αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα ηφαίστεια 2


μελέτη και ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων για τα ηφαίστεια - atlaswikiμελέτη και ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων για τα ηφαίστεια - atlaswikiμελέτη και ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων για τα ηφαίστεια - atlaswiki

περιγραφή

Μοιράζουμε στα παιδιά άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά και αποσπάσματα από εγκυκλοπαίδειες με θέμα τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις της έκρηξης ηφαιστείου. Η τάξη χωρίζεται σε τρεις ομάδες: η πρώτη υποστηρίζει τη θετική επίδραση των ηφαιστείων, η δεύτερη την αρνητική τους πλευρά και η τρίτη αποτελεί μια ομάδα ενόρκων που με τις ερωτήσεις τους θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συζήτησης και θα αποφανθούν για το αν τα ηφαίστεια είναι «αθώα» ή «ένοχα» ή λίγο κι από τα δύο.

χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα υπολογίζεται να διαρκέσει 2 διδακτικές ώρες.

διδακτικό υλικό

  • φύλλο εργασίας

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα ηφαίστεια 2 - atlaswiki

  • πληροφοριακό υλικό για τις ομάδες

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα ηφαίστεια 2 - atlaswiki

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα ηφαίστεια 2 - atlaswiki

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα ηφαίστεια 2 - atlaswiki

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα ηφαίστεια 2 - atlaswiki

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα ηφαίστεια 2 - atlaswiki

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα ηφαίστεια 2 - atlaswiki

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

  • Γνώση των επιπτώσεων μιας έκρηξης ηφαιστείου
  • Ανάδειξη της σχέσης επιχειρήματος- συμπεράσματος (μεταγνώση), ανάπτυξη τεχνικών επιχειρηματολογίας, άσκηση στη λήψη αποφάσεων, άσκηση στην τεχνική της συζήτησης (κατανόηση των επιχειρημάτων του συνομιλητή και προβολή αντεπιχειρημάτων)
  • Μελέτη του θέματος και από τη θετική και από την αρνητική του πλευρά για να ασκηθούν τα παιδιά στο να έχουν μια πιο σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων

χάρτης εννοιών

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τα ηφαίστεια 2 - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από την Ελένη
Αμαργιανιτάκη και την Κυριακή ΓκρεκίδουMore pages