αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα αντιβιοτικά

Δραστηριότητα : αντιπαράθεση επιχειρημάτων! - ο χώρος εργασιώνimages1 αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα αντιβιοτικά - atlaswiki

δραστηριότητα
Σε αυτή τη δραστηριότητα μοιράζονται στην τάξη άρθρα απο εφημερίδες ή απο το διαδύκτιο τα οποία παρουσιάζουν τόσο τα προβλήματα που προκαλούνται απο την κάταχρηση των αντιβιοτικών όσο και τις ωφέλειες στον άνθρωπο απο την χρήση τους, καθώς και τον σωστό τρόπο λήψης τους. Η τάξη χωρίζεται σε τρεις ομάδες: τους υπέρμαχους των θετικών συνεπειών των αντιβιοτικών, τους κατακριτές της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών και στους δημισιογράφους. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά εμπλέκονται σε ενα παιχνίδι ρόλων και ασκούνται στις τεχνικές της επιχειρηματολογίας και της λήψης αποφάσεων για θέματα επιστημινικού περιεχομένου που αφορούν όμως τη ποιότητα της ζωής τους. Για να υπάρχει ισορροπία στην αντιπαράθεση τα θέματα που επιλέγονται είναι το ίδιο φορτισμένα με πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η απόλυτα αποδεκτη και πολιτικά ορθή πρόταση δε βρίσκεται ούτε στη μια ούτε στην άλλη πλευρά της αντιπαράθεησης ώστε να έχει ενδιαφέρον να προταθεί απο τους ίδιους τους μαθητές.


στάσεις και δεξιότητες

Η δραστηριότητα αυτή αφορά τις δημοκρατικές αλληλεπιδράσεις επιστήμης και κοινωνίας. Η συζήτηση στην τάξη θεμάτων φυσικών επιστημών που έχουν περάσει στην καθημερινή ζωή και την επηρεάζουν με τρόπο καθοριστικό, εκπαιδεύουν τους μαθητές να είναι ενεργά μέλη στη σύγχρονη δημοκρατία. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ικανοί να παρακολουθούν και να εμπλέκονται και οι ίδιοι σε συζητήσεις επιστημονικού περιεχομένου που αφορούν την ποιότητα ζωής τους. Η καλλιέργεια μιας τέτοιας στάσης αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία στο άμεσο μέλλον. Για να μπορέσουν όμως να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους συζητήσεις θα πρέπει να ασκηθούν στην τεχνική της συζήτησης: να ακούν προσεκτικά και να προσπαθούν να καταλάβουν τα επιχειρήματα του συνομιλητή τους, να προβάλλουν αντιχειρήματα με στόχο να πείσουν και οχι να επιβάλλον τη δική τους άποψη.

διδακτικό υλικό

φύλλο εργασίας:

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

1. Επιλέξτε εναν απο τους τρεις φακέλους που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι.
2. Στο φάκελό σας βρήκατε μια απο τις ακλολουθες λέξεις ή φράσεις: * οι υπέρμαχοι των θετικών συνεπειών των αντιβιοτικών * οι κατακριτές της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών * οι δημοσιογράφοι
3α. Εαν ο φάκελος σας γράφει οι υπέρμαχοι των θετικών συνεπειών των αντιβιοτικών , τότε είστε μια ομάδα πολιτών που υποστηρίζει τη κατανάλωση αντιβιοτικών για την αντιμετώτιση του καθε προβλήματος και τις κάθε πάθησης και πιστεύτε οτι τα αντιβιοτικά προσφέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητήστε μεταξύ σας προκειμένου να καταλήξετε στα επιχειρήματα υπερ της χρήσης αντιβιοτικών για να θεραπεύσουμε τον ανθρώπινο πόνο. Φτιάξτε ενα κείμενο το οποίο ενας ή περισσότεροι απο εσας πρόκειται να υποστηρίξουν δημόσια και προετειμαστείτε για τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να δεχτείται απο τους κατακριτές των αντιβιοτικών και τους δημοσιογράφους.
3β. Εαν ο φάκελός σας γράφει οι κατακριτές της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών τότε είστε μια ομάδα πολιτών που κατακρίνουν τηνκατάχρηση των αντιβιοτικών γιατι πιστευουν πως η αλόγιστη και άσκοπη χρήση εχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία μας. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητήστε μεταξύ σας προκειμένου να καταλήξετε στα επιχειρήματα κατα της άλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών. Φτιάξτε ενα κείμενο το οποίο ενας ή περοσσότεροι από εσάς πρόκειται να υποστηρίξουν δημόσια και προετειμαστείτε για τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να δεχτείτε απο του υπέρμαχους της χρήσης αντιβιοτικών και τους δημοσιογράφους.
3γ. Εαν ο φάκελός σας γράφει δημοσιογράφοι τότε είστε μια ομάδα πολιτών που συμμετέχουν σε μια αντιπαράθεση ιδεών και επιχειρημάτων μεαξύ μιας ομάδας πολιτών που υποστηρίζουν την χρήση αντιβιοτικών και μιας ομάδας πολιτών που την κατακρίνουν. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητείστε μεταξύ σας προκειμένου να καταλήξετε στα υπέρ και τα κατα της χρήσης αντιβιοτικών για αντιμετώπιση ασθενειών. Φτιάξτε μια σειρά απο ερωτήσεις που απευθύνονται σε κάθε μια από τις δυο ομάδες πολιτών.
4.Κατά τη διάρκεια της δημόσιας αντιπαράθεσης επιχειρημάτων προσπαθήστε να ακούτε προσεκτικά τους συνομιλητές σας, να διατυπώνεται ξεκάθαρα τις ερωτήσεις και τις απόψεις σας, να συνδέεται το θέμα που θέτετε για συζήτηση με το θέμα που προηγήθηκε και όταν επιχειρηματολογείτε έχετε υπόψη σας ότι τα αποτελέσματα από τις συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων είναι έγκυρα όταν κάθε φορά αλλάζει ένας μόνο πράγοντας και οι υπόλοιποι παραμένουν σταθεροί.


Άρθρα για την αντιπαράθεση:

Αφιέρωμα στα αντιβιοτικά

1. Επιλέξτε εναν απο τους τρεις φακέλους που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. 2. Στο φάκελό σας βρήκατε μια απο τις ακλολουθες λέξεις ή φράσεις: * οι υπέρμαχοι των θετικών συνεπειών των αντιβιοτικών * οι κατακριτές της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών * οι δημοσιογράφοι
3α. Εαν ο φάκελος σας γράφει οι υπέρμαχοι των θετικών συνεπειών των αντιβιοτικών , τότε είστε μια ομάδα πολιτών που υποστηρίζει τη κατανάλωση αντιβιοτικών για την αντιμετώτιση του καθε προβλήματος και τις κάθε πάθησης και πιστεύτε οτι τα αντιβιοτικά προσ΄φέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητήστε μεταξύ σας προκειμένου να καταλήξετε στα επιχειρήματα υπερ της χρήσης αντιβιοτικών για να θεραπεύσουμε τον ανθρώπινο πόνο. Φτιάξτε ενα κείμενο το οποίο ενας ή περισσότεροι απο εσας πρόκειται να υποστηρίξουν δημόσια και προετειμαστείτε για τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να δεχτείται απο τους κατακριτές των αντιβιοτικών και τους δημοσιογράφους.
3β. Εαν ο φάκελός σας γράφει οι κατακριτές της αλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών τότε είστε μια ομάδα πολιτών που κατακρίνουν τηνκατάχρηση των αντιβιοτικών γιατι πιστευουν πως η αλόγιστη και άσκοπη χρήση εχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία μας. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητήστε μεταξύ σας προκειμένου να καταλήξετε στα επιχειρήματα κατα της άλόγιστης χρήσης αντιβιοτικών. φτίαξτε ενα κείμενο το οποίο ενας ή περοσσότεροι απο εσας πρόκειται να υποστηρίξουν δημόσια και προετειμαστείτε για τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να δεχτείτε απο του υπέρμαχους της χρήσης αντιβιοτικών και τους δημοσιογράφους.
3γ. Εαν ο φάκελός σας γράφει δημοσιογράφοι τότε είστε μια ομάδα πολιτών που συμμετέχουν σε μια αντιπαράθεση ιδεών και επιχειρημάτων μεαξύ μιας ομάδας πολιτών που υποστηρίζουν την χρήση αντιβιοτικών και μιας ομάδας πολιτών που την κατακρίνουν. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητείστε μεταξύ σας προκειμένου να καταλήξετε στα υπέρ και τα κατα της χρήσης αντιβιοτικών για αντιμετώπιση ασθενειών . Φτιάξτε μια σειρά απο ερωτήσεις που απευθύνονται σε κάθε μια απο τις δυο ομάδες πολιτών.
4.Κατά τη διάρκεια της δημόσιας αντιπαράθεσης επιχειρημάτων προσπαθήστε να ακούτε προσεκτικά τους συνομιλητές σας, να διατυπώνεται ξεκάθαρα τις ερωτήσεις και τις απόψεις σας, να συνδέεται το θέμα που θέτετε για συζήτηση με το θέμα που προηγήθηκε και όταν επιχειρηματολογείτε έχετε υπόψη σας οτι τα αποτελέσματα απο τις συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων είναι έγκυρα όταν κάθε φορά αλλάζει ένας μόνο πράγοντας και οι υπόλοιποι παραμένουν σταθεροί.

Άρθρα για τα αντιβιοτικά:

Αφιέρωμα στα αντιβιοτικά

Είναι σπάνιες οι φορές στην ανθρώπινη ιστορία όπου κάποια ανακάλυψη άλλαξε άρδην τη ροή των πραγμάτων: η φωτιά, ο τροχός, η πυρίτιδα και η πυρηνική ενέργεια αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων κομβικών ανακαλύψεων. Αναμφίβολα, σε αυτήν την κατηγορία, των πιο σημαντικών στιγμών στην εξέλιξη του ανθρωπίνου πολιτισμού, υπάγεται και η ανακάλυψη των αντιβιοτικών. Η ανακάλυψη της πενικιλίνης το 1929 από τον Sir Alexander Fleming, σηματόδοτησε την απαρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ιατρική: Για πρώτη φορά από την εμφάνισή του στον πλανήτη, ο άνθρωπος ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει λοιμώξεις, οι οποίες μέχρι τότε ήταν θανατηφόρες. Από εκείνην την ημέρα και για πολλά χρόνια, η ιατρική άλλαξε μορφή: χωρίς το άγχος της λοίμωξης, οι ιατροί μπόρεσαν να διευρύνουν και να προχωρήσουν το ερευνητικό τους έργο. Ειδικότητες όπως η χειρουργική και η αιματολογία άνθησαν. Παράλληλα, για αρκετές δεκαετίες, η ανθρωπότητα απαλλάχθηκε από το φόβο των μεγάλων πανδημιών (π.χ. πανώλη, σύφιλη) και νοσήματα - στίγματα, όπως η φυματίωση, αντιμετωπίσθηκαν αποτελεσματικά. Το αντιβιοτικό, καταξιώθηκε σιγά σιγά στη συνείδηση του μέσου ανθρώπου ως το φάρμακο-σωτηρία.
Πριν από την εμφάνιση των αντιβιοτικών, ο άνθρωπος ήταν σχεδόν απόλυτα εκτεθειμένος στις λοιμώξεις. Νοσήματα όπως η πνευμονία, η μηνιγγίτιδα, ή η φυματίωση αντιμετωπίζονταν πολύ δύσκολα ή και καθόλου. Η ανθρωπότητα ζούσε υπό το φόβο μεγάλων επιδημιών και ειδικότητες όπως η χειρουργική, η παιδιατρική και η αιματολογία παρουσίαζαν μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας, συνεπεία των λοιμώξεων. Το πρώτο αντιβιοτικό, η πενικιλίνη, προϊόν του μύκητα Penicillium, τέθηκε στην διάθεση των ιατρών το 1946.

Αντιβιοτικά
Τα αντιβιοτικά είναι πολύ χρήσιμα. Έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στα 50% των συνήθων ασθενειών. Επειδή όμως η συχνή χρήση προκαλεί συνήθεια, πρέπει να χορηγούνται μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης και όχι χωρίς σοβαρή αιτία. Χρησιμοποιώντας σήμερα αντιβιοτικά θεραπεύουμε πολλές σοβαρές αρρώστιες που άλλοτε ήταν θανάσιμες ή αθεράπευτες, όπως την πνευμονία, τύφο, μηνιγγίτιδα, ερυσίπελας κ.α.
Εκτός από την καταπολέμηση των ασθενειών, οι κτηνοτρόφοι προσθέτουν μικρές ποσότητες αντιβιοτικών στην τροφή των ζώων για να δώσουν περισσότερο κρέας σε λίγο καιρό.
Τα φάρμακα αυτά ο άνθρωπος πρέπει να τα χρησιμοποιεί πάντοτε με την οδηγία του γιατρού, χωρίς να κάνει κατάχρηση, γιατί είναι πολύ ισχυρά και μπορούν να βλάψουν αντί να ωφελήσουν αυτόν που θα τα πάρει, δηλ. μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές καταστάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις και να προκαλέσουν το θάνατο ή αβιταμινώσεις, ουλίτιδες κλπ.

Αντιβιοτικά: Προσοχή στην κατάχρηση
Μαζί με τον χειμώνα έρχονται και τα χειμερινά κρυολογήματα. Ως γνωστό δεν υπάρχει σχεδόν κανένα άτομο που τους χειμερινούς μήνες να μην παρουσιάσει ένα ή περισσότερα επεισόδια 'κρυολογήματος'. Τα κρυολογήματα αυτά στη συντριπτική τους πλειοψηφία οφείλονται σε ιούς και είναι από τη φύση τους καλοήθη, βραχείας διαρκείας και αυτοϊάσιμα. Εν τούτοις και παρά το γεγονός ότι αρκούν συνήθως λίγα αντιπυρετικά ή αντιβηχικά για την αντιμετώπισή τους γίνεται μία αλόγιστη και επικίνδυνη κατάχρηση αντιβιοτικών με συνέπεια σημαντικές οικολογικές και οικονομικές επιπτώσεις. Τα αντιβιοτικά αποτελούν μία κατηγορία σωτηρίων φαρμάκων που έχουν προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στην καταπολέμηση των λοιμώξεων. Αρκεί να θυμηθούμε την ανεκτίμητη προσφορά των φαρμάκων αυτών στην επιτυχή αντιμετώπιση της μάστιγας της φυματιώσεως (με τις εκατόμβες των θυμάτων που προκαλούσε μέχρι πρόσφατα) και τις φοβερές επιλόχειες λοιμώξεις που οδηγούσαν στον θάνατο τη μία από τις τρεις λεχώνες, για να αντιληφθούμε την αξία των φαρμάκων αυτών. Και δεν είναι βέβαια μόνο οι περιπτώσεις αυτές αλλά και πολλές άλλες, όχι μικρότερης σημασίας, που καθιστούν τη διαφύλαξη αυτών των φαρμάκων υψίστης σημασίας. Ένα σημαντικό πρόβλημα που σχετίζεται με τη συνεχή χρήση των αντιβιοτικών είναι το ότι αυτά σχετικά γρήγορα χάνουν την αποτελεσματικότητά τους μία και τα μικρόβια εύκολα αναπτύσσουν μηχανισμούς με τους οποίους καθίστανται ανθεκτικά. Τα ανθεκτικά μικρόβια αποτελούν σήμερα τον μεγαλύτερο κίνδυνο, κυρίως στο νοσοκομειακό χώρο, διότι οι λοιμώξεις που προκαλούν είναι βαριές, ενώ παράλληλα για την αντιμετώπισή τους πρέπει να χρησιμοποιούμε συνεχώς νέα αντιβιοτικά. Οι λόγοι της ανάπτυξης αντοχής από τα μικρόβια στα διάφορα αντιβιοτικά είναι πολλοί αλλά ο σπουδαιότερος φαίνεται να είναι κακή και αλόγιστη κυρίως εκεί που δεν πρέπει. Για να διατηρήσουμε ακέραια τη δραστικότητα και την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών και για να ελαχιστοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους πιθανούς κινδύνους από την εμφάνιση παρενεργειών πρέπει να τηρούνται οι κάτωθι κανόνες:· Αποφεύγετε να λαμβάνετε από μόνοι σας οποιαδήποτε αντιβίωση · Η τοπική χρήση αλοιφών ή κρεμών που περιέχουν αντιβιοτικά πρέπει να αποφεύγονται διότι και αυτές αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικών μικροβίων · Συμβουλεύεσθε πάντοτε τον γιατρό σας για οποιονδήποτε πυρετό ή λοίμωξη παρουσιάσετε · Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες του γιατρού σας σ' ότι αφορά τη δοσολογία αλλά και τη διάρκεια λήψεως των αντιβιοτικών που σας συνέστησε. Τα μικρόβια είναι μικροοργανισμοί με τεράστιες ικανότητες προσαρμογής και οι λοιμώξεις σήμερα από ανθεκτικά μικρόβια αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα και πιο δυσεπίλεπτα προβλήματα.
Τα αντιβιοτικά είναι σωτήρια φάρμακα μόνο όταν χρησιμοποιούνται σωστά. Υποχρέωση όλων μας είναι να τα διαφυλάξουμε αποφεύγοντας την αλόγιστη χρήση τους.

Ρωτήσαμε την Ελένη Γιαμαρέλλου, καθηγήτρια παθολογίας-λοιμωξιολογίας και διευθύντρια της Δ' Παθολογικής Κλινικής του πανεπιστημιακού νοσοκομείου «Αττικόν», τι μέλλει γενέσθαι;
«Πολλές μελέτες αποδεικνύουν, ότι μειώνοντας την άσκοπη κατανάλωση των αντιβιοτικών τα μικρόβια ξαναγίνονται ευαίσθητα στα αντιβιοτικά. Δεν κινδυνολογώ, αλλά εάν εμείς οι Ελληνες συνεχίσουμε να καταναλώνουμε αντιβιοτικά στους ίδιους ρυθμούς, θα αντιμετωπίσουμε μια επιστροφή στην προ των αντιβιοτικών εποχή, όπου μια απλή βακτηριακή λοίμωξη, όπως η ουρολοίμωξη, θα μπορεί να προκαλεί ακόμη και θάνατο. Η συνεχής ενημέρωση είναι απαραίτητη. Πολίτες, γιατροί, φαρμακοποιοί, όλοι μαζί πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε αλόγιστα τα αντιβιοτικά».

«Το φαινόμενο της υπερκατανάλωσης αντιβιοτικών δεν είναι μόνο εθνικό πρόβλημα, έχει λάβει διεθνείς διαστάσεις», αναφέρει κι η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τον Ελεγχο και την Πρόληψη των Νόσων Μένη Μαλλιώρη. «Η ενημέρωση του κοινού θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη σωστή διαχείριση του προβλήματος, γι' αυτό καθιερώθηκε η 18η Νοεμβρίου ως ευρωπαϊκή ημέρα των αντιβιοτικών».
Η ενημέρωση είναι, λοιπόν, το κρίσιμο ζήτημα. Οι διεθνείς ημέρες έχουν το συμβολισμό τους. Ομως, όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Η υπερκατανάλωση φαρμάκων σκοτώνει.

Αντιβιοτικά: Η μεγάλη απειλή
Οι Έλληνες, και μάλιστα ανεξαρτήτου ηλικίας,καταναλώνουν αντιβιοτικά με τη σέσουλα! Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι ειδικοί, οι οποίοι επιμένουν πως πρέπει να σταματήσει «εδώ και τώρα» η υπερκατανάλωση, «Το αποτέλεσμα είναι σήμερα να αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο του «Τέλους των Αντιβιοτικών». Ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο να επιστρέψει στην "προ αντιβιοτικών εποχή, όταν απλές λοιμώξεις μπορούσαν να οδηγήσουν στον θάνατο», υπογράμμισε η κ. Γιαμαρέλλου.Η εξήγηση για τη δημιουργία «πανίσχυρων» μικροβίων είναι απλή: με την λήψη αντιβιοτικών για λοιμώξεις που οφείλονται σε ιούς, δίνουμε την ευκαιρία σε μικρόβια που φιλοξενούνται στο σώμα μας και αποτελούν τις λεγόμενες φυσιολογικές χλωρίδες μας, να αναπτύξουν κώδικες αντοχής στα χορηγούμενα αντιβιοτικά. Δυστυχώς αυτές τις πληροφορίες μπορούν να τις μεταβιβάσουν εύκολα σε παθογόνα μικρόβια που πιθανόν να μας προσβάλλουν στο μέλλον. Έτσι το αντιβιοτικό μας (και όλα τα συγγενή του) θα είναι ανενεργό όταν το χρειαστούμε. Το μέλλον φαντάζει ακόμη πιο ζοφερό, αφού δεν πρόκειται να υπάρξει νέο αντιβιοτικό, τουλάχιστο για τα επόμενα 15 χρόνια…Τα καλά νέα είναι όμως, πως τα αντιβιοτικά ξαναγίνονται δραστικά έναντι των μικροβίων, όταν σταματήσει η άσκοπη υπερκατανάλωση τους, « γεγονός που επισημαίνει τις ευθύνες όλων μας

Κατάχρηση αντιβιοτικών
Η κυριότερη αιτία υπερκατανάλωσης αντιβιοτικών φαίνεται να είναι η βαθειά εδραιωμένη αντίληψη του κοινού αλλά και πολλών γιατρών ότι τα αντιβιοτικά ωφελούν γενικώς και, τουλάχιστο, δεν βλάπτουν και ότι επομένως κάθε επίσκεψη σε γιατρό θα έπρεπε να λήγει με μια συνταγογράφηση ενός καλού αντιβιοτικού και σε κάθε εισαγωγή σε νοσοκομείο πρέπει να χορηγείται και ένα ισχυρό (ισως το δυνητικά ισχυρότερο) αντιβιοτικό! Πολλοί υπαινίσσονται ότι στην υπερβολική χορήγηση συμβάλλει και η με διαφόρους τρόπους (διαφήμιση, ανταποδοτικά δώρα-ταξίδια κλπ) άσκηση πίεσης από μέρους ορισμένων φαρμακοβιομηχανιών.
Μια άλλη αιτία υπερβολικής κατανάλωσης αντιβιοτικών είναι η ευρεία χρήση τους στην κτηνοτροφία. Και εκεί έχουν εδαριωθεί αντιλήψεις που δεν είναι πάντα σωστές. Αναφέρονται π.χ περιπτώσεις που το κόστος των χορηγούμενων στα ζώα αντιβιοτικών υπερβαίνει το κέρδος απ την ταχύτερη ανάπτυξη των ζώων αυτών!
Η υπερκατανάλωση αντιβιοτικών έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Και δεν εννοούμε μόνο την αδικαιολόγητη σπατάλη χρήματος, το οποίο θα μπορούσε να διατεθεί για την κάλυψη άλλων αδήριτων αναγκών της δημόσιας υγείας, αλλά και για άλλες συνέπειες και κυρίως την ανάπτυξη μικροβιακών στελεχών ανθεκτικών στα αντιβιοτικά.
Μια άλλη σημαντική δυσάρεστη συνέπεια της χωρίς λόγο χρήσης αντιβιοτικών είναι η καταπολέμηση μικροβίων χρήσιμων στο σώμα με συνέπεια επικράτηση άλλων, όπως π.χ μυκήτων.

Φυσιοπαθητική ή φυσική θεραπευτική Naturopathy
Σύμφωνα με την φυσιοπαθητική, η φυσική θεραπεία είναι ένας τρόπος ζωής, όπως και η ιδέα της χρήσης διαφόρων φυσικών μέσων στην πρόληψη και αντιμετώπιση ανθρωπίνων ασθενειών. Ο Dr. Osler, διάσημος σύγχρονος ιατρός και άλλοι επιφανείς συνάδελφοί του, παραδέχονται πως τα περισσότερα σύγχρονα χημικά φάρμακα δεν έχουν καμία ωφέλιμη επίδραση στην ασθένεια για την οποία χορηγούνται, αλλά αντιθέτως έχουν πολλές ανεπιθύμητες δράσεις (παρενέργειες – side effects) στον ασθενή. Όλοι υποστηρίζουν ότι η «αρμονική σχέση με την Φύση» αποτελεί την μοναδική προϋπόθεση για μια καλή μακροχρόνια υγεία και προσπαθούν να χρησιμοποιούν για τη θεραπεία τη θεραπευτική δύναμη της φύσης και όχι φαρμακευτικές ουσίες. Οι βασικές αρχές της φυσικής θεραπευτικής είναι οι παρακάτω:
1. Η ύπαρξη στον οργανισμό της ζωτικής δύναμης.
Όλα τα έμβια όντα εκτός από τη δύναμη της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης διαθέτουν την δύναμη της αυτοθεραπείας (self - healing ). Υπεύθυνη για αυτό είναι η ζωτική δύναμη, η οποία είναι παρούσα σε όλους μας και έχει ως μοναδικό σκοπό τη διατήρηση της ζωής. Κάθε κύτταρο του οργανισμού μας έχει την τάση να επιδιώκει την επιβίωση και την προστασία του. Το μυστικό είναι η δημιουργία μιας «αρμονικής ατμόσφαιρας» στην οποία τα κύτταρά μας μπορούν να ζήσουν και να αναπαραχθούν. Όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας τότε και η ενέργεια κυκλοφορεί ελεύθερα.
2. Η θεωρία των χυμών. Η θεωρία αυτή εστιάζεται στους χυμούς του οργανισμού όπως το αίμα, η λέμφος τα οποία αποτελούν το ενδοκυτταρικό και το εξωκυτταρικό υγρό. Το σύνολο των χυμών αντιπροσωπεύει το 60%-70% του σώματός μας. Τα κύτταρά μας περιβάλλονται και διαποτίζονται από αυτά τα υγρά, μέσα από τα οποία λαμβάνουν τα θρεπτικά συστατικά και στα οποία απορρίπτουν τα προϊόντα του μεταβολισμού. Στο σημείο αυτό βρίσκει εφαρμογή το αξίωμα της «ενεργητικής ζωής», σύμφωνα με το οποίο αν τα υγρά κυκλοφορούν ελεύθερα θα είμαστε υγιείς. Η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας τους η οποία συμβαίνει με την καθιστική ζωή, το φόρεμα στενών ρούχων, το stress θα επιφέρει συμφόρηση του λεμφικού συστήματος, το οποίο είναι το κύριο παροχετευτικό σύστημα του οργανισμού με αποτέλεσμα την εμφάνιση ασθενειών. Η θεωρία των χυμών μας εισάγει σε μια θεμελιώδη έννοια της φυσικής θεραπευτικής, την έννοια του καθαρισμού του οργανισμού, που καλείται αποτοξίνωση (Detoxification).
Η ασθένεια κατά τη φυσική θεραπευτική έχει ως αίτιο μια κακή συνήθεια, ένα λανθασμένο τρόπο ζωής, που βασίζεται σε αντίθετες συμπεριφορές προς την φύση, οι οποίες δημιουργούν αυτό που ονομάζεται «εναπόθεση τοξινών σε οργανικό επίπεδο». Οι εναποθέσεις αυτές δημιουργούν βαθμιαία κόπωση των απεκκριτικών οργάνων, τα οποία είναι επιφορτισμένα με το καθήκον της αποβολής των αποβλήτων από το σώμα. Ο οργανισμός προσπαθεί να αποβάλει τις τοξίνες χρησιμοποιώντας τον πυρετό ή το βήχα, τη διάρροια ή τις διάφορες μορφές δερματοπαθειών.

Μέλι, ενα νέο αντιβιοτικό.
Η αντιβακτηριακή δράση του μπορεί να βοηθήσει στη μάχη κατά των υπερμικροοργανισμών.
Τα νοσοκομεία προσφέρουν περισσότερα από το να στεγάζουν ασθενείς όταν αυτοί υφίστανται θεραπευτική αγωγή. Προσφέρουν επίσης κατάλληλους παραδείσους για επικίνδυνα βακτήρια, επειδή με τον συνωστισμό άρρωστων ατόμων σε έναν χώρο δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες αναπαραγωγής ασθενειών. Με την προσθήκη και του «ραντίσματος» με αντιβιοτικά, αναδύονται ποικιλίες μικροοργανισμών ανθεκτικές στα φάρμακα – υπερμικροοργανισμοί που ενδημούν σε πολλά θεραπευτήρια.
Ωστόσο, ένας γιατρός πιστεύει ότι επανανακάλυψε ένα παλιό όπλο που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο στη μάχη κατά των εχθρών. Το όπλο αυτό είναι το μέλι. Το μέλι συνηθιζόταν να χρησιμοποιείται πριν από την εξάπλωση των αντιβιοτικών. Χρησιμοποιείται ακόμα σε κάποιες χώρες. Μια αυστραλιανή εταιρεία παρασκευάζει ένα προϊόν που ονομάζεται Medihoney για ιατρική χρήση. Η σύσταση του προϊόντος αυτού είναι πιστοποιημένη στην Ευρώπη, αλλά δεν πολυχρησιμοποιείται εκεί, επειδή οι γιατροί έχουν συνηθίσει να γράφουν συνταγές συμβατικών αντιβιοτικών.
Η Arne Simon της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου της Βόννης στη Γερμανία είναι επικεφαλής μιας διεθνούς μελέτης για τη σύγκριση του μελιού με υπάρχοντα αντιβακτηριακά φάρμακα. Η έρευνα θα συμπεριλάβει 150 ασθενείς σε μερικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Αυστραλίας.
Η δρ Simon έχει ήδη χρησιμοποιήσει μέλι σε 150 ασθενείς, οι οποίοι δεν αντιδρούσαν σε θεραπευτική αγωγή, με μερικά ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Οι ασθενείς ήταν συχνά παιδιά, των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα είχε εξασθενήσει εξαιτίας χημειοθεραπείας, η οποία –μετά την εγχείρηση– άφησε πληγές οι οποίες ήταν ευάλωτες σε μολύνσεις. Στο ένα τρίτο από αυτά τα παιδιά χορηγήθηκαν μερικά αντιβιοτικά ενώ συγχρόνως οι πληγές τους καλύφθηκαν με μέλι. Ενας ασθενής, του οποίου οι πληγές μολύνθηκαν από την ενδεχομένως θανατηφόρα ποικιλία του χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου (Staphylococcus Aureus), ο οποίος είναι ανθεκτικός στο αντιβιοτικό Methicillin (MRSA) και ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει σε άλλα φάρμακα, απαλλάχθηκε από αυτόν τον υπερμικροοργανισμό εντός 48 ωρών μετά τη λήψη της θεραπευτικής αγωγής με μέλι.
Πολλαπλή δράση και έρευνα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία έδειξε ότι το μέλι θεραπεύει, επειδή προσβάλλει βακτήρια με πολλούς συγχρόνως τρόπους. Επειδή το μέλι αποτελείται από κορεσμένα σάκχαρα, απορροφά νερό και στερεί τα βακτήρια από την αναγκαία υγρασία, την οποία χρειάζονται για να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν. Καθώς οι μέλισσες παρασκευάζουν το μέλι εκκρίνουν γλυκοζοξειδάση, ένα ένζυμο το οποίο προκαλεί έκλυση του λευκαντικού υπεροξειδίου του υδρογόνου όταν αυτό έρχεται σε επαφή με τα υγρά της πληγής.Η χαμηλού επιπέδου, αλλά συχνή έκλυση αυτής της χημικής ουσίας εξασφαλίζει συστηματικές αντιβακτηριακές εκπλύσεις της πληγής. Αν και το μέλι δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τα αντιβιοτικά, η δρ Simon πιστεύει ότι αυτό πρέπει να επανέλθει στη συμβατική ιατρική και όχι μόνο για να ζαχαρώσει το χάπι.

μια διδακτική πρόταση από
τη Γουλιου Χριστίνα

More pages