αντιπαράθεση επιχειρημάτων: παραδοσιακές και εναλλακτικές μορφές ενέργειας

αντιπαράθεση επιχειρημάτων: παραδοσιακές και εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswiki αντιπαράθεση επιχειρημάτων: παραδοσιακές και εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswiki αντιπαράθεση επιχειρημάτων: παραδοσιακές και εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswiki
οδηγίες δραστηριότητας

η δραστηριότητα αυτή αφορά τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας ένα θέμα επίκαιρο όσο ποτέ, το οποίο οι μαθητές πρέπει από μικρή ηλικία να ενσωματώσουν στην καθημερινή τους ζωή και να το κάνουν πράξη. Ξεκινήστε τη συζήτηση για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, δείχνοντας στα παιδιά διάφορες εικόνες, οι οποίες απεικονίζουν εφαρμογές των εναλλακτικών μορφών ενέργειας στην καθημερινή ζωή. Ταυτόχρονα με την επίδειξη των εικόνων, συζητήστε με τους/τις μαθητές/ριες τα πλεονεκτήματα της αιολικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις παραδοσιακά χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας. Για να καταστεί αυτό κατανοητό στα παιδιά τα εμπλέκετε σε μια δημόσια συζήτηση μέσα στην τάξη. Χωρίζετε τους/τις μαθητές/ριες σε δύο ομάδες. Αναθέτετε στην μία ομάδα να πραγματευτεί μία από τις παραδοσιακά χρησιμοποιούμενες μορφές ενέργειας. Να ψάξει να βρει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, ως προς το οικονομικό κόστος, το βαθμό στον οποίο επηρεάζει το περιβάλλον, την ευχρηστία, την αποδοτικότητα. Το ίδιο αναθέτετε να κάνει και η άλλη ομάδα, με μια εναλλακτική μορφή ενέργειας. Ακολουθεί, λοιπόν, μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ομάδων. Οι ομάδες μιλάνε εναλλάξ και επιχειρηματολογούν για κάθε ξεχωριστή θεματική. Είναι σημαντικό να αφήσετε τους/τις μαθητές/ριες να εκφράσουν ελεύθερα την προσωπική τους άποψη, ακόμα και αν αυτή δεν συνάδει με τη δική σας άποψη ή με το στόχο του μαθήματος, έτσι ώστε να μπορέσουν να εκμαιεύσουν τη γνώση μέσω της σκέψης και της εκ νέου αφομοίωσης των κεκτημένων από τους ίδιους συμπερασμάτων. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας συζήτησης, παρεμβαίνετε (ως εκπαιδευτικοί) στη διαδικασία, θέτοντας διευκρινιστικά ερωτήματα, τα οποία παρακινούν τη φαντασία των παιδιών και τους βοηθούν να εκφραστούν περαιτέρω.

διδακτικό υλικό
εικόνες για αφόρμηση και συζήτηση

αντιπαράθεση επιχειρημάτων: παραδοσιακές και εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων: παραδοσιακές και εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswiki αντιπαράθεση επιχειρημάτων: παραδοσιακές και εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswiki

χρονική διάρκεια
1 διδακτική ώρα
θεματικές που εμπλέκονται
η Φυσική και η οικολογία-περιβάλλον
δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
Τα παιδιά αναπτύσσουν τον προφορικό τους λόγο, επιχειρηματολογώντας για ό,τι λένε μπροστά σε όλη την τάξη, πράγμα που ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και τη δημοκρατική λειτουργία της τάξης.


μια διδακτική πρόταση από τις Αφροδίτη Βαργιάμη, Βασιλική Βουλγαρούλη και Ξανθή Ζώτου, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages