχειρήματά της, ανάλογα με το ρόλο που
υποδύεται.

8. Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, γράψτε ένα κείμενο με τα συμπεράσματα της συζήτησής σας και τα επιχειρήματα που τα στηρίζουν.


Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο διαλέγοντας την κατάλληλη λέξη ή φράση, από τον πίνακα που ακολουθεί.

Τι πρέπει να κάνουμε, για να προστατέψουμε τη βιοποικιλότητα και τα είδη και να επιλύσουμε το πρόβλημα;
Τόπος: ……………………… Ημερομηνία: ……………….
Εμείς, οι μαθητές του ………………………………………, εντοπίσαμε ότι οι απειλές για την βιοποικιλότητα είναι οι εξής: ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………και έχουν τις ακόλουθες οδυνηρές συνέπειες:
…………………………………………………………………………………………………………………
Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι τα ακόλουθα:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

κλιματικές αλλαγές, ρύπανση περιβάλλοντος, καταστροφή δασών, υπερβολική και άσκοπη καταπολέμηση ανεπιθύμητων ειδών, καταστροφή χλωρίδας και πανίδας, διατάραξη τροφικής αλυσίδας, διατάραξη περιβαλλοντικής ισορροπίας, καταγραφή των ειδών που χρειάζονται προστασία, νομοθεσία προστασίας των ειδών, δημιουργία εθνικών πάρκων/καταφυγίων.


χρονική διάρκεια

Το παιχνίδι ρόλων είναι σύντομο, διαρκεί μία διδακτική ώρα και είναι στον έλεγχο του συμμετέχοντα που καθοδηγείται από την πείρα, τους συμπαίχτες και τον εκπαιδευτικό.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Μέσα από το παιχνίδι ρόλων δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να επικοινωνήσουν και να διεξάγουν έναν εποικοδομητικό διάλογο αναπτύσσοντας ταυτόχρονα πολύτιμες κοινωνικές δεξιότητες, όπως είναι η ικανότητα αντίληψης μιας κατάστασης από πολλές οπτικές γωνίες. Επίσης, αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται τα κοινωνικά φαινόμενα τα οποία σχετίζονται με τα θέματα φυσικών επιστημών που συζητιούνται στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Έτσι προβλήματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο και σχετίζονται με θέματα φυσικών επιστημών αναβιώνουν μέσα στην τάξη.Το παιχνίδι ρόλων οξύνει τις ικανότητες έκφρασης, της παρατήρησης, και της ανάλυσης και εκθέτει τους συμμετέχοντες στην πολυπλοκότητα των πραγματικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, οδηγεί στην επαναξιολόγηση διαφορετικών θεμάτων και αυξάνει τον βαθμό κατανόησης της πραγματικής συμμετοχής στις αληθινές καταστάσεις της ζωής. Όλες αυτές λοιπόν, είναι οι δεξιότητες και οι στάσεις που καλλιεργούνται, μέσω του παιχνιδιού ρόλων, και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Οι θεματικές περιοχές που εμπλέκονται σ’ αυτήν τη δραστηριότητα είναι οι φυσικές επιστήμες και γλώσσα μαζί με θέματα που αφορούν την κοινωνία.


χάρτης εννοιών


ένα παιχνίδι ρόλων για τη μείωση της βιοποικιλότητας και την εξαφάνιση των ειδών - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από τη Σαχανίδου ΣόνιαMore pages