ένα παιχνίδι ρόλων για τους τυφώνες

ένα παιχνίδι ρόλων για τους τυφώνες - atlaswiki ένα παιχνίδι ρόλων για τους τυφώνες - atlaswiki

περιγραφή

«Ένα όμορφο πρωινό ξαφνικά ξέσπασε τυφώνας
Πως θα αντιδρούσες εάν ήσουν…»
Ø Χώμα
Ø Αέρας
Ø Νερό
Ø Δέντρο
Ø Σπίτι

Σε ένα πρώτο στάδιο συζητούμε με τα παιδιά τι θα μπορούσε να γίνει για τη πρόληψη έτσι ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες μιας φυσική καταστροφής όπως ο τυφώνας. Τα παιδιά εδώ ονομάζουν έμβια και μη έμβια που μπορούν να πληγούν σε μια τέτοια καταστροφή. Καταγράφουμε στο πίνακα αυτά που μας λένε τα παιδιά.(πχ. χώμα, αέρας, νερό δέντρο, σπίτι). Στη συζήτηση προκαλούμε τα παιδιά να μας πουν τι θα έκαναν αν ήταν αυτά αντίστοιχα και τι θα έλεγαν στους ανθρώπους να κάνουν για να μη καταστραφούν σε περίπτωση τυφώνα.
Στη συνέχεια αφού χωρίζουμε τα παιδιά σε ομάδες, δίνουμε στην κάθε ομάδα ένα από τους ρόλους που τα παιδιά έχουν αναφέρει στη συζήτηση μας. Έπειτα τους ζητάμε να σκεφτούν και να γράψουν πως θα αντιδρούσαν εάν ήταν κάτι από τα πιο πάνω .

Ακολούθως ζητάμε από την κάθε ομάδα να μας παρουσιάσει τι έγραψε.
Αφού παρουσιάσουν όλες οι ομάδες τι έγραψαν με την βοήθεια μας τα παιδιά φτιάχνουν ένα μικρό θεατρικό. Σε αυτό το θεατρικό όλα, δέντρα, σπίτια, έδαφος, νερά, παίρνουν λαλιά και συνομιλούν μεταξύ τους.
Με βοηθητικό το φύλλο εργασίας που έχουν συμπληρώσει, με τη βοήθεια των κειμένων που τους δόθηκα, τα παιδιά μαζί με τη βοήθεια μας φτιάχνουν τους ρόλους τους. Μέσα από το διάλογο αυτό τα παιδιά βάλουν τον εαυτό τους στην θέση κάποιου άλλου, βιώσουν καταστάσεις.
Δίνουμε το παρακάτω φύλλο εργασίας στους μαθητές και τους καλούμε να το συμπληρώσουν πριν προσπαθήσουν να το δραματοποιήσουν ζωντανά στην τάξη. Σε κάθε φύλλο εργασίας ανατίθεται στα παιδιά και ένας διαφορετικός ρόλος.


χρονική διάρκεια: 90 λεπτάφύλλο εργασίας

ονοματεπώνυμο:


αν ήμουν...

σπίτι


τι θα έκανα...;
τι θα έλεγα...;
σε ποιόν θα απευθυνόμουν...;
τι θα ζητούσα...;
τι θα αισθανόμουν...;θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

· Φυσικές επιστήμες (γνωρίζουν τις καταστροφικές συνέπειες που έχει ένας τυφώνα τόσο στα έμβια όσο και στα μη έμβια όντα)

· Γλώσσα (εξάσκηση των προφορικών και γραπτών δεξιοτήτων μέσω των διαλόγων)

· Δραματοποίησηδεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Με την δραστηριότητα αυτή δίνεται η ευκαιρία στον\στην εκπαιδευτικό να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και μέσα από τις δικές τους απόψεις να τους οδηγήσει στο στόχο του μαθήματος που είναι να κατανοήσουν τις καταστρεπτικές συνέπειες που έχει ένα φυσικό φαινόμενο όπως οι τυφώνες και πως αυτές επηρεάζουν τα πάντα στη ζωή.
Ακόμη με την δραστηριότητα αυτή τα παιδιά θα εργαστούν ομαδικά θα αναπτύξουν δεξιότητες όπως να μάθουν να συνεργάζονται, να συζητούν.
Επίσης η δραστηριότητα αυτή δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να βάλουν τον εαυτό τους στην θέση κάποιου άλλου, να βιώσουν καταστάσεις, να αποκτήσουν ικανότητες στην υποκριτική κλπ.


μία διδακτική πρόταση από τους Ζουγγουρίδης Θεόδωρος και Δέβρας-Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος

More pages