αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την έκλειψη Ηλίου

μύθοι σχετικοί με την έκλειψη ηλίου - atlaswikiμύθοι σχετικοί με την έκλειψη ηλίου - atlaswikiμύθοι σχετικοί με την έκλειψη ηλίου - atlaswiki

οργάνωση της δραστηριότητας

Η δραστηριότητα αυτή, που είναι ένα παιχνίδι ρόλων, θα πραγματοποιηθεί στην Ε' τάξη του Δημοτικού στα πλαίσια του μαθήματος "Σκιές στο διάστημα" και στοχεύει στην ανάπτυξη λόγου υποστηρίζοντας μία άποψη και στην παράθεση επιχειρημάτων από την πλευρά των παιδιών τα οποία πρέπει να στηρίξουν ορισμένες θέσεις ανάλογα με τον ρόλο που θα υποδυθούν. Αυτές τις απόψεις τις διαμορφώνουν από το υλικό που τους παρέχεται μαζί με τους φακέλους και το φύλλο εργασίας. Δίνουμε ξεχωριστό υλικό για κάθε ομάδα αλλά σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάζεται ξεκάθαρα ποια άποψη είναι η «σωστή» έτσι ώστε τα παιδιά να μην είναι προδιατεθειμένα για το αποτέλεσμα της συζήτησης. Πολλές φορές είναι αξιόλογο το πώς υποστηρίζουν το ρόλο τους πολλά παιδιά που τίθενται αντίθετα ιδεολογικά με αυτόν. Έτσι έχουν γνώση του αντικειμένου που θα ασχοληθούν και λόγω του ότι συνεργάζονται τα μέλη της ομάδας μπορούν να ακουστούν διαφορετικές απόψεις από όλους.
Η δραστηριότητα ξεκινά αφού χωριστούν οι ομάδες και μοιραστούν οι φάκελοι. Έτσι η κάθε ομάδα συγκεντρώνεται στο να συλλέξει πληροφορίες από το υλικό που τις δίνεται για το τι ρόλο έχει, τα χαρακτηριστικά του ρόλου του και σε τι εποχή και συγκυρίες θα πραγματοποιηθεί ο διάλογος. Οι ομάδες είναι ορισμένοι αστρονόμοι που εξηγούν επιστημονικά το τι συμβαίνει κατά την έκλειψη ηλίου, η δεύτερη ομάδα είναι αστρολόγοι που υποστηρίζουν πως η έκλειψη ηλίου είναι ικανή να επηρεάσει την ψυχολογία των ανθρώπων, η τρίτη είναι οι ιστορικοί που αναφέρουν πώς κατά καιρούς κάποια ιστορικά γεγονότα επηρεάστηκαν από την έκλειψη και τέλος, η τέταρτη ομάδα είναι το κοινό σε ρόλο δημοσιογράφων που παρακολουθεί την εκδήλωση και που αναμένει να ενημερωθεί σχετικά με το θέμα και το οποίο εκφράζει την κοινή γνώμη. Επίσης, οι τελευταίοι κάνουν ερωτήσεις για να διαλευκανθεί το θέμα και να εξαχθούν πιο εύκολα συμπεράσματα.
Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες πρέπει να σημειώσουν τις θέσεις που θα υποστηρίξουν και να προσπαθήσουν να σκεφτούν τι ερώτηση θα τους κάνουν για να μπορέσουν να την αντικρούσουν όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά. Έπειτα, η συζήτηση πραγματοποιείται και οι μαθητές/τριες με τα κατάλληλα επιχειρήματα προσπαθούν να στηρίξουν τις ιδέες τους. Στη συζήτηση πρέπει να γίνει κατανοητό πως η μελέτη της ιστορίας φανέρωσε ότι οι εκλείψεις επηρέασαν την έκβαση διαφόρων γεγονότων ή και την εκ των υστέρων νοηματοδότησή τους. Επίσης, καλό θα ήταν να σχολιαστεί μέσα στη συζήτηση πώς ένα φυσικό φαινόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον επηρεασμό ανθρώπων που πιστεύουν σε δεισιδαιμονίες όπως και να αναφερθούν στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει το γεγονός των εκλείψεων η αστρολογία (όπως θα διαπιστώσουν, τις περισσότερες φορές δίνεται μια δυσοίωνη χροιά κυρίως στα ωροσκόπια των ανθρώπων τα οποία σχετίζονται με τον αστερισμό ''μπροστά'' από τον οποίο βρίσκεται ο ήλιος κατά τη διάρκεια της έκλειψης). Οι μαθητές/τριες μέσα στη συζήτησή τους μπορούν να ερμηνεύσουν αυτό το γεγονός γνωρίζοντας ότι η αστρολογία έχει τις ρίζες της σε αρχαίους πολιτισμούς (Βαβυλώνιους και κυρίως Αιγύπτιους της ελληνιστικής περιόδου), στους οποίους δεν ήταν γνωστός ο μηχανισμός των εκλείψεων, δεδομένου ότι βασίζονταν σε γεωκεντρικές θεωρήσεις του κόσμου και ως εκ τούτου κατέφευγαν σε μεταφυσικές ερμηνείες των φυσικών φαινομένων.
Στο τέλος, καταλήγουν σε κάποιο συμπέρασμα για το τι στηρίζεται στην επιστημονική σκέψη και τι είναι αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους τόσο στην κατασκευή μύθων όσο και στον ασπασμό δεισιδαιμονιών ως αληθινές.


χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα σχεδιάστηκε για να πραγματοποιηθεί σε διάρκεια δύο διδακτικών ωρών. Την πρώτη ώρα πραγματοποιείται συζήτηση μεταξύ των μελών της ίδιας ομάδας ενώ τη δεύτερη μέρα διεκπεραιώνεται το παιχνίδι ρόλων μεταξύ των τεσσάρων διαφορετικών ομάδων και ολοκληρώνεται η δραστηριότητα με την καταγραφή των αποτελεσμάτων της συζήτησής τους.


στόχοι δραστηριότητας

Οι μαθητές/τριες:
Να διακρίνουν την επιστημονική γνώση από τις λαϊκές δοξασίες και τα δόγματα.
Να προβληματιστούν για τον τρόπο με τον οποίο η μη κατανόηση ενός φυσικού φαινομένου μπορεί να οδηγήσει σε μεταφυσικές ερμηνείες του.
Να είναι σε θέση να εξηγούν πώς η έκβαση διαφόρων ιστορικών γεγονότων επηρεάστηκε καθοριστικά από τις εκλείψεις του ήλιου που έτυχε να συμπέσουν με αυτά.
Να μπορούν να εξηγούν ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα φαινόμενα των εκλείψεων του ήλιου στην ερμηνεία διαφόρων γεγονότων συμβάδιζε με την επιστημονική γνώση κάθε εποχής.


στάσεις και δεξιότητες

Οι μαθητές με αυτή τη δραστηριότητα αναπτύσσουν γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες αλλά και στάσεις και συμπεριφορές που θα τους βοηθήσουν στην κοινωνία αργότερα. Δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να μιλήσουν για το φαινόμενο της έκλειψης του ηλίου το οποίο δε συμβαίνει καθημερινά και κάθε φορά συγκλονίζει και καθηλώνει την ανθρωπότητα και έτσι ωθούνται τα παιδιά να εξασκηθούν στην ανάπτυξη επιχειρηματολογίας. Ακόμη, τα βοηθά στη λήψη αποφάσεων μετατρέποντάς τα σε ενεργούς πολίτες στη σύγχρονη δημοκρατία και μάλιστα κάνοντας τους να εμπλέκονται σε συζητήσεις επιστημονικού περιεχομένου.
Όσον αφορά τη γνωστική διάσταση της μάθησης, εδώ μπορούμε να πούμε πως η δραστηριότητα διαπραγματεύεται τις έννοιες της έκλειψης του ήλιου, του μύθου και των δεισιδαιμονιών ενώ οι διδασκόμενοι ασκούνται στην ανεύρεση τρόπων διαχωρισμού των μύθων από την επιστημονική σκέψη.
Στη δραστηριότητα ακόμη διαπρέπει η συνεργατικότητα. Αντιλαμβάνονται επίσης πως ο διάλογος είναι πολύ αποτελεσματικός όταν είναι υγιής και υπάρχει αποδοχή της διαφορετικής άποψης όσο και αν είναι αντίθετη με αυτό που υποστηρίζουμε εμείς. Επίσης, αναγνωρίζουν πως ο πολιτισμός και οι συνθήκες που επικρατούν σε κάθε τόπο επηρεάζει τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον κόσμο και ειδικότερα τα φυσικά φαινόμενα. Αυτό αποδεικνύει φυσικά και το ποια είναι τα συναισθήματα από τα οποία πρέπει να διακατέχεται μια δημοκρατική κοινωνία που σέβεται τον πολίτη. Τέλος, τα παιδιά κατανοούν πως όταν τίθενται τα κατάλληλα ερωτήματα και λαμβάνονται υπόψη οι επίσης κατάλληλες πληροφορίες τότε τα συμπεράσματα προκύπτουν πολύ πιο άνετα και εύκολα και με αυτό τον τρόπο γίνεται εμφανές ότι αναπτύσσεται η μεταγνωστική τους δεξιότητα.
Από την άλλη, στη συναισθηματική διάσταση της μάθησης ο μαθητής αποκτά μια θετική στάση απέναντι στους άλλους πολιτισμούς και τους μύθους τους καθώς ορισμένοι πολιτισμοί συνεχίζουν να πιστεύουν σε αυτούς και μία αρνητική στάση απέναντι στις προκαταλήψεις και τις δεισιδαιμονίες σχετικά με την αστρολογία.

μύθοι σχετικοί με την έκλειψη ηλίου - atlaswikiμύθοι σχετικοί με την έκλειψη ηλίου - atlaswikiμύθοι σχετικοί με την έκλειψη ηλίου - atlaswiki


διδακτικό υλικό

φύλλο εργασίας

Τάξη :
Ονόματα ομάδας:
Ημερομηνία:

--> Δημιουργήστε τέσσερις –ισάριθμες σε άτομα- ομάδες και διαλέξτε κάθε ομάδα από ένα φάκελο.

--> Διαβάστε τον ρόλο που κρύβεται μέσα στο φάκελο. Κατανοήστε μέσα από το πρόσθετο υλικό που σας δίνεται τα σημεία τα οποία πρέπει να επιχειρηματολογήσετε για να τα υποστηρίξετε
[οι ρόλοι είναι τέσσερις:
α) αστρονόμος
β) αστρολόγος
γ) ιστορικός
δ) κοινό]

--> Πρόκειται δηλαδή να πραγματοποιήσετε μία ομιλία και συζήτηση σε μια εκδήλωση για την επικείμενη έκλειψη ηλίου στην οποία παρευρίσκεστε για να υποστηρίξετε τις θέσεις σας.

--> Συνεργαστείτε η κάθε ομάδα με τα δικά της μέλη για τα:
- χαρακτηριστικά του ρόλου σας,
- ποιοι είστε,
- σε τι συγκυρίες πραγματοποιείται η συζήτηση

[Σημειώστε τα στο πλαίσιο παρακάτω]
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

--> Σημειώστε ποιες θέσεις θα υποστηρίξει η ομάδα σας και προσπαθήστε να σημειώσετε απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις της αντίπαλης ομάδας.

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

--> Πραγματοποιήστε τη συζήτηση για την οποία προετοιμαστήκατε νωρίτερα. Καλό θα ήταν να είστε συγκεντρωμένοι σε αυτά που λένε οι συμμετέχοντες στη συζήτηση και όχι σε αυτά που θα πείτε εσείς.


--> Καταγράψτε σύντομα το αποτέλεσμα της συζήτησης. Τι συμπεράσματα εξάγατε; Τι συναισθήματα νιώσατε κατά την πορεία της συζήτησης; Άλλαξε τον τρόπο παρατήρησης του συγκεκριμένου φαινομένου αλλά και γενικότερα του κόσμου γύρω σας;

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΥΣ

ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ;
Με το πέρασμα των αιώνων, λαοί από όλα τα μέρη της γης και με διαφορετική κουλτούρα μεταξύ τους, έχουν αναπτύξει διάφορες θεωρίες και μύθους γύρω από τις εκλείψεις, που σχεδόν όλες είναι τρομακτικές. Έτσι, πολλοί πιστεύουν ότι μια έκλειψη είναι προμήνυμα κάποιας φυσικής καταστροφής ή της πτώσης (μερικές φορές ακόμα και του θανάτου) ενός Κυβερνήτη. Ένας άλλος καταστροφικός μύθος περιλαμβάνει έναν αόρατο δράκο ή κάποιου τύπου δαίμονα, που καταβροχθίζει τον Ήλιο κατά τη διάρκεια της έκλειψης! Άλλοι λαοί πάλι θεμελίωσαν θεωρίες για το πώς μπορούν να εξουδετερωθούν οι συνέπειες μιας έκλειψης.
Οι Κινέζοι πίστευαν ότι δημιουργώντας θόρυβο και αναταραχή (κτυπώντας τύμπανα, κύμβαλα ή ρίχνοντας βέλη στον ουρανό) θα μπορούσαν να τρομάξουν αυτό το δράκο και να "σώσουν" το φως της ημέρας! Στην Ινδία, οι άνθρωποι βυθίζονται στο νερό μέχρι το λαιμό, πιστεύοντας ότι μ' αυτή τους την πράξη εξευμενίζουν το δράκο και βοηθούν τον Ήλιο και τη Σελήνη να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Στην Ιαπωνία, υπάρχει το έθιμο να καλύπτουν τα πηγάδια με σκέπαστρα κατά τη διάρκεια της έκλειψης για να μην πέσει μέσα τους δηλητήριο από τον σκοτεινιασμένο ουρανό. Μάλιστα, μέχρι και τον περασμένο αιώνα, το Ναυτικό της Κίνας τηρούσε ένα τελετουργικό όπου ηχούσαν τα όπλα του, κατά τη διάρκεια της έκλειψης ώστε να τρομάξει ο αόρατος αυτός δράκος! Πέρα, όμως, από τους δυσοίωνους μύθους για τις εκλείψεις, υπάρχει και η άλλη πλευρά του θέματος. Στην Ταϊτή, επί παραδείγματι, οι εκλείψεις θεωρούνται ως οι στιγμές που ο Ήλιος και η Σελήνη αποφασίζουν να κάνουν έρωτα. Οι Εσκιμώοι και άλλοι κάτοικοι της Αρκτικής, πιστεύουν ότι η έκλειψη είναι μια έκφραση της Θείας Πρόνοιας: ο Ήλιος και η Σελήνη αφήνουν προσωρινά τις θέσεις τους στο ουράνιο στερέωμα για να έρθουν να ελέγξουν αν πάνε όλα καλά κάτω στη Γη. Παρόλα αυτά, ανεξάρτητα με την οπτική που βλέπει κανείς το φαινόμενο, οι Εκλείψεις θα εξακολουθούν να είναι καθοριστικός παράγοντας στην ουράνια σκακιέρα.
Οι ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ χωρίζονται σε ΗΛΙΑΚΕΣ:
· Ολική: όπου η Σελήνη καλύπτει πλήρως τον δίσκο του Ηλίου.
· Μερική: όπου η Σελήνη δεν καλύπτει πλήρως τον δίσκο του Ηλίου.
· Ετήσια: μια ολική Έκλειψη, αν και η Σελήνη είναι πολύ μακριά από τη Γη για να φτάσει το αποκορύφωμα της σκιάς της πάνω στην επιφάνεια της Γης. Επομένως η Σελήνη δεν κρύβει εντελώς τον Ήλιο κι έτσι ένας στενός δακτύλιος φωτός περιβάλλει τη σκοτεινή Νέα Σελήνη.
· Ετήσια-Ολική: Ολική για ένα μέρος της τροχιάς του Ηλίου και Ετήσια για το υπόλοιπο.
· Σπάνια Ετήσια: μια σπάνια Ετήσια Έκλειψη όπου η κεντρική γραμμή δεν αγγίζει την επιφάνεια της Γης.
· Σπάνια Ολική: μια σπάνια Ολική Έκλειψη όπου η κεντρική γραμμή δεν αγγίζει την επιφάνεια της Γης.
και ΣΕΛΗΝΙΑΚΕΣ:
· Ολική: όπου η Σελήνη βυθίζεται τελείως μέσα στη σκιά.
· Μερική: όπου η Σελήνη εισέρχεται στη σκιά χωρίς να βυθίζεται τελείως σ΄αυτή.
· Κατά Προσέγγιση: είναι έκλειψη παρασκιάς, όπου η Σελήνη εισέρχεται μόνο στην παρασκιά της Γης.
Η Ολική Έκλειψη Ηλίου είναι η πλέον σημαντική, καθώς το ενεργειακό της φορτίο είναι ιδιαίτερα έντονο. Το Εγώ των ατόμων αποκτά περισσότερη έμφαση (ανάλογα βέβαια και το προσωπικό ωροσκόπιο) ενώ το συναισθηματικό κομμάτι μπλοκάρεται ή μπλοκάρει αυτή την έκφραση της προσωπικότητας. Αντίθετα, σε μια Έκλειψη Σελήνης, η έμφαση δίνεται στο συναίσθημα που αναζητά δρόμους για να εκφραστεί δυναμικά. Αν και τα παραπάνω ισχύουν σε γενικές γραμμές και περιγράφουν τις τάσεις που έχουν οι άνθρωποι τις περιόδους των Εκλείψεων, τα πράγματα αποκτούν περισσότερη σοβαρότητα όταν εξετάζουμε ένα ατομικό ωροσκόπιο που δέχεται μια τέτοια επιρροή σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Σε κάθε περίπτωση εξετάζουμε τους γενέθλιους Οίκους όπου λαμβάνει χώρα η ΕΚΛΕΙΨΗ και ειδικότερα αν συμμετέχει γενέθλιος ή προοδευμένος πλανήτης σε αυτή τη διαδικασία, και μάλιστα αν αυτός ο πλανήτης βρίσκεται ακριβώς στο όριο της μιας μοίρας σε σχέση με την ΕΚΛΕΙΨΗ. Το συμβάν που προσδιορίζεται θα συμβεί μέσα στη χρονιά. Το μήνυμα, όπως και να' χει, είναι πως πρέπει να διαχειριστούμε με ιδιαίτερο τρόπο τα ζητήματα που τονίζονται από την επιρροή της Έκλειψης. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, ακόμα κι αν εκδηλώνεται με την μορφή εντάσεων ή εκνευριστικών γεγονότων. Το ζητούμενο είναι πάντα η εξέλιξή μας μέσα στην πορεία της ζωής και τα πλανητικά δρώμενα δείχνουν απλά τον δρόμο: το πώς, το γιατί και το πότε.
Έτσι, μια ενεργειακή κατάσταση τόσο δυνατή όσο αυτή της Έκλειψης πρέπει να λαμβάνεται ως ένας δυναμικός παράγοντας ωρίμανσης, άσχετα αν τα γεγονότα παρουσιάζονται με θετική ή αρνητική μορφή.


ΟΙ ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ του 2009
Οι ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ του 2009 θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, σε κυβερνήσεις κρατών, σε ανθρώπους που κατέχουν υψηλές θέσεις εξουσίας σε οποιοδήποτε πόστο, δημόσιο ή ιδιωτικό. Θα συρρικνωθεί η αγορά καθώς θα υπάρξουν πολλές εξαγορές μικρών επιχειρήσεων ή και κλείσιμο πολλών μικρών ή μεγάλων. Οι αποκαλύψεις που θα φέρουν οι ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ αυτές, θα μας βοηθήσουν να μάθουμε σημαντικές αλήθειες γύρω από τους σημαντικότερους τομείς της ζωής μας.
Γενικότερα, τις μέρες γύρω από τις ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ δεν θα πρέπει να κάνουμε νέα ξεκινήματα σε επίπεδο σχέσεων, επαγγελματικό, ερωτικό ή οικογενειακό. Οι ερωτικές σχέσεις, καθώς και οι σχέσεις με τους φίλους, την οικογένειά μας, τα παιδιά, καθώς και οι επαγγελματικές μας σχέσεις θα περάσουν σημαντική κρίση, και οι εκλείψεις μπορούν να βγάλουν στην επιφάνεια όλα τα προβλήματα που υπάρχουν και πιθανό κρύβαμε ή δεν θέλαμε να δούμε, ακόμα και να τις διαλύσουν, εφόσον δεν είναι ιδιαίτερα σταθερές.
Οι ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ του 2009 επηρεάζουν αρνητικά κυρίως τα άτομα που ανήκουν στα ζώδια του Σταθερού Σταυρού (Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους), καθώς επίσης και του Παρορμητικού Σταυρού (Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους), καθώς και όσους έχουν στα ΖΩΔΙΑ αυτά, άλλους πλανήτες ή σημεία στο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ τους.
- Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΛΕΙΨΗ του 2009 γίνεται τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009, στις 09:58΄:39΄΄ ώρα Ελλάδος.
Είναι μια ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ, στο πρώτο δεκαήμερο (6 μοίρες και 30 λεπτά) του Υδροχόου. Η πρώτη ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ είναι ετήσια και θα προκαλέσει πολλά προβλήματα που αφορούν κυρίως όλα τα σχέδια και τις φιλοδοξίες, τις φιλίες, τη στήριξη που περιμένουμε από πρόσωπα με εξουσία, τις επανασυνδέσεις σε θέματα ερωτικά ή σημαντικές φιλίες. Δεν είναι και η καλύτερη περίοδος για να ξεκινήσουμε καινούργιες σχέσεις, για να κάνουμε καινούργια σχέδια, συμφωνίες, φιλίες, ούτε και για να βάλουμε καινούργιους στόχους, γιατί το πιθανότερο είναι πως θα εξαπατηθούμε ή και θα απογοητευτούμε σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και από πρόσωπα επάνω στα οποία στηρίζαμε πολλά από τα όνειρα και τις ελπίδες μας.
- Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΛΕΙΨΗ του 2009 γίνεται τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2009, στις 16:38΄:16΄΄ ώρα Ελλάδος.
Είναι μια ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΣΚΙΑΣ, στο τρίτο δεκαήμερο (20 μοίρες και 59 λεπτά) του Λέοντα. Η Σεληνιακή αυτή έκλειψη, θα επηρεάσει αρνητικά θέματα ερωτικής και οικονομικής φύσεως κυρίως, θα μας κάνει να υποφέρουμε για οικονομικές επενδύσεις, σχέσεις ερωτικές που μας παιδεύουν και πολύ πιθανό την περίοδο αυτή να χάσουμε ή να μην έχουμε αυτό που θέλουμε. Το διάστημα γύρω από την έκλειψη δεν είναι καλό για να ξεκινήσουμε καινούργιες ερωτικές σχέσεις, ιδιαίτερα αν θέλουμε να έχουν διάρκεια ή τουλάχιστον να περνάμε καλά για όσο διάστημα κρατήσουν. Επίσης, καλό θα ήταν να αποφύγουμε να φτάσουμε στα άκρα με σχέσεις που ήδη υπάρχουν στη ζωή μας.
- Η ΤΡΙΤΗ ΕΚΛΕΙΨΗ του 2009 γίνεται την Τρίτη 7 Ιουλίου 2009, στις 12:38΄:38΄΄ ώρα Ελλάδος.
Είναι μια ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΠΑΡΑΣΚΙΑΣ, στο δεύτερο δεκαήμερο (15 μοίρες και 24 λεπτά) του Αιγόκερω. Η Σεληνιακή αυτή έκλειψη, θα φέρει οξεία κριτική για όλα τα κακώς κείμενα, για λάθη και παραλήψεις που έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται εσκεμμένα και μη, κυρίως στους τομείς των οικονομικών και των επαγγελματικών. Η ακρίβεια σε αγαθά πρώτης ανάγκης, η ανεργία και οι αδικίες σε εργασιακά θέματα καθώς και στις συντάξεις θα πολλαπλασιαστούν όλο το διάστημα αυτό με την ΕΚΛΕΙΨΗ. Δεν είναι και η καλύτερη περίοδος για να αναζητήσουμε, για να αλλάξουμε, είτε για να ξεκινήσουμε δουλειά, καθώς καλύτερα να αποφύγετε και οτιδήποτε σχετίζεται με οικονομικές και επαγγελματικές επενδύσεις.
- Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΛΕΙΨΗ του 2009 γίνεται την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009, στις 05:35΄:21΄΄ ώρα Ελλάδος.
Είναι μια ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ, στο τρίτο δεκαήμερο (29 μοίρες και 26 λεπτά) του Καρκίνου. Αυτή η ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ, θα συνεχίσει τα προβλήματα που έχουν ήδη φέρει οι προηγούμενες, κυρίως σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια, την ακίνητή μας περιουσία και τα συναισθηματικά μας ζητήματα. Θα φέρει πολλές παγίδες κυρίως από πρόσωπα της οικογενείας μας τα οποία υπήρχαν και παλαιότερα και τώρα μπορούν να μας ταλαιπωρήσουν εκ νέου. Το διάστημα αυτό καλύτερα να αποφύγετε νέες επαγγελματικές ή οικογενειακές σχέσεις που είχαν και έχουν προβλήματα, ενώ προτιμότερο είναι να παραμείνουμε μακριά απ’ οτιδήποτε μας έχει ήδη ταλαιπωρήσει πολύ και παλαιότερα, γιατί πολύ πιθανό η ταλαιπωρία αυτή να επαναληφθεί στον ίδιο ή και σε μεγαλύτερο βαθμό, κυρίως συναισθηματικά.Γενικά
Οι ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ είναι ένας ατελείωτος χορός, ένα «αγκάλιασμα» μεταξύ ΗΛΙΟΥ και ΣΕΛΗΝΗΣ, όπου δημιουργεί πάντα έντονες καταστάσεις, εντάσεις και προβλήματα τόσο σε ατομικό, όσο και σε ευρύτερο επίπεδο.
Οι ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ της ΣΕΛΗΝΗΣ είναι εκείνες που επηρεάζουν περισσότερο το βαθύτερο ψυχισμό μας, και επιδρούν κυρίως επάνω στα συναισθήματά μας.
Οι ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ του ΗΛΙΟΥ είναι εκείνες που επηρεάζουν περισσότερο τις εξωτερικές συνθήκες της ζωής μας και φέρνουν ραγδαία γεγονότα και εντάσεις στο περιβάλλον που ζούμε.
Α΄ ΕΚΛΕΙΨΗ του 2009
- Γίνεται Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2009, στις 09:58΄:39΄΄ ώρα Ελλάδος
- Είναι ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ
- Στο πρώτο δεκαήμερο του Υδροχόου
- Επηρεάζει αρνητικά τους Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους του δευτέρου δεκαημέρου.
Η έκλειψη αυτή θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε όλες τις σχέσεις και συνεργασίες και κυρίως τις φιλικές ή τις ερωτικές που προέρχονται από το παρελθόν. Καλύτερα να αποφύγει κανείς να κάνει ενάρξεις σε επιχειρήσεις ή νέες σχέσεις και συνεργασίες κοντά στην έκλειψη αυτή, γιατί τα αποτελέσματα δεν θα είναι και τα καλύτερα και μάλλον θα υπάρξουν πολλές απώλειες.
Δ΄ ΕΚΛΕΙΨΗ του 2009
- Γίνεται Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009, στις 05:35΄:21΄΄ ώρα Ελλάδος
- Είναι ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ
- Στο τρίτο δεκαήμερο του Καρκίνου
- Οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι του τρίτου δεκαημέρου. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί και να αποφεύγουν τις ριζικές αλλαγές δίχως νόημα και σκοπό.
Είναι μια έκλειψη όπου θα φέρει πολλές εντάσεις και τεράστιες απώλειες σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και την ακίνητή μας περιουσία. Θα νιώθουμε ιδιαίτερα ευάλωτοι και θα έχουμε πολλά προβλήματα συναισθηματικής κυρίως φύσεως που θα είναι δύσκολο να λύσουμε. Δεν θα πρέπει τώρα να κάνουμε νέες αγοραπωλησίες σε οικόπεδα και ακίνητα γιατί δεν θα βγούμε κερδισμένοι από αυτά.
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ

Οι εκλείψεις στην ιστορία
Η έκλειψη του Θαλή του Μιλήσιου
Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά ηλιακής έκλειψης έρχεται από την Κίνα το 2136 ή 2159 π.Χ. Οι υπηρέτες Χο και Χι θανατώθηκαν από τον αυτοκράτορα γιατί δεν κατάφεραν να προβλέψουν την έκλειψη. Στην Κίνα πίστευαν ότι ένας δράκος καταπίνει τον ήλιο.
Το 1178 π.Χ. και συγκεκριμένα η 16η Απριλίου αναφέρεται στην Οδύσσεια του Ομήρου:
«...και ο ήλιος χάθηκε μέσα στον ουρανό και μία ανίερη ομίχλη κάλυψε τα πάντα».
Αναφορά του Αρχίλοχου για την ολική έκλειψη ηλίου της 6ης Απριλίου 648 π.Χ.:
«Ο Δίας, ο πατέρας των Ολύμπιων Θεών, μετέτρεψε τη μέρα σε νύκτα κρύβοντας το φως του απαστράπτοντος ηλίου, και βαθύς φόβος κυρίευσε τους ανθρώπους».
Το 585 π.Χ. έχουμε την πρώτη πιθανή πρόβλεψη ηλιακής έκλειψης από το Θαλή το Μιλήσιο, όπως την καταγράφει ο Ηρόδοτος. Η έκλειψη έγινε η αφορμή για την παύση των εχθροπραξιών ανάμεσα στους Μήδειους και τους Λήδειους.
Αναρίθμητες είναι οι αναφορές των ηλιακών εκλείψεων από Έλληνες, Κινέζους, Ρωμαίους και άλλους λαούς της αρχαιότητας. Στην αρχαιότητα μια έκλειψη θεωρούνταν κακός οιωνός. Στις μέρες μας θεωρείται η αφρόκρεμα των ουράνιων φαινομένων· ορισμένοι άνθρωποι ταξιδεύουν στα άκρα του κόσμου για να ζήσουν την εμπειρία της ολικότητας έστω και για λίγα λεπτά.


Η επιστροφή του Οδυσσέα συνέπεσε με ηλιακή έκλειψη

The New York Times
Ο Οδυσσέας χρειάστηκε αρκετό καιρό, 20 χρόνια, για να επιστρέψει στην Ιθάκη, μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Αυτό γράφει ο Ομηρος στην Οδύσσεια. Πότε όμως ακριβώς ο μυθικός ήρωας συνάντησε τη σύζυγό του, την Πηνελόπη, η οποία τον περίμενε υπομονετικά;
Ο Πλούταρχος θεωρεί ότι ένα κρίσιμο απόσπασμα από την Κ΄ ραψωδία της Οδύσσειας είναι μια ποιητική περιγραφή της ολικής έκλειψης ηλίου, η οποία συνέβη τη στιγμή κατά την οποία επέστρεφε ο Οδυσσέας. Πριν από έναν αιώνα αστρονόμοι υπολόγισαν ότι μια τέτοια έκλειψη συνέβη πράγματι στην Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά, στις 16 Απριλίου 1178 π.Χ., και ότι ήταν η μοναδική στην περιοχή την ίδια περίοδο κατά την οποία υπολογίζεται ότι έγινε η πτώση της Τροίας. Ομως όλοι σχεδόν οι μελετητές της κλασικής εποχής είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί αναφορικά με τον συσχετισμό ανάμεσα στα δύο γεγονότα.
Η ανάλυση των αστρονομικών δεδομένων στο έπος του Ομήρου, οδήγησε δύο επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του Οδυσσέα, ο οποίος θεωρείται μυθικός ήρωας, ο οποίος όμως δρα σε πραγματικό ιστορικό πλαίσιο, συνέπεσε ενδεχομένως με την ηλιακή έκλειψη του 1178. Αν όντως αυτό ισχύει, τότε ο Ομηρος είχε πράγματι στο μυαλό του μια έκλειψη ηλίου όταν έγραφε για κάποιον μάντη, ο οποίος είχε προφητεύσει τον θάνατο των μνηστήρων της Πηνελόπης και την κάθοδό τους στον Αδη.
Η νέα ερμηνεία
Η νέα ερμηνεία της υπόθεσης της έκλειψης του ηλίου παρουσιάζεται στο τρέχον τεύχος της επιστημονικής επιθεώρησης The Procedings of the National Academy of Sciences, της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών, από τον δρα Κωνσταντίνο Μπαϊκούζη, του Αστεροσκοπείου της Λα Πλάτα, στην Αργεντινή και τον δρα Μαρσέλο Μανιάσκο, του πανεπιστημίου Ροκφέλερ στη Νέα Υόρκη. Οι δύο επιστήμονες παραδέχονται ότι οι μελετητές του Ομήρου δεν θα θεωρήσουν ενδεχομένως τη θεωρία τους αξιόπιστη. Είναι ωστόσο μια ενδιαφέρουσα ιστορία, την οποία πιθανώς ο ίδιος Ομηρος, ο επικός ποιητής, να εκτιμούσε.
Παρότι η έκλειψη του ηλίου δεν αναφέρεται πουθενά στο έργο, υπάρχουν οιωνοί καθώς και αυτό που ο Πλούταρχος χαρακτηρίζει ποιητική περιγραφή της ολικής έκλειψης ηλίου. Ο Οδυσσέας επέστρεψε στο σπίτι του, μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο και κρυβόταν προτού αποκαλύψει την ταυτότητά του. Οταν οι μνηστήρες της Πηνελόπης κάθισαν να γευματίσουν, αρχίζουν να γελούν ανεξέλεγκτα και βλέπουν ότι το φαγητό τους είναι ραντισμένο με αίμα. Αυτή την παράξενη στιγμή, ο μάντης Θεοκλύμενος προφητεύει τον θάνατό τους, λέγοντας ότι ο ήλιος θα εξαφανιστεί από το ουρανό και φοβερό σκοτάδι θα κυριεύσει τον κόσμο.
Υπάρχουν λόγοι για να ισχυριστεί κανείς ότι το σκοτάδι της ολικής έκλειψης ηλίου είχε μόλις πέσει στην Ιθάκη. Ηταν περίπου 12 το μεσημέρι την ημέρα εκείνη του 1178, όταν συνέβη η έκλειψη στο Ιόνιο Πέλαγος. Οπως έχει επίσης συχνά αναφερθεί, τότε βρισκόμασταν σε φάση νέας Σελήνης, απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί έκλειψη ηλίου. Και τι καλύτερη θεωρία για να συνοδεύσει κανείς μια σκοτεινή προφητεία, από μια ολική έκλειψη ηλίου, η οποία θεωρείτο κακός οιωνός;
Οι μελετητές του Ομήρου έχουν αμφισβητήσει αυτή τη θεωρία. Κατ’ αρχήν, λένε, τα παλαιότερα στοιχεία αναφορικά με εκλείψεις ηλίου χρονολογούνται από τον όγδοο αιώνα π.Χ., την περίοδο δηλαδή που έγραφε ο Ομηρος, αλλά πολύ μετά την περίοδο που έλαβε χώρα ο Τρωικός Πόλεμος, τον 12ο αιώνα π.Χ. Και επιπλέον, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την άποψη, ότι μια έκλειψη ηλίου μπορεί να σηματοδοτήσει την επιστροφή του Οδυσσέα.
Αλληγορική η έκλειψη;
Στην έκθεσή τους, οι δρες Μπαϊκούζης και Μανιάσκο αναγνωρίζουν ότι η φύση της μελέτης τους δεν είναι τόσο επιστημονική, και ορισμένες φορές καταδεικνύουν οι ίδιοι τις ελλείψεις τους. «Η άποψη ότι το απόσπασμα μπορεί να αναφέρεται όχι μόνον σε μια αλληγορική έκλειψη ηλίου, την οποία χρησιμοποιεί ο ποιητής για να επιτύχει ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά και σε μια πραγματική έκλειψη ηλίου», τονίζουν, «δεν είναι τόσο πιθανή γιατί θα προϋπέθετε τη μετάδοση, διά της προφορικής παράδοσης, της πληροφορίας για μια έκλειψη ηλίου, η οποία συνέβη πέντε αιώνες πριν το ποίημα γραφτεί με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα».
Οι δύο επιστήμονες κατέληξαν σε πιθανή χρονολόγηση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αστρονομικά δεδομένα της ιστορίας, συμπεριλαμβανομένων και των αστερισμών, οι οποίοι καθοδηγούσαν τον Οδυσσέα στο ταξίδι του, της Αφροδίτης, την αυγή που ο ήρωας φθάνει στην Ιθάκη, της νέας Σελήνης, τη νύχτα πριν από τη σφαγή των μνηστήρων, αλλά και την υποτιθέμενη έκλειψη.
Σύμφωνα με την ανάλυσή τους, οι επιστήμονες λένε ότι αυτές οι παράμετροι συγκλίνουν, υπό την έννοια ότι τα αστρονομικά φαινόμενα καταδεικνύουν ως ημερομηνία της επιστροφής του Οδυσσέα, την 16η Απριλίου 1178 π.Χ. Και καταλήγουν, ότι η πιθανότητα οι αμιγώς μυθικές αναφορές σε αυτά τα φαινόμενα να συμπίπτουν κατά τύχη, με τη μοναδική έκλειψη ηλίου του αιώνα, είναι μηδαμινές.Η έκλειψη σε ένα τραγικό γεγονός της ιστορίας: Πομπηΐα!
Ο μήνας Σεπτέμβριος, είναι ένας μήνας που δεν φαντάζει τόσο ευχάριστος. Τα σχολεία ανοίγουν, οι μικροί και μεγάλοι μαθητές ξαναμπαίνουν σε ρυθμούς αγωνίας και μελέτης, οι εργαζόμενοι γυρίζουν οριστικά στις υποχρεώσεις, το ζεστό καλοκαίρι πια τελείωσε κι έχουμε δέκα μήνες να διανύσουμε ως το επόμενο…
Αυτός ο Σεπτέμβριος όμως, περιέχει και τις μεγάλες εκλείψεις του έτους. Πολλοί τις φοβούνται, κάτι που έχουμε κατ' επανάληψη τονίσει πως δεν πρέπει να συμβαίνει.
Οι εκλείψεις όντως επιδρούν, όπως επιδρούν οι φάσεις της Σελήνης κάθε μήνα στον ψυχισμό μας. Ωστόσο, δεν έχουν την ίδια έκφραση στον ψυχισμό του καθενός. Κάποια ωροσκόπια είναι πιο ευάλωτα, άλλα λιγότερο. Επίσης, αν και εστιάζουμε την επίδραση στα πλαίσια των ημερομηνιών ή του μήνα, θα πρέπει να μην αγνοούμε πως ένα γεγονός δεν εμφανίζεται απρόοπτα και χωρίς προετοιμασία. Ακόμη και τα πιο ξαφνικά –κατά την άποψή μας- γεγονότα, είχαν την βάση τους σε μία σειρά εξελικτικών στοιχείων.
Η έκλειψη λοιπόν, μπορεί να πυροδοτήσει αυτό που ήδη έχει περιγραφεί με άλλα στοιχεία, καθώς προσδιορίζει τον χρόνο.
Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε ένα παράδειγμα
Την αφορμή την πήρα από ένα ντοκιμαντέρ του BBC, που είδα πρόσφατα. Επρόκειτο για την περιγραφή της τελευταίας μέρας της Πομπηΐας, σε μία εξαιρετική αναπαράστασή της, σύμφωνα με τις αρχαιολογικές ανασκαφές και τα γραπτά ενός αυτόπτη μάρτυρα, του Γάιου Πλίνιου του νεώτερου. Εκεί, υπάρχει ακόμη και η ώρα που ξεκίνησε το οδυνηρό ταξίδι προς τον θάνατο, η πολιτεία των 20.000 ατόμων.
Έχοντας τις λεπτομέρειες, θέλησα από περιέργεια να ψάξω, για δικό μου πειραματισμό και μόνο. Τα στοιχεία ήταν τόσο αποκαλυπτικά, που σκέφθηκα τελικά να γράψω λίγα από αυτά, ώστε να φανεί η μοίρα των ανθρώπων που έγιναν θύματα μίας τραγωδίας, αλλά και μας μετέφεραν την ιστορία τους ανεξίτηλα, δύο χιλιάδες χρόνια μετά.
Η λύση έρχεται στην σύγχρονη αστρολογία, με την μέθοδο της γεωδεσίας ενός τόπου. Η γεωδετική μέθοδος, μας προσφέρει την δυνατότητα του χάρτη μίας πόλης, ενός χωριού και εκεί επάνω, μπορούμε να σκιαγραφήσουμε την εικόνα του τόπου. Είναι λεπτομερής κι ακριβής, όταν κάποιος έχει μελετήσει την μεθοδολογία.
Με τον γεωδετικό χάρτη της Πομπηΐας, θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε τι συνέβη εκείνη την ημέρα με την αφύπνιση του ηφαιστείου και τον ρόλο που έπαιξε η επερχόμενη έκλειψη, ορατή στην Ν. Ιταλία και στην Βαλκανική χερσόνησο.
Η καταστροφική επέλαση αερίων και μάγματος, διήρκησε 18 ώρες, αλλά ο χάρτης παρουσιάζει την πρώτη καταγεγραμμένη εκδήλωση, σύμφωνα με τα ιστορικά αρχεία του Πλίνιου.
Ο γεωδετικός χάρτης δεν μπορεί να περιέχει γενέθλιους πλανήτες, όπως ο χάρτης ενός κράτους. Δηλώνει μόνο τον τόπο. Επομένως, τοποθετούμε τους πλανήτες της περιόδου που μας ενδιαφέρει και έτσι διαπιστώνουμε τι συμβαίνει κατά την περίοδο αυτή στην συγκεκριμένη πόλη.
Ο Ωροσκόπος της Πομπηΐας, είναι σε μία μοίρα που δηλώνει σήμερα «δύναμη, εξουσία, αλλά και διακοπή ευτυχισμένων σχέσεων». Προσοχή:
Μην συγχέουμε τις εποχές. Οι σταθεροί αστέρες, όπως ο Bungula που είναι εκεί σήμερα, δεν ήταν στην ίδια μοίρα δύο χιλιάδες χρόνια πριν. Προσπάθησα να υπολογίσω την διαφορά με τα χρόνια που πέρασαν, καθώς τα υπολογιστικά προγράμματα που διαθέτω, αν και μεγάλα κι αξιόπιστα, δεν αναφέρουν σταθερούς αστέρες σε μία τόσο παλιά εποχή. Θα δώσω στη συνέχεια, τους σταθερούς που είχαν παρουσία στο γεγονός.
• Ωστόσο, μας ενδιαφέρει που ο Ωροσκόπος της πόλης κάνει σύνοδο με την Μαύρη Σελήνη, κάτι που προϊδεάζει για δυσκολίες και δύσκολες προοπτικές για τον τόπο και τον λαό του τόπου.
• Είναι σε ακριβές τετράγωνο με τον Ήλιο της ημέρας.
• Αλλά παράλληλα κάνει μία σειρά από άλλες δύσκολες όψεις, όπως τετράγωνο με τον Ερμή, κυβερνήτη του 10ου οίκου και του 7ου οίκου (το κράτος, η κυβέρνηση, οι άλλοι, σύμμαχοι ή αντίπαλοι).
• Επίσης τετράγωνο με τον Πλούτωνα (σημειοδότη των ηφαιστείων με την έννοια της λάβας, αλλά και κυβερνήτη του ωροσκόπου).
• Και διάμετρο προς τον Δία κυβερνήτη εσωτερικό του πρώτου οίκου.
Διαπιστώνουμε, πως η καταστροφική –σαν προδιάθεση- Μαύρη Σελήνη, έλκει με σκληρές όψεις τον Ήλιο και τους κυβερνήτες του τόπου, μαζί με τον κυβερνήτη του 10ου, την εικόνα και την φήμη της πόλης.
• Ο Ωροσκόπος της πόλης, καθώς και η Μαύρη Σελήνη, είναι στο μεσοδιάστημα Ερμή και Πλούτωνα, που μεταξύ άλλων, κατά τον Έμπερτιν, σημαίνει «αναπάντεχες ειδήσεις, νευρικότητα, διαταραχές». Για να το δούμε πλατύτερα, θα λέγαμε πως αγκαλιάζει ο κυβερνήτης του Ωροσκόπου και του Μεσουρανήματος τον Ωροσκόπο και την Μ. Σελήνη. Παράλληλα, βλέπουμε την νευρικότητα και την αναταραχή που δημιουργείται στην πόλη, από την κίνηση (Ερμής) του μάγματος (Πλούτωνας).
• Παράλληλα έχουμε το τετράγωνο του μεσοδιαστήματος Σελήνης και Ποσειδώνα. Αυτό το μεσοδιάστημα δηλώνει την ασθένεια του λαού που οδηγείται τελικά στον θάνατο από τα αέρια του ηφαιστείου. Πολλοί δηλητηριάστηκαν πριν την τελική καταστροφή.
• Η Σελήνη (σημειοδότης του λαού στην Πολιτική αστρολογία) είναι στον πρώτο οίκο και βρίσκεται σε καλό για την φύση της, ζώδιο. Ωστόσο, δέχεται μία σειρά από αρνητικές όψεις.
• Κάνει τετράγωνο με τον Ερμή και το Μεσουράνημα της πόλης, δημιουργώντας την αίσθηση της νευρικότητας και την αναταραχής.
• Κάνει τετράγωνο με τον Ουρανό, (έντονος πάντα στις σεισμικές δονήσεις), διάμετρο με τον Δία που την κυβερνά, ακριβή διάμετρο με τον κλήρο της καταστροφής (12 Διδύμων), τετράγωνο με τον Κλήρο του κινδύνου (12 Παρθένου 59') και 150ο με τον Ποσειδώνα (τα αέρια που δηλητηριάζουν)
• Βρίσκεται δε στο μεσοδιάστημα του Β. Δεσμού και του Πλούτωνα, που εκφράζει το ομαδικό πεπρωμένο και στην αρνητική έκφανση, μία κοινή τραγική μοίρα ανθρώπων. Ο λαός έχει να αντιμετωπίσει μία κοινή και τραγική τύχη.
• Η Νέα Σελήνη είχε σχηματιστεί μία εβδομάδα πριν και είχε ιδιομοιρία Ηλίου, Σελήνης και Ερμή σε τετράγωνο αποχωρίζον από τον Ποσειδώνα και σχηματιζόμενη διάμετρο με τον Πλούτωνα (πάλι το στοιχείο της λάβας και των αερίων του ηφαιστείου), σε μισό τετράγωνο με τον Β. Δεσμό (μία καρμική εμπειρία) και ενάμισι τετράγωνο με τον Άρη και τον Ν. Δεσμό (η φωτιά που υπόγεια δρούσε), στον τέταρτο οίκο της πόλης, δηλαδή στο έδαφος και το υπέδαφος.
• Ο Κλήρος των μοιραίων γεγονότων, είναι στις 6 Ταύρου, σε τετράγωνο με τον Κρόνο.
• Ο αστεροειδής Εστία είναι σε σύνοδο με το Μεσουράνημα της πόλης (φωτιά και κάθαρση, ενώ ο Χείρωνας, κάνει σύνοδο με τον 7ο οίκο (η Δύση και ο θάνατος).
• Ο Άρης είναι στο μεσοδιάστημα του Πλούτωνα με τον Ποσειδώνα, δηλαδή των σημειοδοτών της ηφαιστειακής επίδρασης και βάζει φωτιά κυριολεκτικά στην πόλη.
• Ο Ποσειδώνας (δηλητήρια, αέρια) τετραγωνίζει το μεσοδιάστημα του Κρόνου και του Πλούτωνα (ομαδικός βίαιος θάνατος).
• Τέλος, το επιθετικό μεσοδιάστημα Άρη και Πλούτωνα, είναι σε ακριβή σύνοδο με τον 4ο της πόλης, δηλαδή την γη της, το έδαφος και το υπέδαφος και σε τετράγωνο με την Σελήνη, τον δυστυχή λαό της.
Μεγάλοι σχηματισμοί πλανητών στον χάρτη δηλώνουν τα εξής:
• Πρώτα εντυπωσιάζει ο Σταυρός των μεταβλητών ζωδίων με μόνη εξαίρεση την συνύπαρξη της Μαύρης Σελήνης και του Ωροσκόπου. Δηλαδή η Σελήνη, ο Ερμής και το Μεσουράνημα, ο Δίας και ο Ουρανός. Η μεταβλητότητα των στοιχείων, εξηγεί ενδεχόμενα και την ηφαιστειακή καταστροφή ανά κυματισμούς, που διήρκησαν 18 ώρες ως το τέλος.
• Υπάρχει ο σχηματισμός του Γιοντ, μεταξύ του Ερμή και του Κρόνου με τον Άρη, ανάδρομους, να φέρνουν την καταστροφή και την αποδυνάμωση της πόλης σε διάστημα χρόνου. Καρμικά γεγονότα με σκληρότητα και πόνο.
Σταθεροί αστέρες σε θέση της εποχής εκείνης
• Ο Άρης και ο Ν. Δεσμός είναι στις Πλειάδες, φέρνουν πόνο και δάκρια στον 4ο οίκο.
• Ο Δίας κάνει σύνοδο με τον Betelgeuse και φέρνει σαν γωνιακός μακροχρόνια φήμη (από άλλους όμως, που είδαν το γεγονός ή έμαθαν αργότερα γι' αυτό)
• Η Αφροδίτη κάνει σύνοδο με τον Al Phard, μέσα στον 8ο οίκο του θανάτου και δηλώνει ξαφνικούς θανάτους από ασφυξία και πνιγμό ή δηλητήρια.
• Το Μεσουράνημα κάνει σύνοδο με τον Vindemiatrix και δηλώνει καταστροφές, ενώ είναι σε διάμετρο με τον 4ο, την γη και το έδαφος.
• Η Σελήνη με μία μοίρα ανοχή περίπου, κάνει σύνοδο με τον Facies και μιλά για ασθένειες, ατυχήματα και βίαιο θάνατο.
• Ο Κρόνος τέλος, το βουνό, κάνει σύνοδο με τον Formalhaut, που συμβολίζει πως μετά από μοιραία γεγονότα, μετατρέπονται οι υλικές αξίες σε πνευματικές.
Οι εκλείψεις της περιόδου
• Λίγους μήνες προ της καταστροφής, υπήρχε έκλειψη Ηλίου στις 27 Κριού, σε 150ο με τον Ωροσκόπο της πόλης, μέσα στον άξονα 5ου και 11ου, δηλαδή της χαράς και των παιδιών. Κάνει επίσης 150ο με τον Ήλιο του γεγονότος. Μία υπόγεια διαδικασία που κράτησε καιρό.
Η έκλειψη αυτή διαρκεί μέχρι την επόμενη που συμβαίνει τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 79. Λίγο μετά την καταστροφή. Ωστόσο και πριν και μετά στην εμβέλεια του εξαμήνου, οι εκλείψεις υποστηρίζουν γεγονότα που περιγράφονται με τα υπόλοιπα σημεία του χάρτη.
• Η έκλειψη τετραγώνισε και την Αφροδίτη του χάρτη μέσα στον 8ο οίκο του θανάτου. Η Αφροδίτη κυβερνά και τον 6ο οίκο, οι εργαζόμενες τάξεις.
• Στη συνέχεια έχουμε έκλειψη ορατή στην Ευρώπη και κυρίως στην Ν. Ιταλία και τα Βαλκάνια. Σελήνης στις 27 Σεπτεμβρίου, ολική, στις 4 Ζυγού/Κριού, δηλαδή πάνω στον Άρη και στον Ν. Δεσμό, στον 4ο της πόλης.
Τετραγωνίζει το μεσοδιάστημα Ηλίου και Ωροσκόπου, Ηλίου και Άρη και Κρόνου και Μαύρης Σελήνης.
• Η έκλειψη Ηλίου δύο εβδομάδες μετά, συμβαίνει στις 18 Ζυγού. Είναι στο μεσοδιάστημα Μαύρης Σελήνης και Αφροδίτης, και σε αντίθεση με το μεσοδιάστημα Άρη και Ποσειδώνα (δηλητήρια, φωτιά, ασθένεια, θάνατος από αυτά).
Στην αστροχαρτογραφία της Ιταλίας, θα δούμε το μεσοδιάστημα Άρη/Πλούτωνα να κάνει όψη διαμέτρου με τον 4ο του χάρτη και τετράγωνο με την Σελήνη. Δέχεται δε όψη 135ο με τον Κρόνο, πάνω από την περιοχή της Πομπηίας!
Το μέλος της AFA, Chris Mc Pae, υποστηρίζει πως είναι οι διελεύσεις, οι φάσεις της Σελήνης και οι εκλείψεις που ενεργοποιούν τους οίκους ενός χάρτη. Ο 4ος οίκος, το έδαφος, τα κτίρια, τα έγκατα της γης στην περιοχή, βάλλονται με πολλές ενδείξεις.Αυτή είναι η σύνοψη των κυριοτέρων στοιχείων, αυτού του δυσάρεστου γεγονότος, που χαρακτηρίστηκε από προσβολές στο έδαφος της πόλης, και εκλείψεις που επέδρασαν διαδοχικά.
Επίλογος…
Όταν η μανία του Βεζουβίου ολοκλήρωνε το έργο της, η Σελήνη ήταν περίπου στις 22 Τοξότη, σε 150 μοίρες με την Αφροδίτη στον 8ο οίκο, και σε σύνοδο με το Μεσοδιάστημα Ουρανού και Β. Δεσμού. Μία κοινή μοίρα που έκανε διάσημη την πόλη, μέσα από τον αναπάντεχο χαμό της.Στον Ηρόδοτο (5ος αιώνας π.Χ) αναφέρεται ότι μια έκλειψη του ήλιου που είχε προβλέψει ο Θαλής έγινε αφορμή να διακοπεί μια μάχη μεταξύ Ληδών και Μήδων και οι αντιμαχόμενοι να συνάψουν ειρήνη.
Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, πριν την αρχή της εκστρατείας συνέβη μία έκλειψη Ηλίου που φόβισε τα πληρώματα των πλοίων, αλλά ο Περικλής τους καθησύχασε με τη βοήθεια των αστρονομικών γνώσεων που είχε αποκτήσει από τον Αναξαγόρα.


ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΥΣ

Το φαινόμενο της ηλιακής έκλειψης
Μία ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα σπάνιο ουράνιο φαινόμενο κατά το οποίο ο δίσκος της σελήνης εφάπτεται εσωτερικά με τον ηλιακό δίσκο κρύβοντας κάθε ίχνος ηλιακού φωτός για μερικά λεπτά. Αυτό συμβαίνει διότι, στον ουράνιο θόλο, τα δύο σώματα φαίνεται πως έχουν το ίδιο ακριβώς μέγεθος. Πρόκειται για μία κοσμική σύμπτωση, αφού ο ήλιος βρίσκεται 400 φορές πιο μακριά από τη σελήνη, αλλά φαίνεται αντίστοιχα και 400 φορές μικρότερος.
Επειδή η τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο δεν είναι κυκλική αλλά ελλειπτική, και σε συνδυασμό με την επίσης ελλειπτική τροχιά της σελήνης γύρω από τη γη, για τον επίγειο παρατηρητή τα δύο σώματα αλλάζουν συνεχώς μέγεθος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία τριών ειδών εκλείψεων.
Οι τρεις δυνατοί τύποι μίας ηλιακής έκλειψης
Κατά την ολική έκλειψη ηλίου, το μέγεθος της σελήνης είναι τέτοιο ώστε καλύπτει πλήρως τον ηλιακό δίσκο. Ο παρατηρητής βρίσκεται μέσα στη σκιά της σελήνης. Κατά την δακτυλιοειδή έκλειψη ο κώνος της σκιάς της σελήνης δεν ακουμπάει στην επιφάνεια της Γης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο παρατηρητής να βλέπει ένα ηλιακό δαχτυλίδι γύρω από το σκοτεινό σώμα της σελήνης. Στη μερική έκλειψη ηλίου ο παρατηρητής βλέπει ένα ποσοστό του ήλιου «φαγωμένο» από τη σελήνη.
Οι ολικές ηλιακές εκλείψεις μπορούν θεωρητικά να διαρκέσουν έως και 7:30 λεπτά. Οι δακτυλιοειδείς ηλιακές εκλείψεις μπορούν θεωρητικά να διαρκέσουν έως και 12:30 λεπτά.


Τα στάδια μίας ολικής έκλειψης
Μία ολική ηλιακή έκλειψη διαρκεί συνήθως τρεις ώρες (εάν ο παρατηρητής βρίσκεται στο μονοπάτι της ολικότητας).
Στην αρχή η Σελήνη κάνει την εμφάνισή της πάνω στον ηλιακό δίσκο σαν μία «δαγκωματιά». Αυτή ονομάζεται πρώτη επαφή και σημαίνει την έναρξη της έκλειψης.
Το φαινόμενο προοδεύει χωρίς να δίνει στον παρατηρητή κανένα σημάδι για την δραματική εξέλιξη που θα έχει. Όταν η κάλυψη του ηλιακού δίσκου από τη σελήνη ξεπεράσει το 70% αρχίζει να γίνεται αντιληπτή μία αμυδρή μείωση της φωτεινότητας του περιβάλλοντα χώρου. Στο 90% το φως του ήλιου έχει ήδη μειωθεί αισθητά.


Το φαινόμενο του διαμαντένιου δαχτυλιδιού
Πέντε λεπτά πριν από τη δεύτερη επαφή ή αλλιώς έναρξη της ολικότητας το φως του ήλιου που φτάνει στη γη έρχεται από μία πολύ λεπτή δέσμη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο των σκιωδών ζωνών (shadow bands). Ο παρατηρητής βλέπει πάνω σε μεγάλες λευκές επιφάνειες ζώνες από σκιές να διαδέχονται η μία την άλλη σε μεγάλη ταχύτητα. Ένα λεπτό πριν την ολική φάση, κάνει την εμφάνισή του το επιβλητικό στέμμα του ηλίου που μαζί με την τελευταία λάμψη του ηλίου σχηματίζουν μία εικόνα που μοιάζει με μαργαριταρένιο δαχτυλίδι (diamond ring).


Οι χάντρες του Μπέιλι
Δευτερόλεπτα πριν την ολικότητα και λίγο πριν το φως του ήλιου σβήσει μόνιμα για τα επόμενα λεπτά, μπορεί κανείς να παρατηρήσει τις τελευταίες ακτίνες ηλίου, καθώς αυτές περνούν μέσα από τις κοιλάδες της Σελήνης, σχηματίζοντας κάτι που μοιάζει με χάντρες κομπολογιού, και που πρώτος παρατήρησε ο Francis Baily το 1836. Αυτές οι χάντρες ονομάζονται χάντρες του Μπέιλι (Baily's beads). Ένα άλλο εντυπωσιακό φαινόμενο, λίγο πριν την ολικότητα, είναι η σκιά της σελήνης που έρχεται από τα δυτικά με τρομακτική ταχύτητα και αρχίζει να βυθίζει στο σκοτάδι τις παρακείμενες περιοχές.
Για τα λίγα λεπτά που ακολουθούν ο ουρανός σκοτεινιάζει και κάνουν την εμφάνισή τους τα λαμπρότερα άστρα του ουρανού, η Αφροδίτη και ο Ερμής. Στο κέντρο του ουρανού, και στο σημείο που ήταν ο ήλιος, δεσπόζει τώρα το ηλιακό στέμμα το οποίο εκτείνεται ακόμα και σε απόσταση 8 ηλιακών ακτινών. Το φαινόμενο είναι μοναδικό. Ο παρατηρητής μπορεί να διακρίνει λεπτές κόκκινες προεξοχές που ξεπηδούν από την επιφάνεια του ηλίου σαν πύρινες γλώσσες. Ο τριγύρω ορίζοντας παίρνει ένα κοκκινωπό χρώμα, αφού η διάμετρος της σκιάς σπάνια ξεπερνά τα 250 χιλιόμετρα, και έξω από αυτήν η κάλυψη δεν φτάνει ποτέ το 100%. Η βίαιη εναλλαγή της μέρας με τη νύχτα μπερδεύει τα ζώα που νομίζουν ότι νύχτωσε και πάνε στις φωλιές τους, τα πουλιά σταματούν να κελαηδούν και τα λουλούδια κλείνουν τα πέταλά τους.
Τα λεπτά περνούν και η ολιγόλεπτη νύχτα δίνει τη θέση της και πάλι στην ημέρα με την τρίτη επαφή και το τέλος της ολικότητας. Τα παραπάνω φαινόμενα συμβαίνουν αντίστροφα και σιγά σιγά εμφανίζεται ένα «νυχάκι» από τον ήλιο το οποίο, καθώς μεγαλώνει, λούζει με άπλετο φως τον ουρανό.Φύλλο εργασίας-υλικό - ο χώρος εργασιών

Η Ολική Έκλειψη Ηλίου 11/08/1999.

Μια έκλειψη Ηλίου συμβαίνει όταν η Σελήνη, κατά την περιστροφή της γύρω από τη Γη, παρεμβάλλεται μεταξύ της Γης και του Ήλιου. Για τους παρατηρητές από μέρη τα οποία καλυπτονταί από τη σκιά που ρίχνει η Σελήνη, η έκλειψη είναι ολική. Για τα μέροι που καλύπτονται μόνο από την παρασκιά, η έκλειψη είναι μερική. Το τελευταίο ισχύει και για την Ελλάδα.Οι εκλείψεις συνδέονται ιστορικά με μεγάλες ανακαλύψεις στην Αστρονομία και την Φυσική. Οι αρχαίοι έλληνες αστρονόμοι Αρίσταρχος και Πτολεμαίος ανακάλυψαν ότι η Γη έχει σφαιρικό σχήμα παρατηρώντας την σκιά της Γης πάνω στον σεληνιακό δίσκο κατά την διάρκεια έκλειψης Σελήνης. Η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Albert Einstein επιβεβαιώθηκε το 1919 με παρατηρήσεις απόκλισης της θέσης των αστέρων εξαιτίας του βαρυτικού πεδίου του Ήλιου κατά την διάρκεια της έκλειψης του Ηλίου από τον Βρετανό αστρονόμου Eddington.


Η έκλειψη Ηλίου στις 11 Αυγούστου θα αποτελέσει μια ακόμη ευκαιρία για την διεξαγωγή σημαντικών αστρονομικών παρατηρήσεων, όπως για παράδειγμα αυτές του Ηλιακού Στέμματος, που μπορούν να γίνουν μόνο με τον ηλιακό δίσκο καλυμμένο. Το ηλιακό στέμμα είναι μια εξαιρετικά θερμή περιοχή (1.000.000°C) ιονισμένης ύλης πάνω από την σχετικά ψυχρή (6000°C) "επιφάνεια" του ηλιακού δίσκου. Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της Ηλιακής Φυσικής είναι η προέλευση της τεράστιας ενέργειας του ηλιακού στέμματος. Πιστεύεται ότι το ηλιακό στέμμα πιθανώς παίρνει την ενέργεια του μέσω ωστικών κυμάτων που κινούνται κατά μήκος των μαγνητικών γραμμών στην επιφάνεια του Ήλιου. Ταυτόχρονες παρατηρήσεις στις 11 Αυγούστου από επίγια ηλιακά τηλεσκόπια και διαστημικά παρατηρητήρια του Ηλίου, όπος οι YOHKOH και SOHO, ίσως δώσουν οριστικές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ

1. Πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν καθόλου αποκλίσεις από τις προβλέψεις σας;
2. Αν δεν γινόταν αυτές οι εκλείψεις πιστεύετε ότι η έκβαση της ιστορίας θα εξελισσόταν διαφορετικά;
3. Ποια από τα πιστεύω της αστρολογίας δέχεται η αστρονομία;
Στο κοινό καλό είναι να δοθούν αποσπάσματα απο τα κείμενα και των 3 υπόλοιπων ομάδων.


μια διδακτική πρόταση από
την Κωνσταντινίδου Ευγενία και την Τζικούλη Αργυρία

More pages