αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα αυτοκίνητα

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα αυτοκίνητα - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα αυτοκίνητα - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα αυτοκίνητα - atlaswiki


Η δραστηριότητα απευθύνεται περισσότερο στην ηλικιακή ομάδα μαθητών/-τριών από Δ΄δημοτικού και πάνω, γιατί οι μαθητές και οι μαθήτριες αυτών των τάξεων μπορούν πιο εύκολα να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις δραστηριοτήτων όπως η αντιπαράθεση επιχειρημάτων και η επεξεργασία άρθρων.


οργάνωση δραστηριότητας

Αρχικά, χωρίζουμε τα παιδιά σε δύο ομάδες: τους εκπροσώπους αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίοι υιοθετούν περισσότερο συντηρητικές απόψεις, είναι δηλαδή επιφυλακτικοί γύρω από την οικολογική οδήγηση και τους οικολόγους οι οποίοι υποστηρίζουν ένθερμα την οικολογική οδήγηση. Στη συνέχεια, μοιράζουμε στις 2 ομάδες άρθρα, τους δίνουμε αρκετό χρόνο (περίπου 30') προκειμένου να επεξεργαστούν τα άρθρα και να οργανώσουν τα επιχειρήματά τους. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, γίνεται συζήτηση με επιχειρήματα και αντεπειχειρήματα ανάμεσα στις 2 ομάδες για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των οικολογικών και μη οικολογικών αυτοκινήτων.


στάσεις και δεξιότητες

Τα παιδιά, πρώτα απ' όλα, αποκτούν
οικολογική συνείδηση και υπευθυνότητα αφού μπαίνουν στη διαδικασία να προβληματιστούν γύρω από τον τρόπο που καθημερινές μας συνήθειες, όπως η χρήση του αυτοκινήτου επηρεάζουν την ποιότητα ζωής μας και γύρω από το πώς η επιστήμη είναι συνεχώς παρούσα στη ζωή μας όχι μόνο μέσω των εφευρέσεών της, που ενίοτε αλλάζουν το ρου της ιστορίας, αλλά και μέσω των λύσεων (αντίδοτα) που προσφέρει σε κάθε περίπτωση αρνητικής εφαρμογής των δεδομένων της. Ακόμη, ασκούνται στην επιχειρηματολογία για ένα θέμα που έχει να κάνει με το περιβάλλον και, κατ' επέκταση, την ποιότητα ζωής τους. Επίσης, σύμφωνα με τις αρχές του επιστημονικού αλφαβητισμού, τα παιδιά διαβάζουν και κατανοούν άρθρα, συγκεντρώνοντας και παρουσιάζοντας ουσιαστικά τα κυριότερα σημεία τους χρησιμοποιώντας τα ως επιχειρήματα των θέσεων τους. Μια άλλη δεξιότητα που καλλιεργείται είναι η επικοινωνιακή και επιχειρηματολογική ικανότητα καθώς και η ανάδειξη της σημασίας της πειθούς. Τέλος, ενισχύεται η κοινωνικότητα και συνεργατικότητα των παιδιών και η ρύθμιση της συμπεριφοράς τους σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.


διδακτικό υλικόΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιών


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ο χώρος εργασιών

μια διδακτική πρόταση από
τη Μπερμπερίδου Φωφώ και τη Φράγκου Κυριακή

More pages