αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την κλωνοποίηση

η κλωνοποίηση - atlaswikiη κλωνοποίηση - atlaswikiΓιωτα Ισμηνη- Τσοκτενογλου Ευαγγελια - ο χώρος εργασιών

οργάνωση της δραστηριότητας

Στα πλαίσια δύο διδακτικών ωρών μπορούν να χωριστούν οι μαθητές/τριες σε τρεις ομάδες και καθεμιά να υιοθετήσει ένα ρόλο ανάλογα με τη θέση την οποία θα στηρίξουν στην αντιπαράθεση που θα ακολουθήσει. Συγκεκριμένα, οι ομάδες που θα σχηματιστούν θα είναι οι επιστήμονες, το κοινό (απλοί πολίτες) και οι δημοσιογράφοι. Οι μεν πρώτοι θα είναι υπέρ της κλωνοποίησης, οι δεύτεροι με τη σειρά τους θα διαφωνούν ενώ οι δημοσιογράφοι θα συντονίζουν τη συζήτηση των αντιμαχόμενων πλευρών.Όλες οι ομάδες θα πάρουν στα χέρια τους ένα πακέτο μεπληροφορίες που θα έχουμε ετοιμάσει όπως άρθρα από τον τύπο σχετικά με την κλωνοποίηση, πίνακες που θα περιέχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειομεκτήματα της κλωνονοποίησης, πληροφορίες σχετικά με τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν. Οι πληροφορίες που θα προμηθευτούν οι μαθητές/τριες θα είναι τέτοιες, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να συζητήσουν κυρίως και να εστιάσουν στις εφαρμογές της κλωνοποίησης, πως με τον τρόπο αυτό επηρεάζεται η ποιότητα της ζωής μας. Οι μαθητές/τριες τώρα μελετούν το υλικό που τους έχει δοθεί, συζητούν και συνεργάζονται προκειμένου να προετοιμάσουν τα επιχειρήματα και τις ερωτήσεις προς τις άλλες ομάδες. Όταν οι ομάδες είναι έτοιμες, αρχίζει η αντιπαράθεση επιχειρημάτων ενώ συντονιστές της όλης κουβέντας είναι οι ίδιοι οι μαθητές.

Προτού δοθεί το υλικό με τις πληροφορίες στις 3 ομάδες, μπορεί να γίνει η προβολή της ταινίας''The Island'' .


στάσεις και δεξιότητες

Καταλήγοντας σε συμπεράσματα στο τέλος της διαδικασίας, οι μαθητές/τριες θα έχουν εκπαιδευτεί σίγουρα στην συζήτηση και την επιχειρηματολογία. Αναπτύσσουν δεξιότητες, καλλιεργούν τον προφορικό λόγο, παρατηρούν, αναλύουν, αναλαμβάνουν ρόλους που ενδεχομένως να είναι αντίθετοι με τις απόψεις τους, διατυπώνουν ερωτήσεις και απαντήσεις, σχολιάζουν απόψεις, επιχειρηματολογούν, καταλήγουν σε συμπεράσματα. Με δυο λόγια, διαχειρίζονται την γνώση
.


μια διδακτική πρόταση από
τη Γιωτα Ισμήνη, τη Σιδηροπούλου Βασιλική και την Τσοκτενογλου Ευαγγελία

More pages