αναζήτηση πληροφοριών και συζήτηση σχετικά με την Marie Curie


Αναζήτηση πληροφοριών και συζήτηση από τους μαθητές για την Marie Curie - atlaswikiΑναζήτηση πληροφοριών και συζήτηση από τους μαθητές για την Marie Curie - atlaswikiΑναζήτηση πληροφοριών και συζήτηση από τους μαθητές για την Marie Curie - atlaswikiδραστηριότητα

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα χωρίσουμε σε 4 ομάδες τα παιδιά της τάξης, καθεμιά από τις οποίες θα αποτελείται από αγόρια και κορίτσια.

Κάθε μία από αυτές θα αναλάβει να μελετήσει και να παρουσιάσει στην τάξη μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α)Μαρί Κιουρί- βιογραφία και έργο

β)Πιέρ Κιουρί- βιογραφία και έργο

γ)Έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος - πως αντιμετώπισε γυναικείες σε αντίθεση με αντρικές επιστημονικές φυσιογνωμίες, κατά το πέρασμα των χρόνων,

και δ)Πανεπιστήμια και γυναίκες- από πότε έχουν το δικαίωμα οι γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτή τη βαθμίδα της εκπαίδευσης, ως φοιτήτριες και εκπαιδευτικοί.
Το ζητούμενο για τα παιδιά της κάθε ομάδας, είναι οι γενικές πληροφορίες, είτε σχετικά με τα συγκεκριμένα επιστημονικά πρόσωπα, δηλαδή η βιογραφία τους και το επιστημονικό τους έργο (α και β ομάδα), είτε η σύντομη ιστορική αναδρομή των γεγονότων (γ και δ ομάδα).
Με τον τρόπο αυτό, αφενός επιδιώκουμε την ανάδειξη γυναικείων προσωπικοτήτων στο χώρο της επιστήμης, ισότιμων με τους άντρες και τα κατορθώματα της συνεργασίας τους, αφετέρου, διευρυνόμαστε από το μονότονο πλαίσιο ενός ατόμου (της Μαρί Κιουρί), στις συνθήκες που επικρατούσαν και στον τρόπο που αντιμετωπίστηκε κοινωνικά.
Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι η επιλογή μας για το θέμα στην α και β ομάδα στηρίχτηκε στο γεγονός ότι η Marie και ο Pierre Curie υπήρξαν ζευγάρι ,όχι μόνο στην προσωπική τους ζωή, αλλά και στην επιστημονική τους πορεία. Η επιλογή για την γ ομάδα, στηρίζεται στο γεγονός της κατάκρισης της Μαρί Κιουρί από τον γαλλικό τύπο, και της αποσιώπησης του νόμπελ της.
Τέλος, η επιλογή της δ ομάδας στηρίζεται στο ότι την εποχή της Μαρί Κιουρί, η μη αποδοχή γυναικών στα πανεπιστήμια την ανάγκασε να πάει στη Γαλλία, καθώς και ότι το πανεπιστήμιο της Σορβόννης της παραχώρησε μια υπόγεια αποθήκη, με αντίξοες συνθήκες, για να διεξάγει τις έρευνές της.Αναζήτηση πληροφοριών και συζήτηση από τους μαθητές για την Marie Curie - atlaswikiΑναζήτηση πληροφοριών και συζήτηση από τους μαθητές για την Marie Curie - atlaswikiΜε τη διαδικασία αυτή, οδηγούμε τα παιδιά στα τελικά συμπεράσματα που θέλουμε να αποκομίσουνε:

-Τελικά, αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που υποτίθεται ότι μας χωρίζουν. Άλλωστε η ιστορία έχει αποδείξει ότι η συνεργασία των δυο φύλων στον επιστημονικό τομέα προσέφερε μεγάλο επιστημονικό όφελος σε ολόκληρη την ανθρωπότητα (δύο πρώτες ομάδες).

-Πολλές γυναίκες υπήρξαν σύζυγοι, αδελφές αναγνωρισμένων επιστημόνων, που είτε συνέβαλαν ουσιαστικά, είτε παρήγαγαν μεγάλο μέρος της έρευνας καταγράφοντας μετρήσεις, σχεδιάζοντας μέρος των παρατηρήσεων, κατηγοριοποιώντας τις συλλογές δειγμάτων. Σχεδόν καμίας όμως το όνομα δεν αναφερόταν στις δημοσιεύσεις και τα βιβλία που παρουσίαζαν τα αποτελέσματα των ερευνών. Τεχνάσματα όπως η μεταμφίεση σε άντρες επέτρεψαν τη συμμετοχή τους στις επιστημονικές πρακτικές και εξελίξεις, με το ρίσκο της πάντα της αποκάλυψής τους με ό,τι συνέπειες κι αν είχε αυτό. Σίγουρα, όμως, θυσίασαν μέρος της προσωπικής τους ζωής, αφού μεταμφίεση σημαίνει και απομόνωση. (γ ομάδα)

-Πολλές γυναίκες προσπάθησαν με πολλά μέσα κι επιμονή να γίνουν δεκτές ώστε να ασχοληθούν με επιστημονικά ενδιαφέροντα. Οι πρώτες φοιτήτριες χλευάζονταν από τους άρρενες συμφοιτητές τους. Ορισμένες φορές, οι αντιδράσεις περιλάμβαναν το λιθοβολισμό ή άλλες βίαιες εκδηλώσεις. Μάλιστα, για την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων που μπορεί να είχε κάνει αποκλειστικά μια γυναίκα επιστήμονας χρειαζόταν ένας άντρας από το οικογενειακό ή φιλικό της περιβάλλον. Η ίδια απαγορευόταν να εισέλθει σε αυτόν τον κύκλο.

Ο νους τελικά, δεν έχει φύλο, και η άρση των υπαρχουσών προκαταλήψεων είναι αυτή που μπορεί να χτίσει μια κοινωνία ίσων ευκαιριών όπου ο άνδρας και η γυναίκα είναι διαφορετικοί αλλά ίσοι και με τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ισότητα στα δικαιώματα και τις δραστηριότητές τους, θα ανελίξουν και στον επιστημονικό χώρο, την παγκόσμια κοινότητα.μια διδακτική πρόταση από
την Κοντοστάθη Ευστρατία και Κυριάκου Αριστέα

More pages