αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την εξέλιξη της τεχνολογίας


αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την εξέλιξη της τεχνολογίας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την εξέλιξη της τεχνολογίας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την εξέλιξη της τεχνολογίας - atlaswiki

περιγραφή

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτεί να χωριστούν τα παιδιά σε τρεις ομάδες. Προτιμούμε να χωριστούν από μόνα τους σε ομάδες, αλλά σε περίπτωση προβλήματος και μόνο τότε παρεμβαίνει ο δάσκαλος ή η δασκάλα.

Αρχικά τους μοιράζουμε τρεις φακέλους και διαλέγει η κάθε ομάδα από έναν. Ο πρώτος φάκελος γράφει «δημοσιογράφοι», ο δεύτερος «υπέρμαχοι των νέων τεχνολογιών» και ο τρίτος «πολέμιοι των νέων τεχνολογιών». Στη συνέχεια, μοιράζονται πέντε σχετικά άρθρα για το θέμα που πρόκειται να συζητήσουν και δίνεται μισή ώρα περίπου στα παιδιά για να τα διαβάσουν.

Αφού έχουν δοθεί όλα τα άρθρα και στις τρεις ομάδες, εξηγούμε στα παιδιά ότι καλό είναι να τα μοιραστούν μεταξύ τους για να τα διαβάσουν και στο τέλος, αφού έχουν διαβαστεί όλα τα άρθρα από όλους, συζητούν μεταξύ τους τι έχουν καταλάβει ανάλογα με το ποια πλευρά εκπροσωπεί η κάθε ομάδα (π.χ. η ομάδα που είναι υπέρ των νέων τεχνολογιών σημειώνει τα επιχειρήματα που νομίζει ότι έχουν τα άρθρα και την ενδιαφέρουν). Η συζήτηση που ακολουθεί έχει την μορφή debate (νατιπαράθεση επιχειρημάτων) και στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων μεταξύ των παιδιών. Τέλος, αφού έχουν ανταλλάξει τις απόψεις τους, θα φτάσουν σε ένα γενικό συμπέρασμα για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των νέων τεχνολογιών (κινητά τηλέφωνα, αεροπλάνα, ρομπότ, MP3 και ηλεκτρονικά παιχνίδια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές).


χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα σε χρονικό πλαίσιο δύο διδακτικών ωρών και η συζήτηση μεταξύ των παιδιών θα γίνει χωρίς την παρέμβαση του δασκάλου.

διδακτικό υλικό

Η συζήτηση που πραγματοποιείται μέσα στην τάξη, γίνεται με αφορμή τα άρθρα που τους έχουν μοιραστεί. Από αυτά λοιπόν αντλούν πληροφορίες για το θέμα που πρόκειται να συζητήσουν. Τα άρθρα που έχουμε δώσει στα παιδιά δεν είναι μεγάλα σε έκταση και έχουν επιλεγεί από εμάς, λαμβάνοντας υπόψη κατά πόσο είναι σχετικά με το θέμα και αναφέρουν διαφορετικές απόψεις για αυτό, καθώς και κατά πόσο είναι ευανάγνωστα στους μαθητές και μπορούν να γίνουν κατανοητά σε αυτούς.

Βασικές πηγές αναζήτησης θεμάτων σχετικά με τις νέες τεχνολογίες υπήρξαν οι εφημερίδες καθώς και τα ένθετα περιοδικά που υπήρχαν μέσα σε αυτές.


  • άρθρα
  1. MP3 και παιχνιδομηχανές στον…σάκο του Αϊ-Βασίλη, εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"(Τεχνολογία/Αγορές)
  2. Κινητά που…βλέπουν TV και παίζουν στο στερεοφωνικό, εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"(Τεχνολογία/Αγορές)
  3. Έρχονται οι «κλώνοι» του Κονκόρντ!, εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"
  4. ΡΟΜΠΟΤ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ, περιοδικό ΒΗΜΑGAZINO
  5. Στρατιώτες…τεχνητής νοημοσύνης!, περιοδικό SUNDAY(future talk)

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την εξέλιξη της τεχνολογίας - atlaswiki

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την εξέλιξη της τεχνολογίας - atlaswiki

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την εξέλιξη της τεχνολογίας - atlaswiki

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την εξέλιξη της τεχνολογίας - atlaswiki

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την εξέλιξη της τεχνολογίας - atlaswiki

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την εξέλιξη της τεχνολογίας - atlaswiki

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Κάθε ομάδα πρέπει να μελετήσει προσεχτικά τα επιχειρήματα που εκφράζονται σε κάθε άρθρο και από αυτά να σημειώσει αυτά που νομίζει ότι την ενδιαφέρουν, ανάλογα πάντα και με ποια πλευρά εκπροσωπεί η κάθε ομάδα. Έτσι, τα παιδιά αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα αφού πρέπει να επιλέξουν και να κρίνουν ποια από τα επιχειρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο debate.

Επιπροσθέτως, έχοντας αναπτύξει την κριτική τους ικανότητα, είναι σε θέση να δεχτούν την αντίθετη άποψη των άλλων ομάδων, αλλά με βασική προϋπόθεση να την ελέγξουν για να βρουν τα πιθανά αδύνατα σημεία και να την καταστήσουν ορθότερη και αντικειμενικότερη. Αυτό έχει ως συνέπεια να γίνουν περισσότερο υποψιασμένοι πολίτες, χωρίς να δέχονται άκριτα κάθε τι που έχει να κάνει με τη γνώση, ακονίζοντας έτσι το λογικό τους και ευρύνοντας τους γνωστικούς τους ορίζοντες.

Μια στάση που αναπτύσσεται και συμβάλει στην ανάπτυξη του πολίτη είναι η χρήση των επιστημονικών γνώσεων και η αξιοποίηση τους με γνώμονα πάντα το συλλογικό καλό και όχι το συμφέρον των λίγων, των πολιτικά και οικονομικά ισχυρών. Επομένως, οι νέες τεχνολογίες είναι σωστό να χρησιμοποιούνται ως μέσο βελτίωσης της καθημερινής ζωής, ως μέσο που προάγουν και υπηρετούν το κοινό καλό και όχι ως αυτοσκοπός («Η Επιστήμη για την Επιστήμη»).

Η παραπάνω δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό έναυσμα για να πληροφορήσουν οι μαθητές το κοινωνικό τους περιβάλλον για τις γνώσεις που απέκτησαν και να τους ενημερώσουν για τα υπέρ και τα κατά των νέων τεχνολογιών μέσα από την συζήτηση που θα κάνουν μαζί τους.

Άλλες στάσεις ζωής που αναπτύσσονται από την αντιπαράθεση των απόψεων είναι ο διάλογος και η διαλλακτικότητα. Ο διάλογος γυμνάζει πνευματικά τον άνθρωπο, γιατί αφυπνίζει τη νόηση και θέτει σε εγρήγορση τις δυνάμεις της λογικής. Διδάσκει τον άνθρωπο να κρίνει προσεχτικά, να στοχάζεται ορθολογικά και να επιχειρηματολογεί τεκμηριωμένα. Ο γνήσιος διάλογος ευδοκιμεί σε περιβάλλον ήρεμο και πολιτισμένο. Το κλίμα αυτό διασφαλίζεται από ανθρώπους ήπιους και αφανάτιστους, που διακατέχονται από πνεύμα διαλλακτικότητας και ειλικρινή διάθεση συνεργασίας. Οι καλοί συζητητές δεν εκτρέπονται σε ακρότητες, δεν παρασύρονται από οξύτητες. Κύρια μέριμνα τους είναι να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους, γιατί γνωρίζουν πως μόνο κάτω από αυτές τις συνθήκες ευνοείται η ζήτηση της αλήθειας.

Έπειτα, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και άμιλλα μεταξύ των συνομιλητών, ώστε να απαλλαγούν από την επιδίωξη της επιβολής και το πάθος της προβολής. Αυτό σημαίνει πως, όση απόσταση και αν τους χωρίζει, δεν πρέπει να αισθάνονται αντίπαλοι αλλά σύντροφοι και συναγωνιστές σε έναν αγώνα πνευματικό με στόχο την αλήθεια. Και όταν η αλήθεια βρεθεί, πρέπει μια χαρά να την αναγνωρίζουν, έστω και αν οι ίδιοι έσφαλαν. Γιατί χάρισμα του καλού συζητητή είναι να παραδέχεται τα λάθη του και χωρίς δισταγμό να υιοθετεί την ορθή άποψη.

Τέλος, η κατάκτηση της αλήθειας γίνεται δυνατός και εύκολος στόχος όταν οι υποκειμενικοί και αντικειμενικοί παράγοντες επιτρέπουν την ελεύθερη κίνηση του πνεύματος. Έτσι οι μαθητές ανεμπόδιστα θα μπορούν εκφράζουν τις απόψεις τους και ο διάλογος τους θα είναι ωφέλιμος.


More pages