ένα πείραμα για τη διάδοση του ήχου σε διαφορετικά υλικά

ένα πείραμα για τη διάδοση του ήχου σε διαφορετικά υλικά - atlaswiki ένα πείραμα για τη διάδοση του ήχου σε διαφορετικά υλικά - atlaswiki ένα πείραμα για τη διάδοση του ήχου σε διαφορετικά υλικά - atlaswiki
οδηγίες για τη διδασκαλία

το συγκεκριμένο πείραμα είναι πολύ εύκολο και μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους μαθητές. Για να είναι ευκολότερη η διεξαγωγή του μπορείτε να χωρίσετε τους μαθητές σε δυάδες.
Σε κάθε δυάδα δίνετε από ένα κέρμα. Ζητάτε από τους μαθητές να ρίξουν το κέρμα πάνω στο θρανίο και στη
συνέχεια να παρατηρήσουν τον ήχο που παράγεται.Σε δεύτερη φάση τους ζητάτε να ακουμπήσουν το αυτί τους πάνω στο θρανίο και να ρίξουν ξανά το κέρμα. Έπειτα τους λέτε να καταγράψουν τις απόψεις του σχετικά με τον ήχο που παράγεται τώρα. Είναι πιο ισχυρός ή πιο αδύναμος; Τέλος συζητάνε τις απόψεις τους με την υπόλοιπη τάξη και καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα το οποίο θα πρέπει να απαντά στο ερώτημα: Τι προκύπτει σχετικά με τη μετάδοση του ήχου στα διάφορα υλικά;


διδακτικό υλικό

τα θρανία των παιδιών
κέρματα

χρονική διάρκεια

περίπου 20 λεπτά

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

τα παιδιά μαθαίνουν να διατυπώνουν υποθέσεις (πριν από τη διεξαγωγή του πειράματος) και να τις ελέχγουν (μέσω της εκτέλεσης του πειράματος).


μια διδακτική πρόταση από τις Λαζαρίδου Ελένη και Στεργίδου Κωνσταντίνα, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages