αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την αιολική ενέργεια

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την αιολική ενέργεια - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την αιολική ενέργεια - atlaswiki αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την αιολική ενέργεια - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία

Η δραστηριότητα έχει ως στόχο τη γνωστοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας στους/στις μαθητές/-τριες (π.χ. αιολική, γεωθερμική, ηλιακή), αλλά και τον προβληματισμό για το αν είναι εφαρμόσιμη η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας έναντι των συμβατικών. Συγκεκριμένα, τίθεται ως θέμα για συζήτηση «τα οφέλη δημιουργίας αιολικού πάρκου στη Μακεδονία έναντι της εξόρυξης λιγνίτη με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».

Αρχικά, προβάλλουμε το video "Πράσινη Ενέργεια".

Οργανώνουμε τους/τις μαθητές/-τριες σε τρεις ομάδες :
· μία ομάδα δημοσιογράφων, που θέτει τα ερωτήματα
· μία ομάδα που υποστηρίζει την συμβατική μορφή παραγωγής ενέργειας (λιγνίτης)
· μία ομάδα που υποστηρίζει την πράσινη μορφή ενέργειας (αιολική ενέργεια)

(Κάθε ομάδα αποτελείται από εφτά άτομα.)

Στη συνέχεια, διανείμουμε το φύλλο εργασίας , που περιλαμβάνει κείμενο και εικόνες σχετικές με τον λιγνίτη και την αιολική ενέργεια.

Τέλος, διεξάγεται η συζήτηση μεταξύ των μαθητών και αφού εκφραστούν τα επιχειρήματα κάθε ομάδας, διατυπώνονται τα συμπεράσματα.


διδακτικό υλικό

video: http://www.ioannispadiotis.com/tech/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B1-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1


ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswiki

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο ανεμόμυλος, εδώ στο Κίντερνταϊκ της Ολλανδίας, μια από τις παλιότερες μεθόδους εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας.
Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια μορφή ενέργειας" και περιλαμβάνεται στις "καθαρές" πηγές όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολυ αργότερα οι ανεμόμυλοι στη ξηρά.
Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης, τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα.

Αιολικά Πάρκα
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswiki

Αιολικό πάρκο στο Χόλσταϊν της Γερμανίας.

Η σημερινή τεχνολογία βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2 ή 3 πτερυγίων, με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 – 400kW. Όταν εντοπιστεί μια ανεμώδης περιοχή – και εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μετρήσεις και μελέτες – για την αξιοποίηση του αιολικού της δυναμικού τοποθετούνται μερικές δεκάδες ανεμογεννήτριες, οι οποίες απαρτίζουν ένα «αιολικό πάρκο».

Η εγκατάσταση κάθε ανεμογεννήτριας διαρκεί 1-3 μέρες. Αρχικά ανυψώνεται ο πύργος και τοποθετείται τμηματικά πάνω στα θεμέλια. Μετά ανυψώνεται η άτρακτος στην κορυφή του πύργου. Στη βάση του πύργου συναρμολογείται ο ρότορας ή δρομέας (οριζοντίου άξονα, πάνω στον οποίο είναι προσαρτημένα τα πτερύγια), ο οποίος αποτελεί το κινητό μέρος της ανεμογεννήτριας. Η άτρακτος περιλαμβάνει το σύστημα μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια ο ρότορας ανυψώνεται και συνδέεται στην άτρακτο. Τέλος, γίνονται οι απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις.


Μειονεκτήματα


Οι ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή θανατώσεις πουλιών, κυρίως αποδημητικών γιατί τα ενδημικά «συνηθίζουν» την παρουσία των μηχανών και τις αποφεύγουν. Γι’αυτό καλύτερα να μην κατασκευάζονται αιολικά πάρκα σε δρόμους μετανάστευσης πουλιών. Σε κάθε περίπτωση, πριν τη δημιουργία ενός αιολικού πάρκου ή και οποιασδήποτε εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει να έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Πάντως η συχνότητα ατυχημάτων πουλιών σε αιολικά πάρκα είναι πολύ μικρότερη αυτής των ατυχημάτων με αυτοκίνητα. Με την εξέλιξη όμως της τεχνολογίας και την αυστηρότερη επιλογή του τόπου εγκατάστασης (π.χ. πλωτές πλατφόρμες σε ανοικτή θάλασσα) το παραπάνω πρόβλημα, αλλά και ο θόρυβος από τη λειτουργία των μηχανών, έχουν σχεδόν λυθεί.


Η κατάσταση στην Ελλάδα


Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ακτογραμμή και τεράστιο πλήθος νησιών. Ως εκ τούτου, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν κυρίως στις νησιωτικές και παράλιες περιοχές προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στη χώρα. Το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 13,6% του συνόλου των ηλεκτρικών αναγκών της χώρας. Ενέργειες για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας έχουν γίνει σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ στο γεγονός αυτό έχει συμβάλλει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΑΠΕ, η οποία ενθαρρύνει και επιδοτεί επενδύσεις στις Ήπιες μορφές ενέργειας. Αλλά και σε εθνική κλίμακα, ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3299/04, σε συνδυασμό με το νόμο για της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 3468/06, παρέχει ισχυρότατα κίνητρα ακόμα και για επενδύσεις μικρής κλίμακας. Η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας αν και έχει μικρότερο αιολικό δυναμικό σε σύγκριση με άλλες περιοχές, διαθέτει ένα ισχυρό ηλεκτρικό δίκτυο και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη ανεμωδών «νησίδων» (λόφοι, υψώματα κλπ. με εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό) την καθιστούν ενδιαφέρουσα για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων.

Αιολικά πάρκα υπάρχουν και σε πλήθος νησιών, όπως το Αιολικό Πάρκο «Μανολάτη - Ξερολίμπα» του Δ.Δ. Διλινάτων Δήμου Αργοστολίου στην Κεφαλονιά. Στο ίδιο νησί έχει ήδη δρομολογηθεί η δημιουργία δυο ακόμη αιολικών πάρκων, στα πλαίσια του μελλοντικού σχεδιασμού ΑΠΕ στο Νομό Κεφαλληνίας: το Αιολικό Πάρκο στο όρος "Αγία Δυνατή" του Δήμου Πυλαρέων, και το Αιολικό Πάρκο στη θέση "Ημεροβίγλι" στα διοικητικά όρια των Δήμων Αργοστολίου και Πυλαρέων.

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των δυο νέων πάρκων, και σε συνδυασμό με το υφιστάμενο, ο Νομός Κεφαλληνίας θα τροφοδοτεί το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας με σύνολο 70,8 MW ηλεκτρικής ισχύος από τα αιολικά της πάρκα. Επιπλέον, σε διαδικασία αδειοδότησης βρίσκονται πέντε ακόμη μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανάγκες του νησιού σε ηλεκτρική ενέργεια και σε περίοδο αιχμής (Αύγουστος) ανέρχονται σε 50MW. Η αντιστοιχία μεταξύ της ισχύος που αποδίδει η Κεφαλονιά στο δίκτυο και της ισχύος που καταναλώνει είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική για την εξάπλωση της αιολικής ενέργειας και σε πολλά ακόμη νησιά της επικράτειας.


Αιολική ενέργεια. Τα υπέρ και τα κατά.

| 12/07/2009 | ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΑΡΜΑΞΗ*

Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Μπορεί να μετατραπεί σε άλλες μορφές ενέργειας με χρήση μιας μηχανής που ονομάζεται ανεμογεννήτρια στην οποία ο άνεμος περιστρέφει ειδικά πτερύγια και παράγει μηχανικό έργο (ανεμόμυλοι) ή ηλεκτρικό έργο (ηλεκτρογεννήτρια). Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως «ήπια μορφή ενέργειας» και περιλαμβάνεται στις «καθαρές» πηγές όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολύ αργότερα οι ανεμόμυλοι στην ξηρά.

Πλεονεκτήματα

Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής καθώς παρουσιάζει μια πλειάδα πλεονεκτημάτων:

· Το «καύσιμο» (ο άνεμος) είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν.
· Δεν εκλύονται στην ατμόσφαιρα αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι, και έτσι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Χαρακτηριστικά η χρήση μιας ανεμογεννήτριας 600KW, σε κανονικές συνθήκες αποτρέπει την ελευθέρωση 1200 τόνων CO2 ετησίως που θα αποβάλλονταν στο περιβάλλον αν χρησιμοποιείτο άλλη πηγή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως π.χ. άνθρακας.
· Επίσης, τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα.
· Η αιολική ενέργεια είναι σήμερα η φθηνότερη μορφή ενέργειας αφού κοστίζει ανάμεσα σε 4 και 6 cents ανά κιλοβατώρα (Η τιμή εξαρτάται από την ύπαρξη/παροχή ανέμου και από τη χρηματοδότηση ή μη του εκάστοτε προγράμματος παραγωγής αιολικής ενέργειας).
· Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να στηθούν σε αγροκτήματα ή ράντσα, ωφελώντας έτσι την οικονομία των αγροτικών περιοχών, όπου βρίσκονται οι περισσότερες από τις καλύτερες τοποθεσίες από την άποψη του ανέμου. Οι αγρότες μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται στη γη, καθώς οι ανεμογεννήτριες χρησιμοποιούν μόνον ένα μικρό μέρος της γης. Οι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων για την παραγωγή αιολικής ενέργειας πληρώνουν ενοίκιο στους αγρότες για τη χρήση της γης.
· Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων χώρων, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου.
· Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και την συντήρηση και έχει μεγάλο χρόνο ζωής.
· Η αιολική ενέργεια ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια.
· Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες είναι αισθητά αθόρυβες. Το επίπεδο της έντασης του ήχου σε απόσταση 40 μέτρων από μια ανεμογεννήτρια είναι 50 - 60 db(A), που είναι αντίστοιχο με την ένταση μιας συζήτησης. Δεδομένης δε της απαιτούμενης ελάχιστης απόστασης των ανεμογεννητριών από γειτονικούς οικισμούς το επίπεδο αυτό είναι ακόμη χαμηλότερο, της τάξης των 30 db(A) περίπου, που αντιστοιχεί στο επίπεδο θορύβου ενός ήσυχου καθιστικού.
· Η αιολική ενέργεια πάνω από όλα έχει φέρει έναν άνεμο αλλαγής στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά δεδομένα, ενώ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για εμάς και τα παιδιά μας.

Μειονεκτήματα

Παρόλα τα πολλά προαναφερθέντα πλεονεκτήματα, η αιολική ενέργεια έχει και κάποια σημαντικά μειονεκτήματα που είναι ως ένα σημαντικό βαθμό αποτρεπτικά για την εξάπλωσή τους:

· Οι ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή θανατώσεις πουλιών, κυρίως αποδημητικών γιατί τα ενδημικά «συνηθίζουν» την παρουσία των μηχανών και τις αποφεύγουν. Γι’ αυτό καλύτερα να μην κατασκευάζονται αιολικά πάρκα σε δρόμους μετανάστευσης πουλιών. Σε κάθε περίπτωση, πριν τη δημιουργία ενός αιολικού πάρκου ή και οποιασδήποτε εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει να έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).
· Οπτικοαισθητική επίδραση: Η εγκατάσταση μιας τεράστιας ανεμογεννήτριας σε μια όχι και τόσο ανοιχτή περιοχή δημιουργεί άσχημη οπτική εντύπωση. Αντίθετα η εγκατάσταση της ίδιας ανεμογεννήτριας σε μια αχανή έκταση περνά σχεδόν απαρατήρητη.
· Ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση: Το πρόβλημα της ηλεκτρομαγνητικής αλληλεπίδρασης δημιουργείται από την ανάκλαση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων πάνω στα περιστρεφόμενα πτερύγια της πτερωτής.
· Τα αιολικά συστήματα έχουν υψηλό κόστος έρευνας και εγκατάστασης.
· Απαιτούν πολύ χρόνο για την έρευνα και τη χαρτογράφηση του αιολικού δυναμικού των μεγάλων περιοχών, ώστε να εντοπιστούν τα ευνοϊκά σημεία.
· Παρουσιάζουν διακυμάνσεις ως προς την απόδοση ισχύος, διακύμανση που οφείλεται στη μεταβαλλόμενη -κατά τη διάρκεια της ημέρας, του μήνα και του έτους- ένταση του ανέμου. Η αιολική ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτή (εκτός αν χρησιμοποιηθούν μπαταρίες που όμως αυξάνουν κατά πολύ το κόστος). Επιπλέον δεν μπορούν όλοι οι άνεμοι να τιθασευτούν ώστε να καλυφτούν, τη στιγμή που προκύπτουν, οι ανάγκες του ηλεκτρισμού.
· Ως μορφή ενέργειας παρουσιάζει χαμηλή πυκνότητα και έχει αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης της τάξης του 30% ή και χαμηλότερο. Συνεπώς απαιτούνται πολλές ανεμογεννήτριες για την παραγωγή αξιόλογης ισχύος και αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια γης. Γι’ αυτό το λόγο μέχρι τώρα χρησιμοποιείται σαν συμπληρωματική πηγή ενέργειας.
Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες, τα αιολικά πάρκα μπορούν να καλύψουν την ενεργειακή ανάγκη του πλανήτη. Σε μια μελέτη που έγινε τελευταία οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να κατασκευαστεί ένα παγκόσμιο δίκτυο χερσαίων ανεμογεννητριών 2,5MW που να λειτουργούν ελάχιστα, περίπου στο 20%, και να μην βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις ή σε παγωμένες περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο οι ανεμογεννήτριες θα μπορούσαν να καλύψουν την τωρινή αλλά και τη μελλοντική ενεργειακή ζήτηση παγκοσμίως. Η αιολική ενέργεια έχει τεράστια δύναμη και μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που απομένει τώρα είναι να βρεθούν τρόποι να ξεπεραστούν τα αρνητικά της αιολικής ενέργειας έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά.

Γραφείο Τύπου Νεολαίας ΟικολόγωνΑιολική ενέργεια

Η αιολική ενέργεια είναι η ενέργεια του ανέμου που προέρχεται από τη μετακίνηση αερίων μαζών της ατμόσφαιρας. Το συνολικό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό της Ελλάδας μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των ηλεκτρικών αναγκών της.
Οι μηχανές με τις οποίες εκμεταλλευόμαστε το φαινόμενο αυτό, ονομάζονται ανεμογεννήτριες (Α/Γ). Διακρίνουμε δύο είδη: τις δίπτερες και τις τρίπτερες. Οι τρίπτερες, με ρότορα μικρότερο των 10 μέτρων, έχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης ασθενούς αιολικού δυναμικού. Στις μηχανές μεγάλου μεγέθους επικρατούν οι δίπτερες, με κόστος κατασκευής και συντήρησης μικρότερο απ' αυτό των τρίπτερων αντίστοιχου μεγέθους. Η σύγχρονη τεχνολογία χρήσης της αιολικής ενέργειας ξεκίνησε με μικρές Α/Γ δυναμικότητας 20 ως 75 KW. Σήμερα χρησιμοποιούνται Α/Γ δυναμικότητας 200 ως 2.000 KW.
Ενδιαφέρον, για την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού τους, έχουν οι περιοχές με ικανοποιητικές μέσες ταχύτητες ανέμου. Ένα πάρκο ανεμογεννητριών, το οποίο σε ταχύτητα 8m/sec αποδίδει 1600KW, σε ταχύτητα 4m/sec αποδίδει μόνο 200 KW. Σημαντικό ρόλο παίζει ο τόπος εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Η ύπαρξη ανωμαλιών του εδάφους, κτιρίων, δέντρων ή εμποδίων γενικά μπορεί να δημιουργήσει στροβιλισμούς και να μειώσει την αποδοτικότητα. Πριν την επιλογή της περιοχής απαιτείται μελέτη στατιστικών μετεωρολογικών δεδομένων για τις κατευθύνσεις των κυρίαρχων ανέμων για περίοδο ενός χρόνου.
Στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη και στην Αν. Στερεά Ελλάδα οι μέσες ταχύτητες ανέμου είναι 6 - 7 m/sec, με αποτέλεσμα το κόστος της παραγόμενης ενέργειας να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό, γι' αυτό παρατηρείται πληθώρα έργων εκμετάλλευσης στις περιοχές αυτές.
Μετά την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, υποβλήθηκαν 350 αιτήσεις για άδεια αιολικών εγκαταστάσεων. Η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον άνεμο είναι σήμερα ελκυστική για πολλούς λόγους.
Κατά αρχήν πρόκειται για ''καθαρή'' ενέργεια. Η χρήση μιας τουρμπίνας 600KW, σε κανονικές συνθήκες, αποτρέπει την αποβολή 1200 τόνων CO2 ετησίως, που θα αποβάλλονταν στο περιβάλλον αν χρησιμοποιείται άλλη πηγή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως π.χ. άνθρακας. Δεν έχει καμιά επιβάρυνση για το περιβάλλον και ο τρόπος παραγωγής έχει αδιαμφισβήτητη ασφάλεια.
Η αιολική ενέργεια είναι σήμερα η πιο φτηνή απ' όλες τις υπάρχουσες ήπιες μορφές και είναι ανεξάντλητη. Η παραγωγή ενέργειας από μια ανεμογεννήτρια κατά τα 20 χρόνια λειτουργίας της ισοδυναμεί με την 80πλάσια ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κατασκευή, λειτουργία και καταστροφή της όταν αυτή κριθεί ανενεργή.
Το 1999 η αιολική ενέργεια κάλυψε το 10% των αναγκών για ηλεκτρισμό στη Δανία και το 2003 αναμένεται να καλύψει το 14%. Θεωρητικά, η αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της Ευρώπης στο μέγιστο θα μπορούσε να καλύψει όλες τις ανάγκες για ηλεκτρική ενέργεια. Στην Ευρώπη, στις αρχές του 1999, πάνω από 6600MW κάλυψαν τις ανάγκες 7 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Το συνολικό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό της Ελλάδας μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των ηλεκτρικών αναγκών της. Είναι γνωστό ότι η κάλυψη του 15% των ηλεκτρικών αναγκών της χώρας, που αντιστοιχεί σε 6,45 Τwh, το 2001 μπορεί να επιτευχθεί οικονομικά με την ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων.
Οι προηγμένες τεχνολογίες, εν προκειμένω, στην αεροδυναμική, στην αντοχή των υλικών και στη μετεωρολογία, έχουν συνεισφέρει σε ετήσια αύξηση 5% στην απόδοση ανά τετραγωνικό μέτρο έλικα (στατιστικά στοιχεία καταγεγραμμένα στη Δανία μεταξύ 1980 - 1995). Επίσης, έρευνες που γίνονται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, προσανατολίζονται στη θεαματική μείωση του κόστους παραγωγής της γύρω στο 2005.
Σήμερα, ο σχετικός τομέας στη βιομηχανία προσφέρει 40.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Οι δημοσκοπήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Μ. Βρετανία έδειξαν ότι το 70% του πληθυσμού προτιμά την παραγωγή και χρήση αιολικής ενέργειας. Η Δανία κατέχει την πρώτη θέση στην παγκόσμια παραγωγή. Το παραγόμενο αιολικό δυναμικό στη Δανία το 1998 ήταν 1200 MW και το ίδιο έτος οι Δανοί κατασκευαστές κατείχαν το 50% της παγκόσμιας αγοράς σε ανεμογεννήτριες.
Ενα σημαντικό μειονέκτημα της αιολικής ενέργειας είναι ότι εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη ικανοποιητικών ταχυτήτων ανέμου. Τι γίνεται όμως όταν δεν φυσάει άνεμος; Επειδή δεν υπάρχουν δυνατότητες για οικονομική αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας, επιβάλλεται να υπάρχει εφεδρεία συμβατικών σταθμών για το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος των ανεμογεννητριών. Για ηλεκτρικά συστήματα, όπως το σύστημα της Κρήτης, όπου οι αιχμές φορτίου καλύπτονται με αεροστρόβιλους ντίζελ και με υψηλό κόστος παραγωγής, θα μπορούσε να εξεταστεί η περίπτωση συνδυασμού ανεμογεννητριών με αντλητικά υδροηλεκτρικά έργα.
Εδώ φαίνονται τα 2 είδη ανεμογεννητριών (δίπτερες, τρίπτερες).


αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswiki(τρίπτερες) αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswiki(δίπτερες)

Τρίπτερες ανεμογεννήτριες με ρότορα μήκους μικρότερου των 10 μέτρων έχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης ασθενούς αιολικού ανέμου (ευρύ φάσμα ταχυτήτων ανέμου) και κόστος κατασκευής και συντήρησης μικρό καθώς τα προβλήματα αντοχής και δυναμικής καταπόνησης μηχανικών μερών είναι περιορισμένα στις μηχανές αυτής της κατηγορίας.

Στις μηχανές μεγάλου μεγέθους επικρατούν οι δίπτερες, με κόστος κατασκευής και συντήρησης σαφώς μικρότερο, από αυτό των τριπτερύγων αντιστοίχου μεγέθους.

Η κατασκευή μηχανών της τάξεως Μεγαβάτ δεν κατάφερε να ενταχθεί στο οικονομικά και κατασκευαστικά βιώσιμο κατεστημένο. Η οικονομική υποστήριξη της κατασκευής μηχανών αυτής της κατηγορίας είναι πλέον εφικτή μόνο μέσα από Ευρωπαϊκά προγράμματα.


ΛΙΓΝΙΤΗΣ


ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
* Της Βίκυς Ι. Καραγεώργου*

(…)Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βασικός λόγος, για τον οποίο η πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ με εξαίρεση την Ελλάδα έχει υιοθετήσει πολιτικές απεξάρτησης από τον άνθρακα, συνίσταται στην τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση, που προκαλεί η καύση του. Πιο συγκεκριμένα, στη χώρα μας οι λιγνιτικοί σταθμοί ευθύνονται για την έκλυση 43 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο, δηλαδή ποσοστό 80% του συνόλου των εκπομπών στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ή αντίστοιχα 40% επί των συνολικών εκπομπών της χώρας. Εκτός επίσης από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που αποτελούν μείζων πρόβλημα για τη χώρα, ιδιαίτερη σημασία σε τοπικό επίπεδο έχουν και οι κλασικοί ρύποι (μονοξείδιο του άνθρακα, οξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του θείου), καθώς επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, που διαβιούν και εργάζονται κοντά στα ορυχεία και στους λιγνιτικούς σταθμούς παραγωγής. Επίσης μια σειρά από επιστημονικές έρευνες στην Ελλάδα αλλά και στις ΗΠΑ καταδεικνύουν τις βλαβερές συνέπειες έκθεσης στους ρύπους των λιγνιτικών σταθμών, όπως αύξηση του άσθματος και μείωση του προσδόκιμου ορίου ζωής. Για τους λόγους άλλωστε αυτούς υπάρχει και μια σημαντική ανάπτυξη της έρευνας για τη βελτίωση των αντιρρυπαντικών τεχνολογιών στους λιγνιτικούς σταθμούς της Ευρώπης, με στόχο τη μείωση των εκπομπών. Δυστυχώς όμως, η ΔΕΗ δεν έχει έως σήμερα χρησιμοποιήσει τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές στον τομέα αυτό. Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι η ένταση των κλιματικών αλλαγών τα επόμενα χρόνια και η ανάγκη για την προστασία της δημόσιας υγείας καθιστούν την περαιτέρω αξιοποίηση του λιγνίτη μια απαγορευτική επιλογή σε επίπεδο εθνικής ενεργειακής πολιτικής. Αντιθέτως, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά και τα βιοκαύσιμα αλλά και στη διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου. Η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει δε και μια έντονη κοινωνική διάσταση, καθώς οι καθαρές πηγές ενέργειας δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας από το λιγνίτη τόσο ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος όσο και ανά μονάδα ενέργειας.
(…)Δεν είναι επίσης νοητό να υιοθετούνται ενεργειακές επιλογές, που θέτουν σε κίνδυνο τις βασικές μορφές οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία και θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες ανάπτυξης του οικοτουρισμού και του πολιτιστικού τουρισμού.


* Η Βίκυ Ι. Καραγεώργου είναι Δικηγόρος, Διδάκτορας Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κολονίας - Ειδική Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη- Εντεταλμένη διδασκαλίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.
Νέος Πρόεδρος ΔΕΗ: Ο λιγνίτης βασικό καύσιμο και έμφαση στις ΑΠΕ Ανάρτηση: Δημήτρης Μαυροματίδης την 25 Νοε 2009
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswikiΑναδημοσίευση: Εφ. Το Βήμα("Έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές"), του Α.Γ.Χριστοδουλάκη, 25/11/09


Σε αναθεώρηση του επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ θα προχωρήσει ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Επιχείρησης καθηγητής κ. Αρθούρος Ζερβός, το όνομα του οποίου ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση.
Μιλώντας στο «Βήμα» ο κ. Ζερβός συνόψισε τους βασικούς άξονες της πολιτικής που θα ακολουθήσει, στους οποίους περιλαμβάνεται η συνέχιση χρήσης του λιγνίτη ως βασικού καυσίμου για τη λειτουργία της ΔΕΗ, με εκσυγχρονισμό ή και αντικατάσταση των λιγνιτικών μονάδων που ρυπαίνουν ιδιαίτερα.

« Παράλληλα όμως η ΔΕΗ θα δώσει πλέον ιδιαίτερη έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) που μέχρι σήμερα είναι μια παρωνυχίδα στις δραστηριότητες της Επιχείρησης αλλά θα αναβαθμιστούν ριζικά » είπε ο «αυριανός» πρόεδρος και προσέθεσε ότι το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ έχει καθυστερήσει και κάποια τμήματά του « βρίσκονται στον αέρα και χρειάζονται ξανακοίταγμα», συμπληρώνοντας ότι πολλοί δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη πως σε μερικά χρόνια η ΔΕΗ θα πληρώνει για τους ρύπους περίπου 1,5 δισ. ευρώ τον χρόνο, κάτι που θα εκτινάξει στα ύψη τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αν «μέχρι τότε δεν κάνουμε ριζική στροφή προς τις ΑΠΕ ». Ο κ. Ζερβός λέει «όχι στον λιθάνθρακα» και δηλώνει ότι θα τον βγάλει από τις επενδυτικές σκέψεις της ΔΕΗ ενώ θεωρεί το φυσικό αέριο βασικό καύσιμο, με το οποίο η ΔΕΗ πρέπει να συνεχίσει να κινείται, ενώ δεν κρύβει και το άγχος του για τη σημαντική προσωπική πρόκληση που αντιμετωπίζει με έναν τεράστιο διοικητικό οργανισμό όπως η ΔΕΗ.
Κύκλοι της αγοράς τόνιζαν ότι η στροφή του κ. Ζερβού στις ΑΠΕ είναι μεν απόλυτα σωστή διότι είχε παραμεληθεί από τη ΔΕΗ, αλλά τα βασικά προβλήματα της επιχείρησης εστιάζονται στο επενδυτικό πρόγραμμά της και στις στρατηγικές επιλογές της, στη διαχείριση του τεράστιου δικτύου της σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού και στη διοικητική αντιμετώπιση ενός κολοσσού με 23.500 εργαζομένους και χιλιάδες εγκαταστάσεις.Greenpeace κατά λιγνίτη - «ανανεώσιμος» στη ΔΕΗ

Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΪΤΑΝΤΖΙΔΗ
ΔΕΗ: Έχει άγνοια

Στις θέσεις του Δημήτρη Ιμπραήμ για απεξάρτηση από τον λιγνίτη, απάντησε χθες το απόγευμα η διοίκηση της ΔΕΗ, προσάπτοντας στο στέλεχος της περιβαλλοντικής οργάνωσης άγνοια στα θέματα ενεργειακού σχεδιασμού. Ειδικά για τον λιγνίτη, η ΔΕΗ τονίζει ότι η αξιοποίησή του αποτελεί μία από τις παραμέτρους που διασφαλίζουν την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας. Εάν υιοθετηθεί η πρόταση του κ. Ιμπραήμ για απαγόρευση των μονάδων με εκπομπές πάνω από 0,35 κιλά διοξείδιου του άνθρακα ανά κιλοβατώρα, θα αποκλειστούν οι νέες υπερσύγχρονες μονάδες Πτολεμαΐδα 5 και Μελίτη 2, που προορίζονται για την αντικατάσταση παλαιών μονάδων. Ετσι, θα οδηγηθεί η χώρα σε ενεργειακή εξάρτηση από εισαγόμενες πρώτες ύλες και θα εκτεθεί σε σοβαρούς κινδύνους από ανεξέλεγκτες διεθνείς ενεργειακές κρίσεις.

ΔΕΗ: Η Χρήση του Λιγνίτη
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswikiΤα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη εξασφαλίζουν το σημαντικότερο για την ελληνική οικονομία ενεργειακό καύσιμο, το λιγνίτη, στον οποίο βασίστηκε ο εξηλεκτρισμός της χώρας μας από τη στιγμή της ίδρυσης της Επιχείρησης.
Ο λιγνίτης βρίσκεται σε αφθονία στο υπέδαφος της Ελλάδας. Η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση σε παραγωγή λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκτη θέση παγκοσμίως. Με βάση τα συνολικά αποθέματα και τον προγραμματιζόμενο ρυθμό κατανάλωσης στο μέλλον, υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα οι υπάρχουσες ποσότητες λιγνίτη επαρκούν για τα επόμενα 45 χρόνια. Μέχρι σήμερα έχουν εξορυχθεί συνολικά 1,3 δισ. τόνοι λιγνίτη ενώ τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα ανέρχονται σε 3,1 δισ. Τόνους περίπου. Το 2006 εξορύχθησαν συνολικά 62,5 εκ. τόνοι.

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswiki Η χρήση του λιγνίτη, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποφέρει στην Ελλάδα τεράστια εξοικονόμηση συναλλάγματος (περίπου 1 δισ. δολάρια ετησίως). Ο λιγνίτης είναι καύσιμο στρατηγικής σημασίας για τη ΔΕΗ, γιατί έχει χαμηλό κόστος εξόρυξης, σταθερή και άμεσα ελέγξιμη τιμή και παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια στον ανεφοδιασμό καυσίμου. Συγχρόνως, προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ελληνική περιφέρεια, ιδιαίτερα σε περιοχές που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Ο λιγνίτης έχει συντελέσει τα μέγιστα στην αύξηση του εθνικού προϊόντος.Περί των διλημμάτων σε σχέση με την ενέργεια...

Ανάρτηση: Δημήτρης Μαυροματίδης την 29 Νοε 2009
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswiki Πολλές τοποθετήσεις διατυπώνονται τις τελευταίες μέρες με άρθρα, ανακοινώσεις και ανταπαντήσεις - ορισμένες εκ των οποίων έχουν ξεφύγει τόσο στο ύφος όσο και στο περιεχόμενό τους. Ίσως είναι αναμενόμενο διότι πολλές από τις παραπάνω προφανώς θέλουν να δώσουν "το στίγμα τους" ή να "επηρεάσουν" αποφάσεις και ενέργειες τόσο της πολιτικής ηγεσίας του νεοσύστατου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και της νέας ηγεσίας της ΔΕΗ.
Η άποψη μας περί των διλημμάτων σε σχέση με την ενέργεια:
Δεν υπάρχει δίλημμα για ΝΑΙ ή ΌΧΙ στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας διότι η απάντηση είναι ΝΑΙ.
Δεν υπάρχει πραγματικό δίλημμα για Λιγνίτη ή Φυσικό Αέριο ή δίλημμα για Λιγνίτη ή Λιθάνθρακα διότι φυσικό αέριο και λιθάνθρακα ως χώρα δεν παράγουμε και μπαίνουν βασικά θέματα ενεργειακής ασφάλειας με προφανή απάντηση ΛΙΓΝΙΤΗ.
Δεν υπάρχει δίλημμα για καθαρότερο περιβάλλον ή όχι διότι η απάντηση και εδώ είναι προφανής.
Δεν υπάρχει δίλημμα για ΝΑΙ ή ΟΧΙ στις νέες σύγχρονες λιγνιτικές μονάδες όταν ταυτόχρονα η έναρξη λειτουργίας τους συνοδεύεται με την απόσυρση παλαιών. Η απάντηση είναι προφανώς ΝΑΙ για πολλούς λόγους.
Δεν υπάρχει δίλημμα ΝΑΙ ή ΌΧΙ για τις μετεγκαταστάσεις οικισμών διότι και οι ίδιες οι λαϊκές συνελεύσεις (πέραν των θεσμικών οργάνων των υπό μετεγκατάσταση οικισμών) έχουν πει ήδη ΝΑΙ.
Ίσως υπάρχει δίλημμα για ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην Πυρηνική Ενέργεια. Αλλά αν επιλεγόταν το πρώτο τότε γιατί τόση "φασαρία" για ΑΠΕ;
Δεν υπάρχει δίλημμα για το εάν οι οικολογικές οργανώσεις εξυπηρετούν "συμφέροντα". Διότι εάν οι οικολογικές οργανώσεις (αυτές που προφανώς λειτουργούν με βαση την προσφορά χωρίς επαγγελματική νοοτροπία) δεν επέμεναν για ΑΠΕ, που ο αγώνας τους είναι διαχρονικός, ποιος θα έπρεπε να επέμενε;
Δίλημμα που ανακύπτει είναι εάν υπάρχουν και ποιες είναι οι διαχρονικές ευθύνες πολιτείας και τοπικών κοινωνιών για τη χωρίς όραμα αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθήθηκε. Και σε αυτό δεν πρέπει να επιμείνουμε τόσο πολύ όσο στο δίλημμα το τι πολιτική θα ακολουθήσουμε στο μέλλον με στόχο την πράσινη ανάπτυξη και με ποιο τρόπο θα την δρομολογήσουμε...
Ας βάλουμε τα πραγματικά διλήμματα στη σωστή τους διάσταση και ας αποφασίσουμε γι' αυτά τόσο για τις περιοχές μας όσο και για τη νέα εθνική ενεργειακή πολιτική.

http://energeiakozani.blogspot.com/2009/11/blog-post_3412.html
Ενεργειακή λεκάνη Δυτικής Μακεδονίας: γιατί όχι κέντρο πρότυπης πράσινης ανάπτυξης;

Ανάρτηση: Δημήτρης Μαυροματίδης την 07 Δεκ 2009
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswiki Η δυνατότητα της περιοχής μας για τα θέματα της ανάπτυξης με πράσινο προσανατολισμό είναι μοναδική. Είναι λάθος προσέγγιση η ταύτιση της πράσινης οικονομίας αποκλειστικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Είναι και αυτό αλλά όχι μόνο αυτό. Είναι λάθος να ερμηνεύουμε την πράσινη οικονομία ως απειλή για την περιοχή μας και να αφήνουμε ψιθύρους και ερωτηματικά.

Έχουμε τη δυνατότητα πολιτικών εστιασμένων στην πράσινη οικονομία τόσο από τις αναμενόμενες δράσεις αποκατάστασης των ορυχείων της ΔΕΗ όσο και από τις αναμενόμενες δράσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των ΑΗΣ [1*]. Η εφαρμογή ενός συνολικού επιχειρησιακού σχεδίου (master plan) για την περιοχή μας σε σχέση και με την αναμενόμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ θα προσέδιδε ιστορικά τη μοναδική ευκαιρία προσανατολισμού προοδευτικά της περιοχής μας σε δράσεις πράσινης οικονομίας. Και αυτό επιβάλλεται διότι η μεταλιγνιτική περίοδος δεν ήρθε απλά: την διανύουμε εδώ και χρόνια. Η περίοδος δηλαδή που η περιοχή θα πρέπει να σχεδιάζει και να δρά σοβαρά για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την επικείμενη μείωση της λιγνιτικής δραστηριότητας. Διότι δεν είναι θέμα τοπικών ή εθνικών πολιτικών αλλά οικουμενικών πια επιβολών. Και το λέμε σε μια περιοχή που είμαστε στην συντριπτική μας πλειοψηφία θετικοί στις νέες σύγχρονες λιγνιτικές μονάδες.

Οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών Μαυροπηγής, Ποντοκώμης, Ακρινής και η περιβαλλοντική προστασία των όμορων οικισμών είναι δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος αυτού του master plan για την περιοχή μας. Οι οικισμοί αυτοί επιβάλλεται να γίνουν πρότυποι πράσινοι οικισμοί τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο διότι δίνεται η μοναδική ευκαιρία της κατασκευής τους από μηδενική βάση [2*]. Αυτήν την ιστορική ευκαιρία δύναται να αδράξουν οι πολιτειακοί παράγοντες και να έχουμε με ένα σφιχτό πρόγραμμα εντός πενταετίας οικισμούς πρότυπα επίδειξης για περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες πράσινης ανάπτυξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η περιοχή σε εθνικό επίπεδο με τις μεγαλύτερες διαπιστωμένες απειλές αξίζει να πιστέψουμε ότι είναι ταυτόχρονα και η περιοχή με τις μεγαλύτερες δυνατότητες.

Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι ο επόμενος μεγάλος ορατός στόχος αντικείμενο του master plan. Εδώ έχουμε να εστιάσουμε στις κοινές δράσεις με τη ΔΕΗ. Και για να μην μπλέξουμε σε κοινοτυπίες θα επισημάνω ότι δεν είναι θέμα πλέον συμφωνίας φορέων σε επίπεδο διακηρύξεων ή προθέσεων, αλλά εξεύρεσης του φυσικού αντικειμένου στο οποίο θα εστιαστούμε ως περιοχή. Δεν έχει ουσία να υπογράψουμε μνημόνια συνεργασίας σε επίπεδο πολιτικών διακηρύξεων. Θέλει δράσεις άμεσα εφαρμόσιμες. Δράσεις που θα προβλέπουν την πολύπλευρη ενίσχυση των επιχειρήσεων, αλλά θα κρίνονται επιτυχημένες μόνο όταν θα συνεχίσουν να υφίστανται χωρίς τις οικονομικές επιχορηγήσεις. Εφεξής όλα πια πρέπει να μπαίνουν ρεαλιστικά στις λογικές κόστους - ωφέλειας συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνικής.

Το θέμα της έρευνας και της σύνδεσης της με την παραγωγή είναι επίσης ζητούμενο. Οι συνέργειες που μπορούν να προκύψουν πολλές. Η «εφαρμόσιμη» καινοτομία άμεσα απαιτητή σε πρώτη φάση. Δοκιμασμένες λύσεις σε πιο προηγμένες κοινωνίες με προσομοίωση προς τα δικά μας χαρακτηριστικά, οι οποίες να μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα χωρίς περιττή σπατάλη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.
Πολλά ακόμη θα μπορούσαν να αναφερθούν ως περιεχόμενα αυτού του master plan. Ενδεικτικά: Πανεπιστιμιούπολη, ενεργειακό πάρκο, διαχείριση απορριμμάτων, ερευνητικά και περιβαλλοντικά κέντρα, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων με σαφή επιχειρηματικό προσανατολισμό, συνεργατική κουλτούρα θεσμικών φορέων με δημιουργία εξειδικευμένων δομών, ευέλικτα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, ειδικά προγράμματα στήριξης της πράσινης επιχειρηματικότητας, κοινές πρωτοβουλίες με τη ΔΕΗ.

Ανεξαρτήτου κομματικής ή πολιτικής τοποθέτησης ήρθε η ώρα να συμμετέχουν ενεργά όσοι μπορούν να συνεισφέρουν. Πρέπει να δώσουμε ο καθένας στο δικό μας «μικροχώρο» την αναπτυξιακή ώθηση που πρέπει στην περιοχή μας. Μεγάλη ευκαιρία η πρόθεση αναθεώρησης του ΕΣΠΑ σε πολιτικές πράσινης ανάπτυξης και η στοχευμένη αξιοποίηση του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης. Όπλο μας το στελεχιακό μας δυναμικό, πολιτικό και τεχνοκρατικό. Θεματοφύλακες οι ίδιοι οι πολίτες. Εργαλεία μας ο επιχειρησιακός σχεδιασμός χωρίς τοπικισμούς, μικροσυμφέροντα και μικροκομματικές αγκυλώσεις. Χρέος μας να αφήσουμε έναν «οδηγό» ενεργειών με βάθος στο χρόνο ως μοναδική παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά. Η συγκυρία φαίνεται να μας ευνοεί. Αναμένεται άμεσα η προκήρυξη νέας σύγχρονης λιγνιτικής μονάδας και οι μετεγκαταστάσεις των παραπάνω οικισμών παράλληλα με την εκφρασμένη κεντρική πολιτική βούληση για δράσεις πράσινης οικονομίας.

Ήρθε η ώρα για την διατύπωση ενός υλοποιήσιμου δυνατού οράματος για την περιοχή μας. Ας το ξεκινήσουμε. Ας το συμφωνήσουμε για να γίνει κτήμα όλων μας και να το επιβάλουμε. Ας ξεκινήσουμε το master plan. Διότι δεν θα μας δοθεί ξανά τέτοια ευκαιρία. Η κλεψύδρα είναι ακόμη μισογεμάτη…

Δημήτρης Μαυροματίδης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

http://energeiakozani.blogspot.com/2009/12/nomos-kozanis-kentro-prasinis-anaptixis.htmlΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέμα debate: Τα οφέλη δημιουργίας αιολικού πάρκου στη Μακεδονία έναντι της εξόρυξης λιγνίτη με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.


Ομάδα δημοσιογράφων:
1. Μελετήστε το υλικό που ακολουθεί.

2. Διατυπώστε ερωτήσεις που θα κατευθύνουν το διάλογο των δύο ομάδων.

3. Μετά το τέλος της συζήτησης θα πρέπει να είστε σε θέση να παρουσιάσετε τα συμπεράσματα στην τάξη.


Ομάδα Λιγνίτη:
1. Μελετήστε το υλικό που ακολουθεί.

2. Συντάξτε επιχειρήματα υπεράσπισης του λιγνίτη ως μορφή παραγωγής ενέργειας.

3. Συντάξτε επιχειρήματα ώστε να αντικρούσετε την ομάδα της αιολικής ενέργειας.

4. Θα πρέπει να είστε σε θέση να απαντήσετε σε ερωτήσεις των άλλων ομάδων, καθώς και να διατυπώσετε ερωτήσεις προς αυτές.


Ομάδα Αιολικής Ενέργειας:

1. Μελετήστε το υλικό που ακολουθεί.

2. Συντάξτε επιχειρήματα υπεράσπισης της αιολικής ενέργειας ως μορφή παραγωγής ενέργειας.

3. Συντάξτε επιχειρήματα ώστε να αντικρούσετε την ομάδα του λιγνίτη.

4. Θα πρέπει να είστε σε θέση να απαντήσετε σε ερωτήσεις των άλλων ομάδων, καθώς και να διατυπώσετε ερωτήσεις προς αυτές.χρονική διάρκεια

Διαθέτουμε 30 λεπτά σε κάθε ομάδα για την επεξεργασία του υλικού (video,εικόνες, κείμενο, φύλλο εργασίας) και την οργάνωση επιχειρημάτων και την σύνταξη ερωτήσεων. Δίνουμε 45 λεπτά για την διεξαγωγή διαλόγου και 15 λεπτά για την σύνταξη και εξαγωγή συμπερασμάτων.


στάσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται

Οι μαθητές/-τριες μπορούν:
· Να αποσαφηνίσουν έννοιες και να αποκτήσουν γνώσεις για την άμεση και ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα.
· Να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον για ό,τι συμβαίνει γύρω τους.
· Να αντιμετωπίζουν με κριτικό τρόπο και να τοποθετούνται ενεργά σε θέματα κοινωνικά που εμφανίζονται σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
· Να ασκηθούν στη χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου, προκειμένου να περιγράψουν ένα κοινωνικό ή πολιτικό ή περιβαλλοντικό φαινόμενο.
· Να αναπτύξουν στάσεις αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας, για την κατά το δυνατόν αυτόνομη διερεύνηση και πολύπλευρη προσέγγιση ενός θέματος.
· Να διεξάγουν διάλογο κατά τη διάρκεια του οποίου θα συμπεριφέρονται με σεβασμό απέναντι στους συνομιλητές τους και στη διαφορετικότητα των απόψεων τους , θα αξιολογούν τα επιχειρήματα ως επιστημονικά και ως ψευδοεπιστημονικά και τέλος, θα σταθμίζουν τα επιχειρήματα με τα συμπεράσματα.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Οι θεματικές περιοχές που εμπλέκονται αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες σε συνδυασμό με τη Γλώσσα. Στο μάθημα της Γλώσσας οι μαθητές/-τριες μαθαίνουν τους συλλογισμούς και την παραγωγή επιχειρημάτων. Αυτά επιστρατεύουν για την συμμετοχή τους στο debate.


χάρτης εννοιών

1.
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswiki


2.
αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας - atlaswiki


μια διδακτική πρόταση από τις Βουτυριάδου Χρυσούλα και Κοκκίδου Αναστασία

More pages