ανάθεση ρόλων και δημιουργία θεατρικού έργου για το περιβάλλον

ανάθεση ρόλων και δημιουργία θεατρικού έργου για το περιβάλλον - atlaswikiανάθεση ρόλων και δημιουργία θεατρικού έργου για το περιβάλλον - atlaswikiανάθεση ρόλων και δημιουργία θεατρικού έργου για το περιβάλλον - atlaswikiΟι συγκεκριμένες δραστηριότητες βασίζονται στην προβολή του παρακάτω βίντεο κλιπ, το οποίο σχετίζεται με το περιβάλλον. Είναι χρήσιμο να πραγματοποιηθούν σε δύο διδακτικές ώρες.

1η δραστηριότητα:

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε δύο ομάδες. Η μία θα είναι υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και των δασών και η άλλη υπέρ της παρέμβασης του ανθρώπου στο περιβάλλον. Έτσι, δημιουργούμε μια ιστορία για ένα δάσος για το οποίο οι μαθητές της πρώτης ομάδας θα υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να παρέμβει για να το εκμεταλλευτεί για οικονομικούς λόγους, ενώ η δεύτερη θα υποστηρίζει την προστασία του. Ο δάσκαλος σαν δημοσιογράφος ρωτάει την κάθε ομάδα τι πιστεύει ώστε να παρουσιαστούν οι θέσεις της. Με το τέλος της δραστηριότητας όλοι μαζί μπορούμε να συζητήσουμε βγάζοντας ένα συμπέρασμα για την αλόγιστη κάποιες φορές συμπεριφορά του ανθρώπου στο περιβάλλον.

2η δραστηριότητα:

Με βάση και την προηγούμενη δραστηριότητα ο εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά να δημιουργήσουν τα ίδια ένα μικρό θεατρικό δρώμενο πάνω στα θέματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος.
σκοπός: Με αυτό τον τρόπο θα αναπτυχθεί η καλλιτεχνική πλευρά των παιδιών και θα κεντρίσουμε το ενδιαφέρον τους. Ακόμη, θα ευαισθητοποιηθούν για θέματα σχετικά με το περιβάλλον.

μια διδακτική ενότητα από τους: Ματθαίου Μαρία, Ουζουνίδου Ζηνοβία, Σισμανοπούλου Ελευθερία, Σκρέκου Μαρία, Τέτου Ευτυχία και Μπεδέλη Αντιγόνη

More pages