ένα παιχνίδι ρόλων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ένα παιχνίδι ρόλων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki ένα παιχνίδι ρόλων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki ένα παιχνίδι ρόλων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

οδηγίες για την διδασκαλία

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ζητάμε από τα παιδιά να υποδυθούν εκπροσώπους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο από τα κράτη-μέλη θα εκπροσωπήσουν θα τους γίνει γνωστό μέσα από ένα φάκελο που τα ίδια θα επιλέξουν. Αν και είναι πολύ πιθανό ότι τα παιδιά θα είναι λιγότερα από τα κράτη-μέλη, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει την όλη διαδικασία (κάποιοι φάκελοι θα μείνουν αχρησιμοποίητοι). Στα πλαίσια της διαθεματικότητας μπορούμε επίσης να ζητήσουμε από τα παιδιά να βρουν στο χάρτη τη χώρα τους.
Αυτό που καλούνται να κάνουν τα παιδιά είναι να αναπτύξουν διάλογο-συζήτηση μεταξύ τους, με θέμα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω της κακής χρήσης των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να προτείνουν από την πλευρά τους το κάθε παιδί-εκπρόσωπος τρόπους, ώστε τα προβλήματα αυτά να περιοριστούν και να αποκατασταθεί η ισορροπία του περιβάλλοντος. Σαν εκπρόσωποι μιας συγκεκριμένης χώρας, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις χώρες τους γύρω από το θέμα. Η απαραίτητη γνώση και οι πληροφορίες που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συζήτηση θα δοθεί από τον/ την εκπαιδευτικό μέσα από έντυπο υλικό που θα μοιράσει στο κάθε παιδί, καθώς επίσης και από υλικό που τα ίδια τα παιδιά έχουν συλλέξει και φέρει μέσα στην τάξη. Πρέπει να σημειωθεί ότι έχουμε αφήσει ένα ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο, από τη στιγμή που τα παιδιά έχουν μάθει ποια χώρα θα εκπροσωπήσουν, μέσα στο οποίο θα έχουν την ευκαιρία να ψάξουν για το ανάλογο υλικό. Επιπλέον, ο/η εκπαιδευτικός θα παρεμβαίνει για να βοηθήσει τα παιδιά κάθε φορά που προκύπτει μια δυσκολία ή κάποια απορία. Τέλος, έχουμε φροντίσει η αίθουσα διδασκαλίας να έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να μοιάζει με μια αίθουσα συνεδριάσεων, προκειμένου τα παιδιά να εμβαθύνουν περισσότερο στο ρόλο τους.


διδακτικό υλικό

χάρτης
κείμενα σχετικά με το θέμα τόσο από εφημερίδες και περιοδικά όσο και από το διαδίκτυο.


χρονική διάρκεια

Υπολογίζουμε πως για την δραστηριότητα αυτή απαιτούνται 2 διδακτικές ώρες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ώρας τα παιδιά επεξεργάζονται το υλικό που τους έχει δοθεί και το υλικό που τα ίδια έχουν φέρει στην τάξη τους και προετοιμάζουν την ομιλία τους. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας πραγματοποιείται το παιχνίδι ρόλων.


στάσεις και δεξιότητες

Το παιχνίδι ρόλων μπορεί να αποτελέσει για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών ένα πεδίο για την ανάπτυξη πολύτιμων κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως είναι η ικανότητα αντίληψης μιας κατάστασης από πολλές διαφορετικές γωνίες. Έτσι, προβλήματα και καταστάσεις που αφορούν το κοινωνικό σύνολο και σχετίζονται με θέματα φυσικών επιστημών, στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού ρόλων αναβιώνουν μέσα στην τάξη και δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να έρθουν αντιμέτωποι με τις ιδέες κοινωνικών ομάδων που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Κάθε ρόλος που ένας μαθητής καλείται να υποδυθεί στο πλαίσιο του παιχνιδιού, κουβαλάει μαζί του ένα τρόπο συμπεριφοράς ή μια κοινωνική τοποθέτηση που ο μαθητής επίσης υιοθετεί μαζί με το ρόλο του.
Επίσης μέσα από το παιχνίδι ρόλων, αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες αντιλαμβάνονται τα κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία σχετίζονται με θέματα φυσικών επιστημών που συζητιούνται στο πλαίσιο του παιχνιδιού, καθώς και ο τρόπος που αντιδρούν σε αυτά. Επιπλέον, το παιχνίδι ρόλων οξύνει τις ικανότητες της έκφρασης, της παρατήρησης και της ανάλυσης και εκθέτει τους συμμετέχοντες στην πολυπλοκότητα των πραγματικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, οδηγεί στην επαναξιολόγηση διαφορετικών θέσεων και αυξάνει το βαθμό κατανόησης της πραγματικής συμμετοχής στις αληθινές καταστάσεις της ζωής.
Τέλος, μέσα από τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να εκφράζουν με δόκιμο τρόπο τις σκέψεις τους, να επιχειρηματολογούν και μέσα από το διάλογο τους δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχειρηματολογίας τους και αυτό τους βοηθά να έχουν μια καλύτερη επιχειρηματολογία στο μέλλον στις προσωπικές τους διεκδικήσεις.


χάρτης εννοιών


ένα παιχνίδι ρόλων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki
μια διδακτική πρόταση από
την Εσκιετζή Μαρία και την Καψιτίδου Κατερίνα

More pages