αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία

Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές και οι µαθήτριες συµµετέχουν σε µια αντιπαράθεση επιχειρηµάτων (debate) µε θέµα τα Γενετικά Τροποποιηµένα Τρόφιµα . Οι συζητήσεις για τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα συνεχίζονται για αρκετά χρόνια τώρα , µε ένα µεγάλο µέρος της συζήτησης να επικεντρώνεται στο αν αυτά τα τρόφιµα είναι ασφαλή ή όχι για κατανάλωση .

Με αφορµή το επίκαιρο αυτό θέµα πραγµατοποιείται η αντιπαράθεση µέσα στην τάξη , στα πλαίσια ενός παιχνιδιού ρόλων . Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε τρεις οµάδες : αυτούς που είναι υπέρ , αυτούς που είναι κατά της κατανάλωσης των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων και µια τρίτη οµάδα , η οποία αποτελείται από τους καταναλωτές που εκφράζουν την κοινή λογική . Αρχικά , δίνεται σε όλες τις οµάδες ένα κολλάζ πληροφοριών και ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο που σχετίζεται µε τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς . Σκοπός τους είναι να έρθουν τα παιδιά σε µια πρώτη επαφή µε το θέµα και να αναπτυχθούν διάφορα ερωτήµατα και προβληµατισµοί .
Στη συνέχεια , δίνονται οι πληροφορίες στην τάξη σε τρεις φακέλους από τους οποίους η κάθε οµάδα διαλέγει έναν , που είναι και ο ρόλος της . Στην πρώτη οµάδα δίνονται αποκόµµατα από ηλεκτρονικές πηγές , που αναφέρονται στα πλεονεκτήµατα των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών , ενώ η δεύτερη οµάδα παίρνει υλικό που προβάλει επιχειρήµατα κατά των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών . Καθώς οι δύο οµάδες έχουν αντικρουόµενες απόψεις και ποικιλία επιχειρηµάτων η εµπλοκή τους στην κουβέντα αναµένεται να είναι έντονη . Ο ρόλος της τρίτης οµάδας είναι ακούσει προσεκτικά τα επιχειρήµατα των δύο προηγούµενων και γνωρίζοντας τα δικαιώµατά της , µέσα από το υλικό που της δίνεται , καλείται να υπερασπιστεί τα συµφέροντά της . Οι οµάδες πρέπει να µελετήσουν το πληροφοριακό υλικό που τους δόθηκε και να προετοιµάσουν την επιχειρηµατολογία τους . ∆ίνεται αρκετός χρόνος στις οµάδες ώστε να προετοιµαστούν και όταν όλοι είναι έτοιµοι ξεκινά το “debate”.διδακτικό υλικό

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα - atlaswiki

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα - atlaswiki

Υλικό για τους υποστηρικτές της κατανάλωσης Γ.Τ.Ο.


Πιθανά πλεονεκτήµατα :

Οι Γ.Τ. καλλιέργειες , που ανθίστανται , στα παράσιτα και δίνουν µεγαλύτερες σοδειές , θα µπορούσαν να δώσουν περισσότερη τροφή , για την διατροφή του πληθυσµού , παγκοσµίως .
• Τα φυτά θα µπορούσαν να τροποποιηθούν , για να παράγουν περισσότερο θρεπτικά ή πιο υγιεινά τρόφιµα .
• Τα Γ.Τ. φυτά θα µπορούσαν να αναπτυχθούν , για να επιβιώσουν , σε ακραίες συνθήκες , όπως ξηρασία .
• Τα παρασιτοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν , λιγότερο .
• Τα Γ.Τ. τρόφιµα θα µπορούσαν να έχουν θετικές επιπτώσεις , στην υγεία , όπως η κατασκευή βρώσιµων εµβολίων .
• Τα Γ.Τ. τρόφιµα θα µπορούσαν να δώσουν φθηνότερα , καλύτερης ποιότητας και πιο νόστιµα φαγητά .

∗∗∗

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα - atlaswiki

Οι γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες θα µπορούσαν να ανακουφίσουν από τις αλλεργίες στο µέλλον …

Αφού η γενετική µηχανική µπορεί να χρησιµοποιηθεί « για να προσθέσει ευεργετικές
πρωτεΐνες σε φυτά , θα µπορούσε επίσης να χρησιµοποιηθεί για να αφαιρέσει τις
αλλεργιογόνες πρωτεΐνες , εάν δεν εκτελούν µια λειτουργία ζωτικής σηµασίας για την
καλλιέργεια .. Είναι απίθανο να έχουν τα αλλεργιογόνα κάποια λειτουργία ζωτικής σηµασίας ,
καθώς τα περισσότερα από αυτά είναι αποθηκευτικές πρωτεΐνες , που σηµαίνει ότι
χρησιµεύουν µόνο ως αποθήκες τροφής για τον σπόρο που βλασταίνει . Αυτό σηµαίνει ότι
αυτή η νέα εφαρµογή της γενετικής µηχανικής θέτει ως στόχο να παρέχει εναλλακτικές , µη
αλλεργιογόνες εκδόσεις ορισµένων τροφίµων για ανθρώπους που πάσχουν από τροφογενείς
αλλεργίες .
Το πιο προηγµένο πρόγραµµα αυτού του είδους βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιαπωνία όπου οι
επιστήµονες είναι για τα καλά στον δρόµο προς τη δηµιουργία γενετικά τροποποιηµένου
ρυζιού χωρίς το σηµαντικότερο αλλεργιογόνο . Αυτό το νέο ρύζι θα έφερνε σηµαντική
ανακούφιση σε ορισµένους ανθρώπους στη Νοτιοανατολική Ασία , οι οποίοι πάσχουν αυτήν
τη στιγµή από αλλεργία σε αυτό το βασικό τρόφιµο της καθηµερινή δίαιτα τους .

FOOD TODAY 06/1998, Willy De Greef, ALSS

∗∗∗

Η αντιπαράθεση για τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα (GM) συνεχίζεται για αρκετά
χρόνια τώρα , µε ένα µεγάλο µέρος της συζήτησης να επικεντρώνεται στο αν αυτά τα τρόφιµα
είναι ή όχι ασφαλή για κατανάλωση . Χάρη στην επιστηµονική έρευνα , τη βελτιωµένη
κατανόηση της τεχνολογίας και τους νέους κανονισµούς , οι περισσότεροι από αυτούς που
συµµετέχουν στη συζήτηση για τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα συµφωνούν πια ότι τα
τρόφιµα και τα συστατικά που προέρχονται από τις διαθέσιµες γενετικά τροποποιηµένες
καλλιέργειες είναι απίθανο να παρουσιάσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία .
Μεταξύ των ζητηµάτων που θα συνεχίσουν να αποτελούν θέµα συζήτησης , έρευνας
και µελετών είναι τα διάφορα περιβαλλοντικά ζητήµατα και η αξιολόγηση της ασφάλειας των
µελλοντικών γενεών των προϊόντων αυτών µε µοναδικά χαρακτηριστικά .
Είναι , ωστόσο , προφανές ότι έχει σηµειωθεί µεγάλη πρόοδος όσον αφορά την
επίτευξη συναίνεσης στην ασφάλεια τροφίµων . Καθώς ο αριθµός των διαθέσιµων στην αγορά
γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων αυξάνει µε αργό ρυθµό , οι καταναλωτές µπορούν να
είναι βέβαιοι ότι αυτά έχουν υποβληθεί σε αυστηρή αξιολόγηση και ότι οι αρχές τροφίµων
παγκοσµίως συµφωνούν σχετικά µε την ασφάλειά τους για την ανθρώπινη υγεία .
Τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα « είναι
απίθανο να παρουσιάσουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία » και , εποµένως , « αυτά τα
τρόφιµα µπορούν να καταναλωθούν ». ∆ρ Gro Harlem Brundtland, Γενικός ∆ιευθυντής του
WHO, 28 Αυγούστου 2002.
«Οι σύγχρονες έρευνες επιβεβαιώνουν την ασφάλεια των γενετικά τροποποιηµένων
τροφίµων ». ∆ρ Jacques Diouf, Γενικός ∆ιευθυντής του FAO, 30 Αυγούστου 2002.

FOOD TODAY 04/2003

∗∗∗
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα - atlaswiki
Οι υπέρµαχοι της γενετικής µηχανικής υποστηρίζουν ότι τα µεταλλαγµένα φυτά και τα τρόφιµα
που παράγονται από αυτά , προσφέρουν πολλά πλεονεκτήµατα και µπορούν να συµβάλλουν
αποτελεσµατικά στην πρόοδο της ανθρωπότητας . Έτσι υπόσχονται καταπολέµηση των
ασθενειών των φυτών και των ζιζανίων µε λιγότερα φάρµακα και ζιζανιοκτόνα και άρα
"προστασία του περιβάλλοντος ", καλύτερη παραγωγή , µεγαλύτερα αγροτικά εισοδήµατα και
αντιµετώπιση της πείνας .

∗∗∗

Η λύση για την παγκόσµια πείνα
21/07/05

∆εδοµένου ότι ο παγκόσµιος πληθυσµός αναµένεται να αυξηθεί κατά εννιά
δισεκατοµµύρια χρόνια τα επόµενα πενήντα χρόνια , η διατροφή όλων των ανθρώπων ποτέ δεν
ήταν δυσκολότερη υπόθεση και ο φόβος να λιµοκτονήσει ο πλανήτης µας είναι έντονος .
Πολλοί επιστήµονες στην Αφρική θεωρούν ότι η µόνη ελπίδα της ηπείρου να αποφύγει τη
λιµοκτονία τις επόµενες δεκαετίες είναι οι γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες . Κενυάτες
ερευνητές έχουν δηµιουργήσει πρόσφατα ένα είδος γλυκοπατάτας που προβλέπουν ότι θα
αυξήσει τις παραγόµενες ποσότητες σε ποσοστό 80%.
Την ίδια ώρα στη Νότιο Αφρική επιστήµονες έχουν χρησιµοποιήσει τις τεχνικές της
γενετικής µετάλλαξης για να εισαγάγουν τα συστατικά ενός εµβολίου για τη χολέρα σε ένα είδος
µπανάνας . Σηµειωτέον ότι η χολέρα είναι ένα ιδιαίτερα οξύ πρόβληµα στη Νότιο Αφρική .

∗∗∗Υλικό για τους αντίθετους στην κατανάλωση Γ.Τ.Ο.

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα - atlaswikiΠιθανοί Κίνδυνοι :

• ∆εν γνωρίζουµε αρκετά για το τι θα συµβεί , στα γονίδια , που εισάγονται , στις Γ.Τ. καλλιέργειες .

• Η ανάπτυξη των Γ.Τ. καλλιεργειών , σε µεγάλη κλίµακα , µπορεί να έχει επιπτώσεις , στην βιοποικιλότητα , την ισορροπία της φύσης , την πανίδα και το περιβάλλον .

• Τα γονίδια , από τις Γ.Τ. καλλιέργειες , θα µπορούσαν να µεταφερθούν , σε µη Γ.Τ. καλλιέργειες και άλλα φυτά , που αναπτύσσονται , κοντά .

• Τα γονίδια αντοχής , στα αντιβιοτικά , θα µπορούσαν να επιβαρύνουν το πρόβληµα της αντοχής των παθογόνων , σε αντιβιοτικά .

• Οι τοξίνες και αλλεργίες µπορούν να αυξηθούν , να µεταφερθούν ή να παραχθούν ως αποτέλεσµα γενετικής τροποποίησης .

∗∗∗

Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί Τι διακυβεύεται ?

Καταναλωτικά Βήµατα - Τεύχος Ιανουαρίου 2006

Οι Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί ( Γ.Τ.Ο.) µπορεί να δηµιουργήσουν κινδύνους , στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων . Οι Γ.Τ.Ο. µπορούν να µολύνουν συµβατικές καλλιέργειες και τρόφιµα . Η ∆ιεθνής των Καταναλωτών (C.I.) έχει ξεκινήσει µία εκστρατεία , για πιο αυστηρούς κανόνες , ώστε να διασφαλιστεί ότι και οι Καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε τρόφιµα , χωρίς γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς . Τι είναι η γενετική τροποποίηση ; Η γενετική τροποποίηση είναι µια µεγάλη αλλαγή , στην παραγωγή τροφίµων . Γονίδια µεταφέρονται µεταξύ ειδών , που δε σχετίζονται , για παράδειγµα , από ζώα , σε φυτά . Αυτή η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να " σπάσουν " τα όρια , που υπήρχαν , για εκατοµµύρια χρόνια , µεταξύ των ειδών . Η γενετική τροποποίηση είναι µία σηµαντική αλλαγή , στις υπάρχουσες συµβατικές τεχνικές , για την ανάπτυξη φυτών . Οι γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες αναπτύσσονται , από µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα και προωθούνται , επιθετικά , από εταιρείες βιοτεχνολογίας . Οι γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες δεν είναι το θαύµα , που αυτές οι εταιρείες ισχυρίζονται πως είναι . Μέχρι τώρα , Καταναλωτές και αγρότες , µε µικρά τεµάχια , δεν έχουν δει οφέλη , από τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς . Στο µέλλον , ίσως , υπάρξουν κάποια .

∗∗∗
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα - atlaswiki

Συντριπτικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι πίσω από τα προσωπεία της ανθρωπιάς , της φιλοαγροτικής καθώς και της περιβαλλοντικής πολιτικής , που υποστηρίζουν οι υπέρµαχοι των γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων , κρύβονται καλά οργανωµένα σχέδια των πολυεθνικών των µεταλλαγµένων , που µέσα από τα δικαιώµατα της πατέντας στοχεύουν σε µυθικά κέρδη και στον έλεγχο της παγκόσµιας παραγωγής τροφίµων .

Μεταλλαγµένα = Ανυπολόγιστο ρίσκο Πολλοί ανεξάρτητοι επιστήµονες και ερευνητές έχουν καταγράψει αρνητικές συνέπειες από την παραγωγή και χρήση των µεταλλαγµένων προϊόντων της βιοτεχνολογίας . Έτσι τα µόνα που αντικειµενικά µπορεί να µας υποσχεθεί το πολυεθνικό λόµπι της Γενετικής Μηχανικής είναι :


Για το φυσικό Περιβάλλον

1. Άµεση υποβάθµισή του , από την αυξηµένη τελικά -και παρά τις αντίθετες υποσχέσεις - χρήση χηµικών στις καλλιέργειες και τη µεγαλύτερη συνεπώς ρύπανσή του

2. Προοπτικά , τη µη αντιστρεπτή καταστροφή του : Μέσω των ανέµων , της αναπόφευκτης σταυρογονιµοποίησης , της ανεξέλεγκτης µεταφοράς γύρης από γυρεοσυλλεκτικά έντοµα και της τυχαίας ενσωµάτωσης των γονιδίων Φρανκεστάϊν σε εντελώς άσχετους οργανισµούς , προκαλείται ένα διαρκώς αυτοτροφοδοτούµενο καταστροφικό γαϊτανάκι . Αυτό έχει ως επακόλουθο :

- τη δευτερογενή εισαγωγή ελαττωµατικών γονιδίων στην παγκόσµια γενετική δεξαµενή ,

- την εξασθένιση των ειδών

- την εµφάνιση και διάδοση νέων παρασίτων , καινούριων ανθεκτικότερων ζιζανίων και νέων ασθενειών που υπερβαίνουν το φυσικό φράγµα των ειδών

- την απώλεια βιοποικιλότητας

- την πτώση της εδαφικής γονιµότητας , ή αλλιώς , µια δυναµικά εξελισσόµενη Γενετική ρύπανση µε κύριο χαρακτηριστικό τις διαταραχές και την ανισορροπία των οικοσυστηµάτων σε παγκόσµια κλίµακα .

Για τη ∆ηµόσια Υγεία


1. Μεγαλύτεροι κίνδυνοι από την αυξηµένη τελικά χρήση χηµικών στις καλλιέργειες , µε περισσότερα και βαρύτερα περιστατικά δηλητηριάσεων , προβληµάτων αναπαραγωγής , καρκίνων κ.λ.π.

2. ∆υσµενείς επιδράσεις λόγω κατανάλωσης νέων αφύσικων τροφίµων µε - την εισαγωγή νέων τοξινών και αλλεργιογόνων - την ανοχή στα αντιβιοτικά και τη µειωµένη ανταπόκριση του ανοσοποιητικού συστήµατος - άλλες άγνωστες τελικά παρενέργειες.


Υλικό για την οµάδα των καταναλωτώναντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα - atlaswiki


Ρόλος Καταναλωτή

Ο Καταναλωτής είναι ο πιο σηµαντικός κρίκος . Είναι αυτός , που τροφοδοτεί ή καταστρέφει τα
όνειρα κάθε εταιρίας , µε τις επιλογές του και αυτός , που αποφασίζει , για το αν θα
καταναλώσει ή όχι τα Γ.Τ. Τρόφιµα . Επειδή γνωρίζουµε ότι , ήδη , καλλιεργούνται και
κυκλοφορούν Γ.Τ.Ο., στην αγορά και δε θέλουµε να εθελοτυφλούµε , ως πρώτο βήµα , οι
Καταναλωτές απαιτούµε , άµεσα και σε παγκόσµιο επίπεδο , να :

• Υιοθετηθούν και να εφαρµόζονται υποχρεωτικοί έλεγχοι , πριν εισαχθεί ο κάθε
Γενετικά Τροποποιηµένος Οργανισµός , στην αγορά .
• Αναγράφονται όλα τα συστατικά ενός προϊόντος , στη σήµανση των ίδιων των
γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών , των παραγώγων τους και των ζωοτροφών .
• Πραγµατοποιούνται έλεγχοι , για την ανίχνευση των Γ.Τ.Ο., σε ολόκληρη την αλυσίδα ,
από την παραγωγή , την προώθηση και τη διάθεση ενός προϊόντος .

∗∗∗

Συνειδητοποιηµένη επιλογή : Θέλουµε να δούµε την ετικέτα !

Οι Καταναλωτές έχουν δικαίωµα , στην ενηµέρωση . ∆ηµοσκοπήσεις , σε πολλές χώρες ,
έδειξαν ότι οι Γ.Τ.Ο. απασχολούν την πλειοψηφία των Καταναλωτών . Η σήµανση των Γ.Τ.Ο.
παρέχει πληροφορίες , που δίνουν τη δυνατότητα , στους Καταναλωτές , να κάνουν την επιλογή τους , βασιζόµενοι , είτε στην ασφάλεια , είτε σε άλλες ανησυχίες τους . Περισσότερες από 40 χώρες έχουν κάποιας µορφής υποχρεωτική σήµανση , για τους Γ.Τ.Ο. Παρόλα αυτά , οι 3 βασικές χώρες παραγωγής γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών ( οι
Η.Π.Α, η Αργεντινή , ο Καναδάς ) δεν έχουν σήµανση , για τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα .
Η πλειοψηφία των Αµερικανών , όπως δείχνει η έρευνα Rutgers, δε γνώριζαν ότι γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα πωλούνταν , στα δικά τους σούπερ µάρκετ . Είναι σηµαντικό όλοι οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί και τα προϊόντα , όπου συµµετέχουν , ως συστατικά , να έχουν κάποιου είδους σήµανση . Πρέπει , επίσης , να θεσπιστούν κανόνες , ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση των Γ.Τ.Ο., σε όλη την τροφική αλυσίδα .

Είναι το δικό µας φαγητό , ας κινητοποιηθούµε !

Ως Καταναλωτές , υπάρχουν πολλά , που µπορούµε να κάνουµε , για να υπερασπιστούµε τα
δικαιώµατά µας . Απαιτούµε οι κυβερνήσεις µας να διασφαλίσουν πως όλοι οι γενετικά
τροποποιηµένοι οργανισµοί έχουν σηµανθεί . Απαιτούµε , από τις κυβερνήσεις µας , να
στηρίξουν µια διεθνή εκστρατεία , για τους γενετικά τροποποιηµένους και τη σήµανσή τους ,
ώστε όλες οι χώρες να επιβάλλουν τη σήµανση των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών
και τροφίµων .

Είναι τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα ασφαλή , για βρώση ;

Οι Καταναλωτές έχουν δικαίωµα , στην ασφάλεια . Επειδή δεν υπάρχουν αρκετά δεδοµένα ,
σχετικά , µε τις επιδράσεις των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών , στην υγεία των
ανθρώπων και των ζώων , οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί πρέπει να υποβάλλονται ,
σε ελέγχους ασφαλείας , σύµφωνα µε τα υψηλότερα επιστηµονικά πρότυπα και να υπόκεινται , σε αυστηρές διαδικασίες έγκρισης . Οι εταιρείες βιοτεχνολογίας πραγµατοποιούν κάποιους ελέγχους ασφαλείας , σε γενετικά
τροποποιηµένα τρόφιµα , αλλά αυτό δεν είναι µια αρκετά καλή εγγύηση , για τους Καταναλωτές . Η Monsato ( εταιρεία βιοτεχνολογίας ), έκρυψε επιστηµονικά ευρήµατα , που έδειχναν πως ποντίκια , που τρέφονταν , µε γενετικά τροποποιηµένο καλαµπόκι ( ΜΟΝ 863), παρουσίασαν ανωµαλίες . Η Monsato έπρεπε να είχε δηµοσιοποιήσει αυτά τα αποτελέσµατα , ώστε να γίνουν περαιτέρω επιστηµονικές και λεπτοµερείς εξετάσεις . Οι Καταναλωτές δεν πρέπει να γίνονται πειραµατόζωα . Οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί δεν πρέπει να πωλούνται , στην αγορά , µέχρις ότου εγκριθούν , επίσηµα και έχουν εξετασθεί , από ανεξάρτητους επιστήµονες , των οποίων η ευθύνη είναι το γενικό συµφέρον και όχι το συµφέρον των εταιρειών βιοτεχνολογίας .

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα - atlaswiki
Είναι το φαγητό µας , ας κινητοποιηθούµε !

Ως Καταναλωτές , υπάρχουν πολλά , που µπορούµε να κάνουµε , για να υπερασπιστούµε τα δικαιώµατά µας . Απαιτούµε , από τις κυβερνήσεις µας , οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί να έχουν εξετασθεί , σύµφωνα µε τα υψηλότερα επιστηµονικά κριτήρια , πριν πωληθούν , στην αγορά . Εάν οι κυβερνήσεις µας δεν έχουν κάποια επίσηµη διαδικασία έγκρισης , απαιτούµε να δηµιουργηθεί µία αυστηρή διαδικασία , για να εκτιµήσει την ασφάλεια όλων των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών . Εάν οι κυβερνήσεις µας καλλιεργούν , πειραµατικά , γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς , απαιτούµε να διεξάγονται τα πειράµατα , σε ένα κλειστό περιβάλλον , ώστε οι σπόροι ή η γύρη, να µην µολύνουν µη γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες . Μόλυνση µη γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων . Οι Καταναλωτές έχουν το δικαίωµα της επιλογής και αυτό το δικαίωµα θα τεθεί , σε κίνδυνο ,
αν οι κυβερνήσεις δεν αναπτύξουν ισχυρά µέτρα , για να εµποδίσουν τη µόλυνση των µη γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών .

Πώς γίνεται η µόλυνση

Γενετικά τροποποιηµένη γύρη µπορεί να µεταφερθεί , σε µη γενετικά τροποποιηµένες
καλλιέργειες , µε τα έντοµα , ή τον άνεµο . Η µόλυνση των µη γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών µπορεί , επίσης , να συµβεί , κατά τη διαδικασία της σποράς ή της µεταφοράς . Σε χώρες , όπου οι κυβερνήσεις σχεδιάζουν να επιτρέψουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών , πρέπει να ληφθούν αυστηρότατα µέτρα , τα οποία θα διασφαλίζουν την ύπαρξη , ζωνών ελευθέρων γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών . Τα τρόφιµα , χωρίς γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς , δεν πρέπει να µετατραπούν , σε πολυτέλεια . Στις περισσότερες χώρες , οι παραγωγοί των µη γενετικά τροποποιηµένων πληρώνουν το κόστος της µόλυνσης . Αντίθετα αυτοί , που προκαλούν τη µόλυνση , µε τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς , πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι , για τη µόλυνση των µη γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών . Τα τρόφιµα , χωρίς Γ.Τ.Ο., δεν πρέπει να µετατραπούν σε είδος πολυτελείας , αλλά πρέπει να παραµείνουν διαθέσιµα , για όλους τους Καταναλωτές .χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα αυτή υπολογίζεται να διαρκέσει τρεις διδακτικές ώρες .δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

− Αντιµετωπίζουν τα θέµατα των φυσικών επιστηµών ως ένα πεδίο εκπαίδευσης στην τεχνική της συζήτησης και της επιχειρηµατολογίας .

− Ασχολούνται µε θέµατα που άπτονται της επικαιρότητας , όπως τα γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα , µαθαίνουν για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους και είναι σε θέση πλέον αφού έχουν ενηµερωθεί κατάλληλα , να επιλέξουν ελεύθερα αν θα τα εντάξουν ή όχι στην καθηµερινή τους διατροφή , χωρίς να επηρεάζονται από τα συµφέροντα τρίτων .

− Έρχονται αντιµέτωποι µε κοινωνικά και ηθικά ζητήµατα , όπως η αντιµετώπιση του υποσιτισµού , η ισορροπία του περιβάλλοντος , οι συνέπειες των γενετικά τροποποιηµένων τροφών στο περιβάλλον και στην υγεία µας ,συνειδητοποιούν το ρόλο της επιστήµης , αλλά και την ευθύνη της κοινωνίας ως προς τη διαχείριση των επιστηµονικών γνώσεων .

− Μαθαίνουν τα δικαιώµατά τους ως καταναλωτές και φροντίζουν να τα υπερασπίζονται .
διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Μέσα από την παραπάνω δραστηριότητα αντλούµε γνώσεις από τις ακόλουθες θεµατικές περιοχές : Φυσικές Επιστήµες , Μελέτη Περιβάλλοντος , Αγωγή Υγείας , Γλώσσα και Κοινωνιολογίαχάρτης εννοιών
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από τις Γαζάνη Μαρία και Πεταχτή Άρτεμις

More pages