ένα πείραμα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου

ένα πείραμα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswikiένα πείραμα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα περιλαμβάνει επίσκεψη σε ένα θερμοκήπιο, εφόσον βέβαια αυτό είναι εφικτό στη συγκεκριμένη περιοχή, και ενασχόληση με πείραμα που αφορά φυσικά το «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Μια ηλιόλουστη μέρα ζητάμε από τους μαθητές να βάλουν δύο θερμόμετρα το ένα δίπλα στο άλλο, στην ίδια επιφάνεια σε χώρο εξωτερικό και να καταγράψουν τη θερμοκρασία που θα δείξει κάθε θερμόμετρο. Στη συνέχεια τους ζητάμε να σκεπάσουν το ένα θερμόμετρο με ένα γυάλινο βαζάκι, ώστε να λειτουργεί σαν θερμοκήπιο, παρόμοιο με αυτό που επισκέφτηκαν την προηγούμενη μέρα. Οι μαθητές διαβάζουν τη θερμοκρασία που δείχνουν τα δύο θερμόμετρα μετά από μισή ώρα και ξανά μετά από μια ώρα. Αφού κάνουν τις παρατηρήσεις, θα απαντήσουν σε ένα φύλλο εργασίας.


διδακτικό υλικό

Το υλικό που παρατίθεται:
2 μικρά θερμόμετρα
ένα μεγάλο διαφανές γυάλινο βαζάκι
ένα φύλλο εργασίας

Φύλλο εργασίας


Ομάδα συνεργασίας:

1.παρατηρήσατε διαφορές στο πείραμα που προηγήθηκε;

2. τι παρατηρήσατε μετά από
Μισή ώρα
Μία ώρα

3. σχολιάστε για ποιο λόγο υπήρξαν διαφορές στις τιμές των θερμομέτρων και υπολογίστε τες· ποια ήταν μεγαλύτερη και γιατί;

4. μπορείτε τώρα να εξηγήσετε το πώς λειτουργούν τα θερμοκήπια;

5. γιατί αποκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη «φαινόμενο του θερμοκηπίου» τελικά;

ένα πείραμα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswiki

χρονική διάρκεια

Ο χρόνος της συγκεκριμένης δραστηριότητας υπολογίζεται σε δύο διδακτικές ώρες: μία ώρα για την επίσκεψη, εφόσον καταστεί εφικτή, και μία διδακτική ώρα για το πείραμα.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να γίνει κατανοητό στους μαθητές μέσα από πειράματα και με απλά υλικά πώς λειτουργεί ένα θερμοκήπιο, και κατ’ επέκταση, πώς διατηρείται η ζωή στον πλανήτη.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Η δραστηριότητα αυτή συνδυάζει τις Φυσικές επιστήμες με τη Μελέτη Περιβάλλοντος και τα Μαθηματικά.


χάρτης εννοιών
ένα πείραμα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου - atlaswikiμια διδακτική πρόταση από τη Γεωργούλη Φανή
More pages