ένα παιχνίδι ρόλων σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου


ένα παιχνίδι ρόλων σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswiki ένα παιχνίδι ρόλων σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswikiένα παιχνίδι ρόλων σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswiki

Η πρώτη δραστηριότητα είναι το παιχνίδι ρόλων.
Στην αρχή του παιχνιδιού ρόλων, ο δάσκαλος παρουσιάζει σύντομα το θέμα.
Οι μαθητές χωρίζονται ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται ένας φάκελος με υλικό που βοηθά να ενημερωθεί για το θέμα και ρόλο που καλούνται να υιοθετήσουν.
Στη συνέχεια, απαιτείται χρόνος για να μπορέσουν οι μαθητές να αυτοσχεδιάσουν, να δημιουργήσουν τους ρόλους τους, αλλά και για να αποσυνδεθούν από αυτούς και να αρχίσουν μία συζήτηση που να έχει άμεση σχέση με το αρχικό θέμα.
Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες.
Η πρώτη ομάδα ρόλων αποτελείται από κορίτσια που πιστεύουν που οι συνέπειες του φαινόμενο του θερμοκηπίου άρχισαν να γίνονται αισθητές στον πλανήτη μας και κύριος υπαίτιος είναι ο Άνθρωπος.
Η δεύτερη ομάδα ρόλων αποτελείται από κορίτσια που δεν πιστεύουν πως ο άνθρωπος ευθύνεται για την ταχύτερη εξέλιξη του φαινόμενου του θερμοκηπίου.
Η τρίτη ομάδα ρόλων αποτελείται από αγόρια που συμφωνούν με την πρώτη ομάδα των κοριτσιών και υποστηρίζουν πως οι άνθρωποι με τις διαρκείς καταχρήσεις των πόρων που μας προσφέρει η γη, οδήγησαν στην ανάπτυξη του φαινόμενου του θερμοκηπίου.
Η τέταρτη ομάδα ρόλων αποτελείται από αγόρια που πιστεύουν ότι οι κύριοι υπαίτιοι της ανάπτυξης του φαινομένου είναι οι κρατικοί φορείς που δεν κάνουν τίποτα για την καταπολέμησή του.
Για την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας δίνεται στις ομάδες χρόνος 60-90 λεπτών, για να αναπτύξουν τους ρόλους τους και να συζητήσουν την εξέλιξη των ρόλων τους στο παιχνίδι, ενώ παράλληλα συμπληρώνουν και το φύλλο εργασίας.
φύλλο εργασίας

Υποθέστε ότι καλείστε από φορείς του κρατικού μηχανισμού για να εκφράσετε τη γνώμη σας, για θέματα σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σ’ αυτή τη συζήτηση εκφράζονται τέσσερις απόψεις από τέσσερις ομάδες:
Η πρώτη ομάδα αποτελείται από κορίτσια που πιστεύουν που οι συνέπειες του φαινόμενο του θερμοκηπίου άρχισαν να γίνονται αισθητές στον πλανήτη μας και κύριος υπαίτιος είναι ο Άνθρωπος.
Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από κορίτσια που δεν πιστεύουν πως ο άνθρωπος ευθύνεται για την ταχύτερη εξέλιξη του φαινόμενου του θερμοκηπίου.
Η τρίτη ομάδα αποτελείται από αγόρια που συμφωνούν με την πρώτη ομάδα των κοριτσιών και υποστηρίζουν πως οι άνθρωποι με τις διαρκείς καταχρήσεις των πόρων που μας προσφέρει η γη, οδήγησαν στην ανάπτυξη του φαινόμενου.
Η τέταρτη ομάδα ρόλων αποτελείται από αγόρια που πιστεύουν ότι οι κύριοι υπαίτιοι της ανάπτυξης του φαινομένου είναι οι κρατικοί φορείς που δεν κάνουν τίποτα για την καταπολέμησή του.ανήκετε στην 1η ομάδα
Ø Με βάση τις γενικές πληροφορίες, το κείμενο που σας δίνεται και δικούς σας αυτοσχεδιασμούς, σκιαγραφήστε με λίγα λόγια τα κύρια χαρακτηριστικά των ρόλων της ομάδα σας:

........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

ανήκετε στην 2η ομάδα
Ø Με βάση τις γενικές πληροφορίες, το κείμενο που σας δίνεται και δικούς σας αυτοσχεδιασμούς, σκιαγραφήστε με λίγα λόγια τα κύρια χαρακτηριστικά των ρόλων της ομάδα σας:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
ανήκετε στην 3η ομάδα
Ø Με βάση τις γενικές πληροφορίες, το κείμενο που σας δίνεται και δικούς σας αυτοσχεδιασμούς, σκιαγραφήστε με λίγα λόγια τα κύρια χαρακτηριστικά των ρόλων της ομάδα σας:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................


ανήκετε στην 4η ομάδα
Ø Με βάση τις γενικές πληροφορίες, το κείμενο που σας δίνεται και δικούς σας αυτοσχεδιασμούς, σκιαγραφήστε με λίγα λόγια τα κύρια χαρακτηριστικά των ρόλων της ομάδα σας:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................


· Συγκροτήστε τα επιχειρήματα που τεκμηριώνουν τις απόψεις, τις οποίες θα εκπροσωπήσετε στη συζήτηση.
· Τι είδους σκέψεις και ερωτήματα σας δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης;

υλικό για την 1η ομάδα ρόλων

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) εξηγεί: « Τα μη κανονικά σε ένταση και ύψος κατακρημνίσματα, από υψηλές και απότομες βροχοπτώσεις , από τις χιονοπτώσεις και τον παγετό, καθώς και οι κατολισθητικές κινήσεις προκαλούνται κυρίως από τις δραστηριότητες του ανθρώπου». Ο καθηγητής της χημείας της ατμόσφαιρας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου κ. Ραψωμανίκης, σε συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά ινστιτούτα, λαμβάνοντας υπόψη το φαινόμενο του θερμοκηπίου, έχει αναπτύξει ένα μοντέλο για την εξέλιξη του κλίματος της χώρας τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το οποίο περιμένει μέχρι το 2010 αύξηση των βροχών και των χιονιών, ενώ το 2017 αύξηση των ξηρασιών.


υλικό για την 2η ομάδα ρόλων

Η ατμόσφαιρα της γης με τη χημική σύσταση που έχει λειτουργεί όπως και το γυάλινο ή πλαστικό κάλυμμα του θερμοκηπίου, που χρησιμοποιούν οι αγρότες. Αφήνει δηλαδή την ηλιακή ακτινοβολία να περάσει προς την επιφάνεια της γης, αλλά δεν αφήνει τη γήινη ακτινοβολία να φύγει προς το διάστημα, εκτός από ένα μέρος της. Έτσι, όπως στο θερμοκήπιο, η θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης είναι μεγαλύτερη απ’ ότι θα ήταν χωρίς ατμόσφαιρας. Στη φυσική ατμόσφαιρα το ρόλο του καλύμματος το παίζουν εκείνα τα συστατικά της που έχουν μεγάλο μοριακό βάρος, όπως οι υδρατμοί, το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και άλλα.


υλικό για την 3η ομάδα ρόλων

Υπάρχει μία πλατιά διαδεδομένη άποψη ότι για το φαινόμενο «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι». Αυτό οδηγεί κατά κάποιο τρόπο στην αποδοχή και στον μη εντοπισμό των πρωταιτίων. Όταν λέμε βέβαια πρωταίτιους εννοούμε ολόκληρα συστήματα παραγωγής και κατανάλωσης στα πλαίσια του παγκοσμιοποιημένου καταμερισμού τους, καθώς και στους πολιτικούς εκφραστές τους.
Είναι φανερό ότι για να μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση της επερχόμενης καταστροφής, πρέπει να εντοπισθούν οι κύριοι υπεύθυνοι.
Τα «αέρια του θερμοκηπίου» παράγονται βασικά στις βιομηχανικές χώρες και το βασικό θύμα των συνεπειών τους είναι ο λεγόμενος τρίτος κόσμος.


υλικό για την 4η ομάδα ρόλων

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι το τίμημα της ευημερίας των λίγων, το οποίο τίμημα θα το πληρώσουν βασικά οι «αδύναμοι» και λιγότερο υπεύθυνοι. Απ’ το 1990 η επιτροπή ειδικών του ΟΗΕ προειδοποιούσε ότι για να αποφύγουμε τις συνέπειες του «τεχνητού θερμοκηπίου», απαιτείται η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στο 60% εκείνης της χρονιάς. Αυτό θα σήμαινε μία σειρά από αποφασιστικές αλλαγές στην οικονομία και το μοντέλο ανάπτυξης καθώς και στον τρόπο ζωής, βασικά του «ανεπτυγμένου κόσμου».
Αυτές οι αλλαγές θα έπρεπε να έχουν στόχο την καθαρότερη και ορθολογικότερη παραγωγή, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση των ήπιων-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θα έπρεπε να προωθηθούν εναλλακτικές μεταφορές και εναλλακτικό εμπόριο.
Να καταργηθεί π.χ. το εμπόριο του τροπικού ξύλου, ώστε να διασωθεί το τροπικό δάσος που είναι ένας από τους κύριους συντελεστές μείωσης του CO2. Όλα αυτά δεν αφορούν μόνο στις γενικότερες πολιτικές των κρατών-πρωταιτίων, αλλά και στην ατομική συμπεριφορά του κάθε καταναλωτή τους.Μέσα από το παιχνίδι αναδεικνύονται οι αλληλεπιδράσεις δημοκρατικού, πολιτιστικού και ηθικού χαρακτήρα μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας που οδηγούν στον αποκλεισμό των γυναικών απ’ τις φυσικές επιστήμες και επιχειρείται η καλλιέργεια θετικής στάσεις απέναντι στην εμπλοκή των γυναικών τις φυσικές επιστήμες. Μέσα απ’ το παιχνίδι των ρόλων τα αγόρια συνηθίζουν στην ιδέα ότι και τα κορίτσια μπορούν να έχουν άποψη για θέματα φυσικών επιστημών. Μέσα απ’ το παιχνίδι των ρόλων αναδεικνύονται οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο μάθημα της γλώσσας και της φυσικής.
Το παιχνίδι ρόλων μπορεί να αποτελέσει για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών ένα πεδίο για την ανάπτυξη πολύτιμων κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως είναι η ικανότητα αντίληψης μίας κατάστασης από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες.
Έτσι, προβλήματα και καταστάσεις από το παρόν ή το παρελθόν, που αφορούν το κοινωνικό σύνολο και σχετίζονται με θέματα φυσικών επιστημών, στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού ρόλων αναβιώνουν μέσα στην τάξη και δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν αντιμέτωποι με τις ιδέες κοινωνικών ομάδων που είναι διαφορετικές από τις δικές τους. Μέσα απ’ το παιχνίδι ρόλων, αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες αντιλαμβάνονται τα κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία σχετίζονται με τα θέματα φυσικών επιστημών που συζητιούνται στο πλαίσιο του παιχνιδιού, καθώς και ο τρόπος που αντιδρούν σε αυτά.
Το παιχνίδι ρόλων οξύνει τις ικανότητες της έκφρασης, της παρατήρησης και της ανάλυσης και εκθέτει τους συμμετέχοντας στην πολυπλοκότητα των πραγματικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, οδηγεί στην επαναξιολόγηση διαφορετικών θέσεων και αυξάνει το βαθμό κατανόησης της πραγματικής συμμετοχής στις αληθινές καταστάσεις της ζωής, η οποία αυξάνεται στο πλαίσιο της υιοθέτησης ρόλων του αντίθετου φύλου.
μία διδακτική πρόταση από την Μιχαηλίδου Άννα & τον Μαυρομάτη Χρήστο

More pages