ένα πείραμα για την εναλλαγή των εποχών

ένα πείραμα για την εναλλαγή των εποχών - atlaswiki ένα πείραμα για την εναλλαγή των εποχών - atlaswiki ένα πείραμα για την εναλλαγή των εποχών - atlaswiki
περιγραφή δραστηριότητας

Η διδασκαλία δομείται γύρω από ένα πείραμα το οποίο εκτελεί ο δάσκαλος με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να παρακολουθούν όσα συμβαίνουν.
Ο δάσκαλος κρατάει ένα χαρτόνι έτσι ώστε να είναι κάθετο με το επίπεδο του εδάφους και το φωτίζει με το φακό από απόσταση περίπου 70 εκατοστών, έτσι ώστε ο φακός να είναι παράλληλος με το πάτωμα. Καλεί από το ακροατήριο ένα μαθητή ο οποίος σημειώνει με ένα μαρκαδόρο το περίγραμμα της φωτεινής κηλίδας στο χαρτόνι. Στη συνέχεια κρατώντας το φακό στην ίδια απόσταση από το χαρτόνι, ο δάσκαλος στρέφει το χαρτόνι προς τα πάνω πρώτα κατά 45 και μετά κατά 60 μοίρες και σε καθεμιά απ’ αυτές τις κλίσεις του χαρτονιού καλεί δύο μαθητές οι οποίοι σημειώνουν με διαφορετικούς μαρκαδόρους το περίγραμμα της φωτεινής κηλίδας που σχηματίζεται κάθε φορά στο χαρτόνι. Ο δάσκαλος στρέφει το χαρτόνι σε διάφορες κλίσεις προς τα πάνω και προς τα κάτω, έτσι ώστε να ξεχωρίζουν οι διαφορετικές φωτεινές κηλίδες που σχηματίζονται στο χαρτόνι. Καθώς το πείραμα εξελίσσεται, ο δάσκαλος κάνει μια σειρά από ερωτήσεις στο ακροατήριο καθοδηγώντας τους μαθητές να κάνουν υποθέσεις. Τέτοιες ερωτήσεις είναι οι εξής: Παραμένει πάντοτε στο ίδιο μέγεθος η φωτεινή κηλίδα στο χαρτόνι; Πότε είναι μεγαλύτερη και πότε μικρότερη; Είναι η κηλίδα πάντοτε το ίδιο φωτεινή; Πότε είναι φωτεινότερη και πότε λιγότερο φωτεινή;
Στο τέλος ο δάσκαλος, προσπαθώντας να κάνει τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους το συμπέρασμα, δηλαδή τη διδασκόμενη γνώση, τους ρωτάει: Υπάρχει διαφορά αν στρέψουμε το χαρτόνι και αν στρέψουμε το φακό; Θα μπορούσαμε αντί για χαρτόνι να χρησιμοποιήσουμε την υδρόγειο σφαίρα; Αν χρησιμοποιούσαμε μια μεγαλύτερη, πιο ζεστή φωτεινή πηγή, όπως μια λάμπα αλογόνου ή ένα αστέρι δε θα υπήρχε λιγότερη ζέστη σε μεγαλύτερες κλίσεις; Γιατί; Γνωρίζοντας ότι ο ήλιος είναι μια μεγάλη φωτεινή πηγή και ότι η Γη έχει σφαιρικό σχήμα, πώς εξηγείς την εναλλαγή των εποχών;
διδακτικό υλικό

ένα χαρτόνι (κατά προτίμηση σκουρόχρωμο)
ένας φακός και
μαρκαδόροι

ένα πείραμα για την εναλλαγή των εποχών - atlaswiki
χρονική διάρκεια
περίπου 1 διδακτική ώρα
θεματικές που εμπλέκονται
μελέτη περιβάλλοντος και φυσική
δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

με την ανακαλυπτική διαδικασία, οι μαθητές συμμετέχουν, συζητούν και βγάζουν αποφάσεις για την εξέλιξη του πειράματος και καταλήγουν σε συμπεράσματα, καλλιεργώντας με τον τρόπο αυτό την κριτική τους σκέψη, μία από τις κύριες δεξιότητες που η διδασκαλία των φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση του πολίτη επιδιώκει να καλλιεργήσει. Από τις γνωστικές δεξιότητες των μαθητών καλλιεργούνται η δεξιότητα διατύπωσης ερωτήσεων και υποθέσεων πάνω στο πείραμα, αλλά και οι δεξιότητα σύγκρισης των διαφορετικών καταστάσεων, δηλαδή του πειράματος και της πραγματικότητας. Στις μεταγνωστικές δεξιότητες που καλλιεργούνται στο μαθητή, συμπεριλαμβάνονται η ικανότητα αναγνώρισης και χρήσης της τεχνικής της εξιδανίκευσης, αλλά και η ικανότητα παρατήρησης, σύγκρισης και σχολιασμού διαφόρων πεδίων, καταστάσεων και διαδικασιών όπως είναι η επιστήμη. Τέλος, καλλιεργείται θετική στάση απέναντι στην αλλαγή και την καινοτομία.

μια διδακτική πρόταση από τις Κουτσοσπύρου Άννα και Μητσογιάννη Δήμητρα, τροποποιημένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages