ένα παιχνίδι ρόλων για τον κύκλο του νερού

ο κύκλος του νερού - atlaswiki

οδηγίες για την διδασκαλία

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να πραγματοποιείται απο παιδιά της Β' δημοτικού. Αρχικά δίνουμε στα παιδιά την παρακάτω εικόνα.

ο κύκλος του νερού - atlaswiki

Αναλύοντας την εικόνα συζητάμε με τα παιδιά για την πορεία του νερού στη φύση. Τους ζητάμε να χωριστούν σε πέντε ομάδες. Στη συνέχεια αναθέτουμε στις τέσσερις πρώτες ομάδες να κοιτάξουν την εικόνα και να προσπαθήσουν να κάνουν έναν αυτοσχεδιασμό αναπαριστώντας τον κύκλο της εικόνας. Δηλαδή, μία ομάδα θα αναπαριστά τη θάλασσα, η άλλη τα σύννεφα, η άλλη τα βουνά και η τέταρτη τις πεδιάδες και θα είναι τοποθετημένες μέσα στην τάξη έτσι όπως φαίνεται στην εικόνα. Έπειτα, η πέμπτη ομάδα καλείται να αναπαραστήσει τον κύκλο του νερού. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα αυτή περνώντας ανάμεσα απο τις άλλες ομάδες, οι οποίες θα αναπαριστούν τη θάλασσα, τα βουνά, τα σύννεφα και τις πεδιάδες, με τη σειρά που δείχνουν τα βελάκια, θα δείχνει πως και με ποια σειρά πραγματοποιείται ο κύκλος του νερού. Στο τέλος, συζητάμε και συγκρίνουμε τους πέντε αυτοσχεδιασμούς.

χρονική διάρκεια

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ο χρόνος που απαιτείται είναι μία διδακτική ώρα.


μια διδακτική πρόταση από
την Χρυσούλα Καραγιάννη


More pages