αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την ψηφιακή εποχή


αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την ψηφιακή εποχή - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την ψηφιακή εποχή - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για την ψηφιακή εποχή - atlaswiki

δραστηριότητα

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα προσεγγίσουμε το θέμα μας μέσω της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την εξάσκηση των μαθητών στη συζήτηση και την επιχειρηματολογία. Το κεντρικό ζήτημα της αντιπαράθεσης θα είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προσφέρει η νέα ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε.
Χωρίζουμε τους μαθητές σε τρεις ομάδες:
α) οι υπέρμαχοι της ψηφιακής επανάστασης,
β) αυτοί που αντιτίθενται στη νέα ψηφιακή εποχή και
γ) οι δημοσιογράφοι.
Η κάθε ομάδα επιλέγει έναν κλειστό φάκελο μέσα στον οποίο βρίσκεται η θέση την οποία καλείται να υποστηρίξει στην αντιπαράθεση που θα ακολουθήσει. Οι δύο πρώτες ομάδες θα στηρίξουν τις δύο αντιμαχόμενες θέσεις, ενώ η τρίτη ομάδα, οι δημοσιογράφοι αναλαμβάνουν το συντονισμό της συζήτησης. Οι μαθητές των δύο πρώτων ομάδων καλούνται να υποστηρίξουν με επιχειρήματα τη θέση που διάλεξαν, είτε συμφωνούν με αυτή, είτε είναι εντελώς αντίθετοι με αυτή την άποψη.

Αφού πρώτα παρουσιάσουμε στη τάξη πληροφορίες σχετικά με τη ψηφιακή εποχή, στη συνέχεια θα μοιράσουμε στους μαθητές μερικά άρθρα από εφημερίδες και βιβλία που έχουμε συλλέξει, στα οποία θα βασιστούν για να αντλήσουν επιχειρήματα ανάλογα με τον ρόλο που καλούνται να παίξουν.
Όλες οι ομάδες, πριν αρχίσει η αντιπαράθεση των επιχειρημάτων, έχουν τις ίδιες πληροφορίες που περιέχουν τόσο τα πλεονεκτήματα, όσο και τα μειονεκτήματα της ψηφιακής επανάστασης της εποχής μας, τα οποία φροντίζουμε να βρίσκονται σε ισορροπία, έτσι ώστε να μην είναι εύκολο για καμιά από τις δύο ομάδες να κερδίσει τις εντυπώσεις στην κουβέντα και με αυτόν τον τρόπο να έχει διάρκεια η συζήτηση. Η αποδεκτή και ορθή λύση δεν βρίσκεται ούτε στη μια ούτε στην άλλη πλευρά της αντιπαράθεσης, αλλά θα προταθεί από τους ίδιους τους αντιμαχόμενους μετά το τέλος της συζήτησης.

Πριν αρχίσει η αντιπαράθεση, αφήνουμε τους μαθητές των τριών ομάδων ένα χρονικό διάστημα γύρω στα 15 λεπτά, να μελετήσουν το υλικό που έχουν στα χέρια τους, να συζητήσουν και να συνεργαστούν προκειμένου να προετοιμάσουν την επιχειρηματολογία τους και τις ερωτήσεις τους προς τις άλλες ομάδες. Όταν όλες οι ομάδες είναι έτοιμες αρχίζει η αντιπαράθεση επιχειρημάτων.


χρονική διάρκεια

Ο προτεινόμενος χρόνος πραγματοποίησης αυτής της δραστηριότητας είναι δύο διδακτικές ώρες.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας, θα παρουσιάσουμε στη τάξη πληροφορίες σχετικά με τη ψηφιακή εποχή και θα μοιράσουμε στους μαθητές μερικά άρθρα από εφημερίδες και βιβλία που έχουμε συλλέξει, στα οποία θα βασιστούν για να αντλήσουν επιχειρήματα ανάλογα με τον ρόλο που καλούνται να παίξουν. Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, η κάθε ομάδα διαλέγει το ρόλο της και προετοιμάζει την επιχειρηματολογία της.
Τη δεύτερη διδακτική ώρα πραγματοποιείται η αντιπαράθεση επιχειρημάτων.


διδακτικό υλικό

Σε αυτή τη δραστηριότητα, παραθέτουμε στους μαθητές πληροφορίες σχετικά με τη νέα ψηφιακή εποχή και, στη συνέχεια, τους μοιράσουμε μερικά άρθρα από εφημερίδες και βιβλία που έχουμε συλλέξει, στα οποία θα βασιστούν για να αντλήσουν επιχειρήματα ανάλογα με τον ρόλο που καλούνται να παίξουν.

[Untitled]

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την ψηφιακή εποχή - atlaswiki

Για πληροφορίες και άρθρα με θέμα την ψηφιακή εποχή προτείνονται οι εξής σελίδες:
Ψηφιακή επανάσταση
Ψηφιακός Κόσμος και τεχνολογία
Ψηφιακή επανάσταση
Εποχή της πληροφορίας

Δωρεάν βιβλία στο διαδίκτυο
Η ψηφιακή εποχή «εξαφανίζει» την ελληνική γλώσσα
Σημαντικές οι δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού μέσω του Διαδικτύου
Επανεξετάζοντας τη διδασκαλία και τη μάθηση. Δεξιότητες την εποχή της τεχνολογίας.
Το χάσμα των γενεών στην ψηφιακή εποχή
Το μέλλον θα είναι ψηφιακό


αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την ψηφιακή εποχή - atlaswiki

διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Στη διαθεματική αυτή δραστηριότητα επιτυγχάνεται ο συνδυασμός των φυσικών επιστημών - νέων τεχνολογιών και της νεοελληνικής γλώσσας.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία λόγω της ψηφιακής επανάστασης, οι μαθητές δεν μπορεί να μένουν αμετακίνητοι. Μεθοδεύεται, λοιπόν, μέσω της δραστηριότητας αυτής, η προσπάθεια να εξηγηθεί στους μαθητές η ανάγκη να αποκτήσουν «ψηφιακές δεξιότητες» που θα τους βοηθήσουν και σαν καταναλωτές και σαν εργαζόμενους του αύριο, τονίζοντας όμως, παράλληλα, ιδιαίτερα και τον κίνδυνο της «ψηφιακής αποχαύνωσης». Συγκεκριμένα, οι αναφορές και οι συζητήσεις για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας, δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν ότι η ψηφιακή τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιείται, χώρις όμως να υποκαθιστά τον άνθρωπο. Κυρίαρχος και ρυθμιστής πρέπει να είναι ο άνθρωπος - πολίτης, που καλείται για άλλη μια φορά να εφαρμόσει τη ρήση του Αριστοτέλη «παν μέτρον άριστον».


χάρτης εννοιών

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την ψηφιακή εποχή - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από
τη Δήμου Ανδρομάχη και τη Δήμου Ελισάβετ

More pages