αναζήτηση πληροφοριών και φωτογραφιών της Rosalind Franklin-κατασκευή DNA


αναζήτηση πληροφοριών και φωτογραφιών της Rosalind Franklin-κατασκευή DNA - atlaswikiαναζήτηση πληροφοριών και φωτογραφιών της Rosalind Franklin-κατασκευή DNA - atlaswikiΗ δραστηριότητα αυτή μπορεί να παίξει σημαντικό και παράλληλα βοηθητικό ρόλο στα πλαίσια του μαθήματος της φυσικής της έκτης τάξης του δημοτικού. Και αυτό γιατί με συγκεκριμένους τρόπους και σύμφωνα με το παραπάνω υλικό τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στο θέμα του DNA και να κατανοήσουν πολλούς από τους γενετικούς μηχανισμούς του ανθρώπινου σώματος.

Αρχικά, μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να βρουν κάποιες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο της Rosalind Franklin με σκοπό να δημιουργήσουν μόνα τους το βιογραφικό της. Με τον τρόπο αυτό θα εκτιμήσουμε το θέμα της προσωπικής αναζήτησης και στο τέλος θα ενώσουμε τις πληροφορίες αυτές φτιάχνοντας ένα ενιαίο κείμενο.
Τα παιδιά τελικά θα επιβραβευθούν βλέποντας το έργο τους ολοκληρωμένο και παράλληλα θα έχουν εργαστεί ομαδικά συνειδητοποιώντας την αξία της ομαδικής δουλειάς.

Επιπλέον, καθώς ο τομέας ενασχόλησης της Franklin είναι το DNA νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρουσα μια κατασκευή που να βασίζεται πάνω στο συγκεκριμένο μόριο. Επειδή λοιπόν, η δομή του είναι περίπλοκη και συνάμα ενδιαφέρουσα, νομίζω ότι μια χειροπιαστή κατασκευή πάνω στο συγκεκριμένο θα προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων των παιδιών και θα αποτελέσει παράγοντα ομαδικής εργασίας.

Στη δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια και να εργαστούν με υλικά που θα συλλέξουν οι ίδιοι.
Έτσι, μια κατασκευή που πιθανόν θα προέκυπτε θα μπορούσε να έχει ως βάση το συγκεκριμένο βίντεο που μπορεί κανείς να το βρει στις διευθύνσεις:

http://www.youtube.com/watch?v=qy8dk5iS1f0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=hfZ8o9D1tus&feature=relatedTέλος, εμβαθύνοντας στο θέμα λίγο παραπάνω νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμη η συλλογή κάποιων φωτογραφιών που έχουν σχέση με τη ζωή και το έργο της Rosalind Franklin συμπληρώνοντας με τον τρόπο αυτό το υλικό που παρατίθεται παραπάνω.

Στη συνέχεια, με αφορμή τις φωτογραφίες της Franklin μπορούμε να συλλέξουμε φωτογραφίες και άλλων γυναικών επιστημών με σκοπό τη δημιουργία ενός λευκώματος που θα παρουσιάζει τη συμβολή των γυναικών στον επιστημονικό τομέα.
Με τον τρόπο αυτό θα γίνει φανερό πως είναι πολλές οι γυναίκες οι οποίες έχουν συμβάλει με τον τρόπο τους σε ποικίλους τομείς θετικών επιστημών. Έτσι, όλα τα παιδιά θα συνειδητοποιήσουν πως κάθε άνθρωπος, είτε θηλυκού είτε αρσενικού γένους, έχει τη δυνατότητα και τις ικανότητες να ασχοληθεί με οποιονδήποτε κλάδο της επιστήμης.
Παράλληλα, μπορούμε να καταρρίψουμε την αντίληψη πως μόνο τα αγόρια είναι ικανά να τα καταφέρουν στο χώρο των επιστημών. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, λοιπόν, θα γίνει φανερό πως και οι γυναίκες έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους άντρες, αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία να τις αναπτύξουν.μια διδακτική πρόταση της Γεωργίας Λιάση

More pages