αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την πυρηνική ενέργεια 3


αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την πυρηνική ενέργεια 3 - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την πυρηνική ενέργεια 3 - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την πυρηνική ενέργεια 3 - atlaswiki

περιγραφή

Σ΄αυτήν τη δραστηριότητα οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες και καθεμία επιλέγει ένα κλειστό φάκελο μέσα στον οποίο βρίσκεται ο ρόλος τον οποίο πρέπει να υιοθετήσει και η ανάλογη θέση την οποία θα στηρίξουν στην αντιπαράθεση που θα ακολουθήσει. Οι δύο αντιμαχόμενες θέσεις είναι οι υπέρμαχοι της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και οι κατακριτές αυτής. Αφού διαβάσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται, κάθε ομάδα θα συγκροτήσει ένα κείμενο στο οποίο θα επιχειρηματολογεί υπέρ της άποψής της.

χρονική διάρκεια

2 διδακτικές ώρες. Την πρώτη ώρα θα δοθεί το υλικό, θα μελετηθεί και θα συγκροτηθούν τα κείμενα παρουσίασης. Τη δεύτερη διδακτική ώρα τα κείμενα θα παρουσιαστούν και θα προκληθεί συζήτηση σε μορφή αντιπαράθεσης.

διδακτικό υλικό

 • φύλλο εργασίας

1. Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα θα διαλέξει έναν από τους δύο φακέλους.

2. Στο φάκελό σας υπάρχει μια από τις δύο φράσεις:

α. υποστηρικτές της χρήσης πυρηνικής ενέργειας

β. κατακριτές της χρήσης πυρηνικής ενέργειας

3. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητήστε μεταξύ σας την άποψη που καλείστε να υποστηρίξετε.
Δημιουργήστε ένα κείμενο όπου θα αναδεικνύετε με επιχειρήματα τις θέσεις σας.

 • πληροφοριακό υλικό για τις ομάδες

α) υλικό για τους υποστηρικτές της χρήσης πυρηνικής ενέργειας

1) πλεονεκτήματα πυρηνικής ενέργειας


- Πιο καθαρή ενέργεια: Tο μοναδικό πλεονέκτημα που προκύπτει από τη χρήση ατομικής ενέργειας αφορά τη μη έκλυση ρύπων στην ατμόσφαιρα, αν και έρευνες περιβαλλοντικών οργανώσεων δείχνουν αυξημένη θερμική ενέργεια στις περιοχές όπου λειτουργούν πυρηνικά εργοστάσια.

- Αμελητέα ρύπανση: Kατά τη λειτουργία μιας μονάδας πυρηνικής ενέργειας δεν εκλύονται αέριοι ρύποι στην ατμόσφαιρα, όπως συμβαίνει κατά την παραγωγή συμβατικών μορφών ενέργειας και γενικότερα η ρύπανση του περιβάλλοντος σε περίπτωση ομαλής λειτουργίας είναι αμελητέα έως μη μετρήσιμη.

- Eνεργειακή ανεξαρτησία: Tο κόστος παραγωγής, ανεξάρτητα εάν είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο από άλλες μορφές ενέργειας, είναι προβλέψιμο για μεγάλο χρονικό ορίζοντα, κάτι το οποίο θεωρείται πολύ σημαντικό για κάθε χώρα που επιλέγει να κάνει μια τέτοιου είδους επένδυση. Σε βάθος χρόνου, η χώρα που θα επιλέξει την πυρηνική ενέργεια θα καταστεί ανεξάρτητη από τις ενεργειακές κρίσεις που κατά καιρούς παρουσιάζονται διεθνώς.

- Eπάρκεια: H κατασκευή πυρηνικών μονάδων αφενός μειώνει την εξάρτηση από συμβατικές μορφές ενέργειας αφετέρου αποδεσμεύει από προβλήματα σχετικά με τα φυσικά αποθέματα, όπως συμβαίνει με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

- Καθαρή μεταβατική λύση: H χρήση πυρηνικής ενέργειας μπορεί να συνδεθεί με την τεχνολογία της σύντηξης, η εφαρμογή της οποίας βέβαια είναι ακόμη πολύ μακρινή, ίσως χρειαστεί να περάσουν έως και πενήντα χρόνια μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε να αποτελέσει μια καθαρή μεταβατική λύση.

2) Αμβλύνονται οι αντιδράσεις κατά της πυρηνικής ενέργειας

Rebecca Bream - FT

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2007

Είκοσι και πλέον χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνομπίλ, η κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα που απασχολούν την παγκόσμια βιομηχανία ενέργειας.

Παρόλα αυτά, η προοπτική δημιουργίας νέων σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας αντιμετωπίζεται σήμερα περισσότερο θετικά από την κοινή γνώμη.

Τα δύο βασικά πλεονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας είναι ότι οι πυρηνικοί αντιδραστήρες δεν απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ενώ η ενέργεια που παράγεται είναι πιο φθηνή. Στον αντίποδα, το βασικό μειονέκτημα είναι αυτό της παραγωγής ραδιενεργών αποβλήτων, ένα πρόβλημα για το οποίο ελάχιστες χώρες έχουν λάβει αποτελεσματικά μέτρα.

Παρά τις ανησυχίες που προκαλούν τα προβλήματα του κόστους, της ασφάλειας και των αποβλήτων, η ανάγκη για μείωση των εκπομπών άνθρακα και της εξάρτησης από την εισαγωγή φυσικού αερίου από το εξωτερικό, έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τις αρνητικές αντιδράσεις αναφορικά με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται η κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων σε Φινλανδία και Γαλλία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, τη Ρωσία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Στη Δυτική Ευρώπη, ο νέος πυρηνικός αντιδραστήρας 1.600 MW Olkiluoto, στη Φινλανδία θα αρχίσει να λειτουργεί ύστερα από πολλές καθυστερήσεις το 2011, ενώ ο Flamanville 3 στη βόρεια Γαλλία θα τεθεί σε λειτουργία το 2012. Πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν υιοθετήσει μία στάση υπέρ της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, στην προσπάθειά τους να περιορίσουν την εξάρτησή τους από την εισαγωγή φυσικού αερίου από τη γειτονική Ρωσία.

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την πυρηνική ενέργεια 3 - atlaswiki

3) Καληνύχτα πετρέλαιο, καλημέρα πυρηνική ενέργεια

Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΧΑΪΜΙΔΟΥ

Οι προβλέψεις του ΟΗΕ είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές: Σε εξήντα χρόνια η δίψα για πετρέλαιο θα αυξηθεί δραματικά, ενώ θα σημειωθεί σοβαρή μείωση των αποθεμάτων του πολύτιμου καυσίμου που αποτέλεσε τον τελευταίο ενάμιση αιώνα το οξυγόνο της δυτικής ευημερίας.

Ο πληθυσμός της γης -δέκα δισ. άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους κάτοικοι αστικών περιοχών, σε χώρες που αναπτύσσονται ραγδαία- δεν θα μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ενεργειακές τους ανάγκες. Νέα κοιτάσματα δεν προβλέπεται να προστεθούν σ' αυτά που υπάρχουν, τα οποία από τις αρχές της βιομηχανικής άντλησης του πετρελαίου πυροδοτούν πολέμους και διενέξεις με στόχο την άλωσή τους.

Το τελευταίο τέταρτο του αιώνα η παγκόσμια κοινωνία με πρωτοπόρο την αμερικανική οικονομία καταναλώνει περισσότερα καύσιμα και οι ειδικοί προβλέπουν ότι σε τέσσερις δεκαετίες η εποχή του φθηνού πετρελαίου θα έχει παρέλθει.

Είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος του σοκ που θα αντιμετωπίσουν ο δυτικός πολιτισμός και η πολυσυζητημένη παγκοσμιοποίησή του με την εξάντληση των κοιτασμάτων όσο προστίθενται ολοένα και περισσότερες χώρες (Κίνα, Ινδία, Πακιστάν) που τώρα ανακαλύπτουν την ευεργετική επίδραση του «μαύρου χρυσού».

Πετρελαϊκό σοκ το χαρακτηρίζουν οι ειδικοί και επιμένουν ότι η απώλεια μπορεί να αντικατασταθεί με μια παγκόσμια ενεργειακή πολιτική που θα στηρίζεται στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, για καθαρό περιβάλλον, λιγότερες διενέξεις στην προσπάθεια των καταναλωτών να χειραγωγήσουν τον εφοδιασμό σε καύσιμη ύλη. Άλλωστε, η πρόσφατη ενεργειακή κρίση μεταξύ Ρωσίας και Ε.Ε. επιβάλλει άμεσα τη λήψη μέτρων για την ενεργειακή ασφάλεια και τις κλιματικές αλλαγές στην εποχή της μεταβιομηχανικής επανάστασης, όπως τη χαρακτηρίζουν οι Βρυξέλλες.

Στόχος, η μείωση της εξάρτησης από τη Ρωσία και άλλους «απρόβλεπτους παραγωγούς πετρελαίου», όπως είναι η Λιβύη, το Καζακστάν, η Αλγερία, η Σ. Αραβία, η Συρία και η Νιγηρία, χώρες που κρατούν στα χέρια τους τη βόμβα που θα μπορούσε να καταστρέψει έναν πολιτισμό που γιγαντώνεται, καταπίνοντας τις τελευταίες σταγόνες πετρελαίου στον πλανήτη.

Σήμερα οι χώρες της Ευρώπης καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες σε πετρέλαιο κατά 82% και σε φυσικό αέριο κατά 57% από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σε 25 χρόνια η εξάρτηση θα ανέλθει σε ποσοστό 93% από το πετρέλαιο και σε 84% από αέριο.

4) Γιατί χρειάζεται η πυρηνική ενέργεια;

Γιατί λειτουργούν πυρηνικοί σταθμοί αφού αποτελούν απειλή για όλη την κοινωνία; Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο αριθμό πυρηνικών σταθμών, οι οποίοι επιπλέον είναι διασκορπισμένοι σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι σαν να ζεις δίπλα σε ένα ενεργό ηφαίστειο και ποτέ δεν ξέρεις πότε θα εκραγεί. Γιατί κάνουμε τόσο εκτεταμένη χρήση της πυρηνικής ενέργειας;

Γιατί πολλοί άνθρωποι ευνοϊκά διακείμενοι στα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας διαμαρτύρονται για τα πυρηνικά απόβλητα αφού είναι ενήμεροι ότι χρήμα και φθηνά καύσιμα είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και όχι οι κίνδυνοι που συνδέονται μ' αυτήν; Τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με κάρβουνο ενώ ρυπαίνουν, χειροτερεύοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τουλάχιστον δεν προκαλούν γενετικές μεταβολές οι αποίες αντίθετα μπορούν να είναι συνέπεια ενός πυρηνικού ατυχήματος ή αποτυχημένης επεξεργασίας πυρηνικών αποβλήτων. Πολλοί άνθρωποι αν και αντίθετοι στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας είναι αμφίβολο αν θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν τα διπλά, μόνο και μόνο για να έχουν ηλεκτρικό που δεν παράγεται σε πυρηνικό εργοστάσιο. Πιστεύουμε ότι οι απόψεις των ανθρώπων για τους πυρηνικούς σταθμούς θα αλλάξουν όταν βρεθεί τρόπος να γίνουν ακίνδυνα τα πυρηνικά απόβλητα. Μέχρι τότε οι πυρηνικοί σταθμοί θα αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό.

Ένα από τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας είναι ότι δεν αυξάνει το ποσόν των αερίων που συντελούν στην ανάπτυξη του φαινομένου του θερμοκηπίου. Τα πυρηνικά απόβλητα παράγονται σε μικρές σχετικά ποσότητες, δεν απλώνονται, η δε πυρηνική ενέργεια είναι φτηνή. Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα. Διαρροή ραδιενέργειας μπορεί να προκληθεί από ατύχημα σε ορυχείο ουρανίου, σε σταθμό εμπλουτισμού ουρανίου, κατά τη μεταφορά και αποθήκευση των καυσίμων, στη βιομηχανία πυρηνικών όπλων, στη συλλογή και αποθήκευση των πυρηνικών αποβλήτων, σε πυρηνικό πλοίο ή υποβρύχιο, από την πτώση πυρηνικού δορυφόρου και από ατύχημα σε νοσοκομείο ή ερευνητικό κέντρο που χρησιμοποιεί ραδιενεργά υλικά. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι υπάρχουν στα ορυχεία, και στους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας και επεξεργασίας αποβλήτων.

β) υλικό για τους κατακριτές της χρήσης πυρηνικής ενέργειας

1) Η πυρηνική ενέργεια δε θα βοηθήσει

Γιατί όχι πυρηνική ενέργεια;

Η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί λύση για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Το WWF οραματίζεται ένα μέλλον, όπου θα εξαλειφθεί σταδιακά η χρήση των ορυκτών καυσίμων και η πυρηνική ενέργεια από την παγκόσμια ενεργειακή αλυσίδα. Αυτό είναι εφικτό, αλλά και απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα μέλλον περιβαλλοντικά ακέραιο, ασφαλές και ειρηνικό.

Κάτι τέτοιο προϋποθέτει ότι η χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως τα ορυκτά καύσιμα και το ουράνιο, θα πρέπει να μειωθούν στο μηδέν - να προχωρήσουμε, δηλαδή, σταδιακά, σε πλήρη εξάλειψη όχι μόνο των ορυκτών καυσίμων, αλλά και της πυρηνικής ενέργειας.

Καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με όλο και μεγαλύτερα προβλήματα που οφείλονται στις ενεργειακές μας ανάγκες, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η όξινη βροχή και η κατά τόπους ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα, βιομηχανίες για ίδια συμφέροντα και συγκεκριμένες κυβερνήσεις προωθούν την πυρηνική ενέργεια ως «καθαρή» πηγή ενέργειας η οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει στην μείωση των επιπτώσεων που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον. Το WWF διαφωνεί κάθετα με αυτή την άποψη.

Ειδικότερα, το WWF πρεσβεύει ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι αειφόρος πηγή ενέργειας, για τους ακόλουθους λόγους:

 • Στο σύνολό της, η αλυσίδα 1) επεξεργασίας των πυρηνικών πρώτων υλών που προέρχονται από εξόρυξη, 2) λειτουργίας σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, 3) μεταφοράς και διάθεσης πυρηνικών αποβλήτων και 4) τελικής επανεπεξεργασίας, είναι γεμάτη διαρροές και αφήνει μια εξαιρετικά τοξική κληρονομιά. •Η αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από πυρηνικά δημιουργεί ένα μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα στη θέση κάποιου άλλου. Είναι σαφές ότι η πυρηνική ενέργεια εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο. Αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα με τα ατυχήματα στο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας το 1986 και στην Τοκαϊμούρα της Ιαπωνίας το 1999.
Εκτός από αυτούς τους εγγενείς κινδύνους, θα πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε τους οικονομικούς λόγους που εμποδίζουν την πυρηνική ενέργεια να γίνει μία βιώσιμη εναλλακτική λύση για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών:

 • Οι επενδύσεις σε προγράμματα πυρηνικής ενέργειας μπορεί να απορροφήσουν πόρους που είναι απολύτως απαραίτητοι σε προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα περισσότερα από τα οποία παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερο ειδικό κόστος για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τη πυρηνική ενέργεια.
 • Η πυρηνική τεχνολογία δε δημιουργεί κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Πρόκειται για μια τεχνολογία βασικού φορτίου (base-load), της οποίας η ενεργειακή παραγωγή δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένη ζήτηση από μεριάς καταναλωτών και βιομηχανίας.
 • Η συμπερίληψη του κόστους κλεισίματος και διαχείρισης των τοξικών αποβλήτων αυξάνουν υπέρμετρα το κόστος κατασκευής μιας πυρηνικής μονάδας και την καθιστούν ασύμφορη σε σχέση με άλλες μονάδες π.χ. από ΑΠΕ.

Η παραγωγή και η χρήση της πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν μια ποικιλία αρνητικών επιπτώσεων. Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να σταθούν εμπόδιο στην καινοτομία στον τομέα παραγωγής ενέργειας και στην αποδοτικότητα από πλευράς ζήτησης. Σε αυτούς συγκαταλέγονται:

 • Η διατήρηση μεγάλων μη αποδοτικών δικτύων μεταφοράς ενέργειας.
 • Η απομάκρυνση των επενδύσεων από περισσότερο αποδοτικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρής κλίμακας και υπηρεσίες παροχής ενέργειας.
 • Ο περιορισμός των δυνατοτήτων απασχόλησης μόνο σε εξαιρετικά εξειδικευμένο προσωπικό σε έναν βιομηχανικό τομέα μεγάλης εντάσεως κεφαλαίου. Η πυρηνική ενέργεια, στις περισσότερες, αν όχι σε όλες τις περιπτώσεις, είναι ακριβότερη σε σύγκριση με άλλες δυνατότητες για την προμήθεια ενέργειας. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που, επί του παρόντος, και μέχρι περίπου το 2010, δεν σχεδιάζονται πια, ούτε βρίσκονται πια υπό κατασκευή στις χώρες του ΟΟΣΑ, καινούριοι πυρηνικοί αντιδραστήρες - εκτός από έναν στην Φιλανδία. Οι περισσότερες από τις ενεργειακές εταιρείες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πυρηνική ενέργεια (π.χ. η British Energy στο Ηνωμένο Βασίλειο ή η EdF στη Γαλλία) λαμβάνουν είτε άμεσες είτε έμμεσες επιδοτήσεις από το κράτος. Στη Ρωσία, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες ανήκουν στο κράτος και δεν αποτελούν τμήμα εταιρείας υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που να λειτουργεί σε ελεύθερες αγορές.

Παρά την αυξανόμενη πυρηνική προπαγάνδα, αρνούμαστε να υποθηκεύσουμε το μέλλον μας και επιμένουμε ότι η πυρηνική ένέργεια δεν είναι λύση καθώς δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τα βασικά προβλήματα της:

 • Ο κίνδυνος ατυχήματος είναι ακόμα υπαρκτός και η ισχυριζόμενη βελτίωση των συστημάτων ασφαλείας αντισταθμίζεται στην προοπτική εγκατάστασης χιλιάδων νέων αντιδραστήρων ακόμα και σε χώρες που δεν έχουν τη σχετική υποδομή.
 • Η διάδοση των πυρηνικών όπλων καθίσταται ακόμα ευκολότερη. Οι περιπτώσεις της Β. Κορέας και του Ιράν είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα για το μέλλον σε ένα πλανήτη διάσπαρτο με πυρηνικούς αντιδραστήρες.
 • Ο κίνδυνος τρομοκρατικού κτυπήματος σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου, από την εξόρυξη και παραγωγή πυρηνικών καυσίμων, στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και στις εγκαταστάσεις διαχείρισης των πυρηνικών αποβλήτων, καθώς και σε όλες τις ενδιάμεσες μεταφορές.
 • Τα πυρηνικά απόβλητα παραμένουν ενεργά για χιλιάδες χρόνια, αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί καμιά σίγουρη μέθοδος διαχείρισης τους.
 • Απέχει σημαντικά από το επίπεδο των μηδενικών εκπομπών. Τόσο στο αρχικό στάδιο του κύκλου των πυρηνικών καυσίμων (εξόρυξη και επεξεργασία ουρανίου), όσο και στο τελικό (διαμόρφωση, συντήρηση, μεταφορά και αποθήκεθση αποβλήτων) παράγονται μεγάλες ποσότητες CO2, που αυξάνονται όσο μειώνεται η ποιόκτητα του αρχικού ουρανίου.

2) Το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ έλαβε χώρα στις 26 Απριλίου του 1986, στον αντιδραστήρα Νο. 4 του Πυρηνικού Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας του Τσερνόμπιλ της Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε εδάφη της Ουκρανίας. Το ατύχημα ήταν της τάξης του μέγιστου προβλεπόμενου ατυχήματος στην Διεθνή Κλίμακα Πυρηνικών Συμβάντων, διατάραξε σοβαρότατα τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν στις γύρω περιοχές και είχε σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία. Από το ατύχημα πέθαναν επιτόπου δυο από τους εργάτες του σταθμού. Μέσα σε τέσσερις μήνες, από τη ραδιενέργεια και από εγκαύματα λόγω της θερμότητας, πέθαναν 28 εκ των πυροσβεστών που έσπευσαν στο χώρο του ατυχήματος και διαπιστώθηκαν 19 επιπλέον θάνατοι ως το 2004. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι επηρεάστηκε η υγεία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων εξαιτίας της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με ραδιενέργεια. Οι ποσοστιαίες αυξήσεις των καρκίνων ήταν άνω του 15% στους πληθυσμούς που εκτέθηκαν, με χιλιάδες θανάτους από καρκίνο και λευχαιμία να συνδέονται με το ατύχημα.

3) πυρηνικό όπλο

Η μεγάλη απελευθέρωση ενέργειας που παρατηρείται στις πυρηνικές αντιδράσεις οδήγησε στη μελέτη, κατασκευή και παραγωγή πανίσχυρων όπλων που την εκρηκτική τους δύναμη αντλούν ακριβώς από τέτοιου είδους αντιδράσεις. Τα πυρηνικά όπλα που λέγονται και ατομικές βόμβες, λειτουργούν με βάση την πυρηνική σχάση ή την πυρηνική σύντηξη.

Στα πυρηνικά όπλα σχάσης η αλυσιδωτή αντίδραση είναι ανεξέλεγκτη, και όχι ελεγχόμενη όπως στους πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Αυτό σημαίνει πως σε κάθε κλάσμα του δευτερολέπτου διασπάται ένας μεγάλος αριθμός πυρήνων που απελευθερώνουν ασύλληπτη ποσότητα ενέργειας με μια τρομακτική έκρηξη.

Περισσότερο όμως καταστροφικά θεωρούνται τα πυρηνικά όπλα σύντηξης, στα οποία η σύντηξη πυροδοτείται από μια μικρή βόμβα σχάσεως.

Τα όπλα αυτά είναι περισσότερο γνωστά ως θερμοπυρηνικά όπλα ή βόμβες υδρογόνου.

Όλα τα είδη πυρηνικών όπλων χαρακτηρίζονται ως όπλα «μαζικής καταστροφής», σε αντίθεση με τα άλλα που χαρακτηρίζονται «συμβατικά».

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την πυρηνική ενέργεια 3 - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την πυρηνική ενέργεια 3 - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την πυρηνική ενέργεια 3 - atlaswiki

4) μειονεκτήματα πυρηνικής ενέργειας

- Παλιά τεχνολογία: Oι σημερινοί αντιδραστήρες θεωρούνται γερασμένοι και σε περίπου δέκα χρόνια ένας μεγάλος αριθμός εξ αυτών θα πρέπει να διαλυθεί και να αποθηκευτεί μαζί με τα ήδη συγκεντρωμένα απόβλητα. Eίναι γενική η αίσθηση ότι τα πυρηνικά εργοστάσια ό,τι είχαν να προσφέρουν, το πρόσφεραν. Kατά συνέπεια, θα ήταν επικίνδυνο για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, και εξαιρετικά δαπανηρό για τις οικονομίες, να προχωρήσουμε στην κατασκευή νέων μονάδων αντί να επενδύσουμε τα κονδύλια αυτά σε άλλες μορφές ενέργειας.

- Πυρηνικά απόβλητα: Θεωρείται απ' όλους το μείζον πρόβλημα καθώς σειρά κινδύνων απειλούν κάθε στιγμή κοινωνίες και περιβάλλον. Mπορούν να προκληθούν διαρροές όπως αυτή του Kοσλοντούι έως πυρηνικές εκρήξεις μεγάλης ισχύος με ανυπολόγιστες καταστροφές, υπό ορισμένες συνθήκες. Eπίσης, μεγάλοι κίνδυνοι προκύπτουν και κατά τη μεταφορά προς τους σταθμούς αποθήκευσης, ενώ δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε ότι για κάποια μυστηριώδη ναυάγια πλοίων, στη Mεσόγειο και αλλού, εκφράζονται σοβαρές υπόνοιες ότι μετέφεραν πυρηνικά απόβλητα.

- Στρατιωτική χρήση: Δεν πρέπει να διαφεύγει από κανέναν ότι η πυρηνική ενέργεια συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη όπλων, που σημαίνει ότι οι χώρες που διαθέτουν αντιδραστήρες μπορούν κάλλιστα να αποκτήσουν πυρηνικό οπλοστάσιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διεθνή ειρήνη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιώσει ο κόσμος ένα νέο πυρηνικό ολοκαύτωμα.

- Aτυχήματα: Δεν πρέπει να συγκρίνουμε τα συμβατικά ατυχήματα με τα πυρηνικά. Oι συνέπειες ενός συμβατικού ατυχήματος μπορούν εύκολα να εκτιμηθούν, ενός πυρηνικού όμως... Στο Tσερνομπίλ, για παράδειγμα, η γη ερήμωσε και οι άνθρωποι ασθενούσαν και έχαναν τη ζωή τους πολλά χρόνια μετά το συμβάν. Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις έχουν να επιδείξουν ένα σημαντικό ιστορικό ατυχημάτων. Σε γενικές γραμμές τα γνωρίζουμε, όσο κι αν καταβλήθηκαν προσπάθειες παραπληροφόρησης και συγκάλυψης με πρόφαση ζητήματα ασφαλείας. Eίμαι σίγουρος, πάντως, ότι κάποια κατάφεραν τελικά να τα αποκρύψουν.

- Στόχοι τρομοκρατών: Tι θα γινόταν σε περίπτωση τρομοκρατικής επίθεσης σε πυρηνικό εργοστάσιο; Ενδεχόμενο εξαιρετικά πιθανό, με τις διαστάσεις που έχει λάβει η διεθνής τρομοκρατία μετά και τα χτυπήματα σε Nέα Yόρκη, Mαδρίτη και Λονδίνο. Aυτήν τη στιγμή μονάδες επεξεργασίας που συγκεντρώνουν από διάφορους σταθμούς τα πυρηνικά απόβλητα σε Aγγλία και Γαλλία, αποτελούν στόχους επίθεσης. Eπίσης, στις ΗΠΑ, φοβούνται ιδιαίτερα το ενδεχόμενο τρομοκρατικές ομάδες να αποκτήσουν ραδιενεργά στοιχεία σε υγρή μορφή, για να τα χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια σε επιθέσεις κατά πολυσύχναστων δημόσιων χώρων, σε επιβατικούς σταθμούς, κ.ά.

- Aσφάλεια: Tο βασικό μειονέκτημα της χρήσης σχετίζεται με την ασφάλεια καθώς τεχνικά δεν υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να αποκλειστεί πλήρως το ενδεχόμενο ενός μεγάλου ατυχήματος, που μπορεί να οφείλεται στη λειτουργία μιας μονάδος αλλά και σε τρομοκρατική επίθεση. H ασφάλεια αποτελεί το ζητούμενο για τους αντιδραστήρες τέταρτης γενιάς. Tέτοιοι αντιδραστήρες, όμως, βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού, η κατασκευή τους αργεί, και ως εκ τούτου το αίτημα περί πλήρους ασφάλειας των εγκαταστάσεων παραμένει στη σφαίρα του θεωρητικού.

- Διαχείριση αποβλήτων: Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί μειονέκτημα, όμως πιστεύω ότι το πρόβλημα έχει διογκωθεί και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές του διαστάσεις. Ηδη, οι ποσότητες πυρηνικών αποβλήτων φυλάσσονται επαρκώς και επιπλέον, η εξέλιξη των τεχνολογιών ενδέχεται στο μέλλον να μας οδηγήσει σε οριστική λύση του προβλήματος. Tο σενάριο π.χ. που εξετάζεται, για την αποστολή τους στον ήλιο... Aν μειωθεί η πιθανότητα αστοχίας αυτών των διαστημικών αποστολών τότε ίσως βρεθεί η οριστική λύση στο πρόβλημα.

5) Η πυρηνική ενέργεια δεν είναι λύση

Υπάρχει καλύτερος τρόπος για να σώσουμε τον πλανήτη χωρίς την πυρηνική κληρονομιά. Η εξοικονόμηση ενέργειας και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν τη μόνη βιώσιμη λύση για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, καθώς είναι δυνατόν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% έως το 2050, χωρίς τη συνδρομή της πυρηνικής ενέργειας.

Η πυρηνική ενέργεια είναι περιττή. Οποιαδήποτε αλλαγή στον ενεργειακό σχεδιασμό για την έγκαιρη αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών πρέπει να έχει συμβεί μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Η κατασκευή 200 πυρηνικών αντιδραστήρων στα επόμενα 24 χρόνια, όπως προτείνει η ΙΕΑ, εκτός από το γεγονός ότι είναι ανεπιθύμητη και επικίνδυνη δεν είναι τεχνικά εφικτή.

Ακόμα και οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας προβλέπουν ότι η πυρηνική ενέργεια θα καλύπτει το 15% της παγκόσμιας ηλεκτροπαραγωγής έως το 2030, όταν οι ΑΠΕ σήμερα καλύπτουν το 18% της ηλεκτροπαραγωγής.

Ακόμα και οι πιο συντηρητικές εκτιμήσεις για τις δυνατότητες της εξοικονόμησης ενέργειας, προβλέπουν ότι είναι δυνατή η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας παγκοσμίως κατά 20%, περισσότερης ενέργειας δηλαδή από όση παράγεται σήμερα από τους πυρηνική ενέργεια (16%).

Η πυρηνική ενέργεια είναι ακριβή. Η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, όπως προτείνει η IEA, θα δεσμεύσει τεράστια χρηματικά ποσά, τα οποία θα μπορούσαν να επενδυθούν σε πραγματικές και οικονομικές λύσεις, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και οι ΑΠΕ.

Έπειτα από 50 χρόνια και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολαρίων σε επιδοτήσεις, κανένας πυρηνικός σταθμός δεν είναι οικονομικά ανταγωνιστικός στην ελεύθερη αγορά. Η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας κοστίζει τουλάχιστον δέκα φορές περισσότερο από την ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ ή την ενέργεια που εξοικονομείται με την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η πυρηνική ενέργεια είναι επικίνδυνη.

 • Ο κίνδυνος ατυχήματος είναι πιο πιθανός από ποτέ, καθώς οι πυρηνικοί αντιδραστήρες που λειτουργούν σήμερα είναι πολύ παλιοί.
 • Δεν υπάρχει λύση για τα ραδιενεργά απόβλητα, τα οποία μένουν ενεργά για χιλιάδες χρόνια.
 • Η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγής ενέργειας αποτελεί ένα βήμα πριν την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου.
 • Τα πυρηνικά εργοστάσια είναι πιθανοί τρομοκρατικοί στόχοι, γνωστοί εκ των προτέρων.
 • Η ίδια η ΙΕΑ σε προηγούμενη έκθεσή της για την πυρηνική ενέργεια, ανέφερε ότι αν δεν επιλυθούν τα προαναφερθέντα προβλήματα, η πυρηνική ενέργεια δεν μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό μέλλον του πλανήτη.
6) Οι σταθμοί πυρηνικής ενέργειας αποτελούν μεγάλο κίνδυνο. Το παραμικρό λάθος στα περίπλοκα συστήματα ενός πυρηνικού σταθμού μπορεί να καταλήξει σε καταστροφή. Το χειρότερο ατύχημα συνέβη στην πρώην Σοβιετική Ένωση, τη σημερινή Ουκρανία, στο Τσερνομπίλ, το 1986. Σ' αυτόν τον πυρηνικό σταθμό υπήρχαν 4 αντιδραστήρες, ένας από τους οποίους επρόκειτο να σταματήσει προσωρινά να λειτουργεί για λόγους περιοδικής συντήρησης. Πριν απ' αυτό όμως αποφάσισαν να εξετάσουν για πόσο χρονικό διάστημα ο επιβραδυντής μπορούσε να παράγει ηλεκτρισμό. Η δοκιμή κατέληξε σε τρομερές εκρήξεις που έσπασαν τον αντιδραστήρα, προκάλεσαν φωτιά στο γραφίτη (επιβραδυντή) και έλιωσαν τα πυρηνικά καύσιμα. Από την κατεστραμμένη οροφή υπήρχε διαρροή ραδιενέργειας στη γύρω περιοχή για 10 μέρες. Οι συνέπειες ήταν καταστροφικές. Η περιοχή γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο υπέστη τη χειρότερη έκθεση στη ραδιενεργό σκόνη, αλλά οι διαδικασίες εκκένωσης της περιοχής δεν ξεκίνησαν πριν περάσουν 36 ώρες. 135.000 άνθρωποι εκκένωσαν την περιοχή σε ακτίνα 35 χλμ. Η περιοχή θα είναι ακατάλληλη να κατοικηθεί για τις επόμενες δεκαετίες. Η ραδιενέργεια που διέρρευσε από το πυρηνικό εργοστάσιο σκότωσε εκατοντάδες ανθρώπους και χιλιάδες άλλοι εκτέθηκαν σε υπερβολικά μεγάλες ποσότητες επικίνδυνης ραδιενέργειας.

Το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνομπίλ άνοιξε τα μάτια πολλών ανθρώπων και μετά την καταστροφή εμφανίστηκαν σε πολλές χώρες ομάδες κατά της πυρηνικής ενέργειας με αίτημα το κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων. Το θέμα ανησύχησε και τις κυβερνήσεις, γεγονός που οδήγησε στην τρομερή αύξηση των συστημάτων back-up στα πυρηνικά εργοστάσια και στην προσεκτική επιλογή προσωπικού.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Στη γνωστική διάσταση, συγκρίνονται δυο διαφορετικές καταστάσεις, από τη μια τα πλεονεκτήματα και από την άλλη τα μειονεκτήματα της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Στη μεταγνωστική διάσταση μέσω της αντιπαράθεσης γίνεται αντιληπτό ότι η επιστήμη δεν έχει μόνο μια διάσταση, αλλά συνεχώς εξελίσσεται και ο,τιδήποτε σήμερα δεν είναι απόλυτο. Καλλιεργείται η ικανότητα της παρατήρησης, της σύγκρισης και του σχολιασμού. Έτσι διαπιστώνεται ότι η επιστήμη αλληλεπιδρά και σχετίζεται με την κοινωνία και με την καθημερινή ζωή. Όσον αφορά στις στάσεις, καλλιεργείται η κριτική ικανότητα καθώς συζητείται εκτενώς και αναλύονται τα αποτελέσματα θετικά και αρνητικά της παραγωγής πυρηνικης ενέργειας. Τέλος καλλιεργούνται και άλλες δεξιότητες, όπως η ικονότητα επιχειρηματολογίας, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται τεχνικές συζήτησης.


χάρτης εννοιών

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την πυρηνική ενέργεια 3 - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από τη Δομνίκη Παναγιωτίδου,
την Ελευθερία Μυλοβιανού και τη Χριστίνα Προνινά

More pages