αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiαντιπαράθεση επιχειρημάτων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki


αντιπαράθεση επιχειρημάτων

περιγραφή: Οι μαθητές χωρίζονται σε 3 ομάδες και κάθε ομάδα επιλέγει ένα ρόλο, τον οποίο πρέπει να υιοθετήσει και η ανάλογη θέση την οποία θα στηρίξουν στην αντιπαράθεση που θα ακολουθήσει. Ο πρώτος ρόλος θα είναι υπέρ της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο δεύτερος θα είναι κατά της χρήσης ανανεώσιμων πηγών , ενώ ο τρίτος ρόλος θα είναι αυτός των δημοσιογράφων που καλούνται να συντονίζουν τη συζήτηση και να την υποκινούν.

χρονική διάρκεια: Μία (1) διδακτική ώρα

διδακτικό Υλικό: Πληροφορίες, άρθρα, δηλώσεις, κ.ά. που εκφράζουν τις πληροφορίες με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των αντιμαχόμενων θέσεων. Δεικτικά το υλικό θα μπορούσε να δωθεί και με την εξής μορφή:


πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας


πλεονεκτήματα


 • Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικούς ενεργειακούς πόρους.
 • Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα.
 • Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου.
 • Είναι ευέλικτες εφαρμογές που μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού, καταργώντας την ανάγκη για τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας (καταρχήν για την ύπαιθρο) αλλά και για μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις.
 • Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει μεγάλο χρόνο ζωής.
 • Απαντούν στο ενεργειακό πρόβλημα για τη σταθεροποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των υπόλοιπων αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, υποκαθιστώντας τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από συμβατικές πηγές οδηγούν σε ελάττωση εκπομπών από άλλους ρυπαντές π.χ. οξείδια θείου και αζώτου που προκαλούν την όξινη βροχή.
 • Οι επενδύσεις των ΑΠΕ δημιουργούν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.
 • Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο.

μειονεκτήματα


 • Το κόστος επένδυσης ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος σε σύγκριση με τις σημερινές τιμές των συμβατικών καυσίμων είναι ακόμη υψηλό.
 • Έχουν αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30% ή και χαμηλότερο. Συνεπώς απαιτείται αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια γης. Γι' αυτό το λόγο μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται σαν συμπληρωματικές πηγές ενέργειας.
 • Για τον παραπάνω λόγο προς το παρόν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών μεγάλων αστικών κέντρων.
 • Η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του έτους αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα της περιοχής στην οποία εγκαθίστανται.
 • Για τις αιολικές μηχανές υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι κομψές από αισθητική άποψη κι ότι προκαλούν θόρυβο και θανάτους πουλιών. Με την εξέλιξη όμως της τεχνολογίας τους και την προσεκτικότερη επιλογή χώρων εγκατάστασης (π.χ. σε πλατφόρμες στην ανοιχτή θάλασσα) αυτά τα προβλήματα έχουν σχεδόν λυθεί.
 • Για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση μεθανίου από την αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω απ' το νερό κι έτσι συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
 • Παρουσιάζουν συχνά διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητά τους που μπορεί να είναι μεγάλης διάρκειας απαιτώντας την εφεδρεία άλλων ενεργειακών πηγών ή γενικά δαπανηρές μεθόδους αποθήκευσης.
 • Η χαμηλή διαθεσιμότητά τους συνήθως οδηγεί σε χαμηλό συντελεστή χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσής τους.


θεματικές ενότητες: προφορική έκφραση, διάλογος.

δεξιότητες:
Στο πλαίσιο αυτής της αντιπαράθεσης επιχειρημάτων οι μαθητές καλούνται να συζήσουν για το θέμα των ενεργειακών πηγών, μαθαίνοντας έννοιες και φαινόμενα των φυσικών επιστημών καθώς και τη σωστή ορολογία τους.
Μέσα από αυτήν εκπαιδεύονται στη συζήτηση και την επιχειρηματολογία όπως επίσης και στη κριτική θεώρηση ενός θέματος που έχει άμεση σύνδεση με την καθημερινή του πραγματικότητα. Μαθαίνουν να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να τις υποστηρίζουν με επιχειρήματα αλλά και να σέβονται και τις απόψεις των άλλων συνομιλητών τους. Με λίγα λόγια να μάθουν πώς γίνεται ένας σωστός διάλογος.

μία διδακτική πρόταση από την Μόσχου Ειρήνη


More pages